Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hold deg i Jehovas beskyttende dal

Hold deg i Jehovas beskyttende dal

«Jehova kommer sannelig til å . . . føre krig mot disse nasjonene som på sin krigførings dag, på kampens dag.» – SAK 14:3.

1, 2. Hvilken virkelig krig truer i horisonten, men hva trenger ikke Guds tjenere å gjøre i denne krigen?

DEN 30. oktober 1938 satt millioner av mennesker i USA foran radioen og lyttet til et populært program. Det hørespillet som ble sendt den kvelden, var en dramatisering av science fiction-romanen Klodenes kamp. Aktører som spilte nyhetsreportere, beskrev landingen av en invasjonsstyrke fra Mars som ville komme til å forårsake omfattende ødeleggelser på jorden. Selv om det var blitt opplyst at radioprogrammet var et hørespill, trodde mange lyttere at angrepet var virkelig, og ble skremt. Noen traff til og med forskjellige tiltak i et forsøk på å beskytte seg mot innbilte romvesener.

2 I dag er det en virkelig krig som truer i horisonten. Men folk i sin alminnelighet reagerer ikke. Denne krigen er forutsagt, ikke i en science fiction-roman, men i Guds inspirerte Ord, Bibelen. Vi snakker om Harmageddon – Guds krig mot den nåværende, onde verden. (Åp 16:14–16) I denne krigen trenger ikke Guds tjenere på jorden å forsvare seg mot romvesener fra en annen planet. Men de vil likevel bli fylt av ærefrykt på grunn av de bemerkelsesverdige tingene som skjer, og den fryktinngytende måten Gud viser sin makt på.

3. Hvilken profeti skal vi se nærmere på, og hvorfor er den av interesse for oss?

3 En bibelsk profeti som står i Sakarja, kapittel 14, har direkte sammenheng med Harmageddon-krigen. Selv om denne profetien ble skrevet ned for cirka 2500 år siden, har den betydning for vårt liv i dag. (Rom 15:4) Mye av det som står i den, gjelder både situasjoner som har berørt Guds folk siden det messianske rike ble opprettet i himmelen i  1914, og spennende hendelser som vil finne sted i nær framtid. Noe som er sentralt i profetien, er «en meget stor dal» som blir dannet, og «levende vann» som veller fram. (Sak 14:4, 8) Denne dalen spiller en viktig rolle når det gjelder å beskytte Jehovas tilbedere. Og når vi forstår hva det levende vannet kan bety for oss, vil vi ikke bare innse at vi trenger å drikke av det, men vi vil også ønske å gjøre det. Vi bør derfor sette oss godt inn i denne profetien. – 2. Pet 1:19, 20.

«EN DAG SOM TILHØRER JEHOVA», BEGYNNER

4. (a) Når begynte den «dag som tilhører Jehova»? (b) Hva forkynte Jehovas tilbedere i mange år før 1914, og hvordan reagerte politiske og religiøse ledere?

4 Helt i begynnelsen av kapittel 14 i Sakarja står det om «en dag som tilhører Jehova». (Les Sakarja 14:1, 2.) Hva er denne dagen? Det er «Herrens dag», som begynte da «vår Herre og hans Kristus» fikk «kongedømmet over verden». (Åp 1:10; 11:15) Den dagen begynte da det messianske rike ble opprettet i himmelen i 1914. I over 30 år før 1914 hadde Jehovas tilbedere forkynt for nasjonene at hedningenes tider, eller «nasjonenes fastsatte tider», skulle utløpe i det året, og at det skulle begynne en periode med større vanskeligheter i verden enn noensinne. (Luk 21:24) Hvordan reagerte nasjonene? I stedet for å ta hensyn til denne betimelige advarselen hånte og forfulgte politiske og religiøse ledere disse nidkjære salvede evangelistene. Dermed hånte de også Den Allmektige Gud, for salvede ambassadører for Riket representerer «det himmelske Jerusalem» – det messianske rike – som de er en del av. – Hebr 12:22, 28.

5, 6. (a) Hva gjorde nasjonene mot «byen» og dens ‘borgere’, slik det var forutsagt? (b) Hvem var de som ‘var igjen av folket’?

5 Sakarja forutsa hva nasjonene skulle komme til å gjøre, da han sa: «Byen [Jerusalem] kommer virkelig til å bli inntatt.» «Byen» er et symbol på Guds messianske rike. Dens ‘borgere’, den salvede rest, er dens jordiske representanter. (Fil 3:20) Byen ble «inntatt» under den første verdenskrig da framstående medlemmer av den jordiske delen av Jehovas organisasjon ble arrestert og sendt til et fengsel i Atlanta i Georgia i USA. ‘Husene ble plyndret’ i den forstand at disse og andre uskyldige trofaste kristne ble utsatt for urettferdig og brutal behandling. Angriperne berøvet de salvede den verdifulle innflytelse de øvde, ved å forby litteraturen deres og legge restriksjoner på forkynnelsesarbeidet deres.

6 Selv om Guds folk var få i antall og ble feilaktig framstilt, motarbeidet og forfulgt, kunne ikke den sanne tilbedelse utryddes. Det var noen som ‘var igjen av folket’ – den salvede rest, som lojalt nektet å bli «avskåret fra byen».

7. Hvordan har Jehovas salvede vitner vært gode eksempler for alle som er sanne tilbedere i dag?

7 Var denne profetien blitt fullstendig oppfylt da den første verdenskrig endte? Nei. Nasjonene skulle rette flere angrep mot den salvede rest og deres lojale medarbeidere, som har et jordisk håp. (Åp 12:17) Det som skjedde under den annen verdenskrig, viser det. De trofaste salvede vitnenes ulastelighet motiverer Guds tjenere i dag til å utholde de prøvelser de enn måtte møte, deriblant motstand fra ikke-troende slektninger, kolleger eller skolekamerater  som gjør narr av dem på grunn av deres tro. (1. Pet 1:6, 7) Sanne tilbedere er, uansett hvor de bor, mer bestemt enn noen gang på å ‘stå fast i én ånd’, for de lar seg ikke ‘skremme av sine motstandere’. (Fil 1:27, 28) Men hvor skal Jehovas folk finne trygghet i en verden som hater dem? – Joh 15:17–19.

JEHOVA LAGER «EN MEGET STOR DAL»

8. (a) Hva kan fjell være symbol på i Bibelen? (b) Hva står «oliventrærnes fjell» for?

8 Ettersom «byen» – Jerusalem – er et symbol, et bilde på det himmelske Jerusalem, må også «oliventrærnes fjell, som ligger foran Jerusalem», være symbolsk. Hva står så dette fjellet for? Hvordan vil det «revne på midten» og bli til to fjell? Hvorfor kaller Jehova dem ‘mine fjell’? (Les Sakarja 14:3–5.) I Bibelen blir fjell noen ganger brukt som symbol på riker, eller herredømmer. Guds fjell blir også assosiert med velsignelser og beskyttelse. (Sal 72:3; Jes 25:6, 7) Det «oliventrærnes fjell» som Gud står på øst for det jordiske Jerusalem, er følgelig et bilde på Jehovas universelle overherredømme.

9. Hva betyr det at «Oljeberget» revner?

9 Hva betyr det at oliventrærnes fjell blir delt? Fjellet revner i den forstand at Jehova oppretter et annet herredømme, et som er underordnet hans universelle overherredømme. Dette andre herredømmet er det messianske rike, med Jesus Kristus som Konge. Begge de to fjellene som blir til når «oliventrærnes fjell», eller «Oljeberget», revner, tilhører Jehova. (Sak 14:4, fotn.) Det er derfor han kaller dem ‘mine fjell’.

10. Hva symboliserer den ‘meget store dalen’ mellom de to fjellene?

10 Når det symbolske fjellet revner og den ene halvparten blir liggende mot nord og den andre mot sør, blir Jehovas føtter stående på begge fjellene. Det blir «en meget stor dal» under Jehovas føtter. Denne symbolske dalen står for Guds beskyttelse. Jehovas tjenere finner trygghet der, under hans universelle overherredømme og hans Sønns messianske rike. Jehova vil passe på at den rene tilbedelse aldri blir utslettet. Når var det oliventrærnes fjell revnet? Det skjedde da det messianske rike ble opprettet, da hedningenes tider endte i 1914. Når begynte så de sanne tilbedere å flykte til denne symbolske dalen?

FLUKTEN TIL DALEN BEGYNNER!

11, 12. (a) Når begynte flukten til den symbolske dalen? (b) Hva er det som viser at Jehovas mektige arm er med hans folk?

11 Jesus advarte sine etterfølgere: «Dere skal bli gjenstand for alle nasjonenes hat for mitt navns skyld.» (Matt 24:9) I de siste dager for denne tingenes ordning, siden 1914, er dette hatet blitt særlig intenst. Under den første verdenskrig rettet fiender ondsinnete angrep mot den salvede rest, men denne trofaste gruppen ble ikke utryddet. I 1919 ble de befridd fra klørne til Babylon den store – den falske religions verdensrike. (Åp 11:11, 12) * Det var da flukten til dalen mellom Jehovas fjell begynte.

12 Siden 1919 har den dalen som er et bilde på Guds beskyttelse, fortsatt å beskytte sanne tilbedere verden over. I årenes løp er Jehovas vitners  felttjeneste og litteratur i mange deler av verden blitt forbudt eller underlagt restriksjoner. I noen land er det fortsatt slike restriksjoner. Men uansett hvor mye nasjonene prøver, vil de aldri klare å utslette den sanne tilbedelse! Jehovas mektige arm vil være med hans folk. – 5. Mos 11:2.

13. Hvordan kan vi bli værende i Jehovas beskyttende dal, og hvorfor er det nå viktigere enn noen gang at vi holder oss der?

13 Hvis vi fortsetter å være trofaste mot Jehova og holder fast ved sannheten, vil han og hans Sønn, Jesus Kristus, gjøre sitt, og Gud vil ikke la noen eller noe få ‘rive oss ut av Hans hånd’. (Joh 10:28, 29) Jehova er rede til å gi oss den hjelpen vi måtte trenge, slik at vi kan være lydige mot ham som universets Overherre og forbli lojale undersåtter av det messianske rike. Det er helt nødvendig at vi holder oss i den beskyttende dalen, for denne dalen vil bli av enda større betydning for de sanne tilbedere under den store trengsel, som raskt nærmer seg.

JEHOVAS «KRIGFØRINGS DAG» KOMMER

14, 15. Hvordan vil det gå med dem som befinner seg utenfor dalen, på Guds «krigførings dag»?

14 Etter hvert som enden for denne tingenes ordning nærmer seg, vil Satan intensivere sine angrep på Jehovas tjenere. Så kommer Guds «krigførings dag», da han går til aksjon mot sine fiender. Jehova vil sørge for at et av Satans angrep blir hans siste. På den dagen vil universets Overherre vise seg som en Kriger på en mer storslagen måte enn noen gang før på en «kampens dag». – Sak 14:3.

15 Hvordan vil situasjonen være for dem som befinner seg utenfor den store beskyttende dalen, på Guds «krigførings dag»? Ikke noe «dyrebart lys» vil skinne på dem – de vil ikke ha Guds velvilje. «Hesten, muldyret, kamelen, eselhingsten og ethvert slag av husdyr» – symboler på nasjonenes militære utstyr – vil bli rammet på denne kommende kampens dag. Slikt utstyr vil «stivne»; det vil bli satt ut av funksjon som om det hadde stivnet av kulde. Jehova vil også benytte seg av en ‘plage’, eller sykdom. Enten plagen er en bokstavelig sykdom eller ikke, vil den sette en stopper for skremmende trusler. På den dagen vil ‘den enkeltes øyne og tunge råtne’ i den forstand at angriperne bare vil kunne slå i blinde, og deres utfordrende tale vil forstumme. (Sak 14:6, 7, 12, 15) Ingen del av jorden vil slippe unna ødeleggelsen. De styrkene som stiller seg på Satans side i kampen, vil være enorme. (Åp 19:19–21) «De som Jehova har drept, skal på den dagen sannelig ligge fra den ene enden av jorden helt til den andre enden av jorden.» – Jer 25:32, 33.

16. Hvilke spørsmål bør vi tenke over nå som Guds «krigførings dag» nærmer seg, og hva må vi gjøre under den store trengsel?

16 Krig medfører alltid lidelser, også for dem som til slutt seirer. Det kan bli knapt med mat. Eiendeler kan gå tapt. Levestandarden kan synke. Den personlige frihet kan bli innskrenket. Hvordan vil vi reagere hvis vi møter slike vanskeligheter? Vil vi få panikk? Vil vi avsverge vår tro under press? Vil vi miste håpet og bli helt fortvilet? Under den store trengsel er det ytterst viktig at vi bevarer troen på Jehovas makt til å frelse og holder oss i hans beskyttende dal! – Les Habakkuk 3:17, 18.

 «LEVENDE VANN SKAL GÅ UT»

17, 18. (a) Hva er det «levende vann»? (b) Hva er «havet i øst» og «havet i vest» et bilde på? (c) Hva er du bestemt på?

17 Etter Harmageddon vil det strømme rikelig med «levende vann» fra det messianske rikes regjeringssete. Dette «levende vann» er de foranstaltninger, eller tiltak, Jehova har truffet og treffer for at mennesker skal kunne få evig liv. «Havet i øst» er Dødehavet, og «havet i vest» er Middelhavet. Begge havene sikter til mennesker. Dødehavet er et godt bilde på dem som befinner seg i menneskehetens felles grav, og som blir oppreist fra de døde. Middelhavet, hvor det vrimler av liv, er et treffende bilde på den ‘store skare’ som overlever Harmageddon. (Les Sakarja 14:8, 9; Åp 7:9–15.) Begge gruppene vil bli frigjort fra den adamittiske døds fordømmelse etter hvert som de fortsetter å slokke tørsten ved å drikke av det symbolske levende vannet, eller ‘elven med livets vann’. – Åp 22:1, 2.

Vær bestemt på at du skal holde deg i Jehovas beskyttende dal

18 Under Jehovas beskyttelse vil vi overleve enden for den nåværende, onde verden og komme inn i Guds rettferdige, nye verden. Så la oss ikke skremme av at alle nasjonene hater oss. Men la oss være bestemt på å forbli lojale undersåtter av Guds rike og holde oss i Jehovas beskyttende dal!

^ avsn. 11 Se Åpenbaringen – dens store klimaks er nær!, sidene 169, 170.