Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

Hvordan kan vi slokke den ild som ukontrollert tale er?

Vi bør granske vårt eget hjerte. I stedet for å tenke negativt om en bror bør vi analysere vår egen holdning og finne ut hvorfor vi er kritiske til ham. Kan det være at vi kritiserer ham fordi vi ønsker å framheve oss selv? En kritisk innstilling kan dessuten forverre en spent situasjon. – 15.8., side 21.

Hvordan gjenspeilte Loven Guds syn på kvinner?

Israelittiske kvinner hadde stor frihet, og de hadde adgang til utdannelse. De skulle æres og respekteres, og deres rettigheter skulle ivaretas. – 1.9., sidene 5–7.

Hvilke hendelser ligger foran oss nå som Jehovas dag nærmer seg?

«Fred og sikkerhet» vil bli proklamert. Nasjonene kommer til å angripe og ødelegge Babylon den store. Det vil komme et angrep på Guds folk. Harmageddon-krigen vil komme, og deretter blir Satan og hans demoner kastet i avgrunnen. – 15.9., side 4.

På hvilke måter er det bra for oss at vi ikke vet når enden kommer?

Det at vi ikke vet nøyaktig hvilken dag eller time enden kommer, gir oss anledning til å vise hva som bor i vårt hjerte. Det gir oss mulighet til å glede Guds hjerte. Det oppmuntrer oss til å leve et selvoppofrende liv og hjelper oss til å stole mer på Gud og på hans Ord. Det gir oss dessuten mulighet til å bli foredlet av motgang vi møter nå. – 15.9., sidene 24, 25.

Hvordan kan vi bruke 1. Mosebok 3:19 for å resonnere med en som tror på et brennende helvete?

Dette verset sier at Adam skulle vende tilbake til jordens støv da han døde, ikke at han skulle til et brennende helvete. – 1.10., side 13.

Hva er de «sju stjerner» i Jesu høyre hånd som er nevnt i Åpenbaringen 1:16, 20, et bilde på?

De står for salvede tilsynsmenn i menighetene, og, i utvidet betydning, for alle tilsynsmenn. – 15.10., side 14.

Hvordan kan en familie takle gjeldsproblemer?

Ektefeller bør snakke åpent og rolig om den gjelden de har. Det kan være nyttig at de analyserer sitt nåværende budsjett. Kan de øke inntektene eller redusere familiens utgifter? De bør bestemme seg for i hvilken rekkefølge de vil ta for seg gjeldspostene. Kanskje de kan forhandle med kreditorene om en betalingsplan. Men de bør være realistiske og bevare et likevektig syn på penger. (1. Tim 6:8) – 1.11., sidene 19–21.

Hvordan viste Jesus at han hadde den ydmyke holdningen som er omtalt i Jesaja 50:4, 5?

I disse versene sies det at en som har «de undervistes tunge», ‘ikke vender seg i motsatt retning’. Jesus viste at han hadde en ydmyk holdning, ved å gi nøye akt på det hans Far lærte ham. Jesus var villig til og ivrig etter å lære av Jehova. Han må for eksempel nøye ha merket seg hvordan Jehovas ydmykhet kom til uttrykk i den måten han viste barmhjertighet mot syndige mennesker på. – 15.11., side 11.

Hva fortalte et estisk minnefrimerke om Jehovas vitners standhaftighet?

I 2007 utstedte postverket i Estland et frimerke som fokuserte på det stalinistiske folkemordet på estlenderne. Tallet 382, som står på frimerket, sikter til det antall Jehovas vitner og deres barn som i 1951 ble deportert til arbeidsleirer langt inne i Russland. – 1.12., sidene 27, 28.