Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

En ikke-bibelsk kilde som omtaler et folk kalt Israel

En ikke-bibelsk kilde som omtaler et folk kalt Israel

 En ikke-bibelsk kilde som omtaler et folk kalt Israel

I KAIROMUSEET i Egypt finnes det en stele i granitt som i sin tid ble reist til minne om seirer som farao Mernefta vant. Forskere anslår at Mernefta, Ramses IIs 13. sønn, hersket fra omkring 1212 til 1202 fvt. — henimot slutten av dommertiden i det gamle Israel. På de to siste linjene på Merneftas stele står det: «Kanaan er plyndret med alt ondt. Asjkalon er tatt, Geser inntatt, [og] Jano‘am forvandlet til intet. Israel er lagt øde, dets sæd er ikke mer.»

Hva siktes det til med ordet «Israel» i denne sammenhengen? I hieroglyfskrift ble det føyd noen stumme tegn, determinativer, til ordene for å angi hvilken gruppe ordene tilhørte. Publikasjonen The Rise of Ancient Israel forklarer: «Til tre av de fire navnene — Asjkalon, Geser og Janoam — er det tilføyd et determinativ som forteller oss at de er byer. . . . Det determinativet som er tilføyd til Israel, står imidlertid for et folk.» — Uthevet av oss.

Hva betyr dette? Redaktøren og forfatteren Hershel Shanks sier: «Mernefta-stelen viser at det fantes et folk som ble kalt Israel, i 1212 fvt., og at Egypts farao ikke bare kjente til dem, men også følte at det var vel verdt å skryte av å ha beseiret dem i kamp.» William G. Dever, som er professor i Midtøsten-arkeologi, sier: «Mernefta-stelen forteller utvetydig: Det finnes virkelig et folk i Kanaan som kaller seg selv ’Israel’, og som derfor kalles ’Israel’ av egypterne, som, tross alt, neppe er opptatt av å bekrefte Bibelen, og de kan ikke ha diktet opp et så spesifikt og unikt folk som ’Israel’ av hensyn til egen propaganda.»

I Bibelen nevnes Israel første gang som et navn som ble gitt til patriarken Jakob. Etterkommerne av Jakobs tolv sønner ble kjent som «Israels sønner». (1. Mosebok 32: 22—28, 32; 35: 9, 10) Mange år etter at Jakob fikk dette navnet, brukte både profeten Moses og Egypts farao ordet «Israel» når de omtalte Jakobs etterkommere. (2. Mosebok 5: 1, 2) Mernefta-stelen er den eldste kjente ikke-bibelske kilden som omtaler et folk som ble kalt Israel.

[Bilder på side 24]

Mernefta-stelen

Kombinasjonen av de tre siste tegnene (fra høyre mot venstre) — et kastetre, en sittende mann og en sittende kvinne — identifiserer Israel som et fremmed folk

[Rettigheter]

Egyptian National Museum, Cairo, Egypt/Giraudon/The Bridgeman Art Library