Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Kan du nærme deg en usynlig Gud?

Kan du nærme deg en usynlig Gud?

 Kan du nærme deg en usynlig Gud?

«Hvordan kan jeg utvikle et nært forhold til noen  jeg ikke kan se?» spør du kanskje. Det kan virke som et naturlig spørsmål. Men tenk over følgende:

HVOR viktig er det å kunne se når det gjelder å utvikle et kjærlig og varig forhold? Er ikke faktorer som man ikke kan se, av like stor, om ikke av større, betydning? Absolutt! Det er grunnen til at noen har utviklet et nært forhold til andre ved regelmessig brevveksling. Gjennom brevene gir de oppriktig uttrykk for sine sympatier og antipatier, mål, prinsipper, humoristiske sans og andre personlighetstrekk og interesser.

Blinde personer beviser også at det å se ikke er avgjørende for hvorvidt en skal kunne utvikle et nært forhold til andre. Tenk for eksempel på det blinde ekteparet Edward og Gwen. * Edward traff Gwen på en blindeskole, hvor hun var en voksen medelev. Han beundret Gwens egenskaper, spesielt hennes ærlighet når det gjaldt tale og oppførsel, og den fine innstillingen hun hadde til arbeid. Gwen ble på sin side tiltrukket av Edward fordi han, som hun uttrykker det, ’la for dagen alle de egenskapene som hun var blitt oppdratt til å betrakte som viktige’. De fikk følge, og tre år senere giftet de seg.

Edward sier: «Når man er sammen med en annen, hindrer ikke blindhet en i å utvikle et nært forhold til vedkommende. Man kan kanskje ikke se hverandre, men følelsene er ikke blinde.» De er fremdeles, 57 år senere, svært glad i hverandre. De sier at hemmeligheten bak det gode forholdet deres beror på minst fire ting: (1) å merke seg den andres egenskaper, (2) å tenke på og bli tiltrukket av disse egenskapene, (3) å opprettholde god kommunikasjon og (4) å gjøre ting sammen.

Disse fire punktene er helt nødvendige for å oppnå et godt forhold, enten det gjelder mellom venner, ektefeller eller, enda viktigere, mellom mennesker og Gud. I den neste artikkelen skal vi se hvordan det å anvende disse punktene kan hjelpe oss til å utvikle et nært forhold til Gud, selv om vi ikke kan se ham. *

[Fotnoter]

^ avsn. 4 Navnene er forandret.

^ avsn. 6 Et forhold til Gud er ulikt et forhold mellom mennesker i den forstand at det er basert på tro på hans eksistens. (Hebreerne 11: 6) Boken Finnes det en Skaper som bryr seg om oss?, utgitt av Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap, inneholder en grundig redegjørelse for hvordan man kan bygge opp en sterk tro på Gud.