Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

‘Forviss dere om de viktigere ting’

‘Forviss dere om de viktigere ting’

‘Forviss dere om de viktigere ting.’ – FIL 1:10.

1, 2. Hvilken profeti om de siste dager må ha vakt disiplenes nysgjerrighet, og hvorfor?

PETER, Jakob, Johannes og Andreas var endelig alene med sin Herre. De var veldig opptatt av det Jesus hadde sagt om at templet skulle bli ødelagt. (Mark 13:1–4) De spurte derfor: «Si oss: Når skal disse ting skje, og hva skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på tingenes ordning?» (Matt 24:1–3) I det svaret Jesus kom med, fortalte han ikke bare om ting som skulle skje før Jerusalems ødeleggelse, men også om hendelser og forhold som skulle vise at de siste dager for Satans onde verdensordning var kommet. Én ting som Jesus nevnte, må ha vakt disiplenes nysgjerrighet. Etter at han hadde fortalt om slike urovekkende ting som kriger, matmangel og tiltagende lovløshet, forutsa han også noe positivt som skulle kjennetegne de siste dager. Han sa: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» – Matt 24:7–14.

2 Disiplene hadde allerede forkynt det gode budskap om Riket sammen med Jesus. (Luk 8:1; 9:1, 2) De husket sikkert at han hadde sagt: «Høsten er virkelig stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre om å sende arbeidere ut til sin høst.» (Luk 10:2) Men hvordan skulle de kunne forkynne «på hele den bebodde jord» og avlegge «et vitnesbyrd for alle nasjonene»? Hvor skulle arbeiderne komme fra? Om de bare hadde kunnet se inn i framtiden! De ville uten tvil ha blitt forbauset over å se oppfyllelsen av de ordene som vi nå finner i Matteus 24:14.

3. Hvordan blir Lukas 21:34 oppfylt i dag, og hvilken selvransakelse bør vi foreta?

3 Vi lever i den tiden da Jesu profeti går i oppfyllelse.  Millioner av mennesker samarbeider om å forkynne det gode budskap om Riket over hele jorden. (Jes 60:22) Men Jesus antydet også at noen ville synes det var en utfordring å fortsette å fokusere på forkynnelsen i de siste dager. De ville bli distrahert og «nedtynget». (Les Lukas 21:34.) Vi ser at også dette går i oppfyllelse. Noen blant Guds folk lar seg avspore. Vi kan se dette i de avgjørelsene de treffer når det gjelder arbeid, høyere utdanning og anskaffelse av materielle ting, og i hvor mye tid de bruker på sport og underholdning. Andre går trett på grunn av dagliglivets press og bekymringer. Spør deg selv: Hva er det jeg prioriterer? Hva forteller de avgjørelsene jeg treffer, om hva jeg fokuserer på i livet?

4. (a) Hva bad Paulus om når det gjaldt de kristne i Filippi, og hvorfor? (b) Hva skal vi se på i denne og den neste artikkelen, og hvorfor?

4 Kristne som levde i det første århundre, måtte anstrenge seg for å fortsette å prioritere åndelige ting. Det var derfor apostelen Paulus bad om at de kristne i Filippi måtte «forvisse [seg] om de viktigere ting». (Les Filipperne 1:9–11.) Akkurat som Paulus hadde de fleste kristne på den tiden stort «mot til å tale Guds ord uten frykt». (Fil 1:12–14) Og i likhet med dem er de aller fleste av oss i vår tid modige forkynnere av Guds Ord. Men kan vi fokusere enda mer på det ytterst viktige forkynnelsesarbeidet? Noe som kan hjelpe oss til det, er å tenke over hva som blir utrettet i Jehovas organisasjon i dag. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på hvordan Jehova bruker sin organisasjon for å oppfylle Matteus 24:14. Hva er det hans organisasjon fokuserer på, og hvordan kan det at vi vet dette, motivere oss og vår familie? I den neste artikkelen skal vi drøfte hva som kan hjelpe oss til å være utholdende og fortsette å holde tritt med Jehovas organisasjon.

DEN HIMMELSKE DELEN AV JEHOVAS ORGANISASJON ER I BEVEGELSE

5, 6. (a) Hvorfor har Jehova gitt noen av sine tjenere syner av den himmelske delen av sin organisasjon? (b) Hva fikk Esekiel se i et syn?

5 Det er mange opplysninger Jehova valgte å ikke ta med i sitt skrevne Ord. Han tok for eksempel ikke med detaljer om hvordan hjernen virker, eller hvordan universet fungerer, selv om det ville ha vært veldig fascinerende å lære om dette! Jehova gav oss i stedet den informasjonen vi trenger for å forstå hans hensikter og leve i harmoni med dem. (2. Tim 3:16, 17) Så interessant det derfor er at Bibelen gir oss glimt av den usynlige, himmelske delen av Jehovas organisasjon! Vi synes det er spennende å lese beskrivelsene av den i Jesaja, Esekiel, Daniel og Johannes’ åpenbaring. (Jes 6:1–4; Esek 1:4–14, 22–24; Dan 7:9–14; Åp 4:1–11) Det er som om Jehova har dratt til side et forheng og lar oss få se inn i himmelen. Hvorfor har han gitt oss disse opplysningene?

6 Jehova vil at vi alltid skal huske at vi er en del av en universell organisasjon. Det er mye mer som blir gjort for å fremme Jehovas hensikter enn det vi kan se. Esekiel fikk for eksempel et syn av den usynlige delen av Jehovas organisasjon framstilt ved en kolossal himmelvogn. Vognen kunne bevege seg raskt og forandre retning på et øyeblikk. (Esek 1:15–21) Hver gang hjulene gjorde en omdreining, tilbakela vognen store avstander. Esekiel fikk også et glimt av vognens Fører. Han sa: «Jeg  fikk se noe som lignet gløden av elektrum, noe som så ut som ild inne i det, hele veien rundt . . . Det så ut liksom Jehovas herlighet.» (Esek 1:25–28) Tenk så stort inntrykk det må ha gjort på Esekiel å se dette synet! Han må ha blitt fylt med ærefrykt da han så hvordan Jehova har full kontroll over sin organisasjon og leder dens bevegelser ved hjelp av sin hellige ånd. For et storslagent bilde vi her får av den himmelske delen av Jehovas organisasjon i bevegelse!

7. Hvorfor er Daniels syn noe som gir oss tillit?

7 Daniel fikk også et syn som gir oss tillit. Han fikk se Jehova som «Den Gamle av Dager» sitte på en trone som var flammer av ild. Tronen hadde hjul. (Dan 7:9) Jehova ville at Daniel skulle se at Hans organisasjon er i bevegelse, at den er i virksomhet for å gjennomføre Hans hensikt. Daniel så også at «en som var lik en menneskesønn», Jesus, fikk «herredømme og verdighet og rike». Kristi fullkomne styre skal ikke vare bare i noen få korte år. Det er i stedet «et herredømme som varer til uavgrenset tid og ikke skal forgå, og hans rike er et rike som ikke skal bli ødelagt». (Dan 7:13, 14) Det at vi vet at Jehova har gitt sin prøvde og trofaste Sønn tilsynet med den jordiske delen av sin organisasjon, gir oss tillit til Jehova og det han utretter. Jehova har tillit til sin Sønn. Derfor kan vi også ha tillit til Jesu lederskap.

8. Hvilken virkning hadde syner fra Jehova på Esekiel og Jesaja, og hvilken virkning bør de ha på oss?

8 Hvordan bør dette innblikket i den  usynlige delen av Jehovas organisasjon virke på oss? Som i Esekiels tilfelle får det Jehova utretter, oss avgjort til å føle ærefrykt og til å føle oss ydmyke. (Esek 1:28) Og det å reflektere over Jehovas organisasjon kan drive oss til handling, akkurat som i Jesajas tilfelle. Da han fikk anledning til å fortelle andre om det Jehova gjør, grep han muligheten uten å nøle. (Les Jesaja 6:5, 8.) Jesaja var overbevist om at han kunne takle en hvilken som helst utfordring med Jehovas støtte. Dette gløttet av den usynlige delen av Jehovas organisasjon bør på lignende måte fylle oss med ærefrykt og drive oss til handling. Så motiverende det er å reflektere over denne organisasjonen, som hele tiden er i bevegelse, og som er fullstendig fokusert på å gjennomføre Jehovas hensikter!

DEN JORDISKE DELEN AV JEHOVAS ORGANISASJON

9, 10. Hvorfor er det behov for en synlig del av Jehovas organisasjon?

9 Gjennom sin Sønn har Jehova etablert en jordisk del av sin organisasjon som fungerer i harmoni med den usynlige, himmelske delen. Hvorfor er det behov for en synlig del av denne organisasjonen for at det arbeidet som er beskrevet i Matteus 24:14, skal bli fullført? Vi kan nevne tre grunner.

10 For det første sa Jesus at hans disipler skulle bringe det gode budskap ut «til den fjerneste del av jorden». (Apg 1:8) For det andre måtte det treffes tiltak for å skaffe til veie åndelig føde og oppmuntre dem som skulle delta i forkynnelsesarbeidet. (Joh 21:15–17) For det tredje ville forkynnerne ha behov for å komme sammen på møter for å tilbe Jehova og få opplæring i forkynnelsen. (Hebr 10:24, 25) Disse målene kunne ikke bli nådd hvis tingene ble overlatt til tilfeldighetene; det må god organisering til.

11. Hvordan viser vi at vi støtter Jehovas organisasjon?

11 Hvordan viser vi at vi støtter Jehovas organisasjon? Én viktig måte vi kan gjøre det på, er alltid å stole på de brødrene som Jehova og Jesus har betrodd den oppgave å lede oss i forkynnelsen. Det er mange ting i denne verden som prøver å stjele disse brødrenes oppmerksomhet. Men hva har den synlige delen av Jehovas organisasjon likevel alltid konsentrert seg om?

FOKUSERT PÅ «DE VIKTIGERE TING»

12, 13. Hvordan tar de eldste som fører tilsyn med forkynnelsesarbeidet i sitt land, hånd om sin ansvarsoppgave, og hvorfor synes du dette er oppmuntrende?

12 Noen erfarne kristne eldste rundt om på jorden er blitt utnevnt til å føre tilsyn med og fremme forkynnelsesarbeidet i det landet de tjener i. Når disse brødrene skal treffe avgjørelser, søker de veiledning i Guds Ord, som de derved gjør til ‘en lampe for sin fot og et lys for sin sti’, og de ber oppriktig om Jehovas ledelse. – Sal 119:105; Matt 7:7, 8.

13 I likhet med dem som tok ledelsen i det første århundre, har de eldste som fører tilsyn med forkynnelsesarbeidet i dag, viet seg «til ordets tjeneste». (Apg 6:4) De gleder seg virkelig over den framgangen som forkynnelsesarbeidet har både lokalt og internasjonalt. (Apg 21:19, 20) De kommer ikke med utallige regler og instrukser. De lar seg i stedet lede av Bibelen og den hellige ånd når de skal treffe tiltak som er nødvendige  for at forkynnelsen skal ha framgang. (Les Apostlenes gjerninger 15:28.) Når disse ansvarlige brødrene gjør dette, er de gode eksempler for alle i menighetene. – Ef 4:11, 12.

14, 15. (a) Hva blir gjort for å støtte forkynnelsesarbeidet verden over? (b) Hva synes du om det privilegium det er å støtte forkynnelsen?

14 Det blir hele tiden gjort mye arbeid som mange ikke ser, for at det skal bli skaffet til veie åndelig føde gjennom litteraturen vår og møtene og stevnene våre. Tusener av brødre og søstre jobber utrettelig med å oversette denne åndelige føden til over 600 språk, slik at så mange som mulig kan lære om «Guds storslåtte gjerninger» på sitt eget språk. (Apg 2:7–11) Unge brødre og søstre jobber med å framstille litteraturen vår på hurtiggående trykkpresser og bokbindingsmaskiner. Litteraturen blir deretter sendt ut til menighetene, også til menigheter på de mest fjerntliggende steder.

15 Det er også mye annet arbeid som blir gjort for at vi skal kunne konsentrere oss om å forkynne det gode budskap sammen med vår lokale menighet. Det er for eksempel mange tusen som frivillig stiller opp for å bygge Rikets saler og stevnehaller, for å organisere stevnene våre, for å undervise på teokratiske skoler og for å hjelpe dem som er blitt rammet av naturkatastrofer eller opplever en medisinsk krisesituasjon, bare for å nevne noe. Mye av det som blir gjort, foregår bak kulissene. Hva er formålet med alt dette arbeidet? Å lette forkynnelsen, å styrke forkynnernes åndelighet og å fremme den sanne tilbedelse. Har den jordiske delen av Jehovas organisasjon fokusert på de viktigere ting? Ja, så avgjort!

FØLG ORGANISASJONENS EKSEMPEL

16. Hva kan være et fint studieprosjekt?

16 Tar vi oss innimellom tid til å reflektere over Jehovas organisasjon og dens virksomhet? Noen har valgt å bruke tid under familiestudiet eller under sitt personlige studium til å lære mer om disse tingene og meditere over dem. Det kan for eksempel være spennende å studere de synene som Jesaja, Esekiel, Daniel og Johannes fikk. Og boken Jehovas vitner – forkynnere av Guds rike og andre publikasjoner og også dvd-er lærer oss mye interessant om Jehovas organisasjon.

17, 18. (a) Hvilket utbytte har du hatt av denne artikkelen? (b) Hvilke spørsmål bør vi stille oss selv?

17 Det er godt for oss å meditere over det Jehova utretter gjennom sin organisasjon. Måtte vi sammen med denne fantastiske organisasjonen være fast bestemt på å fortsette å fokusere på de viktigere ting. Det vil hjelpe oss til å ha den samme besluttsomme holdningen som Paulus, som skrev: «Da vi har denne tjeneste etter den barmhjertighet som er blitt vist oss, gir vi ikke opp.» (2. Kor 4:1) Han kom også med denne oppfordringen til sine medarbeidere: «La oss ikke gi opp med hensyn til å gjøre det som er godt, for når tiden er inne, skal vi høste, hvis vi ikke går trett.» – Gal 6:9.

18 Vi kan spørre oss selv om det er noen justeringer vi som enkeltpersoner eller familie trenger å gjøre for å forvisse oss om at vi fokuserer på de viktigere ting i vårt daglige liv. Kan vi forenkle livet eller passe på at det er færre ting som distraherer oss, slik at vi kan konsentrere oss mer om det viktige forkynnelsesarbeidet? I den neste artikkelen skal vi se på fem ting som kan hjelpe oss til å holde tritt med Jehovas organisasjon.