Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Tilgi hverandre villig

Tilgi hverandre villig

«Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig.» – KOL 3:13.

1, 2. Hvorfor bør du tenke over hvor villig du er til å tilgi andre?

JEHOVAS skrevne Ord hjelper oss til å se hvordan Jehova ser på synd, og hvordan han reagerer når vi synder. Hans Ord forteller også mye om tilgivelse. I den forrige artikkelen så vi hvordan den holdning David og Manasse viste, førte til at Jehova tilgav dem. Det at de var oppriktig bedrøvet over det de hadde gjort, fikk dem til å bekjenne sine onde gjerninger, ta avstand fra dem og vise ekte anger. Jehova var derfor igjen villig til å vise dem velvilje.

2 La oss nå se på tilgivelse fra en annen synsvinkel. Hva tror du at du ville ha følt for Manasse hvis en i familien din var blitt et av hans uskyldige ofre? Ville du ha klart å tilgi ham? Det er et aktuelt spørsmål i dag, ettersom vi lever i en verden hvor det er mye lovløshet, vold og egoisme. Hvorfor bør så en kristen ønske å utvikle en tilgivende holdning? Og hvis du blir dårlig behandlet, hva kan da hjelpe deg til å holde følelsene dine under kontroll, reagere slik Jehova ønsker, og være villig til å tilgi?

HVORFOR VI BØR VÆRE INNSTILT PÅ Å TILGI

3–5. (a) Hvilken illustrasjon fortalte Jesus for å hjelpe tilhørerne til å tenke over viktigheten av å tilgi? (b) Hva er poenget i Jesu illustrasjon i Matteus 18:21–35?

3 Vi må være villige til å tilgi dem som sårer oss – enten de tilhører den kristne menighet eller ikke – for å kunne bevare et fredelig forhold til familiemedlemmer, venner, andre mennesker og Jehova. Bibelen viser at vi som kristne er pålagt å tilgi andre uansett hvor ofte de synder mot oss. For å vise at dette er et rimelig krav, fortalte Jesus en illustrasjon om en slave som hadde stor gjeld.

4 Slaven skyldte sin herre et beløp som tilsvarte  60 millioner daglønner, men likevel ettergav herren ham gjelden. Deretter gikk slaven ut og fant en av sine medslaver som skyldte ham et beløp som tilsvarte bare 100 daglønner. Skyldneren tryglet ham om å være tålmodig med ham, men han som selv var blitt ettergitt en enorm gjeld, fikk kastet sin medslave i fengsel. Denne holdningen gjorde deres herre sint, og han spurte den slaven som ikke hadde villet ettergi gjelden: «Burde ikke du . . . ha vist din medslave barmhjertighet, slik jeg også viste deg barmhjertighet?» Så ‘overgav herren ham til fangevokterne, inntil han betalte tilbake alt han skyldte.’ – Matt 18:21–34.

Hvilket poeng var det Jesus ville ha fram da han fortalte denne illustrasjonen?

5 Hva var poenget i denne illustrasjonen? Jesus sa som en konklusjon: «På samme måte vil også min himmelske Far behandle dere hvis dere ikke hver især av hjertet tilgir deres bror.» (Matt 18:35) Poenget er tydelig: De syndene vi har begått i løpet av et ufullkomment liv, viser at det er fullstendig umulig for oss å nå opp til Jehovas normer. Likevel er han villig til å tilgi oss og la oss begynne med blanke ark. Alle som ønsker å være Jehovas venner, er derfor forpliktet til å tilgi sine medmennesker. Eller som Jesus sa i Bergprekenen: «Hvis dere tilgir mennesker deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere; men hvis dere ikke tilgir mennesker deres overtredelser, skal heller ikke deres Far tilgi deres overtredelser.» – Matt 6:14, 15.

6. Hvorfor er det ikke alltid lett å tilgi?

6 «Alt dette høres fint ut i teorien», sier du kanskje, «men det er lettere sagt enn gjort.» Det er fordi følelsene kan velle opp i oss når noen gjør oss urett eller sårer oss. Vi kan for eksempel bli sinte eller føle oss sveket, eller det kan være at rettferdighetssansen slår inn, eller at vi til og med får lyst til å ta hevn. Noen føler faktisk at de aldri vil kunne tilgi den andre personen. Hvis du har lignende følelser, hvordan kan du da utvikle en tilgivende holdning, slik Jehova krever?

 ANALYSER FØLELSENE DINE

7, 8. Hva kan hjelpe deg til å tilgi andre hvis du er blitt dårlig behandlet?

7 Når vi blir – eller tror vi blir – dårlig behandlet, kan følelsene komme i kok. Legg merke til hvordan en ung mann reagerte, slik det ble beskrevet i en avhandling om sinne: «En gang . . . gikk jeg i et anfall av sinne hjemmefra og sverget at jeg aldri mer skulle komme tilbake. Det var en vakker sommerdag, og jeg gikk langt langs noen vakre enger, til stillheten og skjønnheten gradvis roet meg ned og trøstet meg, og etter noen timer vendte jeg angrende og nesten nedkjølt tilbake.» Som dette eksemplet illustrerer, kan det å ta seg tid til å roe seg ned og se mer nøkternt på saken forhindre at en reagerer på en måte som en senere vil angre på. – Sal 4:4; Ordsp 14:29; Jak 1:19, 20.

8 Men hva om en negativ følelse ikke går bort? Prøv å finne ut hvorfor du er opprørt. Er det fordi du er blitt behandlet på en uvennlig eller urettferdig måte? Eller er det fordi du føler at en person har såret deg med vilje? Var det som han eller hun gjorde, virkelig så ille? Når du analyserer og forstår grunnen til at du reagerer som du gjør, kan du finne ut hva som vil være den beste og bibelsk sett riktige måten å reagere på. (Les Ordspråkene 15:28; 17:27.) Det å resonnere slik kan hjelpe deg til å være mer objektiv og villig til å tilgi. Ved å gå fram på denne måten, selv om det kan være vanskelig, lar du Guds Ord hjelpe deg til å granske ditt ‘hjertes tanker og hensikter’ og til å etterligne Jehovas villighet til å tilgi. – Hebr 4:12.

BØR DU TA DET PERSONLIG?

9, 10. (a) Hvordan kan det være at du reagerer hvis du føler at noen har begått urett mot deg? (b) Hvordan kan en positiv og tilgivende holdning ha betydning for ditt syn på livet?

9 Det er mange situasjoner i livet som kan provosere en. Se for eksempel for deg at du kjører bil, og at en annen sjåfør nesten kolliderer med deg. Hvordan vil du reagere? Du har sikkert lest om episoder i trafikken der en bilist er blitt så sint at han har gått til angrep på en annen sjåfør. Men du som er kristen, vil selvfølgelig ikke ønske å gjøre noe slikt.

10 Det er mye bedre om du stopper opp et øyeblikk og analyserer situasjonen. Kanskje det som skjedde, delvis var din feil, fordi du ble distrahert på en eller annen måte. Eller kanskje det var noe i veien med bilen til den andre sjåføren. Poenget med denne illustrasjonen er å vise at vi kan dempe sinne, skuffelse og andre negative følelser hvis vi prøver å forstå, har et åpent sinn og er villige til å tilgi. «Vær ikke hastig i din ånd til å føle deg krenket», står det i Forkynneren 7:9, «for det å føle seg krenket er noe som hviler i tåpenes barm.» Ikke ta tingene så personlig. Mange ganger kan det være at det som virker som en overlagt personlig fornærmelse, ikke er det i det hele tatt; det er bare et resultat av ufullkommenhet eller en misforståelse. Prøv å være åpen for den muligheten at det som virker som uvennlige ord eller handlinger, kan ha sin forklaring, og vær villig til å tilgi av kjærlighet. Du vil bli mer glad og fornøyd hvis du gjør det. – Les 1. Peter 4:8.

‘MÅTTE DERES FRED VENDE TILBAKE TIL DERE’

11. Hva bør vi gjøre uansett hvordan folk reagerer på det gode budskap?

11 Hvordan kan du klare å vise selvbeherskelse hvis noen skjeller deg ut mens du er på feltet? Da Jesus sendte ut 70 forkynnere, sa han til dem: «Hvor dere kommer inn i et hus, skal dere først si: ‘Måtte dette hus ha fred.’» Så sa han videre: «Hvis det er en fredens venn der,  skal deres fred hvile over ham. Men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere.» (Luk 10:1, 5, 6) Vi blir svært glade når noen reagerer positivt på det vi forkynner, for da kan de dra nytte av budskapet. Men noen ganger er reaksjonen alt annet enn fredelig. Hva da? Jesus sa at den freden vi ønsket husstanden, skulle bli værende hos oss. Vi bør kunne gå fra hver dør med fred i hjertet, uansett hvordan folk behandler oss. Hvis vi lar oss provosere ved å hisse oss opp, vil vi ikke kunne fortsette å føle indre fred.

12. Hvordan bør vi oppføre oss, ifølge Paulus’ ord i Efeserne 4:31, 32?

12 Gjør så godt du kan for å beholde roen i alle situasjoner, ikke bare i forkynnelsesarbeidet. Det å være villig til å tilgi andre betyr selvfølgelig ikke at man må godta deres urette oppførsel eller bagatellisere de skadelige konsekvensene av den. Men det det betyr, er at man gir slipp på det sinne man kanskje føler på grunn av urett som er begått, og bevarer sin indre fred. Noen mennesker lar andres oppførsel ta fra dem gleden, ved at de dveler ved negative tanker og går og gnager på hvor dårlig de er blitt behandlet. Ikke la deg overmanne av slike tanker. Husk at du ikke kan være lykkelig når du går rundt og bærer nag. Vær heller villig til å tilgi! – Les Efeserne 4:31, 32.

REAGER PÅ EN MÅTE SOM BEHAGER JEHOVA

13. (a) Hvordan er det en kristen ‘hoper opp glødende kull på sin fiendes hode’? (b) Hva kan det føre til hvis vi reagerer på en mild måte når noen behandler oss dårlig?

13 Det kan være at du kan hjelpe en som har gjort deg urett, til å forstå verdien av kristne normer. Paulus skrev: «‘Hvis din fiende er sulten, så gi ham mat; hvis han er tørst, så gi ham noe å drikke; for ved å gjøre dette vil du hope opp glødende kull på hans hode’. La deg ikke overvinne av det onde, men fortsett å overvinne det onde med det gode.» (Rom 12:20, 21) Hvis du er vennlig til tross for at andre behandler deg dårlig, kan det være at du klarer å mildne selv de hardeste holdninger og å få fram det gode i andre. Ved å vise forståelse – og til og med medfølelse – vil du kanskje kunne hjelpe en som har gjort urett mot deg, til å lære bibelske sannheter. Uansett vil du ved å være mild gi den andre mulighet til å reflektere over din gode oppførsel. – 1. Pet 2:12; 3:16.

14. Hvorfor bør du ikke bære nag, uansett hvor stor urett noen har gjort mot deg?

14 Det er imidlertid visse mennesker det er upassende å være sammen med. Det gjelder for eksempel dem som en gang har tilhørt menigheten, men som er blitt ekskludert fordi de har begått en alvorlig synd uten å angre. Hvis du er blitt rammet av den synden som en slik person har begått, kan det være ekstremt vanskelig å tilgi, selv om han eller hun skulle angre, for det tar tid å lege følelsesmessige sår. I en slik situasjon kan du be Jehova gjentatte ganger om å hjelpe deg til å utvikle en holdning som gjør at du klarer å tilgi den angrende overtrederen. Hvordan kan du, når det kommer til stykket, vite hva som bor i den andres hjerte? Men Jehova vet det. Han gransker en persons innerste tilbøyeligheter og er tålmodig med overtredere. (Sal 7:9; Ordsp 17:3) Det er derfor Bibelen sier: «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Sørg for ting som er gode i alle menneskers øyne. Hvis det er mulig, så hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, dere elskede, men gi plass for vreden; for det står skrevet: ‘Hevnen er min; jeg vil gjengjelde, sier Jehova.’» (Rom 12:17–19) Har  du rett til å fordømme en annen? Nei. (Matt 7:1, 2) Men du kan ha tillit til at Jehova dømmer rettferdig.

15. Hva bør vi være klar over hvis noen har gjort urett mot oss?

15 Hvis du føler at du er blitt offer for en urettferdighet, og synes det er vanskelig å tilgi en synder som angrer, kan det være til hjelp for deg å være klar over at denne personen også er et offer. Han eller hun sliter også med virkningene av nedarvet ufullkommenhet. (Rom 3:23) Jehova har medfølelse med alle ufullkomne mennesker. Vi bør derfor be for den som har gjort urett mot oss. Det er usannsynlig at vi vil fortsette å være sinte på en som vi ber for. Og Jesus viste tydelig at selv når noen har behandlet oss dårlig, bør vi ikke gå rundt og bære nag, for han sa: «Fortsett å elske deres fiender og å be for dem som forfølger dere.» – Matt 5:44.

16, 17. Hvordan bør du reagere når de eldste kommer til at en synder angrer, og hvorfor?

16 Jehova har betrodd de eldste det ansvar å ta seg av saker som gjelder alvorlige synder som noen i menigheten har begått. Disse brødrene har ikke full innsikt i enhver situasjon, slik Gud har, men de søker den hellige ånds ledelse og går inn for å ta avgjørelser som er i harmoni med veiledningen i Guds Ord. De avgjørelsene de tar i slike saker etter å ha søkt Jehovas hjelp i bønn, vil derfor gjenspeile hans synspunkt. – Matt 18:18.

Det er et krav til de kristne at de skal være villige til å tilgi

17 Det er her det blir et spørsmål om lojalitet. Hvis de eldste har kommet til at en person angrer, vil du da tilgi og ‘bekrefte din kjærlighet’ til den personen? (2. Kor 2:5–8) Det kan være at dette ikke er lett, særlig hvis du eller en i familien din er direkte berørt av det som denne personen har gjort. Men det vil være klokt av deg å stole på Jehova og hans måte å ta seg av saker på gjennom menigheten. Da vil du vise at du virkelig tilgir villig. – Ordsp 3:5, 6.

18. Hvilke gode resultater kan du erfare hvis du tilgir villig?

18 Fagfolk innen psykisk helse erkjenner fordelene ved å være villig til å tilgi. Villighet til å tilgi hjelper oss til å gi slipp på innestengte og svekkende følelser som forårsaker dårlig helse, og hjelper oss også til å få et bedre forhold til andre. Hvis vi på den annen side ikke er villige til å tilgi, vil det koste oss dårlig helse, ødelagte forhold til andre, stress og vanskelig kommunikasjon. Den absolutt største velsignelsen ved å være villig til å tilgi er et godt forhold til vår himmelske Far, Jehova. – Les Kolosserne 3:12–14.