Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

En forenklet utgave av Vakttårnet – hvorfor?

En forenklet utgave av Vakttårnet – hvorfor?

I MANGE tiår har menn og kvinner verden over satt pris på og hatt nytte av det bibelske stoffet i Vakttårnet. I juli 2011 kom så det første nummeret av en forenklet studieutgave av dette bladet på engelsk. I det nummeret stod det: «Denne nye utgaven vil som en prøveordning bli utgitt i ett år, og hvis den er til hjelp, vil den fortsette å komme ut.»

Det er nå en glede å kunne opplyse at vi har bestemt at det fortsatt skal utgis en forenklet studieutgave på engelsk. I tillegg vil det bli utgitt en forenklet utgave på fransk, portugisisk og spansk.

HVORFOR MANGE LIKER DEN

Noen i det sørlige Stillehavet skrev etter å ha fått den forenklede utgaven: «Nå får brødrene ordentlig tak i meningen i det som står i Vakttårnet.» I et annet brev stod det: «Den tiden som før gikk med til å slå opp ord og forklare forskjellige formuleringer, blir nå brukt til å få forståelse av de skriftstedene det er henvist til, og se hvilken sammenheng de har med stoffet.»

«Den tiden som før gikk med til å slå opp ord og forklare forskjellige formuleringer, blir nå brukt til å få forståelse av de skriftstedene det er henvist til, og se hvilken sammenheng de har med stoffet»

En søster i USA som har gått på universitetet, sier: «I 18 år brukte jeg det abstrakte språket som er vanlig blant høyt utdannede, når jeg snakket og skrev. Jeg fikk for vane å snakke og tenke på en måte som var mer komplisert enn nødvendig. Jeg skjønte at jeg trengte å gjøre store forandringer i måten å tenke og snakke på.» Hun skriver videre om hva som har hjulpet henne i forkynnelsen: «Den forenklede utgaven av Vakttårnet har vært til stor hjelp. Språket i den gir meg et glimrende eksempel på hvordan jeg kan uttrykke meg enkelt.»

 En søster i England som ble døpt i 1972, skrev om den forenklede utgaven: «Da jeg leste det aller første nummeret, føltes det som om Jehova satt ved siden av meg med armen rundt skuldrene mine og vi leste sammen. Det var som om en jordisk far satt og leste en godnatthistorie for barnet sitt.»

En søster som ble døpt for over 40 år siden, og som tjener på Betel i USA, sa at den forenklede utgaven noen ganger har gitt henne en klarere forståelse av ting. I rammen «Forklaring av ord og uttrykk» i nummeret for 15. september 2011 ble for eksempel uttrykket «sky av vitner», som står i Hebreerne 12:1, forklart på denne måten: «Det var så mange at de ikke kunne telles.» Hun sa: «Dette gjorde at jeg forstod verset bedre.» I forbindelse med menighetens Vakttårn-studium tilføyde hun: «Selv om et barn som kommenterer, skulle lese rett opp fra den forenklede utgaven, er kommentaren interessant for forsamlingen, siden den er formulert med andre ord enn dem som er brukt i standardutgaven av Vakttårnet, som de fleste sitter med.»

En annen søster på Betel skrev: «Jeg gleder meg til å høre kommentarene fra barna i menigheten. Den forenklede utgaven av Vakttårnet har hjulpet dem til å uttrykke seg med sterk overbevisning. Jeg synes det er oppmuntrende å høre svarene deres.»

En søster som ble døpt i 1984, skrev om hvor stor pris hun setter på den forenklede utgaven: «Jeg føler at den var skrevet direkte  til meg. Den gjør det virkelig lett for meg å forstå det jeg leser. Nå føler jeg meg trygg på å svare på Vakttårn-studiet.»

ET GODT VERKTØY FOR FORELDRE

Moren til en sju år gammel gutt skriver: «Når vi forberedte oss sammen til Vakttårn-studiet før, måtte jeg forklare mange setninger for ham, noe som kunne ta lang tid og bli slitsomt.» Hvordan har den forenklede utgaven vært til hjelp? Hun skriver: «Jeg er overrasket over at han kan lese avsnittene og virkelig får tak i meningen i det som står der. Siden ordene ikke er vanskelige og setningene er kortere, virker ikke avsnittene avskrekkende på ham. Han har begynt å forberede kommentarer til møtene uten min hjelp, og han følger med i bladet under hele studiet.»

«Jeg er overrasket over at han kan lese avsnittene og virkelig får tak i meningen i det som står der»

Moren til en ni år gammel jente skrev: «Før måtte vi hjelpe henne med kommentarene hennes. Nå tenker hun ut hva hun skal si, på egen hånd. Det er sjelden vi trenger å bruke tid på å forklare eller forenkle det som står. Fordi stoffet ikke går over hodet på henne, føler hun nå at hun er ordentlig med på Vakttårn-studiet.»

HVA SYNES BARNA?

Mange barn føler at den forenklede utgaven av Vakttårnet er laget spesielt til dem. En jente på tolv år som heter Rebecca, skrev til utgiverne: «Vær så snille å fortsette å gi ut den nye utgaven!» Hun tilføyde: «Jeg synes det er kjempefint at dere har med rammen ‘Forklaring av ord og uttrykk’. Den er veldig enkel for barn.»

Nicolette på sju år føler det på samme måte. Hun sier: «Før var det vanskelig for meg å forstå det som stod i Vakttårnet. Nå klarer jeg å komme med flere kommentarer på egen hånd.» Den ni år gamle Emma skriver: «Den har vært til stor hjelp for meg og broren min, som er seks år. Vi skjønner det som står der, mye bedre! Tusen takk!»

Det er tydelig at det er mange som har nytte av en utgave av Vakttårnet som bruker lett forståelige ord og enkle setninger. Den dekker et behov og vil fortsette å bli utgitt i tillegg til standardutgaven, som har vært til stor hjelp for mange helt siden 1879.