Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«Midlertidige innbyggere» som er forent i den sanne tilbedelse

«Midlertidige innbyggere» som er forent i den sanne tilbedelse

«Utlendinger skal være deres jordbrukere og deres vindyrkere. Men dere – Jehovas prester skal dere kalles.» – JES 61:5, 6.

1. Hvordan ser noen på utlendinger, men hvorfor kan ikke et slikt syn forsvares?

SOM den forrige artikkelen var inne på, er det mange som bruker ordet «utlending» på en nedlatende måte og lar det skinne igjennom at de misliker eller til og med forakter utlendinger. Det er respektløst å tro at folk fra et annet land er mindre verdt enn folk fra ens eget land. En slik holdning viser dessuten at man ignorerer kjensgjerningene. En publikasjon om forskjellige menneskegrupper sier: «Mennesker av alle raser er det som Bibelen sier de er, nemlig brødre.» (The Races of Mankind) Brødre kan være nokså ulike, men de er likevel brødre.

2, 3. Hvordan ser Jehova på utlendinger?

2 I alle deler av verden bor det utlendinger. Blant fortidens israelitter, som på grunnlag av lovpakten stod i et spesielt forhold til Jehova Gud, bodde det også utlendinger. Disse ikke-israelittenes rettigheter var noe begrenset, men israelittene var pålagt å behandle dem på en respektfull og rettferdig måte. Vi bør behandle utlendinger på samme måte. Det er ikke rom for partiskhet eller fordommer blant sanne kristne. Hvorfor ikke? Apostelen Peter sa: «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke er partisk, men i enhver nasjon er den som frykter ham og øver rettferdighet, antagelig for ham.» – Apg 10:34, 35.

3 Utlendinger i fortidens Israel hadde stort utbytte av sin nære kontakt med de innfødte israelittene. Det var fordi Jehova hadde et positivt syn på utlendingene. Dette framgår av det apostelen Paulus mange år senere sa om Jehova: «Er han Gud bare for jødene? Er han det ikke også for folk av  nasjonene? Jo, også for folk av nasjonene.» – Rom 3:29; Joel 2:32.

4. Hvorfor blir ingen regnet som utlendinger i «Guds Israel»?

4 På grunnlag av den nye pakt erstattet menigheten av salvede kristne det kjødelige Israel som den nasjon Gud hadde et spesielt forhold til. Den salvede kristne menighet blir derfor kalt «Guds Israel». (Gal 6:16) Og som Paulus forklarte, er det i denne nye nasjonen «verken . . . greker eller jøde, omskjærelse eller en uomskåret tilstand, fremmed, skyter, slave, fri, men Kristus er alt og i alle». (Kol 3:11) På bakgrunn av dette skulle ingen regnes som utlendinger i den kristne menighet.

5, 6. (a) Hvilket spørsmål kan oppstå i forbindelse med Jesaja 61:5, 6? (b) Hvem er «Jehovas prester» og de ‘utlendingene’ som Jesaja nevner? (c) Hva har de to gruppene felles?

5 Men noen vil kanskje vise til kapittel 61 i Jesajas bok, som inneholder en profeti som blir oppfylt i den kristne menighet. Vers 6 i dette kapitlet nevner noen som skulle tjene som «Jehovas prester», men i vers 5 står det om noen «utlendinger» som skulle samarbeide med disse ‘prestene’. Hvordan skal vi forstå dette?

6 Vi forstår at de som blir omtalt som «Jehovas prester», er salvede kristne som har del i «den første oppstandelse», og som «skal være Guds og Kristi prester og skal herske som konger sammen med ham i de tusen år». (Åp 20:6) Men det finnes mange andre lojale kristne, som har et jordisk håp. Selv om disse samarbeider med og har et nært fellesskap med dem som skal tjene i himmelen, er de i symbolsk forstand utlendinger. De er glade for å kunne støtte og samarbeide med «Jehovas prester» og tjene som deres «jordbrukere» og «vindyrkere», billedlig talt. Ja, de er med på å dyrke åndelig frukt til Guds ære – de gir mennesker åndelig næring og høster dem inn. Både de salvede og de «andre sauer» finner og drar kjærlig omsorg for oppriktige mennesker som ønsker å tjene Gud for evig. – Joh 10:16.

«MIDLERTIDIGE INNBYGGERE» I LIKHET MED ABRAHAM

7. På hvilken måte ligner kristne i dag på Abraham og andre trofaste i gammel tid?

7 Som nevnt i den foregående artikkelen er sanne kristne som utlendinger eller «midlertidige innbyggere» i Satans  onde verden. I den forbindelse ligner de på trofaste tjenere for Gud i fortiden – deriblant Abraham – som ifølge Bibelen «var fremmede og midlertidige innbyggere i landet». (Hebr 11:13) Uansett hvilket håp vi har, kan vi ha det spesielle forholdet til Jehova som Abraham hadde. Jakob forklarer at «‘Abraham trodde på Jehova, og det ble tilregnet ham som rettferdighet’, og han ble kalt ‘Jehovas venn’». – Jak 2:23.

8. Hvilket løfte fikk Abraham, og hvordan så han på oppfyllelsen av det?

8 Gud lovte at alle jordens slekter – ikke bare én nasjon – skulle bli velsignet ved hjelp av Abraham og hans etterkommere. (Les 1. Mosebok 22:15–18.) Selv om oppfyllelsen av dette løftet lå langt inn i framtiden, bevarte Abraham tilliten til at det ville bli oppfylt. I mer enn halvparten av livet hans vandret han og familien hans fra sted til sted. Hele tiden fortsatte Abraham å være Jehovas venn.

9, 10. (a) Hvordan kan vi etterligne Abraham? (b) Hvilken innbydelse kan vi formidle til andre?

9 Selv om Abraham ikke visste hvor lang tid det ville ta før håpet hans ble til virkelighet, fortsatte han hele tiden å elske og tilbe Jehova. Abraham fokuserte hele tiden på oppfyllelsen av løftet og slo seg aldri ned for å bli en permanent innbygger i et land. (Hebr 11:14, 15) Det vil virkelig være forstandig av oss å følge Abrahams eksempel ved å leve et enkelt liv og ikke bli altfor opptatt av materielle eiendeler, sosial status eller karriere. Hvorfor skulle vi prøve å leve et såkalt normalt liv i en ordning som snart skal ta slutt? Hvorfor skulle vi bli altfor knyttet til noe som bare er midlertidig? I likhet med Abraham ser vi fram til noe som er langt bedre. Vi er villige til å være tålmodige og vente helt til håpet vårt blir til virkelighet. – Les Romerne 8:25.

Vil du i likhet med Abraham fortsette å fokusere på oppfyllelsen av Guds løfter?

10 Jehova innbyr fremdeles mennesker av alle nasjoner til å bli velsignet ved hjelp av Abrahams ætt. Og både de salvede «Jehovas prester» og de andre sauer, ‘utlendingene’, bringer denne innbydelsen videre verden over på mer enn 600 språk.

SE FORBI LANDEGRENSENE

11. Hvordan viste Salomo at han ikke bare tenkte på Israels nasjon?

11 Da templet ble innviet i 1026 fvt., bad Salomo en inderlig bønn der han sa at mennesker av alle nasjoner kom til å være med på å lovprise Jehova. Dette var i samsvar med det løftet Jehova hadde gitt til Abraham. Salomo sa i sin bønn: «Også den fremmede, som ikke er noen del av ditt folk Israel, og som kommer fra et land langt borte for ditt navns skyld (for de skal høre om ditt store navn og om din sterke hånd og om din utrakte arm) – når han kommer og ber vendt mot dette hus, måtte du da høre det fra himlene, ditt grunnfestede bosted, og gjøre alt det den fremmede roper til deg om, for at alle jordens folk kan lære ditt navn å kjenne, så de kan frykte deg liksom ditt folk Israel gjør.» – 1. Kong 8:41–43.

12. Hvorfor er Jehovas vitner som utlendinger i de landene de bor i?

12 En utlending er en person som befinner seg i et land som ikke er hans eget. Dette kan overføres på Jehovas vitner. Selv om de naturligvis bor i forskjellige land på jorden, er de først og fremst lojale mot en himmelsk regjering, Guds rike med Kristus som konge. De forholder seg derfor strengt nøytrale i politiske spørsmål, selv om andre  skulle mene at det er merkelig og ikke passer seg i dagens samfunn.

I Jehovas øyne er ingen av dem utlendinger

13. (a) Hvordan kan vi la være å se på en person som utlending? (b) Gikk Jehovas opprinnelige hensikt ut på at det skulle være utlendinger? Forklar.

13 Man kan ofte oppfatte at noen er fra et annet land på grunn av det språket de snakker, skikkene deres, utseendet deres, den måten de kler seg på, eller andre kjennetegn. Men det de har til felles med alle andre mennesker, uansett nasjonalitet, er mye viktigere enn noen slike særtrekk. Når vi lærer oss å se forbi virkelige eller innbilte forskjeller, mister ordet «utlending» mye av sin betydning. Hvis hele jorden var bare ett land og hadde én regjering, ville ingen være utlendinger. Jehovas opprinnelige hensikt var faktisk at alle mennesker skulle være forent som én familie under ett styre – hans styre. Er det noen mulighet for at mennesker over hele jorden kan være forent på denne måten allerede nå?

14, 15. Hva har Jehovas vitner som gruppe betraktet lært å verdsette?

14 I en verden der mange er egoistiske og nasjonalistiske, er det godt å finne mennesker som ser forbi landegrensene. Det kan selvfølgelig være vanskelig å kvitte seg med fordommer. Grunnleggeren av tv-selskapet CNN, Ted Turner, som har jobbet med mange talentfulle personer fra forskjellige land, sier: «Det var en utrolig opplevelse å treffe disse menneskene. Etter hvert så jeg ikke på dem som kom fra andre land, som ‘utlendinger’, men som medborgere på planeten. Jeg begynte å betrakte ordet ‘utenlandsk’ som nedsettende og laget en regel i CNN om at det ordet ikke skulle brukes verken på luften eller i samtaler på kontorene. I stedet skulle ordet ‘internasjonal’ brukes.»

15 Verden over er Jehovas vitner den eneste gruppen som virkelig etterligner Guds måte å tenke på. De har lært å se tingene slik Jehova ser dem, og det har gjort at de mentalt og følelsesmessig har klart å bryte ned nasjonale barrierer. I stedet for å være mistroiske overfor eller til og med hate folk fra andre land har de lært å verdsette den store variasjonen i karaktertrekk og evner. Har du tenkt over hvor spesielt dette er, og hvordan du personlig drar nytte av det når du har med andre å gjøre?

EN VERDEN UTEN UTLENDINGER

16, 17. Hva kan oppfyllelsen av Åpenbaringen 16:16 og Daniel 2:44 bety for deg personlig?

16 Snart vil alle verdens nasjoner  gå imot Jesus Kristus og hans himmelske hær i den siste krig mot Guds herredømme. Dette er den krigen «som på hebraisk kalles Har-Magedon». (Åp 16:14, 16; 19:11–16) For over 2500 år siden ble profeten Daniel inspirert til å forutsi hva som kommer til å skje med menneskelige styreformer som er i konflikt med Guds hensikt. Han skrev: «I de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.» – Dan 2:44.

17 Kan du forestille deg hva oppfyllelsen av dette vil bety for deg personlig? Menneskelagde landegrenser, som i dag gjør at alle mennesker på en måte er utlendinger, vil ikke lenger eksistere. Folk vil naturligvis fortsatt være forskjellige, men dette vil bare illustrere den fantastiske variasjonen i Guds skaperverk. Slike storslåtte framtidsutsikter bør motivere oss alle til å fortsette å gjøre vårt beste for å lovprise og ære vår Skaper, Jehova Gud.

Ser du fram til den tiden da det ikke vil være noen menneskelagde landegrenser og ingen lenger blir sett på som utlendinger?

18. Hva har skjedd i den senere tid som viser at det er mulig å se bort fra nasjonale skillelinjer?

18 Er det urealistisk å tro at det vil finne sted en slik global forandring? Nei, det er det ikke. Det er tvert imot helt rimelig å tro at det vil skje. Ordet «utlending» har allerede mistet mye av sin betydning blant Jehovas vitner, som ikke legger vekt på hvilket land deres brødre og søstre kommer fra. I den senere tid er for eksempel en rekke mindre avdelingskontorer blitt slått sammen for å forenkle tilsynsarbeidet og effektivisere forkynnelsesarbeidet. (Matt 24:14) I forbindelse med disse sammenslåingene er det blitt sett bort fra landegrenser, i den grad det har vært mulig innenfor landenes lovverk. Dette er enda et synlig bevis for at Jesus Kristus som Jehovas rettmessig innsatte Konge bryter ned menneskelagde barrierer, og han er den som snart vil «fullføre sin seier»! – Åp 6:2.

19. Hva er blitt mulig på grunn av sannhetens rene språk?

19 Jehovas vitner kommer fra mange land og snakker derfor mange forskjellige språk. Men det at de går inn for å snakke sannhetens rene språk, gjør at de er forent med et ubrytelig bånd. (Les Sefanja 3:9.) De utgjør en internasjonal familie som befinner seg i, men skiller seg ut fra, dagens onde verden. Den enhet som denne forente familien erfarer, er bare en forsmak på det vi har i vente – en verden der ingen lenger vil være utlendinger. Da vil alle som lever, uten unntak, være glade for å si seg enige i det som ble sagt i den publikasjonen som ble sitert tidligere: «Mennesker av alle raser er det som Bibelen sier de er, nemlig brødre.» – The Races of Mankind.