Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Vis tro på Jehovas løfter

Vis tro på Jehovas løfter

«Tro er ... det tydelige bevis for virkelige ting, enda de ikke ses.» – HEBR 11:1.

SANGER: 54, 125

1. Hvordan bør vi se på vår kristne tro?

KRISTEN tro er noe virkelig verdifullt. Det er ikke alle som har tro. (2. Tess 3:2) Men Jehova har gitt hver enkelt av sine tilbedere «et mål av tro». (Rom 12:3; Gal 5:22) Så takknemlige vi er for at Jehova har gitt oss tro!

2, 3. (a) Hvilke velsignelser kan en som har tro, få? (b) Hvilke spørsmål skal vi se på nå?

2 Jesus Kristus sa at hans himmelske Far drar mennesker til seg gjennom sin Sønn. (Joh 6:44, 65) Når en person begynner å tro på Jesus, kan han få tilgivelse for sine synder, noe som gjør det mulig for ham å bli Jehovas venn for alltid. (Rom 6:23) Har vi gjort oss fortjent til en slik enestående gave? Nei, som syndere fortjener vi å dø. (Sal 103:10) Men Jehova så at vi har et potensial til å gjøre det som er godt. I sin ufortjente godhet åpnet han hjertet vårt for det gode budskap. Da vi begynte å vise tro på Jesus og å følge ham, kunne vi se fram til evig liv. – Les 1. Johannes 4:9, 10.

 3 Men hva er egentlig tro? Er det bare det å ha en intellektuell forståelse av de velsignelsene Jehova har lovt oss? Og enda viktigere: På hvilke måter kan vi vise at vi har tro?

‘VIS TRO I DITT HJERTE’

4. Forklar hvorfor tro er noe mer enn en mental prosess.

4 Tro innebærer mye mer enn å ha en intellektuell forståelse av Guds hensikt. Tro er en sterk drivkraft som får en person til å handle i harmoni med Guds vilje. Når man tror på det Gud har gjort for å frelse oss mennesker, vil man ønske å fortelle andre om det gode budskap. Apostelen Paulus forklarte: «Hvis du offentlig kunngjør dette ‘ord i din egen munn’, at Jesus er Herre, og i ditt hjerte viser tro på at Gud oppreiste ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet viser en tro til rettferdighet, men med munnen kunngjør en offentlig til frelse.» – Rom 10:9, 10; 2. Kor 4:13.

5. Hvorfor er det så viktig å ha tro, og hva kan vi gjøre for å bevare en sterk tro? Illustrer.

5 Det er tydelig at vår mulighet til å få leve evig i Guds nye verden avhenger av at vi har og bevarer en sterk tro. Det behovet vi har for å styrke troen vår, kan sammenlignes med det behovet en plante har for vann. I motsetning til en kunstig plante forandrer en levende plante seg. En levende plante vil visne hvis den ikke får nok vann, men hvis den regelmessig får vann, vil den fortsette å trives. En sunn plante som ikke lenger får vann, vil til slutt dø. Slik er det også med troen vår. Den vil visne og dø hvis vi ikke passer på den. (Luk 22:32; Hebr 3:12) Men hvis vi sørger for at troen vår får næring, holder den seg levende og «vokser», og vi vil være «sunne i troen». – 2. Tess 1:3; Tit 2:2.

BIBELENS BESKRIVELSE AV TRO

6. På hvilke to måter blir tro beskrevet i Hebreerne 11:1?

6 I Hebreerne 11:1 (les) gir Bibelen en todelt beskrivelse av tro. (1) Tro er «den sikre forventning om ting en håper på». Disse tingene kan innbefatte framtidige hendelser som har blitt lovt, men som ennå ikke har skjedd, for eksempel at alt det onde skal forsvinne, og at det skal komme en ny verden. (2) Tro er «det tydelige bevis for virkelige ting, enda de ikke ses». Disse usynlige realitetene innbefatter det at Jehova Gud, Jesus Kristus og englene er til, og at det himmelske riket er i virksomhet. (Hebr 11:3) Hvordan kan vi vise at håpet vårt er levende, og at vi tror på de usynlige tingene som Guds Ord forteller om? Ved våre ord og gjerninger. Uten dem vil troen vår være ufullstendig.

7. Hva lærer Noahs eksempel oss om hva det vil si å ha tro? (Se det første bildet i artikkelen.)

7 Hebreerne 11:7 trekker fram Noahs tro. Noah viste «gudsfrykt, etter at han hadde fått guddommelig advarsel om ting som ennå ikke var sett, og bygde en ark til redning for sin husstand». Noah viste tro ved å bygge den enorme arken. Naboene hans må ha spurt ham om hvorfor han holdt på med en slik kolossal konstruksjon. Lot Noah være å fortelle dem det, eller bad han dem passe sine egne saker? På ingen måte!  Hans tro fikk ham til å forkynne frimodig og til å advare andre om Guds kommende dom. Sannsynligvis fortalte Noah dem nøyaktig det Jehova hadde sagt til ham: «Enden for alt kjød er kommet for mitt ansikt, for jorden er full av vold på grunn av dem ... jeg lar vannflommen med dens vannmasser komme over jorden for å ødelegge alt kjød under himlene, alt som livskraften er virksom i. Alt som er på jorden, kommer til å utånde.» Og Noah fortalte helt sikkert folk om den eneste måten de kunne redde livet på, ved å gjenta Guds befaling: «Gå inn i arken.» Noah viste altså også tro ved å være «en rettferdighetens forkynner». – 1. Mos 6:13, 17, 18; 2. Pet 2:5.

8. Hvordan forklarte Jakob hva ekte kristen tro innebærer?

8 Også disippelen Jakob skrev om tro. Han skrev sannsynligvis sitt brev kort tid etter at Paulus skrev Hebreerbrevet. I likhet med Paulus forklarte Jakob at ekte kristen tro ikke bare er en overbevisning. Troen må også komme til uttrykk i handling. Jakob skrev: «Vis meg din tro uten gjerningene,  og jeg skal vise deg min tro ved mine gjerninger.» (Jak 2:18) Videre forklarer Jakob ved hjelp av et eksempel at det å vise tro er noe mer enn bare å tro: Demonene tror at Gud er til, men de har ikke ekte tro. Nei, de motarbeider gjennomføringen av Guds hensikter. (Jak 2:19, 20) Jakob nevner så en kontrast til demonene – Abraham, en mann i gammel tid som hadde en sterk tro. Jakob spør: «Ble ikke Abraham, vår far, erklært rettferdig ved gjerninger, etter at han hadde ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at hans tro virket sammen med hans gjerninger, og ved hans gjerninger ble hans tro gjort fullkommen.» For å slå fast poenget – at tro må komme til uttrykk i handling – legger Jakob så til: «Liksom kroppen er død uten ånd, så er også troen død uten gjerninger.» – Jak 2:21–23, 26.

9, 10. Hvordan hjelper apostelen Johannes oss til å forstå hvor viktig det er å vise tro?

9 Over 30 år senere skrev apostelen Johannes sitt evangelium og sine tre brev. I likhet med andre bibelskribenter forstod han hva ekte kristen tro er. Johannes brukte det greske verbet som noen ganger er oversatt med «vise tro», oftere enn noen annen bibelskribent.

10 Johannes skrev for eksempel: «Den som viser tro på Sønnen, har evig liv; den som ikke adlyder Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» (Joh 3:36) Kristen tro innbefatter det å være lydig mot Jesu bud. Johannes siterte ofte uttalelser av Jesus som viser at det å vise tro er noe man må fortsette å gjøre. – Joh 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12.

11. Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige for å kjenne sannheten?

11 Så takknemlige vi bør være for at Jehova brukte sin hellige ånd til å åpenbare sannheten for oss og til å sette oss i stand til å vise tro på det gode budskap! (Les Lukas 10:21.) Vi bør aldri slutte å takke Jehova for at han drar oss til seg ved hjelp av sin Sønn, «vår tros Hovedformidler og Fullender». (Hebr 12:2) Vi viser vår verdsettelse av Jehovas ufortjente godhet når vi fortsetter å styrke troen vår ved å be til Jehova og studere hans Ord. – Ef 6:18; 1. Pet 2:2.

Vis tro ved å bruke alle anledninger til å fortelle andre om det gode budskap (Se avsnitt 12)

12. På hvilke måter bør vi vise tro?

12 Vi bør fortsette å vise tro på Jehovas løfter, og det bør være tydelig for andre at vi gjør det. Vi fortsetter for eksempel å forkynne om Guds rike og å delta i arbeidet med å hjelpe andre til å bli disipler. Vi fortsetter også å «gjøre det som er godt, mot alle, men særlig mot dem som er beslektet med oss i troen». (Gal 6:10) Og vi anstrenger oss for å legge av «den gamle personlighet med dens gjerninger» og er på vakt mot alt som kan svekke oss åndelig. – Kol 3:5, 8–10.

TROEN PÅ GUD ER EN DEL AV GRUNNVOLLEN VÅR

13. Hvor viktig er «tro på Gud», og hva blir denne troen sammenlignet med?

13 Bibelen sier at «uten tro er det umulig å behage [Gud], for den som nærmer seg Gud, må tro at han er til, og at han skal lønne dem som oppriktig søker ham». (Hebr 11:6) Guds Ord beskriver «tro på Gud» som en del av den «grunnvoll» man må ha for å bli en sann kristen og fortsette å være det.  (Hebr 6:1) Men i tillegg til tro trenger vi andre viktige egenskaper for å kunne ‘bevare oss selv i Guds kjærlighet’. – Jud 20, 21; les 2. Peter 1:5–7.

14, 15. Hvor viktig er tro sammenlignet med kjærlighet?

14 De kristne bibelskribentene viste hvor viktig tro er, ved å nevne tro hundrevis av ganger. Ingen andre kristne egenskaper blir nevnt så ofte som tro. Betyr dette at tro er den viktigste kristne egenskapen?

15 Paulus sammenlignet tro og kjærlighet. Han skrev: «Hvis jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.» (1. Kor 13:2) Jesus viste at kjærlighet til Gud er den aller viktigste egenskapen, da han svarte på spørsmålet: «Hvilket bud er det største i Loven?» (Matt 22:35–40) Kjærlighet hjelper oss til å utvikle mange andre viktige kristne egenskaper, deriblant tro. «Kjærligheten ... tror alt», sier Bibelen. Den tror på alt det Gud sier i sitt Ord. – 1. Kor 13:4, 7.

16, 17. Hvordan blir tro og kjærlighet framhevet samtidig i Bibelen, men hvilken av disse egenskapene er størst, og hvorfor?

16 Siden det å vise tro og kjærlighet er så viktig, nevner de kristne bibelskribentene disse egenskapene mange ganger samtidig, ofte i samme setning. Paulus oppfordret sine brødre til å ha på seg «troens og kjærlighetens brystplate». (1. Tess 5:8) Peter skrev: «Selv om dere aldri har sett [Jesus], elsker dere ham. Selv om dere ikke ser ham nå, viser dere likevel tro på ham.» (1. Pet 1:8) Jakob spurte sine salvede brødre: «Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige hva verden angår, til å være rike i tro og arvinger til riket, som han har lovt dem som elsker ham?» (Jak 2:5) Johannes skrev: «Dette er [Guds] bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi, navn og elske hverandre.» – 1. Joh 3:23.

17 Selv om tro er viktig, vil noen sider ved denne egenskapen opphøre når vi ser Guds løfter bli oppfylt og opplever at vårt kristne håp blir til virkelighet. Men behovet for å vokse i kjærlighet til Gud og vår neste vil aldri opphøre. Paulus kunne derfor skrive: «Nå forblir tro, håp, kjærlighet – disse tre; men den største av disse er kjærligheten.» – 1. Kor 13:13.

TRO HAR STOR KRAFT

18, 19. Hvilket sterkt bevis for at tro har stor kraft, ser vi i dag, og hvem fortjener æren for dette?

18 I vår tid har Jehovas folk vist tro på Guds opprettede rike. Dette har resultert i et verdensomfattende åndelig paradis, hvor det er over åtte millioner mennesker. Der er det en overflod av Guds ånds frukt. (Gal 5:22, 23) Dette er et sterkt bevis for at ekte kristen tro og kjærlighet har stor kraft.

19 Det er ingen mennesker som kan ta æren for vårt åndelige paradis. Dette er det vår Gud, Jehova, som har fått til, og det er «til ære for Jehova, et tegn til uavgrenset tid som ikke skal bli utslettet». (Jes 55:13, fotn.) Ja, det er «Guds gave» at vi blir «frelst ved tro». (Ef 2:8) Vårt åndelige paradis kommer til å fortsette å vokse og blomstre inntil hele jorden er fylt med fullkomne, rettferdige og lykkelige mennesker – til evig pris for Jehovas navn. Måtte vi fortsette å vise tro på Jehovas løfter!