VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE November 2012

Dette nummeret forklarer hvorfor Jehovas navn, hensikt og lov er viktig, og hvorfor sanne kristne bør anstrenge seg for å være ydmyke og villige til å tilgi.

«Lær meg å gjøre din vilje»

Hvordan kan vi etterligne David og ha Jehovas syn på ting?

‘Deres overflod avhjalp en mangel’

De kristne i det første århundre la til side bidrag til dem som var i nød. Hvordan kan vi gjøre det samme?

Jesus – et forbilde i ydmykhet

Hvordan kan vi høste gagn av Jesu Kristi ydmyke livsførsel?

‘Oppfør deg som en av de mindre’

Hvordan kan vi vise ydmykhet i vårt forhold til andre?

Spørsmål fra leserne

Hva betyr egentlig Jesu ord om den gave å være ugift?

Hva innebærer Jehovas tilgivelse for deg?

Den måten Jehova handlet med syndere på i fortiden, kan lære oss mye om hvor villig han er til å tilgi.

Tilgi hverandre villig

Tenk over hvordan vi kan etterligne Jehovas villighet til å tilgi.

‘Det beste budskapet som noen gang er blitt hørt’

I 1926 drev bibelstudentene, som Jehovas vitner den gangen ble kalt, egne radiostasjoner i fire byer i Canada.