Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Lær tålmodighet av Jehova og Jesus

Lær tålmodighet av Jehova og Jesus

«Betrakt . . . vår Herres tålmodighet som frelse.» – 2. PET 3:15.

1. Hvilket spørsmål stiller noen trofaste brødre og søstre seg?

EN TROFAST søster som hadde utholdt mange vanskeligheter i flere tiår, spurte ydmykt: «Vil jeg få oppleve at enden kommer før jeg dør?» Andre som har tjent Jehova i mange år, stiller seg det samme spørsmålet. Vi lengter etter den dagen da Gud skal gjøre alle ting nye og fjerne de problemene vi nå står overfor. (Åp 21:5) Selv om vi har mange grunner til å tro at enden for Satans ordning er svært nær, kan det være vanskelig å vente tålmodig på den dagen.

2. Hvilke spørsmål om tålmodighet skal vi drøfte?

2 Men Bibelen viser at vi må være tålmodige. I likhet med Guds tjenere i fortiden vil vi få det Gud har lovt, hvis vi har sterk tro og venter tålmodig på at hans tid er inne til å oppfylle disse løftene. (Les Hebreerne 6:11, 12.) Jehova selv har vært tålmodig. Han kunne ha satt en stopper for ondskapen når som helst, men han venter til den rette tid er inne. (Rom 9:20–24) Hvorfor er han så tålmodig? Hvordan har Jesus vært et eksempel når det gjelder tålmodighet? Hvorfor er det bra for oss å lære å være tålmodige slik Jehova er tålmodig? Svarene på disse spørsmålene kan hjelpe oss til å bli mer tålmodige og få sterkere tro, selv om vi kanskje synes det virker som om Jehova drøyer.

HVORFOR VISER JEHOVA TÅLMODIGHET?

3, 4. (a) Hvorfor har Jehova vist tålmodighet i forbindelse med gjennomføringen av sin hensikt med jorden? (b) Hvordan reagerte Jehova på opprøret i Eden?

3 Jehova har god grunn til å vise tålmodighet. Selv om han til enhver tid har den høyeste myndighet i universet, har han ventet tålmodig med å sette en stopper for ondskapen, fordi opprøret i Eden reiste spørsmål av universell betydning som han visste det  ville ta tid å besvare helt og fullt. Ettersom han har inngående kjennskap til hver enkelt av sine skapninger i himmelen og på jorden – hva de gjør, og hvilke holdninger de har – kan vi være sikre på at han handler til vårt beste. – Hebr 4:13.

4 Det var Jehovas hensikt at Adam og Evas etterkommere skulle fylle jorden. Da Satan forledet Eva, og da Adam deretter var ulydig, forandret ikke Gud sin hensikt. Han ble ikke grepet av panikk, trakk ikke forhastede avgjørelser, overreagerte ikke og gav ikke opp menneskene. I stedet bestemte han en måte å gjennomføre sin hensikt med menneskene og jorden på. (Jes 55:11) For å gjennomføre dette og for å hevde og rettferdiggjøre sitt overherredømme har Jehova vist stor selvkontroll og tålmodighet – han har til og med ventet i flere tusen år for at noen av trekkene ved hans hensikt skal få det beste utfall.

5. Hvilken velsignelse er det mulig å oppnå fordi Jehova er tålmodig?

5 En annen grunn til at Jehova har ventet tålmodig, er at flere mennesker skal kunne få evig liv. Akkurat nå gjør han forberedelser med tanke på å frelse «en stor skare». (Åp 7:9, 14; 14:6) Gjennom det forkynnelsesarbeidet vi er med på, innbyr Jehova mennesker til å lære om hans rike og hans rettferdige normer. Budskapet om Riket inneholder de beste nyhetene menneskene kan få – ja, det er det «gode budskap». (Matt 24:14) Alle de som Jehova «drar», blir en del av en verdensomfattende menighet av sanne venner som elsker det som er rett. (Joh 6:44–47) Vår kjærlige Gud hjelper slike mennesker til å oppnå hans godkjennelse. Han har også utvalgt noen av menneskene til å bli framtidige medlemmer av hans himmelske regjering, og disse trofaste skal i sin himmelske stilling hjelpe lydige mennesker til å oppnå fullkommenhet og evig liv. Så det er tydelig at selv mens Jehova har ventet tålmodig, har han arbeidet for å oppfylle sine løfter – til vårt beste.

6. (a) Hvordan viste Jehova tålmodighet på Noahs tid? (b) Hvordan viser Jehova tålmodighet i vår tid?

6 Jehova er tålmodig til tross for andres svært provoserende handlinger. Tenk for eksempel på hvordan han reagerte i forbindelse med den ondskapen som var på jorden før vannflommen. Jorden var full av umoral og vold, og Jehova «følte seg såret i sitt hjerte» fordi menneskene hadde sunket så dypt. (1. Mos 6:2–8) Han ville ikke tolerere denne situasjonen i all evighet, så han bestemte at han skulle føre en vannflom over de ulydige menneskene. Men han viste tålmodighet, og mens «Guds tålmodighet ventet i Noahs dager», gjorde han forberedelser for å redde Noah og hans familie. (1. Pet 3:20) Da tiden var inne, informerte Jehova Noah om det han hadde bestemt, og gav ham i oppdrag å bygge en ark. (1. Mos 6:14–22) Jehova ville også at Noah skulle være «en rettferdighetens forkynner» som advarte folk om den kommende ødeleggelsen. (2. Pet 2:5) Jesus sa at vår tid er lik Noahs dager. Jehova har bestemt når han skal gjøre ende på denne onde verden, men det er ingen mennesker som vet «den dag og time» da dette vil skje. (Matt 24:36) Nå i denne tiden har Gud gitt oss i oppdrag å advare mennesker og fortelle dem hvordan de kan bli frelst.

7. Er Jehova sen med å oppfylle sine løfter? Forklar.

7 Det at Jehova er tålmodig, betyr altså ikke at han bare venter på at tiden skal gå. Nei, vi bør aldri forveksle hans tålmodighet med uoppmerksomhet eller likegyldighet! Men det er likevel et faktum at det kan være en utfordring å huske dette etter hvert som vi  blir eldre eller opplever store vanskeligheter i denne onde verden. Vi kan bli motløse eller føle at Gud er sen med å oppfylle sine løfter. (Hebr 10:36) Men glem aldri at han har gode grunner for å være tålmodig, og at han bruker tiden før han griper inn, til gagn for sine lojale tjenere. (2. Pet 2:3; 3:9) Vi skal nå se på hvordan Jesus har vist en lignende tålmodighet.

HVORDAN ER JESUS ET GODT EKSEMPEL NÅR DET GJELDER TÅLMODIGHET?

8. Under hvilke omstendigheter viste Jesus tålmodighet?

8 Jesus gjør Guds vilje og har med glede gjort det i utallige årtusener. Da Satan gjorde opprør, bestemte Jehova at Hans enbårne Sønn skulle komme til jorden som Messias. Tenk på den tålmodigheten Jesus viste mens han ventet i flere tusen år på at den tiden skulle komme. (Les Galaterne 4:4.) Han var ikke passiv i denne tiden, men var i stedet opptatt med det arbeidet hans Far hadde gitt ham. Da han til slutt kom til jorden, visste han at Satan kom til å få ham drept, slik det var forutsagt. (1. Mos 3:15; Matt 16:21) Tålmodig utholdt han fryktelige smerter fordi han ville gjøre Guds vilje. Han viste lojalitet av høyeste grad. Han fokuserte ikke på seg selv og sin egen posisjon, og det kan vi dra nytte av. – Hebr 5:8, 9.

9, 10. (a) Hva har Jesus gjort mens han tålmodig har ventet på at Jehova skal gå til handling? (b) Hvordan bør vi se på Jehovas tidsskjema?

9 Etter sin oppstandelse fikk Jesus myndighet i himmelen og på jorden. (Matt 28:18) Han bruker denne myndigheten til å gjennomføre Jehovas hensikt i henhold til Hans tidsskjema. Jesus ventet tålmodig ved Guds høyre hånd på at hans fiender skulle bli lagt som en skammel for hans føtter, noe som skjedde i 1914. (Sal 110:1, 2; Hebr 10:12, 13) Han vil snart gå til aksjon for å gjøre ende på Satans ordning. I mellomtiden hjelper han tålmodig mennesker til å få Guds godkjennelse og leder dem til «livets vann». – Åp 7:17.

10 Ser du hvordan Jesu eksempel kan hjelpe deg til å ha det rette syn på Jehovas tidsskjema? Selv om Jesus var ivrig etter å gjøre alt det hans Far gav ham i oppdrag å gjøre, var han likevel villig til å vente til Guds tid var inne. Mens vi venter på enden for Satans onde ordning, trenger vi alle sammen å være tålmodige, slik at vi ikke løper foran Jehova eller gir opp fordi vi blir motløse. Hva kan vi gjøre for å utvikle en slik tålmodighet?

HVORDAN KAN JEG ETTERLIGNE JEHOVAS TÅLMODIGHET?

11. (a) På hvilken måte er det en forbindelse mellom tro og tålmodighet? (b) Hvorfor har vi gode grunner til å ha en sterk tro?

11 Før Jesus kom til jorden, viste profetene og andre trofaste tjenere ved sitt eksempel hvordan også ufullkomne mennesker kan utholde vanskeligheter på en tålmodig måte. Det var en direkte forbindelse mellom deres tro og deres tålmodighet. (Les Jakob 5:10, 11.) Hvis de ikke trodde fullt og fast på det Jehova hadde fortalt dem, ville de da ha ventet tålmodig på at hans løfter skulle bli oppfylt? Gang på gang utholdt de skremmende eller utfordrende trosprøver, i tillit til at Gud til slutt ville gjøre det han hadde lovt. (Hebr 11:13, 35–40) Vi i vår tid har enda flere grunner til å ha en sterk tro, for Jesus er ‘vår tros Fullender’. (Hebr 12:2) Han oppfylte profetier og åpenbarte Guds hensikter på en måte som gir oss gode grunner til å ha tro.

12. Hva kan vi gjøre for å styrke troen vår?

12 Hva kan vi gjøre for å styrke troen vår og på den måten utvikle større tålmodighet?  Én ting som er veldig viktig, er å følge Guds veiledning. Tenk for eksempel over de grunnene du har til å sette Riket på førsteplassen i livet. Kan du gå enda mer inn for å følge veiledningen i Matteus 6:33? Det kan innebære at du bruker mer tid i tjenesten eller gjør noen justeringer i livsstilen din. Glem ikke hvordan Jehova har velsignet anstrengelsene dine fram til nå. Han har kanskje satt deg i stand til å lede et nytt bibelstudium eller hjulpet deg til å få «Guds fred, som overgår all tanke». (Les Filipperne 4:7.) Når du på denne måten tenker på de fordelene du personlig har erfart ved å følge Jehovas veiledning, vil du lettere se at det er bra for deg å være tålmodig. – Sal 34:8.

13. Hvordan kan vi illustrere sammenhengen mellom tro og tålmodighet?

13 Denne prosessen kan sammenlignes med den syklusen i landbruket som dreier seg om såing, dyrking og høsting. Hver gang en bonde får en god høst, får han større tillit til at det er verdt å så igjen neste sesong. Da må han selvfølgelig vente tålmodig før han kan høste på nytt, men det vil ikke hindre ham i å så. Kanskje han til og med tilsår flere åkrer enn året før. Han er sikker på at han kommer til å høste. Når vi på lignende måte gjentar den syklusen som dreier seg om å lære Jehovas veiledning, følge den og så høste fordelene, vil vår tillit til og tro på Jehova vokse. Og når troen vokser, blir det lettere å vente på de velsignelsene som vi vet vil komme. – Les Jakob 5:7, 8.

Tålmodighet vil hjelpe deg til å fokusere på Rikets interesser og høste velsignelser!

14, 15. Hvilket syn bør vi ha på menneskenes lidelser?

14 En annen måte vi kan utvikle tålmodighet på, er å tenke over hvordan vi bør betrakte verden og våre personlige omstendigheter. Prøv å se tingene slik Jehova ser dem. Tenk for eksempel på hvordan han ser på menneskenes  lidelser. Det har i lang tid voldt ham smerte å se mennesker lide, men han er ikke blitt overmannet av sorg, ute av stand til å gjøre noe godt. Han sendte sin enbårne Sønn «for å gjøre ende på Djevelens gjerninger» og rette opp all den skade Satan har påført menneskene. (1. Joh 3:8) Menneskenes lidelser vil vise seg å ha vært kortvarige, men Guds løsning er evig. Så i stedet for å bli overmannet av ondskapen i Satans verden eller bli utålmodige fordi vi synes det tar lang tid før det onde tar slutt, bør vi ha tro på de framtidige tingene som vil vare evig. Jehova har satt en tidsgrense for ondskapen, og han vil gå til handling nøyaktig til sin fastsatte tid. – Jes 46:13; Nah 1:9.

15 I disse vanskelige siste dager av denne tingenes ordning kan vi komme til å møte store trosprøver. I stedet for å reagere med sinne hvis vi eller våre kjære lider på grunn av vold eller andre ting, må vi være bestemt på å stole helt og fullt på Jehova. Siden vi er ufullkomne, er det ikke lett å gjøre dette. Men tenk over hva Jesus gjorde, og som vi kan lese om i Matteus 26:39. – Les.

16. Hva må vi unngå å gjøre i den tiden som er igjen?

16 Noe som kan hindre oss i å være tålmodige, er en «den som lever, får se»-holdning. Hvordan det? En som mangler tro på at enden er nær, tenker kanskje at han må legge egne planer i tilfelle det ikke skulle gå slik Jehova har sagt. Det kan med andre ord være at han tenker: «Jeg skal vente og se om Jehova virkelig gjør som han har lovt.» Han vil kanskje prøve å skape seg et navn i denne verden, søke økonomisk trygghet i stedet for å sette Guds rike på førsteplassen, eller sette sin lit til at høyere utdanning vil sikre ham et komfortabelt liv nå. Ville ikke dette egentlig vise at han mangler tro? Husk at Paulus oppfordret oss til å etterligne de trofaste som fikk løfter av Jehova «ved tro og tålmodighet». (Hebr 6:12) Jehova vil ikke la denne onde ordningen eksistere lenger enn det som er absolutt nødvendig i henhold til hans hensikt. (Hab 2:3) I mellomtiden må vi passe på at vi ikke tjener Jehova på en halvhjertet måte. Vi må i stedet holde oss våkne og være iherdige i forkynnelsen av det gode budskap, et arbeid som gjør at vi allerede nå kan oppleve en glede som ikke kan sammenlignes med noe annet. – Luk 21:36.

HVILKE VELSIGNELSER FØRER TÅLMODIGHET TIL?

17, 18. (a) Hvilken mulighet har vi mens vi tålmodig venter på det Jehova har lovt? (b) Hvilke velsignelser vil vi få hvis vi er tålmodige nå?

17 Enten vi har tjent Gud i bare noen måneder eller i flere tiår, ønsker vi å tjene ham i all evighet. Tålmodighet hjelper oss til å holde ut til vi blir frelst, uansett hvor lang tid som er igjen av denne ordningen. Jehova gir oss nå mulighet til å vise at vi stoler helt og fullt på hans avgjørelser og om nødvendig er villige til å lide ondt for hans navns skyld. (1. Pet 4:13, 14) Han gir oss også opplæring som kan hjelpe oss til å ha den tålmodighet vi trenger for å bli frelst. – 1. Pet 5:10.

18 Jesus har all myndighet i himmelen og på jorden, og det er ingenting som kan rive deg ut av hans trygge, beskyttende hånd – bortsett fra deg selv. (Joh 10:28, 29) Vi har ingen grunn til å frykte framtiden eller til og med døden. De som tålmodig holder ut til enden, vil bli frelst. Så vi må sørge for at verden ikke får forlede oss og får oss til å slutte å stole på Jehova. Vi må heller være fast bestemt på å styrke vår tro og gjøre fornuftig bruk av den tiden da Jehova viser tålmodighet. – Matt 24:13; les 2. Peter 3:17, 18.