Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Kan vi virkelig lære Gud å kjenne?

Kan vi virkelig lære Gud å kjenne?

 Kan vi virkelig lære Gud å kjenne?

«Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om . . . den eneste sanne Gud.» — Johannes 17: 3.

«Å DYP av Guds rikdom og visdom og kunnskap!» utbrøt apostelen Paulus. Han tilføyde: «Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!» (Romerne 11: 33) Bør disse ordene få oss til å trekke den slutning at vi mennesker ikke er i stand til å avdekke Guds visdom og kunnskap, og at det derfor er umulig å bli kjent med ham og hans hensikter?

Ifølge dem som holder seg til den religiøse tenkningen som kalles via negativa, er svaret ja. Oppslagsverket The Encyclopedia of Religion formulerer noen sentrale antagelser i denne filosofien slik: «Gud overgår alt som kan vites om ham. . . . Gud kan ikke navngis eller defineres. Ethvert navn og enhver definisjon innebærer avgrensninger, og Gud er hevet over . . . disse. . . . Han er ikke noe man kan ha kunnskap om, for han er hevet over kunnskapen.» *

Ifølge bladet Newsweek har mange mennesker i sekulære samfunn antatt «en ny slags ortodoksi», som kan sammenfattes slik: «Det finnes bare én sannhet, og denne sannhet er at det ikke finnes noen sannhet.»

Mange lurer imidlertid på hva som er meningen med livet. De ser hvilke hjerteskjærende problemer som er knyttet til fattigdom, sykdom og vold. For dem kan det som gjør tilværelsen deres usikker, være svært frustrerende. De lengter gjerne etter å finne svar på spørsmålene sine, men når de ikke finner svarene, trekker de ofte den slutning at det ikke finnes noe svar. Som følge av dette er det mange som har trukket seg bort fra organisert religion, og som prøver å finne sin egen måte å nærme seg Gud på — hvis de da i det hele tatt fortsatt tror på ham.

Hva Bibelen sier

De som har et positivt syn på Bibelen, og som godtar Jesus Kristus som Guds talsmann, burde være interessert i hva Bibelen sier om saken. Du husker kanskje at Jesus en gang talte om to veier — en «bred og vid . . . vei som fører til tilintetgjørelsen», og en  «smal . . . vei som fører til livet». Han forklarte så hvordan vi kan se hvem som går på den ene veien, og hvem som går på den andre. Han sa: «På deres frukter skal dere kjenne dem.» Hvilke frukter? De skulle ikke kjenne dem på det de sa, men på det de gjorde, slik Jesus poengterte: «Ikke enhver som sier til meg: ’Herre, Herre’, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» Det er ikke nok å si at vi tror på Gud. Vi må gjøre Guds vilje. Men først må vi naturligvis skaffe oss kunnskap om hva Guds vilje går ut på. — Matteus 7: 13—23.

Jesus viste tydelig at det er mulig for mennesker å skaffe seg kunnskap om Gud. Han sa: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17: 3) Det er altså mulig for oss å tilegne oss den visdom og kunnskap som Gud åpenbarer — men bare hvis vi gjør oss iherdige anstrengelser. På den annen side består Guds gave til dem som gjør dette, i evig liv, så det er virkelig verdt alle anstrengelsene.

[Fotnote]

^ avsn. 4 Lignende synspunkter finnes i slike østlige religiøse tradisjoner som hinduismen, taoismen og buddhismen.

[Bilde på side 4]

Jesus sa at det finnes en smal vei som fører til livet