Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

‘Gå ikke trett’

‘Gå ikke trett’

«La oss ikke gi opp med hensyn til å gjøre det som er godt.» – GAL 6:9.

1, 2. Hvordan får vi større tillit til Jehovas universelle organisasjon?

VI BLIR fylt med ærefrykt når vi tenker på at vi tilhører en enorm, universell organisasjon. De synene vi leser om i Esekiel, kapittel 1, og Daniel, kapittel 7, skildrer på en levende måte hvordan Jehova styrer begivenhetene for å gjennomføre sin storslagne hensikt. Jesus leder den jordiske delen av Jehovas organisasjon og får den til å fokusere på forkynnelsen av det gode budskap, til å dekke de åndelige behovene til dem som utfører dette arbeidet, og til å fremme den sanne tilbedelse av Jehova. Dette gir oss virkelig tillit til Jehovas organisasjon! – Matt 24:45.

2 Holder vi personlig tritt med denne enestående organisasjonen? Blir vår begeistring for sannheten stadig større, eller blir den mindre? Når vi tenker over slike spørsmål, oppdager vi kanskje at vi har begynt å gå trett, eller at vi har mistet noe av gløden. Det kan skje. I det første århundre måtte apostelen Paulus formane noen av de kristne til å tenke over den utholdenhet og nidkjærhet Jesus hadde vist. Han sa at det ville hjelpe dem til ikke å «bli trette og gi opp i [sine] sjeler». (Hebr 12:3) Akkurat som Kristi eksempel var til oppmuntring for de kristne i det første århundre, kan det eksempel som Jehovas organisasjon har foregått med, og som ble drøftet i forrige artikkel, hjelpe oss til å fortsette å tjene med iver og utholdenhet.

3. Hva må til for at vi ikke skal gå trett, og hva skal vi se på i denne artikkelen?

3 Paulus viste imidlertid at det er mer som må til for at vi ikke skal gå trett. Han sa at vi må fortsette å «gjøre det som er godt». (Gal 6:9) La oss se på fem ting vi kan gjøre som kan hjelpe oss til å forbli standhaftige og til å fortsette å holde tritt med Jehovas organisasjon. Da kan vi finne ut om det er noen områder som vi eller familien vår trenger å vie større oppmerksomhet.

 OVERVÆR MØTENE OG STEVNENE

4. Hvorfor kan vi si at det å komme sammen er en vesentlig del av den sanne tilbedelse?

4 Det har alltid vært viktig for Jehovas tjenere å komme sammen. På passende tidspunkter inviterer Jehova åndeskapninger til møter i himmelen. (1. Kong 22:19; Job 1:6; 2:1; Dan 7:10) I det gamle Israel skulle folket samles for at de skulle ‘lytte og lære’. (5. Mos 31:10–12) Jødene i det første århundre kom regelmessig sammen i synagogen, hvor det ble lest fra Skriftene. (Luk 4:16; Apg 15:21) Møter fortsatte å være viktige da den kristne menighet ble opprettet, og er også en vesentlig del av vår tilbedelse den dag i dag. Sanne kristne ‘tenker på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger’. Vi trenger å fortsette å «oppmuntre hverandre, og det så mye mer som [vi] ser [Jehovas dag] nærme seg». – Hebr 10:24, 25.

5. Hvordan kan vi oppmuntre hverandre på møtene?

5 Én viktig måte vi oppmuntrer hverandre på, er å delta i møtene ved å komme med kommentarer der vi gir offentlig uttrykk for vår tro. Vi kan for eksempel besvare et av de trykte spørsmålene i den publikasjonen som drøftes, anvende et skriftsted eller fortelle en kort opplevelse som illustrerer hvor klokt det er å følge bibelske prinsipper. (Sal 22:22; 40:9) Du er sikkert enig i at uansett hvor mange år vi har gått på møtene, er det oppmuntrende å høre de oppriktige kommentarene fra både unge og gamle.

6. Hvordan hjelper møtene oss til å holde oss åndelig aktive?

6 Av hvilke andre grunner legger vår Gud så stor vekt på at vi skal komme regelmessig sammen? Møtene og stevnene våre hjelper oss til å forkynne med frimodighet og til å takle motstand eller likegyldighet i distriktet. (Apg 4:23, 31) De bibelske drøftelsene styrker vår tro. (Apg 15:32; Rom 1:11, 12) Den undervisningen og oppmuntringen vi får, hjelper oss til å erfare ekte lykke og gir oss «ro fra ulykkens dager». (Sal 94:12, 13) Det styrende råds undervisningsutvalg fører tilsyn med utarbeidelsen av alle de åndelige programmene som Jehovas folk verden over nyter godt av. Så takknemlige vi kan være for det som blir gjort for at vi skal få god undervisning på møtene våre hver eneste uke!

7, 8. (a) Hva er det viktigste formålet med møtene våre? (b) Hvordan er møtene til hjelp for deg åndelig sett?

7 Men vi går ikke på møtene bare på grunn av det utbyttet vi personlig har av dem. Det viktigste formålet er å tilbe Jehova. (Les Salme 95:6.) For et privilegium det er å lovprise vår enestående Gud! (Kol 3:16) Jehova fortjener avgjort at vi tilber ham ved regelmessig å overvære og delta i teokratiske sammenkomster. (Åp 4:11) Det er derfor ikke noe rart at vi blir formant til «ikke [å] unnlate å komme sammen, slik noen har for vane»! – Hebr 10:25.

8 Ser vi på møtene våre som noe som skal hjelpe oss til å holde ut til Jehova går til handling mot den nåværende, onde verden? I så fall bør møtene være blant «de viktigere ting» som vi gjør plass til i vårt travle liv. (Fil 1:10) Hvis vi ved en anledning skulle unnlate å komme sammen med våre brødre og søstre for å tilbe Jehova, bør vi ha en ytterst viktig grunn til det.

LET ETTER OPPRIKTIGE MENNESKER

9. Hvordan vet vi at forkynnelsesarbeidet er viktig?

9 Noe annet som hjelper oss til å holde tritt med Jehovas organisasjon, er  å delta i forkynnelsesarbeidet i så stor utstrekning som mulig. Jesus satte i gang dette arbeidet da han var på jorden. (Matt 28:19, 20) Siden da har hele Jehovas organisasjon betraktet arbeidet med å forkynne om Riket og gjøre disipler som noe av det viktigste den skal fokusere på. Det er mange opplevelser som viser at englene støtter arbeidet vårt og leder oss til dem som er «rett innstilt for evig liv». (Apg 13:48; Åp 14:6, 7) Den jordiske delen av Jehovas organisasjon er virksom i dag og organisert for å støtte dette ytterst viktige arbeidet. Har forkynnelsesarbeidet også en sentral plass i livet vårt?

10. (a) Hvordan kan vi bevare vår begeistring for sannheten? Nevn et eksempel. (b) Hvordan har tjenesten hjulpet deg til ikke å gå trett?

10 Hvis vi er ivrige i forkynnelsen, vil det hjelpe oss til å bevare begeistringen for sannheten. Tenk på hva Mitchel, som har vært eldste og pioner i lang tid, sier: «Jeg elsker å snakke med andre om sannheten. Jeg tenker på en ny artikkel i Vakttårnet eller Våkn opp!, og jeg er helt forundret over den visdom, innsikt og perfekte likevekt som hvert nummer bærer preg av. Jeg får lyst til å gå ut i tjenesten for å se hvordan folk kommer til å reagere, hvordan jeg kan vekke deres interesse. Tjenesten gjør at jeg holder  fokus. Jeg sørger for å få gjort alt annet jeg skal gjøre, enten før eller etter den tiden jeg har satt av til tjenesten.» Når også vi er travelt opptatt i vår hellige tjeneste, kan det hjelpe oss til å være standhaftige nå i de siste dager. – Les 1. Korinter 15:58.

DRA NYTTE AV PUBLIKASJONENE VÅRE

11. Hvorfor bør vi forsyne oss av all den åndelige føden vi får av Jehova, og meditere over det vi leser?

11 Jehova har skaffet til veie rikelig med åndelig føde gjennom publikasjonene våre for å styrke oss. Det har sikkert hendt at du etter å ha lest i en publikasjon har tenkt: «Dette var akkurat det jeg trengte! Det er som om Jehova sørget for at dette ble skrevet til meg personlig!» Dette er ingen tilfeldighet. Jehova bruker jo litteraturen vår til å undervise og rettlede oss. Han har sagt: «Jeg skal gi deg innsikt og lære deg om den vei du bør gå.» (Sal 32:8) Går vi inn for å forsyne oss av all den åndelige føden vi får, og å meditere over det vi leser? Det vil hjelpe oss til å fortsette å bære frukt og ikke visne åndelig sett nå i disse vanskelige siste dager. – Les Salme 1:1–3; 35:28; 119:97.

12. Hva kan hjelpe oss til ikke å ta den åndelige føden for gitt?

12 Det er bra for oss å tenke over hvor mye arbeid som blir gjort for at vi skal få denne jevne strømmen av sunn åndelig føde. Det styrende råds redaksjonsutvalg fører tilsyn med den prosessen som består i å gjøre undersøkelser og skrive, korrekturlese, illustrere og oversette publikasjonene og også det materialet som legges ut på nettstedet vårt. Avdelingskontorer som har trykkerier, sender ut litteraturen til menigheter fjern og nær. Hvorfor blir alt dette arbeidet gjort? For at Jehovas folk skal være velnært åndelig sett. (Jes 65:13) La oss være ivrige etter å forsyne oss av all den åndelige føden vi får gjennom Jehovas organisasjon. – Sal 119:27.

STØTT JEHOVAS ORGANISASJON

13, 14. Hvem i himmelen støtter Jehovas organisasjon, og hvordan kan vi vise en lignende støtte?

13 I et syn som apostelen Johannes fikk, så han Jesus ri på en hvit hest for å beseire dem som gjør opprør mot Jehova. (Åp 19:11–15) Han så også de trofaste englene og de salvede seiervinnerne fra jorden som har fått sin himmelske belønning, ri rett bak Jesus. Så trosstyrkende det er å vite dette! (Åp 2:26, 27) De er virkelig gode eksempler når det gjelder å støtte dem som tar ledelsen i Jehovas organisasjon!

14 På lignende måte støtter den store skare fullt ut arbeidet til dem av Kristi salvede brødre som fortsatt befinner seg på jorden, og som tar ledelsen i organisasjonen i dag. (Les Sakarja 8:23.) Hvordan kan vi personlig vise at vi støtter Jehovas organisasjon? Én måte vi kan gjøre det på, er å underordne oss dem som tar ledelsen. (Hebr 13:7, 17) Dette begynner i vår egen menighet. Er det vi sier om de eldste, noe som bygger opp respekten for dem og det arbeidet de gjør i menigheten? Oppmuntrer vi barna våre til å vise respekt for disse trofaste mennene og til å høre på de bibelske rådene de kommer med? Og snakker vi som familie om hvordan vi kan gi økonomiske bidrag for å støtte det verdensomfattende arbeidet? (Ordsp 3:9; 1. Kor 16:2; 2. Kor 8:12) Ser vi det som viktig og som et privilegium å være med på å holde Rikets sal ren og i god stand? Jehovas ånd strømmer fritt der det er en slik respekt og enhet. Hans ånd gir oss hele tiden den hjelpen vi trenger for ikke å gå trett nå i disse siste dager. – Jes 40:29–31.

 LEV I SAMSVAR MED DET BUDSKAPET VI FORKYNNER

15. Hvorfor må vi hele tiden kjempe for å leve i samsvar med Jehovas opphøyde hensikt?

15 Sist, men ikke minst: For å være utholdende og holde tritt med Jehovas organisasjon må vi ‘forvisse oss om hva som er antagelig for Herren’, og leve i samsvar med det budskapet vi forkynner. (Ef 5:10, 11) Vår egen ufullkommenhet og påvirkningen fra Satan og denne onde verden gjør at vi hele tiden må slåss mot negative krefter. Noen av dere kjære brødre og søstre kjemper en hard kamp hver dag for å ta vare på deres forhold til Jehova. Han elsker dere for de anstrengelsene dere gjør dere. Gi ikke opp! Når vi lever i samsvar med Jehovas hensikt, erfarer vi stor glede, og vi kan være trygge på at vår tilbedelse ikke er verdiløs. – 1. Kor 9:24–27.

Gå inn for å hjelpe andre til å forstå at de også kan bli en del av Jehovas store organisasjon

16, 17. (a) Hva bør vi gjøre hvis vi har begått en alvorlig synd? (b) Hva kan vi lære av Annes eksempel?

16 Men hva bør vi gjøre hvis vi har begått en alvorlig synd? Vi bør søke hjelp så fort som mulig. Hvis vi prøver å skjule det vi har gjort, vil vi bare gjøre saken verre. Husk hva David sa om hvordan han følte det da han forsøkte å holde sine synder skjult. Han sa: «Da jeg tidde, tærtes mine ben bort ved min stønning dagen lang.» (Sal 32:3) Ja, hvis vi prøver å skjule alvorlige synder, vil vi bare bli utmattet følelsesmessig og åndelig sett. Men hvis vi «bekjenner dem og forlater dem, skal [vi] bli vist barmhjertighet». – Ordsp 28:13.

17 Tenk på hva en søster vi kan kalle Anne, opplevde. Da hun var i slutten av tenårene, var hun pioner. Men hun begynte å leve et dobbeltliv, og det førte til at hun fikk skyldfølelse. Hun sier: «Det jeg hadde igjen av samvittighet, plaget meg. Jeg var ulykkelig og deprimert hele tiden.» Hva gjorde hun? En dag ble Jakob 5:14, 15 drøftet på møtet, og hun skjønte at hun trengte hjelp. Hun gikk og snakket med de eldste. Når hun nå ser tilbake, sier hun: «Disse versene er Jehovas oppskrift på hvordan en kan bli frisk åndelig sett. Medisinen er ikke lett å svelge, men den gjør en frisk. Jeg fulgte rådet i disse versene, og det virket.» Det har nå gått noen år, og Anne er blitt åndelig sterk igjen og tjener Jehova med iver og med god samvittighet.

18. Hva bør vi være fast bestemt på?

18 Så heldige vi er, som tilhører Jehovas enestående organisasjon nå i de siste dager! La oss være fast bestemt på at vi aldri skal ta det vi har, for gitt. La oss i stedet, sammen med familien vår, gå inn for å komme regelmessig på menighetsmøtene for å tilbe Jehova, og lete iherdig etter oppriktige mennesker i distriktet vårt. La oss også sette pris på den åndelige føden vi regelmessig får, støtte dem som tar ledelsen, og leve i samsvar med det budskapet vi forkynner. Hvis vi gjør dette, vil vi holde tritt med Jehovas organisasjon, og vi vil aldri gå trett med hensyn til å gjøre det som er godt!