Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

‘La oss bære fram en offergave til Jehova’

‘La oss bære fram en offergave til Jehova’

HVORDAN viser du takknemlighet når noen har gjort en god gjerning mot deg? Tenk på hvordan de militære førerne i Israel gav uttrykk for takknemlighet etter en væpnet konflikt med midjanittene. Kampen ble utkjempet etter at Israel hadde syndet i forbindelse med Ba’al-Peor. Gud gav sitt folk seier, og krigsbyttet ble delt mellom de 12 000 soldatene og resten av israelittene. I samsvar med Jehovas befaling gav soldatene en viss prosent av sin andel til prestene, og de andre israelittene gav en viss prosent av sin andel til levittene. – 4. Mos 31:1–5, 25–30.

De militære førerne ville imidlertid gjøre mer. «Dine tjenere har foretatt en opptelling av de stridsmenn vi har under oss, og ikke én er blitt meldt savnet blant oss», sa de til Moses. De bestemte seg derfor for å gi gull og forskjellige smykker som en offergave til Jehova. Den totale vekten av alle gullsmykkene var på omkring 190 kilo! – 4. Mos 31:49–54.

 Også i vår tid er det mange som ønsker å vise sin takknemlighet for det Jehova har gjort for dem. Og det er ikke bare innviede tjenere for ham som føler det på den måten. Tenk for eksempel på en bussjåfør som kjørte en gruppe stevnedeltakere til og fra det stadionet hvor det ble holdt et internasjonalt stevne i Bologna i Italia i 2009. Fordi han var en god sjåfør og hadde et rolig og behagelig vesen, ble de som kjørte med ham, enige om at de skulle skrive et takkekort og gi ham noe tips sammen med boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? Han sa: «Jeg tar med glede imot kortet og boken, men pengene kan dere få tilbake, for jeg har lyst til å gi dem som et bidrag, slik at dere kan fortsette det arbeidet dere utfører. Selv om jeg ikke er et av Jehovas vitner, har jeg lyst til å gi dette bidraget, for jeg har sett at det er kjærlighet som er drivkraften deres.»

Du kan også vise at du er takknemlig for det Jehova har gjort for deg. Én måte du kan vise det på, er å gi bidrag til Jehovas vitners verdensomfattende arbeid. (Matt 24:14) I rammen til denne artikkelen står det om noen av de måtene noen velger å gi bidrag på.