Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Du som er ung, hvordan kan du forberede deg til å bli døpt?

Du som er ung, hvordan kan du forberede deg til å bli døpt?

«Å gjøre din vilje, min Gud, har vært min lyst.» – SAL 40:8.

SANGER: 51, 58

1, 2. (a) Hvorfor er det å bli døpt et alvorlig skritt? (b) Hva må man være sikker på før man blir døpt?

ER DU ung og lurer på om du skal bli døpt? Å være en døpt tjener for Jehova er det største privilegiet et menneske kan ha. Men som den forrige artikkelen viste, er det å bli døpt et alvorlig skritt. Dåpen er et symbol på din innvielse – at du har gitt Jehova et høytidelig løfte om at du vil tjene ham for evig ved å la det å gjøre hans vilje komme foran alt annet i livet ditt. Derfor bør du bare bli døpt hvis du er moden nok til å ta den avgjørelsen, og hvis du selv har fått et ønske om det og forstår hva det vil si å innvie seg til Jehova.

2 Hva om du er usikker på om du er klar for å bli døpt? Eller hva om du ønsker å bli døpt, men foreldrene dine mener at du bør vente litt, kanskje til du har fått mer erfaring i å leve som en kristen? Ikke mist motet. Gå i stedet inn for å gjøre framskritt, slik at du snart kan bli døpt. Tenk derfor over hvordan du kan sette deg mål når det gjelder (1) troen din, (2) gjerningene dine og (3) din takknemlighet.

 TROEN DIN

3, 4. Hva kan de unge lære av Timoteus’ eksempel?

3 Tenk over hva du vil svare på disse spørsmålene: Hvorfor tror jeg på Gud? Hvorfor er jeg overbevist om at Bibelen er Guds inspirerte Ord? Hvorfor mener jeg at det er bedre å følge Guds moralnormer enn å etterligne verdens måte å leve på? Poenget med disse spørsmålene er ikke å få deg til å begynne å tvile. Men de kan hjelpe deg til å «prøve for [deg] selv hva som er Guds gode og antagelige og fullkomne vilje» – de kan hjelpe deg til å forsikre deg om at det du tror på, faktisk stemmer. (Rom 12:2) Hvorfor bør du ‘prøve for deg selv hva som er Guds vilje’?

4 Tenk over et eksempel fra Bibelen. Timoteus var godt kjent i Skriftene. Moren og mormoren hans hadde undervist ham «fra den spede barndom av». Det er verdt å merke seg at Paulus sa til Timoteus: «Bli du i de ting som du har lært og er blitt overbevist om så du tror på dem.» (2. Tim 3:14, 15) Når man er overbevist om noe, er man sikker på at det er sant. Timoteus hadde gjort sannheten til en del av seg selv. Grunnen til at han godtok sannheten, var ikke at moren og mormoren hans sa at han skulle gjøre det, men at han hadde brukt sin fornuft og tenkt grundig igjennom tingene, slik at han var blitt overbevist. – Les Romerne 12:1.

5, 6. Hvorfor er det viktig at du tidlig i livet lærer å bruke evnen til å tenke og resonnere?

5 Hva med deg? Du har kanskje kjent Bibelens sannheter lenge. Hvis det er tilfellet, hvorfor ikke da sette deg som mål å undersøke nøyere grunnene for det du tror på? Det vil styrke troen din og hjelpe deg til ikke å treffe dårlige valg som følge av gruppepress, verdens propaganda eller dine egne følelser.

6 Ved at du tidlig lærer deg å bruke evnen til å tenke og resonnere, vil du kunne gi gode svar når andre på din alder stiller slike spørsmål som: Hvordan kan du være så sikker på at det finnes en Gud? Hvis Gud elsker menneskene, hvorfor tillater han da at det skjer vonde ting? Hvordan er det mulig at Gud alltid har eksistert? Når du er forberedt, vil ikke slike spørsmål svekke troen din, men motivere deg til å studere Bibelen enda mer.

7–9. Hvordan kan studieguidene «Hva er det Bibelen egentlig lærer?» på jw.org hjelpe deg til å få en sterkere overbevisning?

7 Det at du studerer Bibelen grundig, kan hjelpe deg til å svare på spørsmål, fjerne tvil du kanskje har, og styrke troen din. (Apg 17:11) Det finnes en rekke forskjellige hjelpemidler du kan bruke når du studerer. Mange synes at det har vært nyttig å studere brosjyren Livets opprinnelse – fem spørsmål verdt å stille og boken Finnes det en Skaper som bryr seg om oss? I tillegg har mange ungdommer likt og hatt nytte av serien med studieguider på jw.org som heter «Hva er det Bibelen egentlig lærer?» Du finner disse studieguidene under HVA BIBELEN LÆRER > TENÅRINGER. Hver studieguide i denne serien er laget for å hjelpe deg til å styrke troen din på det Bibelen sier om et emne.

8 Siden du allerede kjenner Bibelen ganske godt, kan du kanskje raskt svare på noen av de spørsmålene som blir stilt i disse studieguidene. Men hvorfor er du sikker på at svarene dine er riktige? Studieguidene hjelper deg til å resonnere over forskjellige skriftsteder og ber deg så skrive ned hva du tenker om dem. De kan hjelpe deg til å planlegge hvordan du  skal forklare det du tror på, for andre. Studieguidene i serien «Hva er det Bibelen egentlig lærer?» hjelper mange unge til å få en sterkere tro. Hvorfor ikke bruke denne serien i ditt personlige bibelstudium?

9 Ved å styrke troen din tar du et viktig skritt mot dåpen. En søster i tenårene sier: «Før jeg bestemte meg for å bli døpt, studerte jeg Bibelen og kom fram til at dette er den sanne religion. Og for hver dag som går, blir denne overbevisningen sterkere.»

GJERNINGENE DINE

10. Hva er det rimelig å forvente av en døpt kristen, og hvorfor?

10 Bibelen sier at ‘hvis troen ikke har gjerninger, er den død’. (Jak 2:17) Hvis du har en sterk overbevisning, er det rimelig å forvente at du viser det ved de gjerningene du gjør. Hva slags gjerninger? Bibelen snakker om «gjerninger som hører en hellig livsførsel og gudhengivenhet til». – Les 2. Peter 3:11.

11. Hva vil det si å ha ‘gjerninger som hører en hellig livsførsel til’?

11 For å kunne ha ‘gjerninger som hører en hellig livsførsel til’, må du være moralsk ren. Hvordan er det med deg når det gjelder dette? Tenk for eksempel på de siste seks månedene. Hvordan har du vist at du har fått dine «oppfatningsevner oppøvd» så du klarer å skille mellom rett og galt? (Hebr 5:14) Husker du noen konkrete tilfeller der du ikke har gitt etter for en fristelse eller for gruppepress? Gjør den måten som du oppfører deg på når du er på skolen, at andre får et positivt inntrykk av troen din? Står du for det du tror på, eller prøver du å være som de andre i klassen for at de ikke skal mobbe deg? (1. Pet 4:3, 4) Det er selvfølgelig ingen som er perfekte. Selv en som har tjent Jehova i mange år, kan noen ganger synes at det er vanskelig å stå fram og forsvare det han tror på. Men en som er innviet til Jehova, vil med rette være stolt over å få bære Guds navn, og han viser det ved sine gjerninger.

12. Hva er noen av de ‘gjerninger som hører gudhengivenhet til’, og hvordan bør du se på dem?

12 Hva med ‘gjerninger som hører gudhengivenhet til’? Det innbefatter slike aktiviteter som å gå på møtene og å delta i felttjenesten. Det innbefatter også åndelige aktiviteter som andre ikke ser, for eksempel private bønner og personlig studium. En som har innviet sitt liv til Jehova, ser ikke på disse tingene som et ork. Han har i stedet samme holdning som kong David, som sa: «Å gjøre din vilje, min Gud, har vært min lyst, og din lov er i mitt indre.» – Sal 40:8.

13, 14. Hva kan hjelpe deg til å ha ‘gjerninger som hører gudhengivenhet til’, og hva sier noen unge om dette?

13 Noe som kan hjelpe deg til å sette deg mål, er å bruke arbeidsarket på sidene 308 og 309 i boken De unge spør – tilfredsstillende svar, bind 2. På dette arbeidsarket kan du skrive ned svarene dine på slike spørsmål som: «Hvor konkrete er bønnene dine, og hva forteller de om din kjærlighet til Jehova?», «Hva omfatter ditt personlige bibelstudium?» og «Deltar du i felttjenesten også når foreldrene dine ikke gjør det?» På arbeidsarket er det også plass til at du kan skrive ned hvilke mål du har lyst til å sette deg når det gjelder bønnene dine, ditt personlige studium og forkynnelsen.

14 Mange unge som tenker på å bli døpt, synes det er nyttig å bruke dette arbeidsarket. En ung søster som heter  Tilda, sier: «Jeg brukte arbeidsarket til å sette meg mål. Jeg nådde målene mine ett etter ett, og cirka et år senere var jeg klar til å bli døpt.» Og en ung bror som heter Patrick, sier: «Jeg visste allerede hvilke mål jeg hadde, men det at jeg skrev dem ned, fikk meg til å jobbe hardere for å nå dem.»

Ville du fortsette å tjene Jehova selv om foreldrene dine skulle slutte å gjøre det? (Se avsnitt 15)

15. Forklar hvorfor det å innvie seg må være en personlig avgjørelse.

15 Et av de mest tankevekkende spørsmålene på arbeidsarket er: «Ville du tjene Jehova selv om foreldrene og vennene dine skulle slutte å gjøre det?» Husk at som en innviet og døpt kristen vil du ha et personlig ansvar overfor Jehova. Din tjeneste for ham bør ikke være avhengig av andre – ikke engang foreldrene dine. Når du har «gjerninger som hører en hellig livsførsel og gudhengivenhet til», viser du at du har gjort sannheten til en del av deg selv, og at du gjør framskritt mot dåpen.

DIN TAKKNEMLIGHET

16, 17. (a) Hva må være motivet når en bestemmer seg for å bli en kristen? (b) Hvordan kan vår takknemlighet for gjenløsningen illustreres?

16 En mann som kjente Moseloven godt, spurte Jesus: «Hvilket bud er det største?» Jesus svarte: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» (Matt 22:35–37) Jesus viste her at motivet bak kristne handlinger, deriblant dåpen, må være at man elsker Jehova av hele sitt hjerte. Noe av det beste du kan gjøre for å få større kjærlighet til Jehova, er å meditere over Jesu gjenløsningsoffer, den største gaven Jehova har gitt menneskene. (Les 2. Korinter 5:14, 15; 1. Johannes 4:9, 19.) Ved å tenke over gjenløsningen og det den betyr for deg, vil du bli motivert til å vise hvor takknemlig du er for den.

17 Den takknemligheten du føler for gjenløsningen, kan illustreres på denne måten: Tenk deg at noen reddet deg fra å drukne. Ville du bare gå hjem, tørke deg og glemme det som var gjort for deg? Selvfølgelig ikke! Du ville helt sikkert føle at du stod i gjeld til den som hadde reddet deg. Du ville jo skylde den personen livet! Vi står i enda større gjeld til Jehova Gud og Jesus Kristus. Uten gjenløsningen ville vi alle på en måte drukne i synd og død. Men på grunn av denne store kjærlighetshandlingen har vi nå fantastiske framtidsutsikter – vi kan få leve evig på en paradisisk jord!

18, 19. (a) Hvorfor bør du ikke være redd for å tilhøre Jehova? (b) Hvordan vil det å tjene Jehova gjøre livet ditt bedre?

 18 Er du takknemlig for det Jehova har gjort for deg? Da er det passende at du innvier ditt liv til Jehova og blir døpt. Husk at innvielse innebærer et høytidelig løfte til Jehova om å gjøre hans vilje i all evighet uansett hva som skjer. Bør du være redd for å gi et slikt løfte? Overhodet ikke! Jehova har ditt beste i tankene, og han «skal lønne dem som oppriktig søker ham». (Hebr 11:6) Det at du innvier deg til Jehova og blir døpt, gjør ikke livet ditt verre. Tvert imot – livet ditt vil bli bedre. En bror som er 24 år, og som ble døpt før han kom i tenårene, sier: «Jeg hadde kanskje hatt en dypere forståelse hvis jeg hadde vært eldre, men det at jeg bestemte meg for å innvie meg til Jehova, beskyttet meg mot å bli fokusert på verdslige ting.»

19 Så forskjellig Jehova er fra Satan! Satans interesse for deg er bare egoistisk. Han tilbyr ikke dem som stiller seg på hans side, noe som vil vare. Hvordan kunne han vel det? Satan selv har jo ikke noe godt å se fram til, ikke noe håp om en lys framtid. Hvordan kan han gi deg noe som han selv ikke har? Satan kan ikke tilby deg noe annet enn en dyster framtid, som den framtiden han selv vil få! – Åp 20:10.

20. Hva kan en som er ung, gjøre for å gå framover mot innvielse og dåp? (Se også rammen «Hjelp til å vokse åndelig sett».)

20 Å innvie livet sitt til Jehova er helt klart det rette å gjøre. Er du klar til å ta det skrittet? Hvis du er det, så ikke hold igjen. Hvis du på den annen side føler at du trenger mer tid, så bruk de forslagene du har fått i denne artikkelen, som en hjelp til å fortsette å gjøre framskritt. Paulus skrev til filipperne: «La oss ... i den grad vi har gjort framskritt, fortsette å vandre ordentlig i den samme rutine.» (Fil 3:16) Hvis du følger dette rådet, vil du snart ønske å innvie livet ditt til Jehova og bli døpt.