VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Oktober 2012

Dette nummeret drøfter hvordan vi kan takle motgang, hvordan vi kan unngå visse skadelige holdninger og handlinger, og hva vi kan gjøre for å få nyte godt av Guds løfter.

De har møtt villig fram – i Brasil

Les oppmuntrende opplevelser fra noen som har flyttet til et annet sted for å kunne tjene Gud mer fullstendig.

Hold motet oppe til tross for vår tids vanskeligheter

Hvordan kan vi holde motet oppe og fokusere på positive ting uansett hva som skjer med oss?

Hva slags ånd legger du for dagen?

Hva vil bidra til at vi har et fredelig forhold til andre? Lær av gode og dårlige eksempler som det står om i Bibelen.

LIVSHISTORIE

Venner i 60 år – og det er bare begynnelsen!

Les historien om fire heltidstjenere som ble ekte venner.

Vær lydig mot Gud og dra nytte av hans edfaste løfter

Hva kan vi lære av Guds løfter, eder han har avlagt, og hans pakter?

La ditt ja bety ja

Hva innebærer det å snakke sant? Hvordan kan vi holde vårt viktigste løfte til Gud?

Oppmuntring fra ‘barns munn’

Les om hvordan barn i Russland fikk oppmuntring fra sine kristne venner.