Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Oktober 2012

Hold motet oppe til tross for vår tids vanskeligheter

Hold motet oppe til tross for vår tids vanskeligheter

«Gud er for oss en tilflukt og styrke, en hjelp som i trengsler er lett å finne.» – SAL 46:1.

1, 2. Hvilke vanskeligheter har mange opplevd, og hva ønsker Guds tjenere?

VI LEVER i en tid med mange vanskeligheter. Jorden er blitt rammet av den ene katastrofen etter den andre. Jordskjelv, tsunamier, branner, oversvømmelser, vulkaner, tornadoer, tyfoner og orkaner har forårsaket store ødeleggelser og lidelser. I tillegg til dette har problemer i familien og på det personlige plan ført til sorg og bekymring. Det er virkelig sant at ‘tid og uforutsett hendelse rammer oss alle’. – Fork 9:11.

2 Guds tjenere som et hele har taklet slik motgang på en god måte. Men vi ønsker også å være forberedt på å håndtere en hvilken som helst prøvelse vi måtte møte i tiden som kommer, etter hvert som enden for denne ordning nærmer seg. Hvordan kan vi møte disse utfordringene slik at vi ikke blir overmannet av dem? Hva kan hjelpe oss til å holde motet oppe til tross for vår tids vanskeligheter?

LÆR AV DEM SOM HOLDT MOTET OPPE

3. Hvordan kan vi ifølge Romerne 15:4 få trøst når vi opplever noe som kan gjøre oss nedslått?

3 Selv om det nå er flere enn noen gang som opplever vanskeligheter, er ikke problemer noe nytt for menneskene. La oss se hva vi kan lære av noen av Guds tjenere i fortiden som klarte å holde motet oppe. – Rom 15:4.

4. Hvilke vanskeligheter utholdt David, og hva var det som hjalp ham?

4 Tenk på noe av det David måtte utholde: Kong Saul var ute etter ham, fiender gikk til angrep, hans koner ble bortført, noen av hans egne forrådte ham, og han opplevde følelsesmessig smerte. (1. Sam 18:8, 9; 30:1–5; 2. Sam 17:1–3; 24:15, 17; Sal 38:4–8) Den bibelske beretningen om Davids liv viser tydelig  hvor sterkt alt dette gikk inn på ham. Men det ødela ikke hans åndelighet. Med sterk tro sa han: «Jehova er mitt livs borg. For hvem skal jeg føle redsel?» – Sal 27:1; les Salme 27:5, 10.

5. Hva hjalp Abraham og Sara til å holde motet oppe selv om livet ikke alltid var så lett?

5 Abraham og Sara bodde mesteparten av livet i telt som utlendinger i fremmede land. Livet var ikke alltid så lett for dem. De opplevde for eksempel en hungersnød og farer fra omkringliggende nasjoner, men de møtte disse situasjonene på en besluttsom måte og holdt motet oppe. (1. Mos 12:10; 14:14–16) Hvordan klarte de det? Guds Ord forteller at Abraham «ventet på den byen som har virkelige grunnvoller, den som har Gud til byggmester og opphavsmann». (Hebr 11:8–10) Abraham og Sara fokuserte på det som lå foran dem, og lot ikke verden rundt dem ta motet fra dem.

6. Hvordan kan vi etterligne Job?

6 Job opplevde mye forferdelig. Forestill deg hvordan han må ha følt det da det virket som om alt i livet hans gikk galt. (Job 3:3, 11) Og noe som gjorde situasjonen enda verre, var at han ikke fullt ut forstod hvorfor alt dette skjedde med ham. Likevel gav han aldri opp. Han bevarte sin ulastelighet og sin tro på Gud. (Les Job 27:5.) Han er virkelig et godt eksempel for oss!

7. Hva opplevde Paulus mens han tjente Gud, men hva var han overbevist om, som gav ham mot til å stå på videre?

7 Tenk også på apostelen Paulus’ eksempel. Han opplevde ‘farer i byen, i ødemarken og på havet’. Han snakker om ‘sult og tørst, kulde og nakenhet’. Han nevner også at han tilbrakte ‘et døgn i dypet’, sannsynligvis på grunn av et av de skipbruddene han led. (2. Kor 11:23–27) Merk deg den holdningen han likevel gav uttrykk for etter en livstruende situasjon han hadde vært oppe i på grunn av sin tjeneste for Gud: «Dette var for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på den Gud som oppreiser de døde. Fra noe så stort som døden reddet han oss og vil han redde oss.» (2. Kor 1:8–10) Det er ikke mange som har opplevd så mange farlige og vanskelige situasjoner som Paulus gjorde. Men mange av oss kan kjenne oss igjen i hvordan han følte det, og vi kan bli oppmuntret av hans eksempel. Han mistet ikke motet.

LA IKKE NEGATIVE TING SOM SKJER, TA MOTET FRA DEG

8. Hvordan kan vi bli berørt av vår tids vanskeligheter? Nevn et eksempel.

8 I dagens verden, som er så full av katastrofer, utfordringer og forskjellige former for press, er det mange som føler at dette blir for mye for dem. Også noen kristne har følt det slik. Lani, * som var pioner i Australia sammen med mannen sin, sier at da hun fikk vite at hun hadde brystkreft, var det som om hun ble truffet av lynet, og hun følte seg helt knust. Hun forteller: «Jeg ble veldig dårlig av behandlingene, og jeg mistet all selvfølelse.» På toppen av det hele måtte hun ta seg av mannen sin, som hadde hatt en ryggoperasjon. Hva kan vi gjøre hvis vi selv skulle være i en lignende situasjon?

9, 10. (a) Hva må vi ikke la Satan få gjøre? (b) Hva kan hjelpe oss til å takle den realitet som er nevnt i Apostlenes gjerninger 14:22?

9 Vi bør huske at Satan ønsker å bruke de vanskelighetene vi møter, til å undergrave troen vår og ta fra oss gleden. Men vi må ikke la ham gjøre det. I Ordspråkene 24:10 står det: «Har du vist deg motløs på trengselens dag? Din kraft vil være begrenset.» Noe som kan hjelpe oss til å holde motet oppe til tross for  vanskeligheter, er å tenke over bibelske eksempler, som de som er nevnt tidligere i artikkelen.

10 Det er også bra å huske at vi ikke kan fjerne alle problemer. Vi må faktisk regne med å oppleve vanskeligheter. (2. Tim 3:12) Apostlenes gjerninger 14:22 sier: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» I stedet for å la trengslene gjøre deg motløs kan du betrakte dem som anledninger til å vise mot på grunnlag av din tro på Guds evne til å hjelpe deg.

11. Hvordan kan vi unngå at vanskeligheter i livet tar helt motet fra oss?

11 Vi trenger å fokusere på positive ting. I Guds Ord leser vi: «Et glad hjerte har god virkning på ansiktet, men på grunn av hjertets smerte er ånden nedslått.» (Ordsp 15:13) Medisinske forskere har lenge vært klar over at positiv tenkning kan ha en legende virkning. Mange pasienter som har fått sukkerpiller (placebotabletter), har opplevd at symptomer er blitt redusert, ganske enkelt fordi de trodde at tablettene virket. Det motsatte, noceboeffekten, er også blitt påvist. Pasienter har opplevd at helsen deres er blitt verre, bare fordi de fikk vite at et medikament de tok, hadde negative virkninger. Hvis vi hele tiden tenker på situasjoner vi ikke kan gjøre noe med, kan det være at vi bare blir motløse. Jehova gir oss imidlertid ikke «sukkerpiller». Han gir oss tvert imot reell hjelp. Selv i tider med katastrofer gir han slik hjelp – oppmuntring gjennom sitt Ord, støtte gjennom brorskapet og styrke gjennom den hellige ånd. Når vi fokuserer på disse tingene, føler vi oss bedre til mote. I stedet for å dvele ved negative ting bør vi gjøre det som er praktisk mulig for å håndtere hvert enkelt problem, og konsentrere oss om de positive sidene ved livet. – Ordsp 17:22.

12, 13. (a) Hva har hjulpet Guds tjenere som er blitt rammet av en katastrofe, til å holde ut? Nevn et eksempel. (b) Hvordan kan katastrofer gjøre det klart for oss hva som er viktigst i livet?

12 I den senere tid er noen land blitt rammet av alvorlige katastrofer. Mange brødre og søstre i disse landene har vist en bemerkelsesverdig styrke og utholdenhet. Det er ikke dermed sagt at det har vært lett for dem. I begynnelsen av 2010 førte et kraftig jordskjelv og en tsunami i Chile til at mange fikk ødelagt husene og eiendelene sine, og noen mistet også levebrødet sitt. Til tross for dette fortsatte brødrene og søstrene å holde seg åndelig aktive. Samuel, som opplevde at huset hans ble fullstendig ødelagt, sier: «Selv i denne ekstreme situasjonen sluttet aldri min kone og jeg å gå på møtene og på feltet. Jeg er overbevist om at disse vanene hjalp oss til ikke å bli helt fra oss av fortvilelse.» I likhet med mange andre la de katastrofen bak seg og fortsatte å stå på i tjenesten for Jehova.

13 I september 2009 førte et styrtregn til at over 80 prosent av Manila på Filippinene ble lagt under vann. En velstående mann som mistet mye, sier: «Flommen jevnet ut ulikheter, for den medførte vanskeligheter og lidelser for både rike og fattige.» Dette får oss til å tenke på Jesu kloke råd: «Samle dere . . . skatter i himmelen, hvor verken møll eller rust fortærer, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler.» (Matt 6:20) Det å la livet dreie seg om materielle ting, som fort kan forsvinne, fører ofte til skuffelse. Det er langt klokere å sentrere livet om sitt forhold til Jehova, for det kan forbli intakt uansett hva som skjer rundt en! – Les Hebreerne 13:5, 6.

GRUNNER TIL Å HOLDE MOTET OPPE

14. Hvilke grunner har vi til å holde motet oppe?

14 Jesus sa at det ville være problemer på jorden under hans nærvær, men han  tilføyde: «Bli . . . ikke skremt.» (Luk 21:9) Med ham som vår Konge og med universets Skaper i ryggen har vi all grunn til å være modige. Paulus oppmuntret Timoteus ved å si: «Gud har ikke gitt oss feighets ånd, men krafts og kjærlighets og et sunt sinns ånd.» – 2. Tim 1:7.

15. Hva har noen av Guds tjenere sagt om hva de har vært overbevist om, og hvordan kan vi selv ha en lignende tillit?

15 Legg merke til det noen av Guds tjenere har sagt om hva de har vært fullt overbevist om. David sa: «Jehova er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg er blitt hjulpet, så mitt hjerte jubler.» (Sal 28:7) Paulus skrev: «I alt dette kommer vi til å stå fullstendig seierrike ved ham som elsket oss.» (Rom 8:37) Da Jesus visste at han snart kom til å bli arrestert og drept, sa han noe som tydelig viste at han hadde et sterkt forhold til Gud: «Jeg [er] ikke alene, for Faderen er med meg.» (Joh 16:32) Hva forteller disse utsagnene oss? At alle disse personene hadde en urokkelig tillit til Jehova. Hvis vi framelsker en lignende tillit til Gud, kan vi holde motet oppe uansett hvilke vanskeligheter vi måtte møte. – Les Salme 46:1–3.

DRA NYTTE AV DEN HJELPEN GUD GIR

16. Hvorfor er det viktig at vi studerer Guds Ord?

16 Kristent mot er ikke det samme som å stole på seg selv og sine egne evner, men er noe en får ved å bli kjent med Gud og stole på ham. Vi kan få en slik tillit ved å studere hans skrevne Ord, Bibelen. En søster som lider av depresjon, sier om hva som hjelper henne: «Jeg leser skriftsteder som er spesielt trøstende, om og om igjen.» Har vi fulgt veiledningen om å ha en fast familiestudiekveld? Når vi studerer Guds Ord, vil vi bli hjulpet til å ha den samme holdningen som den salmisten som sa: «Å, hvor jeg elsker din lov! Dagen lang har jeg den i tankene.» – Sal 119:97.

17. (a) Hva er noe annet som kan hjelpe oss til å holde motet oppe? (b) Kan du nevne et eksempel på hvordan en livshistorie i et av bladene våre har vært til hjelp for deg?

17 Vi har også bibelske publikasjoner som styrker vår tillit til ham. Mange synes at livshistorier i bladene våre har vært til spesielt stor hjelp. En søster i Asia som har bipolar lidelse, ble oppmuntret da hun leste livshistorien til en tidligere misjonærbror som hadde lært seg å leve med den samme lidelsen. Hun skrev: «Den hjalp meg til å forstå mitt eget problem og gav meg håp.»

Benytt deg av den hjelpen Jehova gir, når du møter vanskeligheter i livet

18. Hvorfor bør vi benytte oss av bønn?

18 Bønn kan hjelpe oss i alle slags situasjoner. Paulus framhevet betydningen av bønn da han sa: «Vær ikke  bekymret for noe, men la i alle ting deres anmodninger bli gjort kjent for Gud ved bønn og påkallelse sammen med takksigelse; og Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte deres hjerter og deres forstandsevner ved Kristus Jesus.» (Fil 4:6, 7) Benytter vi oss fullt ut av denne hjelpen for å få styrke når vi opplever vanskeligheter? Alex, en bror i Storbritannia som lenge har slitt med depresjon, sa: «Det å snakke med Jehova i bønn og lytte til ham ved å lese hans Ord har vært en livline for meg.»

19. Hvordan bør vi se på det å komme på møtene?

19 En annen måte som Jehova hjelper oss på, og som også er svært viktig, er gjennom møtene. En av salmistene skrev: «Min sjel har lengtet, ja vansmektet av lengsel etter Jehovas forgårder.» (Sal 84:2) Føler vi det på samme måte? Lani, som er nevnt tidligere, sier om sitt syn på det å komme sammen med brødrene og søstrene: «Det var aldri et spørsmål om jeg skulle på møtet eller ikke. Jeg visste at jeg måtte være der hvis jeg ventet at Jehova skulle hjelpe meg til å takle situasjonen.»

20. Hvordan vil det å være aktiv i forkynnelsen være til hjelp for oss?

20 Vi kan også holde motet oppe ved å være aktive i forkynnelsesarbeidet. (1. Tim 4:16) En søster i Australia som har hatt mange problemer i livet, sier: «Å gå på feltet var det siste jeg hadde lyst til, men en av de eldste spurte om jeg ville gå sammen med ham. Jeg ble med. Jehova må ha hjulpet meg – hver gang jeg var ute i tjenesten, følte jeg meg så glad!» (Ordsp 16:20) Mange har erfart at når de hjelper andre til å få tro på Jehova, styrker de sin egen tro. Ved å hjelpe andre på denne måten får de tankene bort fra sine egne problemer, og de fokuserer på de viktigere ting. – Fil 1:10, 11.

21. Hva kan vi ha tillit til når vi møter vanskeligheter?

21 Jehova gir oss rikelig med hjelp til å holde motet oppe når vi møter vanskeligheter i livet. Hvis vi benytter oss av alle disse formene for hjelp og mediterer over og følger eksemplene til tjenere for Gud som har klart å holde motet oppe, kan vi ha tillit til at vi kan takle problemer på en god måte. Selv om det fortsatt kan skje mange negative ting etter hvert som enden for denne ordning nærmer seg, kan vi si som Paulus: «Vi blir kastet over ende, men ikke tilintetgjort. . . . vi [gir] ikke opp.» (2. Kor 4:9, 16) Med Jehovas hjelp kan vi holde motet oppe til tross for vår tids vanskeligheter. – Les 2. Korinter 4:17, 18.

^ avsn. 8 Noen av navnene er forandret.