Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Februar 2013

Dette er vår åndelige arv

Dette er vår åndelige arv

«Dette er Jehovas tjeneres arv.» – JES 54:17, Byingtons oversettelse.

1. Hva har Jehova i sin kjærlighet bevart til gagn for menneskene?

JEHOVA, ‘den levende og blivende Gud’, har sørget for at hans livgivende budskap til menneskene er blitt bevart. Og det vil fortsette å bli bevart, for «Jehovas ord varer evig». (1. Pet 1:23–25) Så takknemlige vi er for at Jehova i sin kjærlighet har bevart dette livsviktige budskapet i sitt skrevne Ord, Bibelen!

2. Hva har Gud bevart i sitt skrevne Ord for at hans folk skal bruke det?

2 I sitt Ord har Gud bevart det navnet han har valgt å gi seg selv, for at hans folk skal bruke det. Første gang navnet «Jehova» er brukt i Bibelen, er i «en historisk beretning om himlene og jorden». (1. Mos 2:4) Da Gud ved et mirakel risset inn De ti bud på steintavler, skrev han sitt navn en rekke ganger. Det første budet begynte for eksempel med ordene: «Jeg er Jehova din Gud.» (2. Mos 20:1–17) Satan har gjort mange forsøk på å ødelegge Guds Ord og å sette en stopper for bruken av hans navn, men Den Suverene Herre Jehova har ikke latt ham lykkes, så Guds navn lever videre. – Sal 73:28.

3. Hva har Gud bevart i en verden hvor det er stor religiøs villfarelse?

3 I sitt Ord har Jehova også bevart sannheten. Vi er virkelig takknemlig for at Gud har gitt oss åndelig lys og sannhet i en verden hvor det er stor religiøs villfarelse. (Les Salme 43:3, 4.) Mens mennesker i sin alminnelighet vandrer i mørke, er vi glad for å fortsette å vandre i det åndelige lys som Gud gir oss. – 1. Joh 1:6, 7.

VI HAR EN ARV VI BØR SETTE HØYT

4, 5. Hvilket spesielt privilegium har vi hatt siden 1931?

4 Et land har gjerne en arv som er blitt ført videre fra generasjon til generasjon, for eksempel verdier, tradisjoner og skikker. På lignende måte har vi som kristne også en arv – en dyrebar åndelig arv. Denne  arven innbefatter den velsignelse å ha nøyaktig kunnskap fra Guds Ord og en klar forståelse av sannheten om ham og hans hensikter. Den innbefatter også et helt spesielt privilegium.

Navnet Jehovas vitner ble antatt med stor begeistring på stevnet i 1931

5 Dette privilegiet ble en del av vår åndelige arv på det stevnet som ble holdt i Columbus i Ohio i USA i 1931. På det trykte programmet stod bokstavene «JW». En søster fortalte senere: «Man spekulerte på hva JW stod for – Just Wait [bare vent], Just Watch [bare vent og se] og det riktige [Jehovah’s Witnesses].» Vi var kjent som «bibelstudentene», men søndag 26. juli 1931 antok vi navnet «Jehovas vitner» ved å vedta en resolusjon. Dette bibelske navnet skapte stor begeistring hos brødrene og søstrene. (Les Jesaja 43:12.) «Jeg kommer aldri til å glemme det høye ropet og den kraftige applausen som runget gjennom stevnestedet», sa en bror. Ingen andre trossamfunn i verden ville ha det navnet, men Gud har velsignet oss i vår bruk av det i over 80 år. For et spesielt privilegium det er å være Jehovas vitner!

6. Hvilken nøyaktig informasjon hører med til vår åndelige arv?

6 Vår åndelige arv innbefatter mye nøyaktig og verdifull informasjon om fortiden. Tenk for eksempel på det vi har fått lære om Abraham, Isak og Jakob. Disse patriarkene og familiene deres må ha snakket sammen om hvordan de kunne behage Jehova. Så det er ikke overraskende at den rettskafne Josef nektet å gjøre seg skyldig i seksuell umoral for ikke å «synde mot Gud». (1. Mos 39:7–9) Kristne tradisjoner ble også overlevert muntlig eller ved eksemplets makt. Det gjelder blant annet opplysninger om Herrens aftensmåltid som apostelen Paulus hadde fått, og som han gav videre til kristne menigheter. (1. Kor 11:2, 23) Det vi trenger å vite i dag for å tilbe Gud «med ånd og sannhet», finner vi i hans skrevne Ord. (Les Johannes 4:23, 24.) Bibelen er skrevet for å opplyse hele menneskeheten, men vi som Jehovas tjenere setter spesielt stor pris på den.

7. Hvilket oppmuntrende løfte hører med til vår arv?

7 Vår åndelige arv består også av skrevne beretninger fra nyere tid som viser at ‘Jehova er på vår side’. (Sal 118:7) Dette får oss til å føle oss trygge, også når vi blir forfulgt. Noe annet som hører med til vår stadig voksende åndelige arv, er dette oppmuntrende løftet: «‘Ikke noe som helst våpen som blir formet mot deg, skal ha framgang, og enhver tunge som reiser seg mot deg i retten, skal du domfelle. Dette er Jehovas tjeneres arvelodd [«arv», Byingtons overs.], og deres rettferdighet kommer fra meg,’ lyder Jehovas utsagn.» (Jes 54:17) Det er ingenting i Satans våpenarsenal som kan påføre oss varig skade.

8. Hva skal vi se på videre i denne og den neste artikkelen?

 8 Satan har prøvd å utslette Guds Ord, fjerne navnet Jehova og skjule sannheten. Men han har avgjort ikke noe å stille opp med mot Jehova, som har hindret ham i å lykkes i alle disse forsøkene. I denne og den neste artikkelen skal vi se på (1) hvordan Gud har bevart sitt Ord, (2) hvordan Jehova har sørget for at hans navn er blitt bevart, og (3) hvordan vår himmelske Far er Kilden til og har bevart den sannhet vi gleder oss over å kjenne i dag.

JEHOVA HAR BEVART SITT ORD

9–11. Hvilke eksempler viser at Bibelen har overlevd en rekke angrep?

9 Jehova har bevart sitt Ord trass i alle de forsøkene som er blitt gjort på å utslette det. Et katolsk oppslagsverk sier: «I 1229 forbød kirkemøtet i Toulouse lekfolk å bruke dem [bibeloversettelser til folkespråket] på grunn av kampen mot albigenserne og valdenserne . . . Det kirkemøtet som ble holdt i Tarragona i Spania i 1234 under Jakob I, utstedte et lignende forbud. . . . Pavestolen blandet seg inn i saken for første gang i 1559, da Paul IVs indeks [liste over forbudte bøker] forbød trykking og besittelse av b[ibler] på folkespråket uten tillatelse av Det hellige officium.» – Enciclopedia Cattolica.

10 Til tross for alle de angrepene Bibelen er blitt utsatt for, er den blitt bevart. Omkring 1382 utarbeidet John Wycliffe og hans medarbeidere den første engelske bibeloversettelsen. En annen bibeloversetter var William Tyndale, som ble henrettet i 1536. Bundet til en stolpe skal han ha ropt ut: «Herre, åpne øynene på kongen av England.» Så ble han kvalt og brent på bålet.

11 I 1535 utgav Miles Coverdale sin engelske bibeloversettelse. Coverdale brukte Tyndales gjengivelse av «Det nye testamente» og av «Det gamle testamente» fra 1. Mosebok til Krønikebøkene. Han oversatte andre deler av Bibelen fra latin og fra Martin Luthers tyske bibeloversettelse. I dag har vi Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter, som blir satt pris på fordi den er klar, tro mot grunnteksten og nyttig i vårt forkynnelsesarbeid. Vi gleder oss over at verken demoniske eller menneskelige krefter noensinne vil forhindre at Jehovas Ord blir bevart.

JEHOVA HAR BEVART SITT NAVN

Tyndale var en av dem som ofret livet for Guds Ords skyld

12. Hvilken rolle har Ny verden-oversettelsen spilt når det gjelder å bevare Guds navn?

12 Jehova Gud har sørget for at hans navn er blitt bevart i hans Ord. I den forbindelse spiller Ny verden-oversettelsen en vesentlig rolle. I innledningen til studieutgaven står det: «Det mest fremtredende  trekket ved Ny verden-oversettelsen er at Guds personlige navn har fått sin rettmessige plass i bibelteksten. Den tradisjonelle norske navneformen ‘Jehova’ er brukt 6973 ganger i De hebraiske skrifter og 237 ganger i De kristne greske skrifter.» Hele Ny verden-oversettelsen eller en del av den finnes nå på over 116 språk, og det er trykt mer enn 178 545 862 eksemplarer av den.

13. Hvordan vet vi at mennesker har kjent Guds navn helt fra begynnelsen av?

13 Mennesker har kjent Guds navn helt fra begynnelsen av. Adam og Eva kjente Guds navn, og de visste nøyaktig hvordan det skulle uttales. Noah brukte også Guds navn. Da hans sønn Kam viste mangel på respekt for ham etter vannflommen, sa Noah: «Velsignet være Jehova, Sems Gud, og la [Kams sønn] Kanaan bli slave for ham.» (1. Mos 4:1; 9:26) Gud selv brukte sitt navn når han talte til mennesker. Han sa for eksempel: «Jeg er Jehova. Det er mitt navn; og min herlighet skal jeg ikke gi til noen annen.» Han sa også: «Jeg er Jehova, og det er ingen annen. Bortsett fra meg er det ingen Gud.» (Jes 42:8; 45:5) Jehova har sørget for at hans navn er blitt bevart og gjort kjent for mennesker verden over. Så privilegerte vi er, som kan bruke Jehovas navn og tjene som hans vitner! Vi føler det på samme måte som salmisten, som sa: «I vår Guds navn skal vi løfte våre bannere.» – Sal 20:5.

14. I hvilke ikke-bibelske kilder kan vi finne Guds navn?

14 Det er ikke bare i Bibelen vi finner Guds navn. Tenk for eksempel på Mesja-steinen (Moabittsteinen), som ble funnet i Dhiban (Dibon), 21 kilometer øst for Dødehavet. Steinen nevner Israel-kongen Omri og gir moabittkongen Mesjas versjon av hans opprør mot Israel. (1. Kong 16:28; 2. Kong 1:1; 3:4, 5) Men det som er spesielt interessant ved Mesja-steinen, er at Guds navn er skrevet på den, i form av tetragrammet. Tetragrammet forekommer også flere ganger i Lakisj-brevene, som er skrevet på potteskår og er funnet i Israel.

15. Hva er Septuaginta, og hvorfor ble det behov for den?

15 For over 2000 år siden ble den delen av Bibelen som fantes den gangen, oversatt fra hebraisk til gresk, og oversetterne bidrog til at Guds navn ble bevart. Hvorfor ble det nødvendig med en oversettelse til gresk? Etter at jødene hadde vært i landflyktighet i Babylon fra 607 til 537 fvt., var det mange jøder som ble boende utenfor Juda og Israel. På 200-tallet fvt. var det blitt en stor jødisk befolkning i Alexandria i Egypt som trengte en oversettelse av De hebraiske skrifter til gresk, som da var blitt et verdensspråk. Denne oversettelsen, Septuaginta, ble fullført på 100-tallet fvt. Noen avskrifter av den inneholder navnet Jehova i dets hebraiske form.

16. Hvordan ble Guds navn brukt i en bok som ble utgitt i 1640?

16 Guds navn forekommer også i Bay Psalm Book, den første boken som ble utgitt i de britiske koloniene i Amerika. Den første utgaven ble trykt i 1640 og er en oversettelse av Salmene fra hebraisk til datidens engelsk. Den bruker Guds navn blant annet i Salme 1:1, 2, hvor det står at en «velsignet mann» ikke vandrer etter de ugudeliges råd, «men i Iehovahs lov er hans lengtende lyst». Flere opplysninger om Guds navn kan du finne i brosjyren Guds navn består til evig tid.

JEHOVA BEVARER DEN ÅNDELIGE SANNHET

17, 18. (a) Hvordan vil du definere ordet «sannhet»? (b) Hva omfatter «det gode budskaps sannhet»?

17 Vi er glad for å tjene «Jehova, sannhetens Gud». (Sal 31:5) Hva er sannhet?  Det er det som stemmer med alle fakta; det har ikke noe med innbilte eller oppdiktede ting å gjøre. Det hebraiske ordet i Bibelen som ofte blir oversatt med «sannhet», sikter til det som er sant, pålitelig eller i samsvar med virkeligheten eller kjensgjerningene. Det greske ordet som blir oversatt med «sannhet», refererer til det som er i overensstemmelse med fakta, eller til det som er rett og riktig.

18 Jehova har bevart den åndelige sannhet og har gjort kunnskapen om den tilgjengelig for oss i stadig større omfang. (2. Joh 1, 2) Vår forståelse av sannheten blir klarere og klarere, for «de rettferdiges sti er som det klare lys, som blir lysere og lysere til det er høylys dag»! (Ordsp 4:18) Vi er helt enige med Jesus, som sa i bønn til Gud: «Ditt ord er sannhet.» (Joh 17:17) Guds skrevne Ord inneholder «det gode budskaps sannhet», som omfatter hele den kristne lære. (Gal 2:14) Denne læren innbefatter fakta om Jehovas navn, hans overherredømme, Jesu gjenløsningsoffer, oppstandelsen og Riket. La oss nå se litt på hvordan Gud har bevart sannheten trass i Satans forsøk på å skjule den.

JEHOVA AVVERGER ET ANGREP PÅ SANNHETEN

19, 20. Hvem var Nimrod, og hvilket prosjekt var det som mislyktes på hans tid?

19 Etter vannflommen levde Nimrod, som var kjent som «en veldig jeger i opposisjon til Jehova». (1. Mos 10:9) Som motstander av Jehova Gud tilbad Nimrod i virkeligheten Satan og var som dem som senere ble motstandere av Guds Sønn, og som Jesus sa dette til: «Dere er av deres far Djevelen, og dere vil gjøre etter deres fars ønsker. Han . . . stod ikke fast i sannheten.» – Joh 8:44.

20 Det området Nimrod hersket over, innbefattet Babel og andre byer mellom elvene Tigris og Eufrat. (1. Mos 10:10) Det er mulig at det var under hans ledelse at byggingen av Babel og Babels tårn begynte omkring 2269 fvt. Det var Jehovas vilje at menneskene skulle spre seg ut over jorden, men de som bygde Babel, sa: «Kom, la oss bygge oss en by og også et tårn som har sin topp i himlene, og la oss gjøre oss et berømt navn, så vi ikke blir spredt ut over hele jordens overflate.» De måtte imidlertid oppgi prosjektet sitt da Gud «forvirret hele jordens språk» og dermed spredte dem som ville bygge tårnet. (1. Mos 11:1–4, 8, 9) Hvis Satan hadde tenkt at han ved dette byggeprosjektet skulle starte en religion som fikk alle til å tilbe ham, mislyktes planen helt. Jehova har opp gjennom historien vernet om den sanne tilbedelse, og for hver dag som går, er det stadig flere som begynner å tilbe ham.

21, 22. (a) Hvorfor har falsk religion aldri vært noen alvorlig trussel mot den sanne tilbedelse? (b) Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

21 Falsk religion har aldri vært noen alvorlig trussel mot den sanne tilbedelse. Hvorfor ikke? Fordi vår Store Veileder har sørget for at hans skrevne Ord er blitt bevart, fordi han har gjort det mulig for menneskene å kjenne hans navn, og fordi han har vært den uuttømmelige Kilde til åndelig sannhet. (Jes 30:20, 21) Å tilbe Gud i samsvar med sannheten er noe som gir oss glede. Men for å gjøre det må vi holde oss åndelig våkne, stole fullt og helt på Jehova og la oss lede av hans hellige ånd.

22 I den neste artikkelen skal vi ta for oss hvordan noen falske læresetninger oppstod. Vi vil få se at de ikke holder mål når vi sammenligner dem med det som står i Bibelen. Vi skal også se hvordan Jehova, sannhetens uforlignelige Bevarer, har velsignet oss med nøyaktig kunnskap – en dyrebar del av vår åndelige arv.