Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Visste du dette?

Visste du dette?

Ble templet i Jerusalem noen gang gjenoppbygd etter år 70?

JESUS forutsa at Jehovas tempel skulle bli fullstendig ødelagt – det skulle ikke bli stein tilbake på stein. Denne profetien ble oppfylt da den romerske hær under ledelse av Titus ødela Jerusalem i år 70. (Matt 24:2) Senere planla keiser Julian å gjenoppbygge templet.

Julian er blitt omtalt som den siste hedenske keiser i Roma. Han var nevø av Konstantin den store og hadde fått en såkalt kristen opplæring. Men etter at han var blitt keiser i år 361, forkastet han den opplæringen han hadde fått, og valgte hedendom til fordel for den fordervede form for kristendom. I historiebøker kalles han derfor «Julian den frafalne».

Julian hatet kristendommen. En av grunnene til det kan godt ha vært at han som seksåring så at såkalte kristne tok livet av hans far og andre slektninger. Ifølge kirkehistorikere oppfordret Julian jødene til å gjenoppbygge templet for på den måten å bevise at Jesus var en falsk profet. *

Det er ikke tvil om at Julian planla å gjenoppbygge templet. Men ikke alle historikere er enige om at han fikk påbegynt gjenoppbyggingsarbeidet. Og de av dem som tror at han fikk påbegynt arbeidet, er uenige om hva som var grunnen til at det stoppet opp. Men én ting er sikkert: Julian ble drept under to år etter at han hadde kommet til makten, og prosjektet hans døde med ham.

Illustrasjon av templet slik det kan ha sett ut på Jesu tid, over et bilde av stedet slik det ser ut i dag

^ avsn. 5 Jesus sa ikke at templet aldri skulle bli gjenoppbygd, men at det skulle bli ødelagt, noe det ble i år 70.