Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva Guds rike kommer til å utrette

Hva Guds rike kommer til å utrette

«La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» — MATTEUS 6: 10.

1. Hva vil Guds rikes komme bety?

DA JESUS lærte sine etterfølgere å be om at Guds rike måtte komme, visste han at det ville gjøre slutt på tusener av år med menneskers styre uavhengig av Gud. Generelt sett har Guds vilje ikke skjedd på jorden i hele denne tiden. (Salme 147: 19, 20) Men etter opprettelsen av Riket i himmelen skulle Guds vilje skje overalt. Tiden for den ærefryktinngytende overgangen fra menneskers styre til Guds himmelske rikes styre nærmer seg raskt.

2. Hva vil markere overgangen fra menneskers styre til Rikets styre?

2 Det som vil markere denne overgangen, er den tidsperioden som Jesus kalte «en stor trengsel, en slik som det ikke har vært siden verdens begynnelse og inntil  nå, nei som det heller ikke mer skal bli». (Matteus 24: 21) Bibelen sier ikke noe om hvor lenge denne tidsperioden kommer til å vare, men de ulykkelige forholdene som da kommer til å rå, vil være verre enn noe verden noen gang har vært vitne til. Ved begynnelsen av den store trengsel kommer det til å hende noe som vil komme som et stort sjokk på de fleste på jorden: ødeleggelsen av all falsk religion. Det vil ikke komme som et sjokk på Jehovas vitner, for dette er noe de lenge har ventet på. (Åpenbaringen 17: 1, 15 —17; 18: 1 —24) Den store trengsel ender i Harmageddon, når Guds rike knuser hele den sataniske ordning. — Daniel 2: 44; Åpenbaringen 16: 14, 16.

3. Hvordan beskriver Jeremia det endelikt de ulydige vil få?

3 Hva kommer dette til å bety for mennesker «som ikke kjenner Gud, og dem som ikke adlyder det gode budskap» om dette himmelske Riket under ledelse av Kristus? (2. Tessaloniker 1: 6 —9) En bibelsk profeti sier: «Se, en ulykke går ut fra nasjon til nasjon, og en stor storm skal bli vekket opp fra de fjerneste deler av jorden. Og de som Jehova har drept, skal på den dagen sannelig ligge fra den ene enden av jorden helt til den andre enden av jorden. Det vil ikke bli holdt klage over dem, og de skal heller ikke bli samlet eller begravet. Som gjødsel på jordens overflate skal de bli.» — Jeremia 25: 32, 33.

Slutt på ondskap

4. Hvorfor er Jehova i sin fulle rett når han gjør slutt på denne onde ordning?

4 Jehova har i flere tusen år tillatt ondskap, lenge nok til at rettsindige mennesker har kunnet se at menneskers styre er en fiasko. Ifølge en kilde ble det for eksempel bare i det 20. århundre drept mer enn 150 millioner mennesker i kriger, revolusjoner og andre interne stridigheter. Menneskenes ondskap var spesielt tydelig under den annen verdenskrig, da omkring 50 millioner mennesker ble drept, hvorav mange av dem led en grusom død i nazistenes konsentrasjonsleirer. I vår tid har ’onde mennesker gått fra vondt til verre,’ akkurat slik Bibelen har forutsagt. (2. Timoteus 3: 1 —5, 13) Umoral, kriminalitet, vold, korrupsjon og forakt for Guds normer er svært utbredt i dag. Jehova er derfor i sin fulle rett når han gjør slutt på denne onde ordning.

5, 6. Beskriv den ondskap som gjorde seg gjeldende i Kanaan.

5 Den nåværende situasjon minner om den som gjorde seg gjeldende i Kanaan for omkring 3500 år siden. Bibelen sier: «Alt det som er vederstyggelig for Jehova, og som han virkelig hater, har de gjort overfor sine guder, for til og med sine sønner og sine døtre pleier de å brenne i ilden for sine guder.» (5. Mosebok 12: 31) Jehova sa til nasjonen Israel: «Det er på grunn av disse nasjonenes ondskap Jehova din Gud driver dem bort foran deg.» (5. Mosebok 9: 5) Bibelhistorikeren Henry H. Halley sa: «Dyrkelsen av Ba’al, Astarte og andre kana’anittiske guder gav seg utslag i de mest utspekulerte orgier. Templene var sentra for de verste laster.»

6 Halley bemerket hvor stor ondskapen var blitt, for i ett av mange slike områder fant arkeologene «et stort antall krukker, som inneholdt rester av barn som var blitt ofret til Ba’al». Han sa: «Hele området viste seg å være en gravplass for nyfødte barn. . . . Kana’anittenes tilbedelse av gudene hadde et sterkt umoralsk preg, og de drepte sine førstefødte barn og ofret dem til de samme guder. Det ser ut til at landet Kana’an var blitt som et stort Sodoma og Gomorra, i nasjonal målestokk. . . . Har en sivilisasjon med så mye avskyelig og brutalt på samvittigheten noen rett til å eksistere videre? . . . Arkeologer som graver i ruinene av kana’anittiske byer lurer på hvorfor ikke Gud utryddet dem før.»

De som arver jorden

7, 8. Hvordan kommer Gud til å rense jorden?

7 Akkurat som Gud renset Kanaan, kommer  han snart til å rense hele jorden og gi den til dem som gjør hans vilje. «Det er de rettskafne som skal bo på jorden, og det er de uklanderlige som skal bli igjen på den. Men de onde skal bli avskåret fra jorden, og forræderne skal bli revet bort fra den.» (Ordspråkene 2: 21, 22) Og salmisten sier: «Bare en liten stund til, og den onde er ikke mer . . . Men de saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» (Salme 37: 10, 11) Også Satan kommer til å bli fjernet, slik at ’han ikke skal villede nasjonene lenger før de tusen år er endt’. (Åpenbaringen 20: 1 —3) Ja, «verden forsvinner, og det gjør også dens begjær, men den som gjør Guds vilje, blir for evig». — 1. Johannes 2: 17.

8 Jesus sammenfattet det storslagne håpet for dem som ønsker å leve evig på jorden, da han sa: «Lykkelige er de som har et mildt sinn, for de skal arve jorden.» (Matteus 5: 5) Han henviste sannsynligvis til Salme 37: 29, som forutsa: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» Jesus visste at det var Jehovas hensikt at rettsindige mennesker skulle leve evig på en paradisisk jord. Jehova sier: «Det er jeg som har dannet jorden, menneskene og dyrene som er på jordens overflate, ved min store kraft . . . og jeg har gitt den  til den som det i mine øyne har vist seg å være rett å gi den til.» — Jeremia 27: 5.

En vidunderlig ny verden

9. Hva slags verden vil Guds rike skape?

9 Etter Harmageddon kommer Guds rike til å frambringe en vidunderlig «ny jord», hvor ’rettferdighet skal bo’. (2. Peter 3: 13) For en enorm lettelse det vil være for dem som overlever Harmageddon, å være kvitt denne undertrykkende tingenes ordning! Hvor glade vil de ikke være for å ha kommet inn i en rettferdig, ny verden under det himmelske Rikets herredømme, med vidunderlige velsignelser og evig liv i sikte! — Åpenbaringen 7: 9 —17.

10. Hvilke onde ting kommer ikke lenger til å eksistere under Rikets styre?

10 Aldri mer kommer mennesker til å være truet av krig og kriminalitet, nei ikke engang av rovdyr. «Jeg vil slutte en fredspakt med [mitt folk], og jeg skal visselig fjerne det farlige villdyret fra landet . . . Og treet på marken skal gi sin frukt, og landet selv skal gi sin grøde, og de skal i sannhet være på sin jord i trygghet.» «De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd til beskjæringskniver. De skal ikke løfte sverd, nasjon mot nasjon, og de skal ikke mer lære å føre krig. Og de skal sitte hver under sin vinranke og under sitt fikentre, og det vil ikke være noen som får dem til å skjelve.» — Esekiel 34: 25 —28; Mika 4: 3, 4.

11. Hvorfor kan vi ha tillit til at det vil bli slutt på fysiske lidelser?

11 Sykdom, sorg og til og med døden vil være fjernet. «Ingen innbygger skal si: ’Jeg er syk.’ Folket som bor i landet, vil ha fått sin misgjerning tilgitt.» (Jesaja 33: 24) «[Gud] skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet. . . . ’Se, jeg gjør alle ting nye.’» (Åpenbaringen 21: 4, 5) Da Jesus var på jorden, viste han at han var i stand til å gjøre dette ved hjelp av den kraft som Gud hadde gitt ham. Med den hellige ånds støtte drog  Jesus rundt i landet og helbredet de uføre og leget de syke. — Matteus 15: 30, 31.

12. Hvilket håp er det for de døde?

12 Jesus gjorde enda mer. Han oppreiste døde. Hvordan reagerte ydmyke mennesker på det? Da han oppreiste en tolv år gammel pike, «ble [hennes foreldre] ute av seg av stor henrykkelse». (Markus 5: 42) Dette var nok et eksempel på hva Jesus kommer til å gjøre over hele jorden under Rikets styre, for da skal det «finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige». (Apostlenes gjerninger 24: 15) Forestill deg hvilken enorm glede det vil bli når den ene gruppen av døde etter den andre kommer tilbake til livet for å være sammen med sine kjære. Det kommer utvilsomt til å bli utført et stort undervisningsarbeid under Rikets ledelse, slik at ’jorden i sannhet skal være fylt med kunnskapen om Jehova, som vannmassene dekker havets bunn’. — Jesaja 11: 9.

«Det skal finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige»

Jehovas overherredømme blir hevdet

13. Hvordan vil Guds rett til å styre bli forsvart?

13 Ved slutten av Rikets tusenårige styre kommer menneskene til å være løftet opp til fullkommenhet både hva sinn og kropp angår. Jorden vil være en verdensomfattende Edens hage, et paradis. Det vil være fred, lykke, trygghet og et kjærlig menneskesamfunn. Aldri tidligere i menneskenes historie, før Rikets styre begynte, har man opplevd noe lignende. For en stor kontrast det vil være mellom de foregående tusener av år med menneskers elendige styre og Guds himmelske rikes storslåtte tusenårige styre! Guds styre ved hans rike vil ha vist seg å være fullstendig overlegent i alle henseender. Guds rett til å styre, hans overherredømme, vil fullt ut være hevdet.

14. Hva kommer til å skje med dem som gjør opprør ved slutten av de tusen år?

14 Ved slutten av de tusen år vil Jehova la fullkomne mennesker få bruke sin frie vilje til å velge hvem de ønsker å tjene. Bibelen viser at ’Satan skal bli sluppet løs fra sitt fengsel’. Han vil på nytt prøve å villede mennesker, og noen kommer til å velge å gjøre seg uavhengig av Gud. For å hindre ’trengselen fra å oppstå en gang til’ kommer Jehova til å tilintetgjøre Satan, hans demoner og alle som gjør opprør mot Jehovas overherredømme. Ingen kan hevde at noen av dem som da blir til ødelagt for evig, ikke har fått en sjanse, eller at de handlet galt på grunn av ufullkommenhet. Nei, de vil være lik de fullkomne menneskene Adam og Eva, som med vilje valgte å gjøre opprør mot Jehovas rettferdige styre. — Åpenbaringen 20: 7 —10; Nahum 1: 9.

Lojale mennesker vil komme i et rett forhold til Jehova

15. Hvilket forhold kommer de lojale til å ha til Jehova?

15 Det store flertall vil imidlertid høyst sannsynlig velge å forsvare Jehovas overherredømme. Når alle opprørerne er blitt tilintetgjort, vil de rettferdige stå framfor Jehova og ha bestått den endelige lojalitetsprøve. Disse lojale vil da bli godtatt av Jehova som hans sønner og døtre. De vil derfor bli brakt inn i det samme forhold som Adam og Eva hadde til Gud før de gjorde opprør. Dermed vil Romerne 8: 21 bli oppfylt: «Skapningen selv [menneskeheten] . . . skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få Guds barns herlige frihet.» Profeten Jesaja forutsier: «[Gud] skal i sannhet oppsluke døden for evig, og Den Suverene Herre Jehova skal visselig tørke tårene av alle ansikter.» — Jesaja 25: 8.

Håpet om evig liv

16. Hvorfor er det på sin plass å se fram til lønnen, evig liv?

16 For noen strålende framtidsutsikter det gir trofaste mennesker å vite at Gud for alltid vil overøse dem med en overflod av åndelige og materielle goder! Salmisten sa med rette: «Du åpner din hånd og metter alt levende med hva det [med rette] ønsker.» (Salme 145: 16) Jehova oppmuntrer dem som tilhører den  jordiske klassen, til å ha dette håpet om liv i paradiset som en del av sin tro på ham. Selv om spørsmålet om Jehovas overherredømme er av større betydning, ber han ikke mennesker om å tjene ham uten en lønn å se fram til. Gjennom hele Bibelen er lojalitet mot Gud og håpet om evig liv nøye forbundet med hverandre, som nødvendige deler av en kristens tro på Gud. «Den som nærmer seg Gud, må tro at han er til, og at han skal lønne dem som oppriktig søker ham.» — Hebreerne 11: 6.

17. Hvordan viste Jesus at det er riktig å bli holdt oppe av vårt framtidshåp?

17 Jesus sa: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17: 3) Her knyttet han det å kjenne Gud og hans hensikter til den lønn dette bringer. Da for eksempel en overtreder bad om å bli husket etter at Jesus var kommet i sitt rike, svarte Jesus: «Du skal være med meg i Paradiset.» (Lukas 23: 43) Han sa ikke til mannen at han skulle ha tro selv om han ikke fikk noen lønn. Han var klar over at Jehova ønsker at håpet om evig liv på en paradisisk jord skal være en hjelp til å holde hans tjenere oppe når de møter forskjellige prøvelser i denne verden. Det å se fram til lønnen er derfor en viktig hjelp til å holde ut som kristen.

Rikets framtid

18, 19. Hva kommer til å skje med Kongen og Riket ved slutten av tusenårsriket?

18 Ettersom Riket er en underordnet regjering som Jehova vil bruke for at jorden og menneskene på den skal bli brakt i en fullkommen tilstand, og for at mennesker skal bli forlikt med ham, kan vi spørre: Hvilken rolle skal Kongen Jesus Kristus og de 144 000 kongene og prestene ha etter tusenårsriket? «Deretter enden, når han overgir riket til sin Gud og Far, når han har gjort all regjering og all myndighet og makt til intet. For han må herske som konge inntil Gud har lagt alle fiender under hans føtter.» — 1. Korinter 15: 24, 25.

19 Når det sies at Kristus overgir Riket til Gud, vil kanskje noen spørre om hvordan man skal forstå de skriftstedene som omtaler det som evigvarende. Jo, det som Riket har utrettet, vil bestå for evig. Kristus vil til evig tid bli æret for det han har gjort for å forsvare Guds overherredømme. Men ettersom synden og døden da vil være fullstendig fjernet, og menneskene vil være gjenløst, har de ikke lenger behov for ham som Gjenløser. Rikets tusenårige styre vil være fullført; så det vil ikke lenger være behov for at det fortsetter å være en underordnet regjering mellom Jehova og den lydige menneskehet. «Gud kan [derfor] være alt for alle.» — 1. Korinter 15: 28.

20. Hvordan kan vi få vite hva som vil skje med Kristus og de 144 000 i framtiden?

20 Hvilken framtidig rolle kommer Kristus og hans medregenter til å ha når det tusenårige styret er slutt? Bibelen sier ikke noe om det. Men vi kan være sikre på at Jehova kommer til å gi dem mange ytterligere tjenesteprivilegier i hele hans skaperverk. Måtte vi alle i dag forsvare Jehovas overherredømme og oppnå evig liv, slik at vi i framtiden kan være i live og få vite hva Jehovas hensikt går ut på når det gjelder Kongen og hans medkonger og medprester, og også når det gjelder hele det ærefryktinngytende universet!