Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 STUDIEARTIKKEL 3

Hvordan kan du beskytte hjertet ditt?

Hvordan kan du beskytte hjertet ditt?

«Beskytt hjertet ditt mer enn alt annet.» – ORDSP 4:23.

SANG 36 Vi må beskytte hjertet vårt

INTRODUKSJON *

1–3. (a) Hvorfor elsket Jehova Salomo, og hvordan ble Salomo velsignet? (b) Hvilke spørsmål skal vi få svar på i denne artikkelen?

SALOMO var bare en ung mann da han ble konge i Israel. Tidlig i regjeringstiden hans viste Jehova seg for ham i en drøm og sa: «Be om hva du vil, så skal jeg gi deg det.» Salomo svarte: «Jeg er ung og uerfaren. ... Gi derfor din tjener et lydig hjerte, så jeg kan dømme ditt folk.» (1. Kong 3:5–10) «Et lydig hjerte» – det var et beskjedent ønske! Det er ikke rart at Jehova elsket Salomo! (2. Sam 12:24) Jehova var så fornøyd med den unge kongens svar at han ga ham «et vist og forstandig hjerte». – 1. Kong 3:12.

2 Så lenge Salomo var trofast, fikk han mange velsignelser. Han fikk æren av å bygge et tempel «for Jehovas, Israels Guds, navn». (1. Kong 8:20) Han ble berømt for sin visdom, som Gud hadde gitt ham. Og det han sa under inspirasjon fra Gud, er nedskrevet i tre av Bibelens bøker. En av dem er Ordspråksboken.

3 Hjertet er nevnt omkring hundre ganger i Ordspråkene. For eksempel står det i Ordspråkene 4:23: «Beskytt hjertet ditt mer enn alt annet.» Hva sikter ordet «hjerte» til i dette verset? Det vil vi få svar på i denne artikkelen. Vi skal også få svar på to andre spørsmål: Hvordan prøver Satan å infisere hjertet vårt? Og hva kan vi gjøre for å beskytte hjertet? For å kunne fortsette å være trofaste mot Jehova må vi vite svarene på disse viktige spørsmålene.

 «HJERTET» – HVA ER DET?

4, 5. (a) Hvordan hjelper Salme 51:6 oss til å forstå hva ordet «hjerte» sikter til? (b) Hvordan kan det at vi må ta vare på den fysiske helsen, hjelpe oss til å forstå at vi må ta vare på vårt symbolske hjerte?

4 I Ordspråkene 4:23 blir ordet «hjerte» brukt om «et menneskes indre», eller et menneskes «skjulte jeg». (Les Salme 51:6 og fotnoten.) Med andre ord: «Hjertet» står for våre personlige tanker, følelser, motiver og ønsker – altså den personen vi egentlig er innerst inne, ikke bare den vi ser ut til å være.

5 Vi må passe på vårt symbolske hjerte, akkurat som vi passer på vår fysiske helse. Vi vet at hvis vi skal holde oss sterke fysisk sett, må vi for det første spise sunt og holde oss fysisk aktive. Hvis vi skal holde oss sterke åndelig sett, så vi bevarer en sterk tro, må vi på lignende måte ta til oss sunn åndelig mat og holde oss åndelig aktive. Vi holder oss åndelig aktive når vi handler i samsvar med det vi lærer, og snakker med andre om det vi tror på. (Rom 10:8–10; Jak 2:26) For det andre må vi huske på at man kan se sterk og frisk ut, men likevel være syk innvendig. På lignende måte kan det at vi føler at vi har gode teokratiske rutiner, få oss til å mene at vi har en sterk tro, men likevel kan det være at urette ønsker får vokse inni oss. (1. Kor 10:12; Jak 1:14, 15) Vi må være klar over at Satan ønsker å infisere oss med sin måte å tenke på. På hvilke konkrete måter kan det være at han prøver å gjøre det? Og hvordan kan vi beskytte oss?

HVORDAN SATAN PRØVER Å INFISERE HJERTET VÅRT

6. Hva er Satans mål, og hvordan prøver han å nå det?

6 Satan vil at vi skal bli som ham – en opprører som ignorerer Jehovas normer og er motivert av egoisme. Satan kan ikke tvinge oss til å tenke og handle slik han gjør. Så han prøver å nå målet sitt på andre måter, for eksempel gjennom mennesker rundt oss som han allerede har påvirket til å tenke og handle som ham. (1. Joh 5:19) Han håper at vi vil  velge å bruke tid sammen med dem, selv om vi vet at dårlig omgang «ødelegger», eller «bryter ned», den måten vi tenker og oppfører oss på. (1. Kor 15:33; fotn.) Denne taktikken fungerte på kong Salomo. Han giftet seg med mange hedenske kvinner, som med tiden fikk «sterk innflytelse på ham». De «bøyde gradvis hjertet hans» bort fra Jehova. – 1. Kong 11:3; fotn.

Hvordan kan du beskytte hjertet ditt mot Satans forsøk på å infisere det med sin tenkemåte? (Se avsnitt 7) *

7. Hva mer gjør Satan for å påvirke folk til å tenke som ham, og hvorfor må vi være forsiktige?

7 Satan bruker også filmer og tv-programmer til å påvirke folk til å tenke på samme måte som ham. Han vet at historiefortelling ikke bare er underholdende, men også lærer oss hva vi skal tenke, føle og gjøre. Jesus gjorde god bruk av denne undervisningsmetoden. Ta for eksempel lignelsene om den barmhjertige samaritanen og om den bortkomne sønnen. (Matt 13:34; Luk 10:29–37; 15:11–32) De som har blitt infisert av Satans måte å tenke på, kan imidlertid bruke historiefortelling til å påvirke oss negativt. Så vi må være likevektige. Filmer og tv-programmer kan være underholdende og opplysende uten å ha en nedbrytende virkning på måten vi tenker på. Men vi må være forsiktige. Når vi skal velge underholdning, bør vi spørre oss selv: Vil denne filmen eller dette tv-programmet påvirke meg til å tenke at det er greit å gi etter for fysiske lyster? (Gal 5:19–21; Ef 2:1–3) Hva bør du gjøre hvis du oppdager at noe du ser på, fremmer Satans tenkemåte? Sky det som pesten!

8. Hvordan kan foreldre hjelpe barna sine til å beskytte hjertet?

8 Dere som er foreldre, har et spesielt ansvar for å beskytte barna deres mot Satans forsøk på å infisere barnas hjerte. Dere gjør helt sikkert alt dere kan for  å beskytte barna mot bokstavelige sykdommer. Dere holder hjemmet rent, og dere kvitter dere med alt som kan gjøre dere eller barna syke. På lignende måte må dere beskytte barna mot filmer, tv-programmer, dataspill og nettsteder som sannsynligvis vil infisere dem med Satans måte å tenke på. Jehova har gitt dere myndighet til å ta vare på barnas åndelige helse. (Ordsp 1:8; Ef 6:1, 4) Så ikke vær redd for å lage regler for familien deres, regler som er basert på Bibelens normer. Fortell de mindre barna hva de kan og ikke kan se på, og hjelp dem til å forstå grunnene til det dere har bestemt. (Matt 5:37) Etter hvert som barna blir eldre, bør dere lære dem å selv vurdere hva som er rett og galt ifølge Jehovas normer. (Hebr 5:14) Og husk: Barna lærer mye av det dere sier, men enda mer av det dere gjør. – 5. Mos 6:6, 7; Rom 2:21.

9. Hva er en av de oppfatningene Satan fremmer, og hvorfor er den farlig?

9 En annen måte Satan prøver å infisere hjertet vårt på, er å få oss til å stole på menneskers visdom i stedet for Jehovas visdom. (Kol 2:8) En av de oppfatningene Satan fremmer, er at det å bli rik bør være det viktigste målet i livet. De som tenker på denne måten, blir kanskje rike – eller kanskje ikke. Uansett er de i fare. Hvorfor? Fordi de kan bli så fokusert på å tjene penger at de er villige til å ofre helsen, forholdet til familien og til og med sitt vennskap med Gud bare for å nå målet sitt. (1. Tim 6:10) Vi kan være takknemlige for at vår vise himmelske Far hjelper oss til å ha et balansert syn på penger. – Fork 7:12; Luk 12:15.

HVORDAN KAN VI BESKYTTE HJERTET?

I likhet med vaktmenn og portvakter i gammel tid må du holde deg våken og reagere raskt. Da kan du hindre at skadelig påvirkning får komme inn i hjertet ditt (Se avsnittene 10 og 11) *

10, 11. (a) Hva må vi kunne gjøre for å beskytte oss selv? (b) Hva gjorde vaktmenn i gammel tid, og hvordan kan samvittigheten vår fungere som en vaktmann?

10 For å klare å beskytte hjertet vårt, som Ordspråkene 4:23 oppfordrer oss til, må vi kunne kjenne igjen farer og reagere raskt. Dette kan få oss til å tenke på arbeidet til en vaktmann. På kong Salomos tid sto det vaktmenn på bymurene, og de varslet hvis de så at det var fare på ferde. Dette mentale bildet hjelper oss til å forstå hva vi må gjøre for å hindre Satan i å infisere tenkemåten vår.

11 I gammel tid hadde vaktmennene på bymurene et nært samarbeid med byens portvakter. (2. Sam 18:24–26) Sammen var de med på å beskytte byen ved å sørge for at portene ble stengt når en fiende nærmet seg. (Neh 7:1–3) Vår samvittighet *, som er formet av Bibelen, kan fungere som en vaktmann og advare oss når Satan prøver å invadere hjertet vårt ved å prøve å påvirke våre tanker, følelser, motiver eller ønsker. Så når samvittigheten vår advarer oss om en fare, bør vi lytte til den og stenge porten, for å si det slik.

12, 13. Hva kan vi føle oss fristet til å gjøre, men hvordan bør vi reagere?

12 Tenk over et eksempel på hvordan vi kan beskytte oss mot å bli påvirket av Satans tenkemåte. Jehovas Ord sier: «Seksuell umoral og all slags urenhet og  grådighet må ikke engang nevnes blant dere.» (Ef 5:3) Men hva vil vi gjøre hvis noen arbeidskamerater eller skolekamerater begynner å snakke om seksuell umoral? Vi vet at vi bør «avvise ugudelighet og verdslige lyster». (Tit 2:12) Vaktmannen, samvittigheten vår, advarer oss kanskje. (Rom 2:15) Men lytter vi til samvittigheten? Det kan være at vi føler oss fristet til heller å lytte til det de andre sier, eller til å se på bilder de kanskje viser. Men det er nå vi bør stenge byportene, for å si det slik, ved å dreie samtalen i en annen retning eller ved å gå vekk.

13 Det krever mot å stå imot gruppepress til å tenke på eller gjøre noe som er galt. Vi kan være sikre på at Jehova ser de anstrengelsene vi gjør oss, og at han vil gi oss den styrken og visdommen vi trenger for å stå imot en satanisk tenkemåte. (2. Krøn 16:9; Jes 40:29; Jak 1:5) Men hvordan kan vi fortsette å gjøre vårt for å beskytte hjertet?

VÆR PÅ VAKT

14, 15. (a) Hva må vi åpne hjertet vårt for, og hvordan kan vi gjøre det? (b) Hvordan hjelper Ordspråkene 4:20–22 oss til å få mest mulig ut av bibellesningen vår? (Se også rammen « Hvordan meditere».)

14 For å beskytte hjertet vårt må vi ikke bare lukke det for negativ påvirkning, men også åpne det for positiv påvirkning. Tenk igjen på illustrasjonen med en by som er omgitt av murer. En portvakt stengte byportene for å hindre invasjon av fiender, men andre ganger åpnet han portene for å la mat og andre forsyninger bli ført inn i byen. Hvis portene aldri var åpne, ville byens innbyggere sulte i hjel. På lignende måte må vi regelmessig åpne hjertet vårt for påvirkning fra Guds tanker.

15 Bibelen inneholder Jehovas tanker, så hver gang vi leser i den, lar vi Jehovas tanker påvirke den måten vi tenker, føler og oppfører oss på. Hvordan kan vi få mest mulig ut av bibellesningen? Bønn er viktig. En søster sier: «Før jeg leser i Bibelen, ber jeg til Jehova om at han må hjelpe meg til å ‘se tydelig alt det vidunderlige’ i hans Ord.» (Sal 119:18) Vi må også meditere over det vi leser. Når vi ber, leser og mediterer, synker Guds Ord dypt ned i hjertet vårt, og vi blir glad i Jehovas måte å tenke på. – Les Ordspråkene 4:20–22; Sal 119:97.

16. Hvordan har vi nytte av å se på JW Broadcasting? Nevn et eksempel.

16 En annen måte vi lar Guds tanker påvirke oss på, er å se på det som finnes på JW Broadcasting®. Et ektepar forteller: «Månedsprogrammene har virkelig vært et svar på bønnene våre! De har styrket og oppmuntret oss når vi har følt oss nedfor eller ensomme. Og sangene fra månedsprogrammene spiller vi hele tiden. Vi gjør det mens vi lager mat, gjør rent eller bare tar en kopp te.» Disse programmene hjelper oss til å beskytte hjertet vårt. De lærer oss å tenke som Jehova og å stå imot presset til å tenke som Satan.

17, 18. (a) Hva kan sies om oss når vi lever etter det vi lærer av Jehova, slik 1. Kongebok 8:61 sier? (b) Hva kan vi lære av kong Hiskias eksempel? (c) Hva viser Davids bønn i Salme 139:23, 24 at vi kan be om?

17 Hver gang vi ser fordelene ved å gjøre det som er rett, blir troen vår sterkere. (Jak 1:2, 3) Det gjør godt å vite at Jehova er stolt over å kunne kalle oss  sine barn, og vårt ønske om å glede ham blir sterkere. (Ordsp 27:11) Hver prøve blir en mulighet til å vise at vi ikke tjener vår omsorgsfulle Far på en halvhjertet måte. (Sal 119:113) Vi beviser at vi tvert imot elsker Jehova av et helt hjerte, et hjerte som helt og fullt er innstilt på å være lydig mot hans bud og gjøre hans vilje. – Les 1. Kongebok 8:61.

18 Kommer vi til å gjøre feil? Ja, for vi er ufullkomne. Hvis vi snubler, er det fint å huske kong Hiskias eksempel. Han gjorde feil. Men han angret og fortsatte å tjene Jehova «med et helt hjerte». (Jes 38:3–6; 2. Krøn 29:1, 2; 32:25, 26) Så la oss avvise Satans forsøk på å infisere oss med sin tenkemåte. La oss be Jehova om hjelp til å utvikle «et lydig hjerte». (1. Kong 3:9; les Salme 139:23, 24.) Vi kan forbli trofaste mot Jehova hvis vi ‘beskytter hjertet vårt mer enn alt annet’.

SANG 54 «Dette er veien»

^ avsn. 5 Kommer vi til å fortsette å være trofaste, eller kommer vi til å la Satan lure oss til å slutte å tjene Jehova? Svaret avhenger ikke av hvor store prøvelser vi møter, men av hvor godt vi beskytter hjertet vårt. Hva menes med ordet «hjerte»? Hvordan prøver Satan å infisere hjertet vårt? Og hvordan kan vi beskytte det? Denne artikkelen svarer på disse viktige spørsmålene.

^ avsn. 11 ORDFORKLARING: Jehova har gitt oss evnen til å granske våre egne tanker, følelser og handlinger og så bedømme oss selv. Denne evnen blir kalt samvittigheten. (Rom 2:15; 9:1) Hvis vi har en samvittighet som er formet av Bibelen, bruker vi Jehovas normer, som vi finner i hans Ord, for å avgjøre om det vi tenker, gjør eller sier, er rett eller galt.

^ avsn. 56 BILDEBESKRIVELSE: En døpt bror ser på tv, og en umoralsk scene dukker opp på skjermen. Han må bestemme seg for hva han skal gjøre.

^ avsn. 58 BILDEBESKRIVELSE: En vaktmann på en bymur i gammel tid ser en fare utenfor byen. Han roper ned til portvaktene, og de reagerer straks ved å stenge byportene og låse dem fra innsiden.