«Den som oppfører seg som en av de mindre blant dere alle, han er stor.» – LUK 9:48.

1, 2. Hvilken formaning kom Jesus med, og hvorfor?

ÅRET var 32 evt. Jesus var i Galilea da diskusjonen begynte. Noen av apostlene kranglet om hvem av dem som var størst. Evangelieskribenten Lukas skriver: «Da oppstod det en diskusjon blant dem om hvem som kunne være den største av dem. Jesus, som visste hvordan de resonnerte i sine hjerter, tok et lite barn, stilte det ved siden av seg og sa til dem: ‘Enhver som tar imot dette lille barnet på grunnlag av mitt navn, tar også imot meg, og enhver som tar imot meg, tar også imot ham som har utsendt meg. For den som oppfører seg som en av de mindre blant dere alle, han er stor.’» (Luk 9:46–48) Tålmodig, men bestemt hjalp Jesus apostlene til å forstå at de måtte være ydmyke.

2 Var den ydmyke holdningen Jesus snakket om, lik den holdningen jøder generelt på den tiden gikk inn for å ha? Nei, den var stikk motsatt. Et bibelsk oppslagsverk sier om samfunnet den gangen: «I forholdet til andre mennesker oppstod alltid spørsmålet om hvem som var størst, og en viktig sak man hele tiden var opptatt av, var om enhver ble vist den ære som tilkom ham.» (Theological Dictionary of the New Testament) Jesus formante apostlene til å være annerledes enn folk i sin alminnelighet.

3. (a) Hva innebærer det å oppføre seg som en av de mindre, og hvorfor kan dette være en utfordring? (b) Hvilke spørsmål oppstår om det å oppføre seg som en av de mindre?

3 Det greske ordet som er oversatt med «en av de mindre», sikter til en som er beskjeden, ydmyk, ringe eller uanselig, eller en som nyter liten aktelse og har liten innflytelse. Jesus brukte et lite barn for å lære apostlene at de skulle være ydmyke og  beskjedne. Den formaningen Jesus kom med, er like aktuell for de sanne kristne i dag. Det kan være at vi synes det er vanskelig å oppføre oss som en av de mindre – i hvert fall i noen situasjoner. Den tilbøyelighet vi mennesker har til å være stolte, kan gjøre at vi prøver å framheve oss selv. Dessuten kan det konkurransepregede miljøet vi lever i, og verdens ånd påvirke oss til å bli egoistiske, kranglevorne eller manipulerende. Hva kan hjelpe oss til å oppføre oss som en av de mindre? Hvordan er en av de mindre blant oss «stor»? Og på hvilke områder i livet må vi gå inn for å vise ydmykhet?

«Å DYP AV GUDS RIKDOM OG VISDOM OG KUNNSKAP!»

4, 5. Hva kan motivere oss til å utvikle ydmykhet? Nevn et eksempel.

4 Én måte vi kan utvikle ydmykhet på, er å tenke over hvor stor Jehova er i forhold til oss. Bibelen sier faktisk: «Uransakelig er hans forstand.» (Jes 40:28) Apostelen Paulus nevnte visse sider ved Jehovas storhet da han skrev: «Å dyp av Guds rikdom og visdom og kunnskap! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!» (Rom 11:33) Selv om menneskenes kunnskap på mange områder er blitt betraktelig større siden Paulus skrev disse ordene for nesten 2000 år siden, er uttalelsen fremdeles sann. Uansett hvor mye vi vet, er det ingen grenser for hvor mye vi kan lære om Jehova, hans gjerninger og hans veier, og dette er noe som bør gjøre oss ydmyke.

5 Leo * var en som forstod at Guds veier er uransakelige, og som dermed ble hjulpet til å se på seg selv som en av de mindre. Som ung mann var Leo fascinert av naturvitenskap. Han ønsket å forstå så mye som mulig om universet, så han begynte å studere astrofysikk. Leo kom til en viktig konklusjon. Han sier: «Studiene mine fikk meg til å innse at menneskene sannsynligvis ikke vil kunne forstå universet fullt ut bare ut ifra de vitenskapelige teoriene vi har i dag. Så jeg begynte å studere jus i stedet.» Med tiden ble Leo statsadvokat og senere dommer. Etter hvert begynte han og hans kone å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner, og de tok imot sannheten og ble innviede tjenere for Gud. Hva er det som har hjulpet Leo til å oppføre seg som en av de mindre, selv om han er høyt utdannet? Uten å nøle svarer han: «Jeg har kommet til at uansett hvor mye vi lærer om Jehova og universet, er det fremdeles mye mer å finne ut.»

Jehova hedrer oss med det privilegium å forkynne det gode budskap

6, 7. (a) Hvordan er Jehova et imponerende eksempel når det gjelder ydmykhet? (b) Hvordan kan Guds ydmykhet gjøre en «stor»?

 6 Noe annet som hjelper oss til å være ydmyke, er at Jehova selv viser ydmykhet. Tenk over dette: «Vi er Guds medarbeidere.» (1. Kor 3:9) Ja, Jehova Gud, Den Høyeste i hele universet, hedrer oss på denne måten ved å gi oss mulighet til å utføre vår tjeneste ved å bruke hans Ord, Bibelen. Selv om det er Jehova som får det vi planter og vanner, til å vokse, lar han oss få den ære å samarbeide med ham. (1. Kor 3:6, 7) Er ikke det et imponerende eksempel på Guds ydmykhet? Jehovas ydmyke eksempel bør virkelig oppmuntre hver og én av oss til å oppføre seg som en av de mindre.

7 Guds ydmyke eksempel hadde stor virkning på salmisten David. Han sang til Jehova: «Du skal gi meg din frelses skjold, og det er din ydmykhet som gjør meg stor.» (2. Sam 22:36) David sa at det at han var stor i Israel, kom av at Jehova var ydmyk – at Han ‘bøyde seg ned’, eller ydmyket seg, for å vie ham oppmerksomhet. (Sal 113:5–7) Forholder det seg annerledes med oss? Når det gjelder våre egenskaper, evner og privilegier, kan vi spørre: ‘Hva har vi som vi ikke har fått’ av Jehova? (1. Kor 4:7) En som oppfører seg som en av de mindre, er «stor» ved at han blir en mer verdifull tjener for Jehova. (Luk 9:48, fotn.) La oss se hvordan vi kan si det.

‘EN AV DE MINDRE BLANT DERE ER STOR’

8. Hvilken virkning har ydmykhet på vår holdning til Jehovas organisasjon?

8 Ydmykhet er nødvendig hvis vi skal være tilfredse i Guds teokratiske organisasjon og støtte menighetsordningen. Tenk på Petra, en ung kvinne som vokste opp i en familie av Jehovas vitner. Hun ville gjøre tingene på sin egen måte, så hun forlot sannheten. Flere år senere begynte hun å komme sammen med menigheten igjen. Nå er hun veldig glad for å være i Jehovas organisasjon og er ivrig etter å støtte den måten tingene blir gjort på i menigheten. Hva var det som gjorde at hun forandret holdning? Hun skriver: «De to viktigste egenskapene jeg måtte forstå og utvikle for å føle meg hjemme i Guds organisasjon, var ydmykhet og beskjedenhet.»

9. Hvilken holdning har en ydmyk person til den åndelige føden vi får, og hvorfor gjør dette ham mer verdifull?

9 En ydmyk person er oppriktig takknemlig for det Jehova gir oss, deriblant den åndelige føden. Han studerer derfor Bibelen grundig og leser ivrig bladene Vakttårnet og Våkn opp! Kanskje han har for vane å lese hver enkelt ny publikasjon før han setter den i bokhyllen i sitt personlige bibliotek, slik mange trofaste tjenere for Jehova gjør. Når vi viser ydmyk verdsettelse ved å lese og studere våre bibelske publikasjoner, fører det til at vi gjør åndelige framskritt, og til at Jehova kan bruke oss i enda større utstrekning i tjenesten for ham. – Hebr 5:13, 14.

10. Hvordan kan vi vise ydmykhet i menigheten?

10 En som oppfører seg som en av de mindre, er «stor» på en annen måte også. I alle menigheter er det kvalifiserte menn som under ledelse av Jehovas hellige ånd er utnevnt til å tjene som eldste. De organiserer blant annet møtene og felttjenesten, og de utfører hyrdearbeid. Når vi oppfører oss som en av de mindre ved villig å støtte det de eldste gjør, bidrar vi til menighetens  glede, fred og enhet. (Les Hebreerne 13:7, 17.) Hvis du er eldste eller menighetstjener, føler du ikke da en ydmyk takknemlighet mot Jehova for at han har betrodd deg et slikt tjenesteprivilegium?

11, 12. Hvilken holdning vil gjøre oss mer verdifulle for Jehovas organisasjon, og hvorfor er det slik?

11 En som oppfører seg som en av de mindre, er «stor», eller mer verdifull for Jehovas organisasjon, for hans ydmyke holdning gjør ham til en god og nyttig tjener for Gud. Jesus måtte formane disiplene til å oppføre seg som en av de mindre, fordi noen av dem var påvirket av den holdningen som var vanlig på den tiden. I Lukas 9:46 står det at det «oppstod . . . en diskusjon blant dem om hvem som kunne være den største av dem». Kan det være at vi også begynner å tenke at vi på en eller annen måte er bedre enn våre brødre og søstre eller er hevet over folk i sin alminnelighet? Mange i verden rundt oss er stolte og egoistiske. La oss distansere oss fra de stolte ved å være ydmyke. Når vi er ydmyke og setter Jehovas vilje på førsteplassen, vil det være hyggeligere for våre brødre og søstre å være sammen med oss.

12 Jesu formaning om å oppføre seg som en av de mindre er virkelig motiverende. Bør vi ikke anstrenge oss for å vise ydmykhet på alle områder i livet? Vi skal nå konsentrere oss om tre slike områder.

ANSTRENG DEG FOR Å VÆRE EN AV DE MINDRE

13, 14. Hvordan bør ektefeller oppføre seg som en av de mindre, og hvordan kan det virke inn på ekteskapet?

13 I ekteskapet. Mange i dag er så opptatt av sine egne rettigheter at de forlanger sin rett selv om det skulle bety at de krenker andres rettigheter. En som er ydmyk, lar seg derimot lede av den holdningen som Paulus oppfordrer oss til å ha. I sitt brev til romerne skriver han: «La oss da jage etter de ting som tjener til fred, og de ting som er til innbyrdes oppbyggelse.» (Rom 14:19) En som oppfører seg som en av de mindre, jager etter fred med alle, spesielt med ektefellen sin.

14 La oss ta et eksempel som gjelder bruk av fritiden. Det kan være at ektefellene ikke foretrekker å gjøre de samme tingene. Kanskje mannen liker å være hjemme og lese en bok i ro og mak, mens kona liker å gå ut og spise eller besøke venner. Vil det ikke være lettere for henne å respektere mannen sin når hun ser at han er ydmyk og oppriktig er opptatt av hva hun liker og misliker, i stedet for bare å gjøre som han selv vil? Og vil ikke han bli enda mer glad i sin kone når han ser at hun ikke bare prøver å få det som hun selv vil, men tar hensyn til hans ønsker? Ekteskapet blir styrket når begge parter oppfører seg som en av de mindre. – Les Filipperne 2:1–4.

15, 16. Hvilken oppfordring kom David med i Salme 131, og hvordan bør dette påvirke vår oppførsel i menigheten?

15 I menigheten. I verden er det mange som må ha det de ønsker seg, med én gang. Tålmodigheten deres varer ikke lenge, og det å vente er en prøvelse. Hvis vi utvikler en ydmyk holdning, vil det hjelpe oss til å vente på Jehova. (Les Salme 131:1–3.) Å ydmykt vente på Jehova fører til slike velsignelser som trygghet, ro og tilfredshet. Det er ikke rart at David oppmuntret israelittene til å vente tålmodig på sin Gud!

 16 Du selv kan oppleve en slik ro og trygghet når du ydmykt venter på Jehova. (Sal 42:5) Kanskje du ‘ønsker deg en god gjerning’ og derfor «trakter etter en stilling som tilsynsmann». (1. Tim 3:1–7) Du bør selvfølgelig gjøre alt du med rimelighet kan for å la den hellige ånd få utvikle i deg de egenskapene en tilsynsmann trenger. Men hva om denne prosessen ser ut til å ta lengre tid i ditt tilfelle enn i andres? En som er ydmyk, er tålmodig når han venter på et tjenesteprivilegium, og vil fortsette å tjene Jehova og menigheten med glede, uansett hvilken oppgave han har.

17, 18. (a) Hva fører det til hvis vi ber andre om tilgivelse og villig tilgir andre? (b) Hva oppfordrer Ordspråkene 6:1–5 oss til å gjøre hvis vi ikke er i stand til å holde en avtale på grunn av omstendigheter som er utenfor vår kontroll?

17 I forholdet til andre. Mange synes det er vanskelig å be om unnskyldning. Men Guds tjenere gjør sitt beste for å vise ydmykhet ved å innrømme sine feil og be om tilgivelse. De vil også villig tilgi andre. Mens stolthet skaper splid og strid, er tilgivelse noe som fremmer fred i menigheten.

18 Det kan være at vi må ‘ydmyke oss’ ved oppriktig å be en annen om unnskyldning hvis vi ikke er i stand til å holde en avtale på grunn av omstendigheter som er utenfor vår kontroll. Selv om vi kanskje har grunn til å si at skylden ikke bare ligger hos oss, vil vi, hvis vi er ydmyke, være opptatt av de feilene vi selv har gjort, og være villige til å innrømme dem. – Les Ordspråkene 6:1–5.

Hvilke muligheter har du til å oppføre deg som en av de mindre?

19. Hvilke grunner har vi til å være takknemlige for at Bibelen oppfordrer oss til å oppføre oss som en av de mindre?

19 Så takknemlige vi er for at Bibelen oppmuntrer oss til å oppføre oss som en av de mindre! Selv om vi noen ganger kan synes det er en utfordring å være ydmyk, kan det å ha det rette syn på vår stilling i forhold til Skaperen og det å huske at han er ydmyk, motivere oss til å utvikle denne fine egenskapen. Ved å gå inn for å utvikle ydmykhet vil vi bli enda mer verdifulle tjenere for Jehova. Måtte hver og én av oss derfor oppføre seg som en av de mindre.

^ avsn. 5 Navnene er forandret.