Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jehova leder sitt folk på livets vei

Jehova leder sitt folk på livets vei

«Dette er veien. Gå på den.» – JES 30:21.

SANGER: 65, 48

1, 2. (a) Hvilken advarsel har reddet mange liv? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvordan får Guds folk veiledning som kan redde livet deres?

«STOPP, SE, LYTT.» Disse ordene har reddet mange liv. For over 100 år siden begynte man å sette opp store skilt med disse ordene ved planoverganger i Nord-Amerika. Hvorfor gjorde man det? For at kjøretøyer ikke skulle krysse jernbanelinjen på feil tidspunkt og bli truffet av et tog som kom i høy fart. Ja, mange har berget livet fordi de har fulgt denne advarselen.

2 Jehova gjør noe som er bedre enn å sette opp varselskilt. Det er som om han står foran sitt folk og peker hvor de må gå for å unngå farer og nå fram til evig liv. Han er som en kjærlig gjeter som roper til sauene sine for å få dem til å gå i riktig retning og unngå farlige stier. – Les Jesaja 30:20, 21.

JEHOVA HAR ALLTID LEDET SITT FOLK

3. Hvordan kom menneskeheten inn på en vei som fører til døden?

3 Opp gjennom historien har Jehova gitt konkrete instrukser og retningslinjer. I Edens hage, for eksempel, gav Jehova  menneskene klare instrukser. Disse instruksene ville gjøre det mulig for menneskene å oppnå evig liv og lykke. (1. Mos 2:15–17) Hvis Adam og Eva hadde fulgt hans retningslinjer, ville de blitt spart for tragiske konsekvenser – et liv som var fylt med sorg, og som endte med døden, uten håp for framtiden. Men de var ikke lydige. Eva lyttet til det rådet hun trodde kom fra en slange. Og Adam lyttet til Eva, et dødelig menneske. Begge snudde ryggen til retningslinjene fra sin kjærlige Far. Det førte til at hele menneskeheten kom inn på en livsfarlig vei.

4. (a) Hvorfor ble det nødvendig med flere retningslinjer etter vannflommen? (b) Hva viste de nye retningslinjene om hvordan Gud ser på livet?

4 På Noahs tid gav Jehova instrukser som reddet liv. Og etter vannflommen kom han med et konkret forbud i forbindelse med blod. Hvorfor var det behov for det? Omstendighetene hadde forandret seg. Jehova skulle gi menneskene tillatelse til å spise dyrekjøtt. Derfor var det nødvendig med nye retningslinjer. Han sa: «Kjøtt med dets liv – dets blod – skal dere ikke spise.» (1. Mos 9:1–4, fotn.) Disse nye retningslinjene viste tydelig hva som er Guds syn på livet, som tilhører ham. Som Skaper og Livgiver har han rett til å lage regler som gjelder livet. Han bestemte for eksempel at mennesker ikke skulle ta livet av sin neste. I Guds øyne er livet og blodet hellig, og han vil stille dem som ikke har respekt for livet og blodet, til ansvar. – 1. Mos 9:5, 6.

5. Hva skal vi nå se nærmere på, og hvorfor?

5 La oss se på noen eksempler på at Gud har fortsatt å gi retningslinjer og instrukser opp gjennom århundrene. Det vil styrke vår beslutning om å la Jehova lede oss inn i den nye verden.

NY NASJON, NYE RETNINGSLINJER

6. Hvorfor trengte Guds folk de lovene som ble gitt gjennom Moses, og hvilken holdning måtte de ha?

6 På Moses’ tid ble det nødvendig med klare retningslinjer for oppførsel og tilbedelse. Hvorfor det? Igjen hadde omstendighetene forandret seg. I over 200 år hadde etterkommerne til Jakob levd under egyptisk styre. Egypterne tilbad de døde, brukte gudebilder og hadde andre religiøse skikker som vanæret Gud. Da Guds folk ble utfridd fra tyranniet i Egypt, ble det behov for nye instrukser. De skulle ikke lenger være et folk i fangenskap, men en nasjon som bare var underlagt Jehovas lov. Noen oppslagsverk sier at det hebraiske ordet for «lov» er beslektet med et ord som betyr «lede, rettlede, undervise». Moseloven var som en beskyttende mur mot umoralen og avgudsdyrkelsen til nasjonene rundt dem. Når israelittene hørte på Gud, velsignet han dem. Når de ikke gjorde det, fikk det alvorlige konsekvenser. – Les 5. Mosebok 28:1, 2, 15.

7. (a) Nevn en annen grunn til at Jehova gav sitt folk retningslinjer. (b) På hvilken måte fungerte Moseloven som en oppdrager for Israel?

7 Det er også en annen grunn til at det ble behov for nye retningslinjer. Moseloven pekte fram mot en viktig begivenhet når det gjaldt Jehovas vilje – at Messias, Jesus Kristus, skulle komme. Loven gjorde det klarere enn noen gang for israelittene at de var ufullkomne. Den hjalp dem også til å forstå at de trengte en løsepenge, et fullkomment  offer som fullt ut kunne dekke over synder. (Gal 3:19; Hebr 10:1–10) I tillegg bidrog Loven til å bevare den slektslinjen som førte fram til Messias, og til å identifisere ham når han stod fram. Ja, Moseloven fungerte som en midlertidig ‘oppdrager som ledet til Kristus’. – Gal 3:23, 24.

8. Hvorfor bør vi la oss lede av prinsippene i Moseloven?

8 Vi kristne kan også ha nytte av de retningslinjene som israelittene fikk i Moseloven. Hvordan da? Vi kan merke oss de prinsippene som Loven er basert på. Selv om vi ikke er underlagt disse lovene, kan vi se på mange av dem som pålitelige veivisere i hverdagen og i tilbedelsen av vår hellige Gud, Jehova. Han fikk disse lovene nedskrevet i Bibelen for at vi skal kunne lære av dem, la oss lede av prinsippene og sette pris på de høyere moralnormene de kristne skal følge. Jesus sa: «Dere har hørt at det er blitt sagt: ‘Du skal ikke begå ekteskapsbrudd.’ Men jeg sier dere at enhver som fortsetter å se på en kvinne for å nære lidenskap for henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» Vi må derfor ikke bare unngå umoralske handlinger, men også umoralske tanker og ønsker. – Matt 5:27, 28.

9. Hvorfor ble det igjen nødvendig at Jehova kom med nye retningslinjer?

9 Da Jesus hadde kommet som Messias, ble det igjen nødvendig at Jehova kom med nye retningslinjer og gjorde kjent flere detaljer om sin hensikt. Det var fordi omstendighetene igjen forandret seg. I år 33 forkastet Jehova nasjonen Israel, og fra da av var det den kristne menighet som var hans folk.

RETNINGSLINJER TIL EN NY, ÅNDELIG NASJON

10. Hvorfor fikk den kristne menighet nye lover, og hvordan var de annerledes enn dem som israelittene hadde fått?

10 I det første århundre fikk Guds folk, den kristne menighet, nye eller utvidede instrukser for tilbedelse og oppførsel. Disse trofaste tjenerne for Gud var under en ny pakt. Moseloven var gitt til én nasjon – det kjødelige Israel. Det åndelige Israel, derimot, skulle bestå av mennesker som kom fra mange nasjoner og hadde forskjellig bakgrunn. «Gud [er] ikke ... partisk, men i enhver nasjon er den som frykter ham og øver rettferdighet, antagelig for ham.» (Apg 10:34, 35) Moseloven, som gjaldt det kjødelige Israel i det lovte land, inneholdt lover som var risset inn i stein. «Kristi lov», som det åndelige Israel fikk, var hovedsakelig basert på prinsipper som var skrevet på deres hjerter. «Kristi lov» skulle lede og være til gagn for kristne uansett hvor de bodde. – Gal 6:2.

11. Nevn to sider ved en kristens liv som «Kristi lov» omfatter.

11 Det åndelige Israel ville ha stort gagn av at Gud ledet dem gjennom sin Sønn. Like før den nye pakt trådte i kraft, kom Jesus med to betydningsfulle befalinger. Den ene dreide seg om forkynnelsesarbeidet. Den andre fokuserte på hvordan hans etterfølgere skulle oppføre seg og behandle hverandre. Disse befalingene gjaldt alle kristne. De gjelder derfor alle sanne tilbedere i dag, enten de har et himmelsk eller et jordisk håp.

12. Hvordan var forkynnelsesarbeidet noe nytt?

12 Tenk på det forkynnelsesarbeidet  Jesus ville at hans etterfølgere skulle utføre. Dette arbeidet var noe helt nytt. I tidligere århundrer måtte folk av nasjonene komme til Israel for å tjene Jehova. (1. Kong 8:41–43) Det var før Jesus kom med den befalingen vi finner i Matteus 28:19, 20. (Les.) Jesu disipler fikk beskjed om å «gå» til alle mennesker. På pinsedagen i år 33 ble det tydelig at Jehova hadde endret strategi og ville at det skulle forkynnes over hele jorden. Hans hellige ånd satte omkring 120 medlemmer av den nyopprettede menigheten i stand til å snakke med jøder og proselytter på forskjellige språk. (Apg 2:4–11) Senere ble forkynnelsesarbeidet utvidet til å omfatte samaritanene. Så, i år 36, ble det utvidet igjen, for å omfatte uomskårne ikke-jøder. Ja, det skulle forkynnes over hele jorden!

13, 14. (a) Hva innebærer Jesu ‘nye bud’? (b) Hva kan vi lære av Jesu eksempel?

13 Hva med befalingen om hvordan vi skal behandle våre brødre og søstre? Jesus sa at dette var «et nytt bud». (Les Johannes 13:34, 35.) Dette budet innebærer ikke bare at vi skal elske hverandre i vanlige situasjoner i hverdagen, men også at vi til og med skal være villige til å gi vårt liv for vår bror eller søster. Dette var ikke et krav i Moseloven. – Matt 22:39; 1. Joh 3:16.

14 Jesus er vårt beste eksempel når det gjelder å vise slik selvoppofrende kjærlighet. En slik kjærlighet innebar at han måtte gi sitt liv for disiplene, noe han villig gjorde. Han forventet at alle hans etterfølgere skulle være villige til å gjøre det samme. Det kan skje at vi må utholde smerte for våre brødres og søstres skyld, eller at vi til og med må dø for dem. – 1. Tess 2:8.

RETNINGSLINJER I DAG OG I FRAMTIDEN

15, 16. Hvilke nye omstendigheter lever vi under i dag, og hvordan leder Gud oss?

15 Spesielt siden utnevnelsen av «den tro og kloke slave» har Jesus sørget for at hans etterfølgere har fått åndelig mat i rette tid. (Matt 24:45–47) Denne åndelige maten har inneholdt retningslinjer som har vært nødvendige på grunn av nye omstendigheter.

16 Vi lever nå i det Bibelen kaller «de siste dager», og om svært kort tid vil det komme en trengsel som det aldri har vært maken til. (2. Tim 3:1; Mark 13:19) Satan og hans demoner er blitt kastet ut av himmelen og ned til jorden, noe som har ført til mye elendighet for dem som bor på jorden. (Åp 12:9, 12) Og vi har fått i oppdrag å utføre et enormt forkynnelsesarbeid. Vi forkynner nå for flere mennesker og på flere språk enn noen gang før!

17, 18. Hvordan bør vi reagere på de retningslinjene vi får?

17 Guds organisasjon har gitt oss mange verktøy vi kan bruke i forkynnelsen. Ønsker du å bruke dem? Følger du oppmerksomt med på møtene når vi får retningslinjer for hvordan vi kan bruke disse verktøyene på best mulig måte? Ser du på dette som retningslinjer fra Gud?

18 For å fortsette å bli velsignet av Gud må vi følge alle de retningslinjene vi får gjennom den kristne menighet. Hvis vi har en lydig holdning nå, vil det være lettere for oss å følge de retningslinjene vi kommer til å få under den ‘store trengsel’, som vil fjerne hele Satans onde ordning. (Matt 24:21) Etter det vil vi trenge nye retningslinjer for livet i  den nye verden på en jord som vil være helt fri for påvirkning fra Satan.

I paradiset vil det bli åpnet bokruller som gir oss retningslinjer for livet i den nye verden (Se avsnittene 19 og 20)

19, 20. Hvilke bokruller vil bli åpnet, og hva vil det føre til?

19 På Moses’ tid trengte nasjonen Israel nye retningslinjer, så Gud gav dem Moseloven. Senere måtte den kristne menighet følge «Kristi lov». I den nye verden vil vi på lignende måte få nye retningslinjer gjennom bokruller som vil bli åpnet. (Les Åpenbaringen 20:12.) Disse bokrullene vil høyst sannsynlig forklare hvilke krav Jehova har til de menneskene som lever på den tiden. Ved å studere disse vil alle mennesker, inkludert de som er blitt oppreist fra de døde, kunne vite hva Gud forventer av dem. Disse bokrullene vil helt sikkert gi oss bedre innsikt i hvordan Jehova tenker. Fordi innbyggerne i paradiset vil få stadig større forståelse av Guds inspirerte Ord og få retningslinjer i nye bokruller, vil de behandle hverandre med kjærlighet, respekt og verdighet. (Jes 26:9) Se for deg det undervisningsprogrammet som vil foregå under ledelse av vår Konge, Jesus Kristus!

20 Hvis vi retter oss etter ‘de ting som står skrevet i bokrullene’, og er trofaste mot Gud under den siste prøve, vil vi få vårt navn skrevet i «livets bokrull» for bestandig. Vi vil få evig liv! Så vi må STOPPE for å lese hva Bibelen sier, SE for å forstå hva det betyr for oss, og LYTTE ved å følge Guds retningslinjer nå. Gjør vi dette, kan vi overleve den store trengsel og glede oss over å fortsette å lære om vår vise og kjærlige Gud, Jehova, i all evighet. – Fork 3:11; Rom 11:33.