Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Få fullt utbytte av bibellesningen

Få fullt utbytte av bibellesningen

«Jeg gleder meg virkelig over Guds lov.» – ROM 7:22.

1–3. Hva har man igjen for å lese Bibelen og leve etter det den lærer?

«JEG takker Jehova hver morgen for at han hjelper meg til å forstå Bibelen.» Den eldre søsteren som sa dette, har lest hele Bibelen over 40 ganger, og hun leser den fortsatt. En yngre søster skrev at det å lese Bibelen har hjulpet henne til å forstå at Jehova er en virkelig person. Det har ført til at hun er kommet i et nærere forhold til sin himmelske Far. Hun sa: «Jeg har aldri vært lykkeligere!»

2 Apostelen Peter oppfordret alle til å framelske «en lengsel etter den uforfalskede melk som hører ordet til». (1. Pet 2:2) De som tilfredsstiller denne lengselen ved å studere Bibelen, og som lever etter det den lærer, har en ren samvittighet og en mening med livet. De utvikler varige vennskap med andre som også elsker og tjener den sanne Gud. Alt dette er gode grunner til å ‘glede seg over Guds lov’. (Rom 7:22) Men det finnes også andre gode grunner til å lese Bibelen. Hva er noen av dem?

3 Jo mer du lærer om Jehova og hans Sønn, desto mer vil din kjærlighet til dem og dine medmennesker vokse. Nøyaktig bibelkunnskap hjelper deg til å se hvordan Gud snart skal redde lydige mennesker fra denne døende verdensordning. Du har et positivt, godt budskap å dele med folk når du deltar i tjenesten. Og Jehova vil velsigne deg når du forteller andre om det du har lært ved å lese Guds Ord.

REFLEKTER OVER DET DU LESER

4. Hva ligger det i det å lese Bibelen «med dempet stemme»?

4 Jehova vil ikke at hans tjenere skal pløye igjennom hans Ord. Han sa til Josva i gammel tid: «Denne lovboken skal ikke vike fra din munn, og du skal dag og natt lese i den med dempet stemme.» (Jos 1:8; Sal 1:2) Betyr dette at du bokstavelig talt må uttale med  dempet stemme alle de ordene du leser fra 1. Mosebok til Åpenbaringen? Nei. Det betyr at du bør lese i et tempo som gjør at du kan tenke nøye over det du leser. Når du leser Bibelen «med dempet stemme», vil det hjelpe deg til å feste deg ved og konsentrere deg om vers som er spesielt nyttige og oppmuntrende for deg der og da. Når du finner slike vers eller beretninger, bør du lese dem sakte og kanskje forme ordene med tungen og leppene. Da kan det være at et punkt i Bibelen treffer deg på en helt personlig måte. Hvorfor er dette viktig? Fordi det er når du forstår Guds veiledning, at du blir sterkt motivert til å leve etter den.

5–7. Nevn et eksempel på hvordan det å lese Guds Ord «med dempet stemme» kan hjelpe deg til å (a) holde deg moralsk ren; (b) behandle andre på en tålmodig og vennlig måte; (c) stole på Jehova også i vanskelige tider.

5 Når du leser bøker i Bibelen som du ikke kjenner så godt, kan det være nyttig å lese «med dempet stemme». Vi kan illustrere det med tre tenkte eksempler. Det første eksemplet dreier seg om en ung bror som har kommet til Hosea i sin personlige bibellesning. Han stopper opp etter at han «med dempet stemme» har lest kapittel 4, versene 11 til 13. (Les Hosea 4:11–13.) Hvorfor? Han fester seg ved disse versene fordi han synes det har vært vanskelig å motstå umoralsk press på skolen. Han reflekterer over disse versene og tenker: «Jehova ser de gale tingene folk gjør, også når de er for seg selv. Jeg ønsker ikke å såre ham.» Broren bestemmer seg for at han skal fortsette å være moralsk ren i Guds øyne.

6 Det andre eksemplet gjelder en søster som leser i Joel, og som kommer til kapittel 2, vers 13. (Les Joel 2:13.) Når hun leser det verset «med dempet stemme», reflekterer hun over hvordan hun bør etterligne Jehova, som er «nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på kjærlig godhet». Hun bestemmer seg for å prøve å la være å si de sarkastiske og sinte ordene hun noen ganger bruker når hun snakker med mannen sin og andre.

7 Det tredje eksemplet dreier seg om en far som har mistet jobben og er bekymret for hvordan han skal forsørge sin kone og sine barn. I Nahum 1:7 leser han «med dempet stemme» at Jehova «kjenner dem som søker tilflukt hos ham», og at han beskytter dem som «en borg på trengselens dag». Denne tanken er til oppmuntring for ham. Han føler Jehovas kjærlige omsorg og er ikke lenger altfor bekymret. Så leser han vers 15 «med dempet stemme». (Les Nahum 1:15.) Han ser at han ved å forkynne det gode budskap i vanskelige tider kan vise at han betrakter Jehova som sin borg. Mens han fortsetter å lete etter en ny jobb, er han nå også blitt motivert til å støtte opp om frammøtene på hverdagene.

8. Nevn kort et eksempel på en «diamant» du har funnet når du har lest Bibelen.

8 Disse nyttige punktene som vi nettopp har vært inne på, er hentet fra bøker i Bibelen som noen kanskje synes det er vanskelig å forstå. Men når du leser bøkene Hosea, Joel og Nahum med et ønske om å lære, vil du ha lyst til å være på utkikk etter andre vers i dem som du vil lese «med dempet stemme» og reflektere over. Tenk så mye visdom og trøst som venter deg i disse profetenes bøker! Og hva med resten av Bibelen? Guds Ord er som en produktiv diamantgruve. Grav iherdig i denne gruven! Ja, les hele Bibelen med det mål å finne verdifulle «diamanter» – veiledning og oppmuntring fra Gud.

ANSTRENG DEG FOR Å FORSTÅ DET DU LESER

9. Hvordan kan vi øke vår forståelse av Bibelen?

9 Det er ikke bare det å lese et stykke i Bibelen hver dag som er viktig. Du ønsker jo også å forstå det du leser. Gjør derfor  god bruk av de publikasjonene Jehovas organisasjon har gitt oss, for å skaffe deg bakgrunnskunnskap om de menneskene, stedene og hendelsene du leser om. Og hvis du lurer på hvordan et bestemt bibelsk punkt angår deg og ditt liv, kan du spørre en eldste i menigheten eller en annen moden kristen om hjelp. For å illustrere hvor viktig det er å øke vår forståelse, skal vi nå se nærmere på en kristen i det første århundre som trengte hjelp i den forbindelse. Han het Apollos.

10, 11. (a) Hvordan ble Apollos hjulpet til å gjøre framskritt som forkynner av det gode budskap? (b) Hva kan vi lære av beretningen om Apollos? (Se rammen «Er du en oppdatert lærer?»)

10 Apollos var en kristen jøde som var «godt kjent i Skriftene» og «glødende i ånden». Apostlenes gjerninger forteller om ham: «Han [gav] seg til å tale og undervise rett og riktig om de ting som gjaldt Jesus, men han var bare kjent med Johannes’ dåp.» Uten å være klar over det hadde Apollos holdt fram en gammel forståelse av dåpen. Etter at det kristne ekteparet Priskilla og Akvilas hadde hørt ham undervise i Efesos, forklarte de «Guds vei mer nøyaktig for ham». (Apg 18:24–26) Hvordan var dette til hjelp for Apollos?

11 Etter at Apollos hadde forkynt i Efesos, drog han til Akaia. «Da han så kom dit, var han til stor hjelp for dem som på grunn av Guds ufortjente godhet var kommet til troen; for med styrke og grundighet beviste han offentlig at jødene hadde urett, mens han ved hjelp av Skriftene viste at Jesus var Kristus.» (Apg 18:27, 28) På det tidspunktet kunne Apollos komme med en riktig forklaring på hva den kristne dåp betyr. Nå som forståelsen hans hadde økt, kunne han være «til stor hjelp» for nye som trengte å gjøre framskritt i sannheten. Hva kan vi lære av denne beretningen? I likhet med Apollos  anstrenger vi oss for å forstå det vi leser i Bibelen. Men når en erfaren trosfelle kommer med forslag til hvordan vi kan gi bedre undervisning, ønsker vi å ta imot den hjelpen med ydmykhet og takknemlighet. Hvis vi gjør det, vil vi forbedre kvaliteten av vår hellige tjeneste.

BRUK DET DU LÆRER, TIL Å HJELPE ANDRE

12, 13. Nevn eksempler på hvordan vi ved å bruke Bibelen på en taktfull måte kan hjelpe en vi studerer med, til å gjøre framskritt.

12 I likhet med Priskilla, Akvilas og Apollos kan vi være til hjelp for andre. Hva føler du når du har oppmuntret og hjulpet en interessert til å overvinne et problem som har hindret ham eller henne i å gjøre åndelige framskritt? Eller hvordan føler du det som eldste når en trosfelle takker deg for bibelsk veiledning som hjalp ham eller henne gjennom en vanskelig tid? Det å bruke Guds Ord til å hjelpe andre til å få et bedre liv er uten tvil noe som gir oss stor glede og tilfredshet. * Vi skal nå se på hvordan vi kan gjøre dette.

13 På Elias tid var det mange israelitter som satt på gjerdet når det gjaldt å velge mellom sann og falsk tilbedelse. Det Elia sa til disse israelittene, kan hjelpe en som vi studerer Bibelen med, men som nøler med å gjøre åndelige framskritt. (Les 1. Kongebok 18:21.) Eller kanskje en interessert er redd for hvordan venner eller familie skal reagere hvis han går inn for sannheten. Da kan du kanskje styrke hans ønske om å tjene Jehova ved å resonnere over Jesaja 51:12, 13. – Les.

14. Hvordan kan du bli i stand til å huske skriftsteder når du trenger dem for å hjelpe andre?

14 Det er tydelig at Bibelen inneholder mange vers som kan oppmuntre, korrigere eller styrke dem som leser den. Men kanskje du lurer på hvordan du kan ha skriftsteder på rede hånd når du trenger dem. Les Bibelen og mediter over Guds tanker hver dag. På den måten vil du bygge opp et forråd av skriftsteder som Jehovas ånd kan hjelpe deg til å huske når du trenger dem. – Mark 13:11; les Johannes 14:26. *

15. Hva vil hjelpe deg til å forstå Guds Ord bedre?

15 Etterlign Salomo ved å be om visdom. (2. Krøn 1:7–10) Du trenger visdom i tjenesten og for å utføre dine oppgaver i menigheten. Og gjør som profetene i gammel tid, som «omhyggelig gransket og nøye forsket» i Guds Ord for å få nøyaktig kunnskap om Jehova og hans vilje. (1. Pet 1:10–12) Apostelen Paulus oppmuntret Timoteus til å nære seg «av troens og den gode læres ord». (1. Tim 4:6) Hvis du også gjør dette, vil du være godt rustet til å hjelpe andre åndelig sett. Samtidig vil du bygge opp din egen tro.

BIBELLESNING BESKYTTER OSS

16. (a) Hvordan hadde berøerne utbytte av ‘daglig å granske Skriftene nøye’? (b) Hvorfor er daglig bibellesning så viktig for oss i dag?

16 Jødene i den makedonske byen Berøa hadde en god vane – de «gransket daglig Skriftene nøye». Da Paulus forkynte det gode budskap for dem, sammenlignet de det han sa, med det de hadde lært ut fra Skriftene. Hva førte det til? Mange ble overbevist om at det han lærte dem, var sannheten, og de ble troende. (Apg 17:10–12) Dette viser at daglig bibellesning er noe som bygger opp en sterk tro på Jehova.  En slik tro, «den sikre forventning om ting en håper på», er helt nødvendig for at vi skal kunne overleve og komme inn i Guds nye verden. – Hebr 11:1.

17, 18. (a) Hvordan kan sterk tro og kjærlighet beskytte en kristens symbolske hjerte? (b) Hvordan kan håpet vårt beskytte oss mot fare?

17 Paulus skrev at vi trenger tro, kjærlighet og håp. Han sa: «Vi som hører dagen til, la oss være fornuftige og ha på oss troens og kjærlighetens brystplate og som hjelm håpet om frelse.» (1. Tess 5:8) Soldater i bibelsk tid brukte en brystplate for å beskytte hjertet mot fiendtlige angrep. På lignende måte må en kristen beskytte sitt symbolske hjerte mot syndens makt. Hva fører det til når en tjener for Jehova både har sterk tro på Guds løfter og kjærlighet til ham og sine medmennesker? En slik person er godt beskyttet. Han har på seg en åndelig brystplate av høyeste kvalitet, og det er derfor usannsynlig at han vil komme til å gjøre noe som fører til at han mister Guds godkjennelse.

18 Paulus nevnte også en hjelm, «håpet om frelse». Hvis en soldat ikke beskyttet hodet i kamp, kunne han lett miste livet. Men med en god hjelm kunne han overleve slag mot hodet uten å bli alvorlig skadet. Når vi studerer Jehovas Ord, får vi styrket vårt håp om at han kan redde oss. Et sterkt håp gjør at vi kan stå imot de frafalne og deres ‘tomme snakk’, som kan spre seg som koldbrann. (2. Tim 2:16–19) Håpet vårt vil også gi oss styrke til å si nei til dem som prøver å få oss til å gjøre noe som er galt i Jehovas øyne.

VIKTIG FOR Å OVERLEVE

19, 20. Hvorfor setter vi stor pris på Guds Ord, og hvordan viser vi vår verdsettelse? (Se rammen «‘Jehova gir meg akkurat det jeg trenger’».)

19 Jo nærmere vi kommer enden for denne verden, desto viktigere er det at vi stoler på Jehovas Ord. Den veiledningen vi får der, hjelper oss til å legge av dårlige vaner og kjempe mot våre syndige tilbøyeligheter. Der får vi også oppmuntring og trøst som gjør at vi kan bestå de prøvene som Satan og hans verden setter oss på. Ved å følge rettledningen i Jehovas Ord holder vi oss på veien til livet.

20 Husk at Gud vil at «alle slags mennesker skal bli frelst». Disse menneskene innbefatter hans tjenere og dem vi vil kunne hjelpe gjennom vårt forkynnelses- og undervisningsarbeid. Men alle som ønsker å oppnå frelse, må tilegne seg «nøyaktig kunnskap om sannheten». (1. Tim 2:4) Så for å overleve de siste dager må vi lese Bibelen og følge dens inspirerte veiledning. Ja, det at vi leser Bibelen hver dag, viser hvor høyt vi setter Jehovas dyrebare sannhetsord. – Joh 17:17.

^ avsn. 12 Vi bruker selvfølgelig ikke Bibelens veiledning til å presse eller fordømme andre. Vi bør være like tålmodige og vennlige overfor en vi studerer Bibelen med, som Jehova er overfor oss. – Sal 103:8.

^ avsn. 14 Hva om du husker nøkkelordene i et skriftsted, men ikke boken, kapitlet og verset? Du vil sannsynligvis finne skriftstedet ved å slå opp på disse ordene i bibelordboken bak i Bibelen eller i Den store bibelordboken til Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter eller ved å søke i Watchtower Library.