Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan oppnå virkelig suksess i livet

Hvordan oppnå virkelig suksess i livet

«Da vil du gjøre din vei framgangsrik, og da vil du handle med visdom.» – JOS 1:8.

1, 2. (a) Hva mener mange om hva det vil si å lykkes i livet? (b) Hvordan kan du finne ut hva du selv mener om hva det vil si å lykkes i livet?

HVA vil det si å ha suksess i livet? Hvis du spør folk om det, vil du få vidt forskjellige svar. Mange mener at en person lykkes i livet hvis han utretter noe stort når det gjelder penger, jobb eller utdanning. Andre mener at en viktig faktor er mellommenneskelige forhold – hvor godt en kommer overens med familie, venner eller kolleger. En som tjener Gud, kan kanskje tenke at det å lykkes i livet har sammenheng med det å ha ansvar i menigheten eller oppnå gode resultater i tjenesten.

2 For å finne ut hvordan du selv ser på dette spørsmålet, kan du kanskje skrive opp navnene på noen som du mener har lyktes i livet – dem du beundrer og respekterer mest. Hva har de til felles? Er de rike eller berømte? Har de en framstående posisjon? Svarene kan avsløre hva som bor i ditt hjerte. Det du ser på som viktig, kan ha stor betydning for hvilke valg du treffer, og hvilke mål du jobber mot. – Luk 6:45.

3. (a) Hva måtte Josva gjøre for å lykkes i livet? (b) Hva skal vi nå se nærmere på?

3 Det som er viktigst, er hva det vil si å oppnå suksess i Jehovas øyne, for vi er avhengige av hans godkjennelse for å få evig liv. Da Jehova gav Josva det tunge ansvaret å lede israelittene inn i det lovte land, gav han ham beskjed om å lese Moseloven «dag og natt» og å være nøye med å følge det som stod i den. Så forsikret han Josva: «Da vil du gjøre din vei framgangsrik, og da vil du handle med visdom.» (Jos 1:7, 8) Og du vet at Josva virkelig var framgangsrik, eller suksessrik. Hva med oss? Hvordan kan vi finne ut om vi ser på suksess slik Gud gjør? Det kan vi ved å se nærmere på livet til to menn som Bibelen forteller om.

 OPPNÅDDE SALOMO SUKSESS I LIVET?

4. Hvordan kan det sies at Salomo var suksessrik?

4 På mange måter var Salomo usedvanlig suksessrik. Hvorfor? Fordi han i mange år fryktet og adlød Jehova, som velsignet ham rikt. Du husker at da Jehova sa til Salomo at han kunne be om hva han ville, bad Salomo om å få visdom til å lede folket. Jehova besvarte denne bønnen ved å gi ham både visdom og rikdom. (Les 1. Kongebok 3:10–14.) Salomos visdom var «mer omfattende enn alle orientalernes visdom og all Egypts visdom». Og hans ry ble kjent «blant alle nasjonene rundt omkring». (1. Kong 4:30, 31) Når det gjelder rikdom, så veide bare gullet han fikk inn som inntekter i løpet av et år, over 22 tonn! (2. Krøn 9:13) Han utmerket seg også i høy grad når det gjaldt diplomatiske evner, bygging og handelsvirksomhet. Ja, så lenge Salomo var trofast mot Gud, viste han seg å være suksessrik. – 2. Krøn 9:22–24.

5. Hva kom Salomo til når det gjelder hvem som er suksessrike i Guds øyne?

5 Det Salomo skrev i Forkynnerens bok, viser at han ikke trodde at det bare er de velstående eller framstående som kan oppnå glede og framgang i livet. Han skrev: «Jeg er blitt klar over at det ikke er noe bedre for [menneskene] enn å glede seg og å gjøre godt i livet, og også at hvert menneske bør spise og drikke og se det som godt er, til gjengjeld for alt sitt harde arbeid. Det er Guds gave.» (Fork 3:12, 13) Og han var klar over at slike gode ting i livet er spesielt meningsfylte for en som har Guds godkjennelse, som har et godt forhold til Ham. Salomo sa med rette: «Konklusjonen på det hele, etter at alt er blitt hørt, er: Frykt den sanne Gud og hold hans bud. For dette er hele den forpliktelse mennesket har.» – Fork 12:13.

6. Hvordan hjelper Salomos eksempel oss til å forstå hva som virkelig er suksess?

6 I mange år var Salomo en som vandret i frykt for Gud. Vi leser at han «fortsatte å elske Jehova, idet han vandret etter sin far Davids forskrifter». (1. Kong 3:3) Er du ikke enig i at å gjøre dette er ekte suksess? Etter Guds anvisning bygde Salomo et praktfullt tempel til bruk i den sanne tilbedelse og skrev tre bibelske bøker. Vi kan jo ikke regne med å gjøre det samme, men det eksempel Salomo foregikk med i den tiden han var trofast mot Gud, kan hjelpe oss til å forstå hva som virkelig er suksess, og til å oppnå det. Husk i denne forbindelse at Salomo under inspirasjon skrev at det å strebe etter rikdom, visdom, berømmelse og makt – som mange i dag måler suksess i – er «tomhet og jag etter vind». Har du ikke sett at mange som elsker rikdom, bare ønsker seg mer og mer? Og ofte bekymrer de seg for det de allerede har. En dag vil dessuten deres rikdom tilhøre andre. – Les Forkynneren 2:8–11, 17; 5:10–12.

7, 8. Hvordan viste Salomo seg å være troløs mot Jehova, og hva førte det til?

7 Som kjent sluttet Salomo etter hvert å være trofast og lydig mot Jehova. Guds Ord sier: «På den tiden da Salomo ble gammel, hadde hans hustruer bøyd hans hjerte til å følge andre guder; og det viste seg at hans hjerte ikke var helt med Jehova hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært. . . . Salomo begynte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne.» – 1. Kong 11:4–6.

8 Dette vakte naturligvis Jehovas mishag, og han sa til Salomo: «Fordi . . . du ikke har holdt min pakt og mine forskrifter, som jeg har pålagt deg, skal jeg visselig rive kongedømmet fra deg, og jeg skal i sannhet gi det til din tjener.» (1. Kong 11:11) Så tragisk! Selv om Salomo hadde  lyktes på mange områder i livet, skuffet han med tiden Jehova. Han mislyktes på det viktigste området i livet – når det gjelder trofasthet mot Gud. Hver og én av oss kan spørre seg selv: Er jeg bestemt på at det jeg har lært av Salomos liv, skal hjelpe meg til å lykkes i livet?

ET VIRKELIG SUKSESSRIKT LIV

9. Opplevde Paulus suksess i livet, sett med verdens øyne? Forklar.

9 Apostelen Paulus levde et liv som var svært annerledes enn kong Salomos. I Paulus’ liv var det ingen elfenbenstrone eller festmåltider sammen med konger. Det var snarere slik at Paulus opplevde sult, tørst, kulde og nakenhet. (2. Kor 11:24–27) Så snart han hadde godtatt Jesus som Messias, mistet han den anseelse han hadde hatt innen den jødiske religion. De jødiske religiøse lederne begynte i stedet å hate ham. Han ble kastet i fengsel, pisket, slått med stokker og steinet. Paulus sa at han og hans kristne brødre ble skjelt ut, forfulgt og ærekrenket, og tilføyde: «Vi er blitt som verdens avfall, alle tings avskum, inntil nå.» – 1. Kor 4:11–13.

Mange mente at Saulus var på vei mot suksess

10. Hvorfor kan det ha virket som om Paulus kastet bort sine muligheter til å leve et suksessrikt liv?

10 Da Paulus var ung mann, kjent som Saulus, kunne det se ut til at alt lå til rette for at han skulle få et suksessrikt liv. Han kan ha vært født inn i en framstående familie, og han studerte hos Gamaliel, en respektert lærer. Senere skrev han: «Jeg gjorde større framskritt i jødedommen enn mange på min egen alder.» (Gal 1:14) Han snakket hebraisk og gresk flytende, og han hadde romersk borgerrett, noe som innebar at han hadde privilegier og rettigheter som mange ønsket seg. Hvis han hadde valgt å fortsette å satse på å oppnå suksess etter verdens standard, kunne han sikkert ha fått en fremtredende posisjon og økonomisk trygghet. Men i stedet valgte han en kurs som andre – kanskje også noen i hans egen familie – syntes var den rene galskap. Hvorfor gjorde han det?

11. Hvilke verdier og hvilket mål betydde mye for Paulus, og hvorfor?

11 Paulus elsket Jehova og ønsket hans godkjennelse mer enn rikdom og anseelse i denne verden. Da han fikk nøyaktig kunnskap om sannheten, begynte han å se verdien av gjenløsningsofferet, den kristne tjeneste, håpet om liv i himmelen – ting som folk i verden generelt sett ikke bryr seg om. Paulus var klar over at det var et stridsspørsmål som måtte avgjøres. Satan hadde påstått at  han kunne vende et hvilket som helst menneske bort fra tjenesten for Gud. (Job 1:9–11; 2:3–5) Paulus var bestemt på at uansett hvilke prøvelser han møtte, skulle han fortsette å tjene Gud trofast. Dette er et mål som ikke hører med til verdens definisjon av suksess.

Paulus var en som oppnådde virkelig suksess

12. Hvorfor har du valgt å sette ditt håp til Gud?

12 Har du det samme målet som Paulus hadde? Selv om det ikke alltid er lett å leve et liv i trofasthet mot Jehova, vet vi at det fører til Jehovas velsignelse og godkjennelse, og det er dette som gjør en person virkelig suksessrik. (Ordsp 10:22) Vi har gagn av det nå, og vi kan avgjort vente velsignelser i framtiden. (Les Markus 10:29, 30.) Vi har derfor all grunn til ikke å sette vårt håp til «usikker rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem». På den måten ‘legger vi oss i sikkerhet opp som en skatt en god grunnvoll for framtiden, for at vi skal få et fast grep om det virkelige liv’. (1. Tim 6:17–19) Ja, vi kan være helt sikre på at om hundre år – og om tusen år eller enda lenger inn i framtiden – vil vi kunne se tilbake og si: «Jeg valgte definitivt veien til virkelig suksess!»

DER DIN SKATT ER

13. Hvilket råd kom Jesus med når det gjelder å samle seg skatter?

13 Jesus sa om skatter: «Slutt med å samle dere skatter på jorden, hvor møll og rust fortærer, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. Samle dere i stedet skatter i himmelen, hvor verken møll eller rust fortærer, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.» – Matt 6:19–21.

14. Hvorfor er det ikke fornuftig å strebe etter jordiske skatter?

14 En persons jordiske skatter kan omfatte mer enn bare penger. På en måte kan de omfatte en hvilken som helst av de tingene som Salomo skrev om, og som har å gjøre med det å være suksessrik i menneskers øyne, som prestisje, berømmelse eller makt. Det Jesus sa, ligner på det Salomo holdt fram i Forkynnerens bok: Skatter på jorden varer ikke evig. Som du sikkert har sett i verden rundt deg, er alle slike skatter forgjengelige og kan lett mistes. Professor F. Dale Bruner skriver i en kommentar til Jesu ord om slike skatter: «Som man vet, er berømmelse noe forbigående. Helten fra sist lørdag er glemt neste sesong. Økonomisk suksess i år blir forvandlet til konkurs neste år. . . . [Jesus] elsker mennesker. Han oppfordrer dem til å unngå den fortvilelse som uten unntak følger med flyktig ære. Æren varer ikke. Jesus vil ikke at [hans] disipler [skal bli] skuffet. Veien er ikke lang fra ære og opphøyelse til den dypeste fornedrelse.» De fleste vil nok være enige i disse kommentarene som denne professoren kommer  med, men hvor mange lar realiteten bak dem forandre måten de lever på? Vil du gjøre det?

15. Hva slags suksess bør vi gå inn for å oppnå?

15 Noen religiøse ledere har framholdt at det er galt å strebe etter suksess, og at alle bestrebelser på å oppnå det bør kveles. Men Jesus fordømte ikke alle slike bestrebelser. Han formante i stedet disiplene til å gå inn for å oppnå den rette slags suksess – å samle seg uforgjengelige «skatter i himmelen». Vårt fremste ønske bør være å gå inn for å være suksessrike i Jehovas øyne. Ja, Jesu ord minner oss om at vi har et valg når det gjelder hva vi skal satse på i livet. Og faktum er at det som avgjør hva vi vil satse på, er det vi har i vårt hjerte, det vi synes er av verdi.

16. Hva kan vi ha full tillit til?

16 Hvis det vi ønsker i vårt hjerte, er å behage Jehova, kan vi ha tillit til at han vil sørge for at vi har de tingene vi trenger. Det kan nok være at han tillater at vi midlertidig ikke har mat og drikke, slik Paulus også erfarte. (1. Kor 4:11) Vi kan likevel ha full tillit til Jesu kloke råd: «Vær derfor aldri bekymret og si: ‘Hva skal vi spise?’, eller: ‘Hva skal vi drikke?’, eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ For det er alt dette nasjonene ivrig jager etter. Deres himmelske Far vet jo at dere trenger alt dette. Fortsett da å søke først riket og hans rettferdighet, så skal alt dette andre bli gitt dere i tillegg.» – Matt 6:31–33.

GÅ INN FOR Å OPPNÅ SUKSESS I GUDS ØYNE

17, 18. (a) Hva er ekte suksess avhengig av? (b) Hva er suksess ikke avhengig av?

17 Noe som det er viktig å huske på, er: Ekte suksess er ikke avhengig av prestasjoner eller anseelse i denne verden. Ekte suksess måles heller ikke i ansvarsoppgaver i Jehovas organisasjon. Slikt ansvar kan imidlertid ha sammenheng med det som virkelig er grunnlaget for suksess i livet, nemlig lydighet og trofasthet mot Gud. Han forsikrer oss: «Det som . . . ventes av forvaltere, er at en slik mann skal bli funnet trofast.» (1. Kor 4:2) Og vi må fortsette å være trofaste. Jesus sa: «Den som har holdt ut til enden, han skal bli frelst.» (Matt 10:22) Er du ikke enig i at det å bli frelst er et ubestridelig tegn på suksess?

18 Trofasthet mot Gud er altså ikke knyttet til en framstående posisjon, utdannelse, økonomisk situasjon eller sosial status. Det er heller ikke avhengig av intelligens, talent eller evner. Uansett hvordan vår situasjon er, kan vi være trofaste mot Gud. Noen av Guds tjenere i det første århundre var rike, mens andre var fattige. Paulus sa at også rike kristne skulle «gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde [og] rede til å dele med andre». Både rike og fattige kunne «få et fast grep om det virkelige liv». (1. Tim 6:17–19) Det gjelder i dag også. Vi har alle samme mulighet og samme ansvar: å forbli trofaste og være «rike på gode gjerninger». Hvis vi er det, vil vi være suksessrike i vår Skapers øyne og ha gleden av å vite at vi behager ham. – Ordsp 27:11.

19. Hva er du bestemt på å gjøre når det gjelder suksess?

19 Det kan nok være at du ikke kan ha full kontroll over alle omstendigheter i livet ditt, men du kan ha kontroll over måten du takler dem på. Gå inn for å være trofast, uansett hvordan din situasjon er. Det er anstrengelsene vel verdt. Stol på at Jehova vil velsigne deg rikt, både nå og i all evighet. Glem aldri det Jesus sa til salvede kristne: «Vis deg trofast like til døden, så vil jeg gi deg livets krone.» (Åp 2:10) De som får evig liv, oppnår virkelig suksess!