«Fortsett å forstå hva Jehovas vilje er.» – EF 5:17.

SANGER: 69, 57

1. Nevn noen eksempler på bibelske lover, og forklar hvorfor det er bra for oss å følge dem.

I BIBELEN har Jehova gitt oss en rekke spesifikke lover og bud. Han forbyr for eksempel seksuell umoral, avgudsdyrkelse, tyveri og det å drikke seg full. (1. Kor 6:9, 10) Og Guds Sønn, Jesus Kristus, gav sine etterfølgere denne utfordrende, men likevel spennende befalingen: «Gå ... og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene, idet dere døper dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning.» (Matt 28:19, 20) Guds lover og befalinger har virkelig vist seg å være til beskyttelse! Det at vi følger dem, gir oss større selvrespekt, bidrar til god helse og fører til et lykkeligere familieliv. Men noe som er viktigere, er at når vi lojalt følger Jehovas befalinger, deriblant befalingen om å forkynne, får vi hans godkjennelse og velsignelse.

2, 3. (a) Hvorfor gir ikke Bibelen oss regler for enhver situasjon i livet? (b) Hvilke spørsmål skal vi drøfte i denne artikkelen? (Se det første bildet i artikkelen.)

2 Men det er mange situasjoner i livet der Bibelen ikke gir  oss noen spesifikke bud. Bibelen inneholder for eksempel ikke detaljerte regler for hva slags klær som passer seg for kristne. Hvordan reflekterer dette Jehovas visdom? Klesstilen varierer ikke bare fra land til land, men også fra tiår til tiår. Hvis Bibelen hadde inneholdt en liste over hvilke klesstiler som er akseptable, ville den nå ha vært utdatert. Av lignende grunner inneholder ikke Guds inspirerte Ord en mengde regler for hva en kristen skal gjøre når det gjelder valg av arbeid, helsehjelp og underholdning. Jehova lar enkeltpersoner og familieoverhoder treffe egne avgjørelser på disse områdene.

3 Men betyr dette at det ikke spiller noen rolle for Jehova hva vi velger å gjøre når vi må treffe personlige avgjørelser, kanskje viktige avgjørelser som kan ha stor innvirkning på livet vårt? Vil vår himmelske Far godkjenne enhver avgjørelse vi tar, så lenge vi ikke bryter en bibelsk lov? Hvordan kan vi vite hvilke valg som vil glede Jehova, i situasjoner der vi ikke har noen konkret lov å forholde oss til?

SPILLER DET NOEN ROLLE HVA VI VELGER?

4, 5. Hvilken innvirkning kan avgjørelsene våre ha på oss selv og andre?

4 Noen føler kanskje at det ikke spiller noen rolle hva vi velger å gjøre. Men for å kunne ta gode avgjørelser som gleder Jehova, må vi tenke over lovene og prinsippene i Bibelen og rette oss etter dem. For å ha Guds godkjennelse må vi for eksempel følge hans lov om blodet. (1. Mos 9:4; Apg 15:28, 29) Vi kan be Jehova om hjelp til å ta avgjørelser som er i harmoni med bibelske prinsipper og lover.

5 De valgene vi tar, kan i mange tilfeller ha ganske stor betydning for vår åndelige helse ved at de enten har en god eller en dårlig innvirkning på vårt forhold til Jehova. En god avgjørelse vil styrke vårt forhold til Gud, mens en dårlig avgjørelse kan skade det. En dårlig avgjørelse kan i tillegg skade andre åndelig ved at den får dem til å bli urolige eller til og med får dem til å snuble, eller ved at den forstyrrer enheten i menigheten. Ja, de avgjørelsene vi tar, spiller en rolle. – Les Romerne 14:19; Galaterne 6:7.

6. Hva bør vi la oss lede av når vi tar avgjørelser?

6 Hva med situasjoner der Bibelen ikke sier noe direkte om hva vi bør gjøre? Da er det vårt personlige ansvar å ta i betraktning de forskjellige faktorene som kommer inn i bildet, og ta et valg som ikke er basert på det vi selv kunne foretrekke, men på hva Jehova ville godkjenne og velsigne. – Les Salme 37:5.

FORSTÅ HVA JEHOVAS VILJE ER

7. Hvordan kan vi finne ut hva Jehova vil vi skal gjøre i en bestemt situasjon hvor det ikke er noen bibelsk lov som sier noe om det?

7 Hvordan kan vi vite hva Jehova godkjenner i en bestemt sak, hvis hans Ord ikke inneholder en lov som direkte gjelder den saken? Efeserne 5:17 sier: «Fortsett å forstå hva Jehovas vilje er.» Hvordan kan vi forstå hva hans vilje er, hvis Bibelen ikke sier noe spesifikt om det? Vi kan gjøre det ved å be til ham og godta den veiledningen han gir gjennom den hellige ånd.

8. Hvordan forstod Jesus hva Jehova ville at han skulle gjøre? Nevn et eksempel.

8 Tenk på hvordan Jesus forstod hva  hans Far ville at han skulle gjøre. Bibelen forteller for eksempel om to anledninger da Jesus etter å ha bedt en bønn mettet en stor folkemengde ved hjelp av et mirakel. (Matt 14:17–20; 15:34–37) Men han nektet å gjøre steiner om til brød da han var sulten og ble fristet av Djevelen i ødemarken. (Les Matteus 4:2–4.) Fordi Jesus var godt kjent med hvordan hans Far tenkte, visste han at det ikke var riktig å gjøre steinene om til brød. Han forstod at det ikke var Guds vilje at han skulle bruke hellig ånd til fordel for seg selv. Ved å nekte å gjøre dette viste han at han stolte på at Jehova ville lede ham og gi ham det han trengte.

9, 10. Hva vil hjelpe oss til å ta kloke avgjørelser? Illustrer.

9 For å kunne ta kloke avgjørelser, slik Jesus gjorde, må vi søke Jehovas ledelse. Vi må følge disse kloke ordene: «Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte, og støtt deg ikke til din egen forstand. Gi akt på ham på alle dine veier, og han skal gjøre dine stier rette. Bli ikke vis i egne øyne. Frykt Jehova og vend deg bort fra det onde.» (Ordsp 3:5–7) Det at vi lærer hvordan Jehova tenker, ved å studere Bibelen, vil hjelpe oss til å forstå hva han vil at vi skal gjøre i en bestemt situasjon. Jo mer kjent vi blir med hvordan Jehova tenker, jo mer følsomt vil hjertet vårt bli for hans ledelse. – Esek 11:19.

10 Vi kan illustrere dette slik: Se for deg en gift kvinne som er ute og går i butikker. Hun ser et par sko som hun får lyst på, men som er veldig dyre. Så hun spør seg selv hva mannen hennes ville synes hvis hun brukte så mye penger. Sannsynligvis vet hun allerede svaret, selv om mannen hennes ikke er der sammen med henne. Hvorfor vet hun det? Fordi hun over tid har blitt kjent med hans måte å tenke på når det gjelder at de har et stramt budsjett. Hun forstår derfor hva han ville tenke hvis hun kjøpte dem. Etter hvert som vi blir mer og mer kjent med Jehovas tanker og veier, vil vi på lignende måte bli bedre i stand til å forstå hva han vil at vi skal gjøre i forskjellige situasjoner.

HVORDAN KAN DU FINNE UT HVA JEHOVA MENER?

11. Hvilke spørsmål kan vi stille oss selv når vi leser eller studerer Bibelen? (Se rammen « Når du studerer Guds Ord, så spør deg selv».)

11 For å bli kjent med Jehovas måte å tenke på må vi prioritere personlig studium. Når vi leser eller studerer Guds Ord, kan vi spørre oss selv: Hva lærer dette meg om Jehova, hans rettferdige veier og hans måte å tenke på? Vi må ha samme innstilling som salmisten David, som sang: «Gjør meg kjent med dine veier, Jehova; lær meg dine stier. Få meg til å vandre i din sannhet og lær meg, for du er min frelses Gud. På deg har jeg håpet dagen lang.» (Sal 25:4, 5) Når du mediterer over noe du leser i Bibelen, kan du tenke over slike spørsmål som: Hvordan kan jeg anvende dette i livet mitt? Hvor kan jeg bruke det? Hjemme? På jobben? På skolen? I tjenesten? Når vi har funnet ut hvor vi kan bruke det vi har lest, kan det bli lettere å forstå hvordan vi kan bruke det.

12. Hvordan kan publikasjonene og møtene våre hjelpe oss til å finne ut hva Jehova mener i forskjellige saker?

12 Noe annet vi kan gjøre for å bli godt kjent med Jehovas måte å tenke på, er å merke oss den bibelske veiledningen  vi får fra hans organisasjon. Vi har for eksempel fått Indeks til Vakttårnets publikasjoner og Emneguide for Jehovas vitner, som er laget for å hjelpe oss til å finne ut hva som er Jehovas syn i mange forskjellige situasjoner der vi må treffe personlige avgjørelser. Vi har også stort utbytte av å følge godt med på møtene og å delta i dem. Det å meditere over det vi lærer, vil hjelpe oss til å bli bedre klar over hvordan Jehova tenker, og til å tenke slik som ham. Når vi er flinke til å ta til oss den åndelige maten vår kjærlige Gud gir oss, vil vi gradvis bli bedre kjent med hans veier. Det vil føre til at vi blir bedre i stand til å ta personlige avgjørelser som han vil velsigne.

LA DEG LEDE AV JEHOVAS MÅTE Å TENKE PÅ NÅR DU TAR AVGJØRELSER

13. Nevn et eksempel på hvordan vi kan ta en klok avgjørelse når vi reflekterer over hva Jehova tenker.

13 Tenk over et eksempel som viser hvordan det å ha kunnskap om Jehovas måte å tenke på kan hjelpe oss til å ta kloke avgjørelser. Sett at du ønsker å bli pioner. For å klare det begynner du å ta skritt for å forenkle livet. Men samtidig bekymrer du deg kanskje for om du vil klare å være lykkelig hvis du har mindre materielt sett. Det finnes selvfølgelig ikke noen befaling i Bibelen om at du skal være pioner; du kan fortsette å tjene Jehova som en trofast menighetsforkynner. Men Jesus forsikrer oss om at de som ofrer noe for Riket, vil få mange velsignelser. (Les Lukas 18:29, 30.) Og Bibelen viser at Jehova har behag i vår «munns frivillige offergaver», og i at vi med et glad hjerte gjør det vi kan for å fremme den sanne tilbedelse. (Sal 119:108; 2. Kor 9:7) Det at vi tenker over disse skriftstedene og ber til Jehova om hans ledelse, vil hjelpe oss til å forstå hvordan han tenker. Det kan i sin tur hjelpe oss til å komme fram til en avgjørelse som vil være praktisk for oss i vår situasjon, og som vil ha Jehovas velsignelse.

14. Hvordan kan du finne ut hva Jehova mener om en bestemt klesstil?

14 Tenk over et annet eksempel. Sett at du liker en bestemt klesstil som kanskje kan få noen i menigheten til å reagere. Du vet kanskje ikke om noen spesifikk bibelsk lov som forbyr den. Hva er Jehovas syn på saken? Apostelen Paulus kom med denne inspirerte veiledningen: «Kvinnene skal pynte seg med velordnede klær, med beskjedenhet og et sunt sinn, ikke med hårfletningsfrisyrer og  gull eller perler eller meget kostbar klesdrakt, men på den måten som sømmer seg for kvinner som bekjenner at de har ærbødighet for Gud, nemlig ved gode gjerninger.» (1. Tim 2:9, 10) Prinsippene i denne veiledningen gjelder selvfølgelig like mye menn som kvinner. Som trofaste tjenere for Jehova er vi ikke bare opptatt av hva vi selv foretrekker, men også av hvilken virkning den måten vi kler oss på, og vårt utseende ellers kan ha på andre. Beskjedenhet og kjærlighet vil få oss til å ta i betraktning det våre brødre og søstre mener, for å unngå at de blir urolige eller til og med tar anstøt. (1. Kor 10:23, 24; Fil 3:17) Hvis vi reflekterer over det Bibelen sier, kan det hjelpe oss til å forstå hva Jehova tenker om dette, og til å ta avgjørelser som gleder ham.

15, 16. (a) Hvordan føler Jehova det hvis vi ikke avviser umoralske tanker? (b) Hvordan kan vi vite hva som gleder Jehova, når vi velger underholdning? (c) Hvordan bør vi ta viktige avgjørelser?

15 Bibelen viser at Jehova føler seg såret når mennesker gjør det som er ondt, og når ‘deres tanker bare er onde hele tiden’. (Les 1. Mosebok 6:5, 6.) Ut fra dette forstår vi at det er galt å ha seksuelle fantasier, for det kan føre til alvorlig synd og er i strid med Jehovas måte å tenke på. Disippelen Jakob skrev: «Visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest fredsommelig, rimelig, rede til å adlyde, full av barmhjertighet og gode frukter, ikke partisk, ikke hyklersk.» (Jak 3:17) Det at vi er klar over dette, bør få oss til å holde oss unna underholdning som kan gi oss urene tanker og lyster. Hvis vi har klart for oss hva Bibelen sier om hva Jehova elsker, og hva han hater, vil det ikke være vanskelig for oss å vite hvilke bøker, filmer og spill vi kan eller ikke kan velge. Vi vil ikke trenge å spørre andre om hva vi skal gjøre.

16 Når vi skal treffe avgjørelser, er det ofte flere valgmuligheter som er akseptable i Jehovas øyne. Men når vi må treffe viktige avgjørelser, kan det være fornuftig å søke råd hos de eldste eller hos andre erfarne brødre og søstre. (Tit 2:3–5; Jak 5:13–15) Det ville selvfølgelig ikke være riktig å be andre om å ta en avgjørelse for oss. Vi må øve opp og bruke våre oppfatningsevner. (Hebr 5:14) Vi bør alle handle i samsvar med Paulus’ inspirerte ord: «Hver enkelt skal bære sin egen ansvarsbyrde.» – Gal 6:5, fotn.

17. Hva får vi igjen for å ta avgjørelser som gleder Jehova?

17 Når vi baserer våre avgjørelser på det vi har lært om hvordan Jehova tenker, nærmer vi oss ham og får hans godkjennelse og velsignelse. (Jak 4:8) Det i sin tur gjør at vi får sterkere tro på Jehova. Måtte vi derfor la oss lede av lovene og prinsippene i Bibelen, for de gjør oss kjent med Guds syn på ting. Vi vil selvfølgelig alltid ha nye ting å lære om Jehova. (Job 26:14) Men hvis vi gjør oss iherdige anstrengelser, kan vi allerede nå få den visdom, kunnskap og skjelneevne vi trenger for å treffe gode avgjørelser. (Ordsp 2:1–5) Ufullkomne menneskers ideer og planer forandrer seg, men Jehova forandrer seg aldri. Som salmisten så treffende sier: «Til uavgrenset tid skal Jehovas råd stå fast; hans hjertes tanker er for generasjon etter generasjon.» (Sal 33:11) Ja, når vi lærer å tenke slik vår allvise Gud, Jehova, tenker, og handler i samsvar med det, vil de personlige avgjørelsene vi tar, være de beste.