Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Styrk ditt ekteskap gjennom god kommunikasjon

Styrk ditt ekteskap gjennom god kommunikasjon

«Som epler av gull på graverte arbeider av sølv er et ord talt i rette tid.» – ORDSP 25:11.

1. Hvordan har ektepar hatt nytte av god kommunikasjon?

«JEG vil heller bruke tid sammen med min kone enn med noen annen», sa en bror i Canada. «Når jeg deler livets gleder og sorger med henne, blir gledene mangedoblet og sorgene halvert.» En mann i Australia skrev: «I de elleve årene vi har hatt sammen, har det ikke gått én dag uten at jeg har snakket med min kone. Vi føler oss begge trygge på at vi har et sterkt ekteskap. En av de viktigste grunnene til det er at vi snakker mye sammen og har meningsfylt kommunikasjon.» En søster i Costa Rica sa: «God kommunikasjon har ikke bare beriket ekteskapet vårt; det har også dratt oss nærmere Jehova, beskyttet oss mot fristelser, gjort oss til et mer sammensveiset par og fått kjærligheten til å vokse.»

2. Hva kan hindre god kommunikasjon?

2 Er det god kommunikasjon mellom deg og ektefellen din, eller synes du det er en utfordring å ha meningsfylte, hyggelige samtaler? Det er forståelig at det kan oppstå vanskelige situasjoner, for et ekteskap forener to ufullkomne mennesker som har forskjellig personlighet, kanskje på grunn av ulik oppdragelse eller ulik kulturell bakgrunn. (Rom 3:23) Ektefeller kan også ha forskjellig kommunikasjonsstil. Det er ikke uten grunn at ekteskapsforskerne John M. Gottman og Nan Silver sier: «Det krever mot, besluttsomhet og styrke å pleie et langvarig forhold.»

3. Hva har hjulpet par til å styrke ekteskapet sitt?

3 Ja, et sterkt ekteskap er et resultat av iherdig innsats. Men det fører til stor lykke. En mann og en kone som elsker hverandre, kan ha det virkelig godt sammen. (Fork 9:9) Tenk på ekteskapet til Isak og Rebekka. (1. Mos 24:67) Det er ingenting som tyder på at kjærligheten mellom dem avtok etter hvert som tiden gikk. Også i vår tid er det mange som har klart å bevare  et godt ekteskap. Hva er hemmeligheten? De har lært seg å gi uttrykk for sine tanker og følelser på en ærlig, men likevel vennlig måte, noe de klarer fordi de viser innsikt, kjærlighet, dyp respekt og ydmykhet. Som vi nå skal se, vil kommunikasjonslinjene alltid være åpne når ekteskapet kjennetegnes av disse grunnleggende egenskapene.

VIS INNSIKT

4, 5. Hvordan kan innsikt hjelpe et ektepar til å forstå hverandre bedre? Nevn noen eksempler.

4 «Den som viser innsikt i en sak, skal finne det gode», sier Ordspråkene 16:20. Det stemmer virkelig når det gjelder ekteskap og familieliv. (Les Ordspråkene 24:3.) Den beste kilden til innsikt og visdom er Guds Ord. I 1. Mosebok 2:18 står det at Gud skapte kvinnen som et motstykke til mannen, ikke som en kopi av ham. Forskjellen mellom mannen og kvinnen kommer blant annet til uttrykk i måten å kommunisere på. Det er selvfølgelig forskjellig fra person til person, men generelt liker kvinner å snakke om sine følelser og om mennesker og relasjoner. De setter pris på varm og fortrolig kommunikasjon, for det forsikrer dem om at de er elsket. Mange menn derimot har mindre lyst til å snakke om følelsene sine og vil heller snakke om aktiviteter, problemer og løsninger. Og menn ønsker å bli vist respekt.

5 «Mannen min vil heller løse problemer fort enn å høre på alt jeg har å si», sa en søster i Storbritannia. «Det kan være veldig frustrerende, når alt jeg vil ha, er trøst og støtte.» En mann skrev: «Da vi var nygift, hadde jeg en tendens til å finne kjappe løsninger på et hvilket som helst problem min kone måtte ha. Men jeg skjønte snart at det hun egentlig ønsket, var et hørende øre.» (Ordsp 18:13; Jak 1:19) En mann med innsikt merker seg sin kones følelser og prøver å ta hensyn til dem. Dessuten forsikrer han henne om at tankene og følelsene hennes er viktige for ham. (1. Pet 3:7) Hun på sin side prøver å forstå hans måte å se tingene på. Når en mann og en kone forstår, verdsetter og fyller sine bibelske roller, kan de ha et lykkelig ekteskap. I tillegg blir de i stand til å samarbeide om å treffe kloke og likevektige avgjørelser og sette dem ut i livet.

6, 7. (a) På hvilken måte kan prinsippet i Forkynneren 3:7 hjelpe ektefeller til å vise innsikt? (b) Hvordan kan en kone vise skjelneevne, og hvilke anstrengelser bør en ektemann gjøre seg?

6 Et ektepar som har god innsikt, vet også at det er «en tid til å tie og en tid til å tale». (Fork 3:1, 7) «Nå forstår jeg at det er tidspunkter da det ikke passer å ta opp et problem», sa en søster som har vært gift i ti år. «Når mannen min føler seg overlesset med arbeid eller ansvar, lar jeg det gå litt tid før jeg tar opp visse ting. Det gjør at det blir lettere å snakke sammen.» En kone med innsikt og skjelneevne snakker også på en vennlig måte, for hun vet at velvalgte ord «talt i rette tid» er tiltalende og blir satt pris på. – Les Ordspråkene 25:11.

Små ting kan gjøre stor forskjell i et ekteskap

7 En kristen ektemann må gjøre sitt, ikke bare ved å lytte til hva hans kone har å si, men også ved å prøve å uttrykke sine egne følelser på en tydelig måte. En eldste som har vært gift i 27 år, sa: «Jeg må jobbe med å fortelle min kone hva jeg tenker og føler innerst inne.» En bror som har vært gift i 24 år, fortalte: «Det kan være at jeg holder ting for meg selv, for jeg tenker: Hvis jeg ikke snakker om dette problemet, så går det over. Men jeg har etter hvert skjønt at det ikke er et svakhetstegn å vise hva jeg føler. Når jeg strever med å uttrykke meg, ber jeg Jehova om hjelp til å finne de riktige ordene og den rette måten å si dem på. Så trekker jeg pusten dypt og begynner å snakke.» Det kan også være  til hjelp at settingen er riktig, kanskje når paret er alene og leser dagsteksten eller Bibelen sammen.

8. Hvilken ekstra motivasjon har kristne par til å gå inn for å få et lykkelig ekteskap?

8 Noe som er viktig for begge ektefellene, er at de ber til Jehova, og at de virkelig ønsker å forbedre sine evner til å kommunisere. Gamle vaner kan riktignok være vonde å vende. Men når et par elsker Jehova, ber om hans ånd og ser på ekteskapet som hellig, har de en motivasjon som mange ikke har. En søster som har vært gift i 26 år, skrev: «Mannen min og jeg tar Jehovas syn på ekteskapet alvorlig, så separasjon vil ikke bli vurdert engang. Det får oss til å jobbe hardere for å løse problemer ved å snakke sammen om dem.» En slik lojalitet og gudhengivenhet gleder Gud og fører til hans rike velsignelse. – Sal 127:1.

LA KJÆRLIGHETEN VOKSE

9, 10. På hvilke praktiske måter kan et par styrke kjærlighetens bånd?

9 Kjærlighet, som er «et fullkomment enhetens bånd», er den viktigste egenskapen i et ekteskap. (Kol 3:14) Ekte kjærlighet vokser etter hvert som lojale ektefeller møter livets gleder og utfordringer sammen. De blir enda nærere venner og setter større pris på hverandres selskap. Det som gir næring til et slikt ekteskap, er ikke bare noen få store ting de gjør for hverandre, slik som mediene framstiller det, men utallige små ting – en klem, en vennlig kommentar, en omtenksom handling, et varmt smil eller et oppriktig «hvordan har du hatt det i dag?» Slike små ting kan gjøre stor forskjell i et ekteskap. Et par som har vært lykkelig gift i 19 år, ringer eller tekster hverandre i løpet av dagen «bare for å høre hvordan det går», som ektemannen sier.

10 Kjærlighet får også ektefellene til å fortsette å lære mer om hverandre. (Fil 2:4) Dette får i sin tur kjærligheten til å vokse seg enda sterkere trass i de feilene og svakhetene de har. Et godt ekteskap er ikke noe statisk, men vokser seg rikere og sterkere med årene. Hvis du er gift, så spør deg selv: Hvor godt kjenner jeg ektefellen min? Forstår jeg hva han eller hun tenker og mener om ting? Hvor ofte er det jeg tenker på ham eller henne og kanskje reflekterer over de egenskapene som gjorde at jeg i sin tid ble forelsket?

 VIS HVERANDRE RESPEKT

11. Hvorfor er respekt så viktig i ekteskapet? Nevn et bibelsk eksempel.

11 Ikke engang de lykkeligste ekteskap er perfekte, og ektefeller som elsker hverandre, har ikke alltid samme syn på tingene. Abraham og Sara var ikke alltid enige. (1. Mos 21:9–11) Men meningsforskjellene skapte ikke splittelse mellom dem. Hvorfor ikke? De tok hensyn til hverandres verdighet og behandlet hverandre med respekt. Abraham snakket for eksempel til Sara på en respektfull måte ved å bruke et uttrykk som ofte blir oversatt med «jeg ber deg», og som også kan bety «vær så snill». (1. Mos 12:11, 13) Sara på sin side rettet seg etter det Abraham sa, og tenkte på ham som sin «herre». (1. Mos 18:12) Når et par mangler respekt for hverandre, kan det vanligvis merkes på den måten de snakker på. (Ordsp 12:18) Hvis de ikke tar tak i det underliggende problemet, kan ekteskapet ende med tragedie. – Les Jakob 3:7–10, 17, 18.

12. Hvorfor bør nygifte anstrenge seg ekstra hardt for å snakke respektfullt til hverandre?

12 Nygifte bør anstrenge seg ekstra hardt for å snakke vennlig og respektfullt til hverandre og på den måten skape en atmosfære preget av fri og åpenhjertig kommunikasjon. «Selv om de første årene i ekteskapet gir mye glede, kan de også av og til være frustrerende», sa en ektemann. «Mens en prøver å forstå sin kones følelser, vaner og behov – og omvendt – kan det være at ikke alt går helt på skinner! Men det vil være nyttig for begge ektefellene om de er rimelige, har humoristisk sans og viser de stabiliserende egenskapene ydmykhet, tålmodighet og tillit til Jehova.» Det er virkelig sant!

VIS EKTE YDMYKHET

13. Hvorfor er ydmykhet en viktig faktor i et lykkelig ekteskap?

13 God kommunikasjon i ekteskapet er som en bekk som renner stille og fredelig gjennom en hage. For at denne bekken skal fortsette å renne, er det nødvendig at man er ‘ydmyk av sinn’. (1. Pet 3:8) «Ydmykhet er den raskeste veien til løsningen på en uoverensstemmelse, for det får deg til å si: ‘Jeg er lei for det’», sier en bror som har vært gift i 11 år. En eldste som har vært lykkelig gift i 20 år, sier: «Noen ganger er ordene ‘jeg er lei for det’ viktigere  enn ‘jeg er glad i deg’.» Han legger til: «En av de raskeste snarveiene til ydmykhet er bønn. Når min kone og jeg ber til Jehova sammen, blir vi minnet om vår ufullkommenhet og om Guds ufortjente godhet. Denne lille påminnelsen hjelper meg til å se tingene i det rette perspektiv.»

Oppretthold en god kommunikasjon i ekteskapet

14. Hvilken virkning kan stolthet ha på et ekteskap?

14 Stolthet derimot er alt annet enn forsonende. Det kveler kommunikasjonen, for en som er stolt, har verken ønske om eller mot til å be om unnskyldning. I stedet for ydmykt å si: «Jeg er lei for det, vær så snill å tilgi meg» kommer en stolt person med bortforklaringer. Han peker på feil hos den andre i stedet for å være modig nok til å innrømme en svakhet han selv har. Når han blir såret, blir han også fornærmet. Så i stedet for å prøve å bevare freden vil han kanskje ta igjen med krasse ord eller iskald taushet. (Fork 7:9) Ja, stolthet kan ødelegge et ekteskap. Det er bra å huske at «Gud står de hovmodige imot, men . . . gir de ydmyke ufortjent godhet». – Jak 4:6.

15. Forklar hvordan rådet i Efeserne 4:26, 27 kan hjelpe et ektepar til å løse uoverensstemmelser.

15 Det ville selvfølgelig være naivt å tro at stolthet aldri vil dukke opp i et ekteskap. Vi må være oppmerksom på denne egenskapen og straks gjøre noe med den. Paulus sa til sine medkristne: «La ikke solen gå ned mens dere er i en opphisset tilstand; gi heller ikke plass for Djevelen.» (Ef 4:26, 27) Å unnlate å rette seg etter Guds Ord kan føre til unødig stress og smerte. «Det har hendt at mannen min og jeg ikke har fulgt rådet i Efeserne 4:26, 27», sier en søster. «Det er sjelden jeg har sovet så dårlig om natten som da!» Det er mye bedre å snakke ut om tingene med én gang for å prøve å bli venner igjen! Det kan selvfølgelig være at ektefellene trenger å gi hverandre litt tid til å roe seg ned. De bør også be om Jehovas hjelp til å få det rette sinnelag, for eksempel en ydmyk holdning. Det vil hjelpe dem til å fokusere på problemet, ikke på seg selv, slik at de ikke gjør vondt verre. – Les Kolosserne 3:12, 13.

16. Hvordan kan ydmykhet hjelpe ektefeller til å se begges sterke sider i det rette lys?

16 Ydmykhet og beskjedenhet hjelper en som er gift, til å fokusere på ektefellens sterke sider. For å illustrere det: En kone har kanskje spesielle talenter som hun bruker på en måte som familien har glede av. Hvis mannen hennes er ydmyk og beskjeden, vil han ikke føle seg utfordret av dette, men vil oppmuntre henne til å bruke evnene sine og på den måten vise at han setter henne høyt. (Ordsp 31:10, 28; Ef 5:28, 29) En ydmyk og beskjeden kone vil på sin side ikke briljere med evnene sine eller behandle mannen sin som mindreverdig. De to er jo «ett kjød», så det som sårer den ene, sårer også den andre. – Matt 19:4, 5.

17. Hva kan hjelpe par i vår tid til å få et lykkelig ekteskap som er til ære for Gud?

17 Du ønsker uten tvil å ha et langt, lykkelig ekteskap som bringer ære til Jehova – akkurat som Abraham og Sara og Isak og Rebekka hadde. Pass derfor på at du har Guds syn på ekteskapet. Gå til hans Ord for å få innsikt og visdom. Framelsk ekte kjærlighet – «Jahs flamme» – ved å tenke på de gode egenskapene ektefellen din har. (Høys 8:6) Gjør alt du kan for å utvikle ydmykhet. Behandle ektefellen din med respekt. Hvis du gjør disse tingene, vil ekteskapet være til glede for deg og din himmelske Far. (Ordsp 27:11) Da vil du kunne si det samme som han som etter 27 års ekteskap skrev: «Jeg kan ikke tenke meg et liv uten min kone. Ekteskapet vårt blir sterkere for hver dag. Dette skyldes vår kjærlighet til Jehova og at vi regelmessig kommuniserer med hverandre.»