Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«Gå ... og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene»

«Gå ... og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene»

«Gå ... og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene, idet dere døper dem ... og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» – MATT 28:19, 20.

SANGER: 141, 97

1, 2. Hvilke spørsmål oppstår på bakgrunn av det Jesus sa i Matteus 24:14?

DET er få som vil nekte for at Jehovas vitner er kjent for å forkynne. Du har kanskje til og med møtt noen i tjenesten som har sagt at selv om de ikke er enige i det vi tror på, så respekterer de oss for det arbeidet vi gjør. Som vi vet, forutsa Jesus at det gode budskap om Riket skulle bli forkynt på «hele den bebodde jord». (Matt 24:14) Men hvordan vet vi at det arbeidet vi gjør, er en oppfyllelse av Jesu profeti? Er det arrogant av oss å si at det er vi som utfører det arbeidet Jesus profeterte om?

2 Det er mange religiøse grupper som mener at de forkynner evangeliet, eller det gode budskap. Men deres forkynnelse er ofte begrenset til gudstjenester, programmer på tv eller internett eller personlige vitnesbyrd, der medlemmer forteller om egne opplevelser. Andre peker på at de gjør veldedig arbeid eller utretter mye innen helsearbeid og utdanning. Men var det slike aktiviteter Jesus hadde i tankene  da han sa at hans disipler skulle forkynne?

3. Hvilke fire ting må Jesu etterfølgere gjøre, ifølge Matteus 28:19, 20?

3 Skulle Jesu disipler passivt vente på at folk kom til dem? Definitivt ikke! Etter sin oppstandelse sa Jesus til flere hundre av disiplene sine: «derfor og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene, idet dere døper dem ... og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» (Matt 28:19, 20) Det er altså fire ting vi må gjøre. Vi må gjøre disipler, døpe dem og gi dem undervisning, men hva var det første vi skulle gjøre? Jesus sa: «Gå»! En bibelkommentator sa om denne befalingen: «Å ‘gå’ – enten over gaten eller over havet – er hver enkelt troendes oppgave.» – Matt 10:7; Luk 10:3.

4. Hva innebærer det å bli «menneskefiskere»?

4 Siktet Jesus bare til de anstrengelsene som hans etterfølgere skulle gjøre seg som enkeltpersoner, eller hadde han i tankene en organisert forkynnelseskampanje? Siden det ikke ville være mulig for én enkelt person å forkynne for «alle nasjonene», ville dette arbeidet kreve at mange gjorde en felles, organisert innsats. Jesus antydet dette da han inviterte disiplene til å bli «menneskefiskere». (Les Matteus 4:18–22.) Jesus refererte ikke her til det å sitte alene og fiske med snøre og agn og passivt vente på at fisken skal bite. Han refererte i stedet til det å bruke fiskegarn – en arbeidskrevende metode som noen ganger innebar at mange måtte samarbeide på en koordinert måte. – Luk 5:1–11.

5. Hvilke fire spørsmål må vi få svar på, og hvorfor?

5 For å vite hvem som forkynner det gode budskap i dag som en oppfyllelse av Jesu profeti, må vi få svar på disse fire spørsmålene:

  • Hva bør være budskapet som blir forkynt?

  • Hva bør være motivet for å forkynne?

  • Hvilke metoder bør brukes?

  • Hvor omfattende bør dette arbeidet være, og hvor lenge bør det pågå?

Svarene på disse spørsmålene vil ikke bare hjelpe oss til å finne ut hvem det er som utfører dette livreddende arbeidet, men også styrke vår beslutning om å fortsette å forkynne. – 1. Tim 4:16.

HVA BØR VÆRE BUDSKAPET?

6. Hvorfor kan du ha tillit til at Jehovas vitner forkynner det budskapet Jesus sa skulle forkynnes?

6 Les Lukas 4:43. Jesus forkynte «det gode budskap om Guds rike», og han forventer at hans disipler gjør det samme. Hvilken gruppe er det som forkynner dette budskapet for «alle nasjonene»? Svaret er opplagt – bare Jehovas vitner. Selv noen av våre motstandere erkjenner dette. For eksempel sa en misjonsprest en gang til en forkynner at han hadde bodd i mange forskjellige land, og at han hadde spurt vitnene i hvert land om hvilket budskap de forkynte. Hvilket svar hadde han fått? Presten sa: «De var alle så dumme at de svarte det samme: ‘Det gode budskap om Riket.’» Disse vitnene var langt fra «dumme». Det de sa, viste at de var forent, slik sanne kristne bør være. (1. Kor 1:10) Guds rike er også det sentrale budskapet i Vakttårnet – Forkynner av Jehovas rike. Dette bladet kommer ut  på 254 språk og har et gjennomsnittlig opplag på nesten 59 millioner. Det gjør det til verdens mest utbredte blad.

7. Hvorfor kan vi si at kristenhetens prester ikke forkynner det budskapet Jesus sa skulle forkynnes?

7 Kristenhetens prester forkynner ikke budskapet om Guds rike. Hvis de snakker om Riket, sier de ofte at det er en følelse eller en tilstand i en kristens hjerte. (Luk 17:21) De hjelper ikke folk til å forstå at Guds rike er en regjering i himmelen med Jesus Kristus som Konge, at Riket er løsningen på hele menneskehetens problemer, og at det snart kommer til å fjerne all ondskap fra jorden. (Åp 19:11–21) I stedet fokuserer de på Jesus som et spedbarn ved juletider og som et døende menneske ved påsketider. Det ser ut til at de ikke vet noen ting om det Jesus skal utrette som jordens nye Hersker. De har ikke forstått hvilket budskap det er meningen de skal forkynne. Det er derfor ikke noe rart at de heller ikke har forstått hva som bør være motivet for å forkynne.

HVA BØR VÆRE MOTIVET FOR Å FORKYNNE?

8. Hva er feil motiv for å forkynne?

8 Hva bør være motivet for å forkynne? Ikke å samle inn penger eller å bygge flotte bygninger. Jesus sa til disiplene: «Dere har fått det for intet; gi det for intet.» (Matt 10:8) Forkynnelsesarbeidet er ikke noe vi bør prøve å tjene penger på. (2. Kor 2:17, fotn.) De som forkynner budskapet, bør ikke gjøre det fordi de ønsker å ha økonomisk fordel av det. (Les Apostlenes gjerninger 20:33–35.) Til tross for denne klare veiledningen er de fleste trossamfunn opptatt av å samle inn penger for å betale lønn til prestene sine og til mange andre ansatte eller for å overleve økonomisk. I mange tilfeller har kristenhetens ledere samlet seg stor velstand. – Åp 17:4, 5.

9. Hvordan har Jehovas vitner vist at de deltar i forkynnelsesarbeidet med det rette motivet?

9 Hvordan finansierer Jehovas vitner arbeidet sitt? Arbeidet deres støttes av frivillige bidrag. (2. Kor 9:7) Det blir ikke tatt opp kollekt i Rikets sal eller på stevnene. Likevel brukte Jehovas vitner bare i forrige tjenesteår 1,93 milliarder timer på å forkynne det gode budskap og lede over 9 millioner gratis bibelstudier hver måned. Ikke bare forkynner de uten å ta betalt for det – de dekker også selv med glede de utgiftene de har i dette arbeidet. En samfunnsforsker sa om det arbeidet Jehovas vitner utfører: «Hovedmålet er å forkynne og å undervise. ... De har ikke et presteskap, noe som i betydelig grad holder kostnadene nede.» Hva er så motivet vårt for å utføre dette frivillige arbeidet? For å si det enkelt gjør vi det fordi vi elsker Jehova, og fordi vi elsker vår neste. Denne villige innstillingen er en oppfyllelse av profetien i Salme 110:3. (Les.)

HVILKE METODER BØR BRUKES?

Vi forkynner overalt der folk er å treffe (Se avsnitt 10)

10. Hvilke metoder brukte Jesus og disiplene for å forkynne?

10 Hvilke metoder brukte Jesus og disiplene for å forkynne det gode budskap? De oppsøkte folk overalt der de var å finne – på offentlige steder og i hjemmene deres. Forkynnelsesarbeidet innebar å lete fra hus til hus etter dem ‘som fortjente det’. (Matt 10:11; Luk  8:1; Apg 5:42; 20:20) Denne systematiske måten å arbeide på viste at de ikke gjorde forskjell på folk.

11, 12. Hva gjør kristenheten for å forkynne det gode budskap, sammenlignet med det Jehovas folk gjør?

11 Har kristenhetens kirkesamfunn fulgt dette mønsteret? Medlemmene der har stort sett vært fornøyde med å overlate forkynnelsen til et lønnet presteskap. Men i stedet for å være «menneskefiskere» virker kristenhetens presteskap mer opptatt av å holde på de «fiskene» de allerede har. Noen ganger har riktignok enkelte religiøse ledere prøvd å oppmuntre medlemmene i kirken sin til å gå i gang med en form for evangelisering. Tidlig i år 2001 uttalte for eksempel pave Johannes Paul 2. i et brev: «Opp gjennom årene har jeg ofte gjentatt oppfordringen til nyevangelisering. Dette gjør jeg nå igjen ... Vi må i oss selv gjenopplive den brennende overbevisningen som Paulus hadde da han utbrøt: ‘Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet.’» Paven fortsatte med å si at dette oppdraget «ikke kan overlates til en gruppe ‘spesialister’, men at alle medlemmer av Guds folk har et ansvar i denne forbindelse». Men hvor mange har fulgt denne oppfordringen?

12 Hva med Jehovas vitner? De er de eneste som forkynner at Jesus har regjert som Konge siden 1914. De prioriterer forkynnelsesarbeidet høyt, akkurat som Jesus gav befaling om. (Mark 13:10) En bok om trossamfunn i USA sier: «For Jehovas vitner er det å misjonere viktigere enn alt annet.» Forfatteren siterer så et vitne og sier: «Når de ser sult, ensomhet og dårlig helse, prøver de å hjelpe, ... men de glemmer aldri at deres viktigste oppgave er å formidle et åndelig budskap om verdens ende og om behovet for frelse.» (Pillars of Faith – American Congregations and Their Partners) Jehovas vitner fortsetter å forkynne dette budskapet og bruker metoder som Jesus og disiplene brukte.

HVOR OMFATTENDE BØR ARBEIDET VÆRE, OG HVOR LENGE SKAL DET PÅGÅ?

13. Hvor omfattende bør forkynnelsesarbeidet være?

13 Jesus beskrev omfanget av forkynnelsesarbeidet da han sa at det gode budskap skulle bli forkynt «på hele den bebodde jord». (Matt 24:14) Det skulle gjøres disipler «av mennesker av alle nasjonene». (Matt 28:19, 20) Det betyr at arbeidet skulle være globalt.

14, 15. Hva er det som viser at Jehovas vitner har oppfylt Jesu profeti når det gjelder omfanget av forkynnelsen? (Se de første bildene i artikkelen.)

14 Hvordan har Jehovas vitner oppfylt Jesu profeti når det gjelder omfanget av forkynnelsesarbeidet? La oss se på noen fakta. I USA finnes det omtrent 600 000 prester og religiøse  ledere i de forskjellige kristne trossamfunnene, mens det finnes omkring 1,2 millioner Jehovas vitner der. På verdensbasis har den romersk-katolske kirke litt over 400 000 prester, mens det er rundt 8 millioner Jehovas vitner som forkynner det gode budskap verden over, i 240 land og områder. For et fantastisk arbeid som blir utført, alt til Jehovas pris og ære! – Sal 34:1; 51:15.

15 Som Jehovas vitner ønsker vi å nå så mange som mulig med det gode budskap før enden kommer. Det vi gjør for å oversette og utgi bibelsk litteratur, er unikt. Millioner av bøker, blad, traktater og stevne- og minnehøytidsinvitasjoner har blitt distribuert gratis. Vi har produsert forskjellige publikasjoner på over 700 språk. Det er blitt utgitt over 200 millioner eksemplarer av Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter på over 130 språk. Bare i fjor produserte vi cirka 4,5 milliarder bibelske publikasjoner. På vårt offisielle nettsted finnes det informasjon på over 750 språk. Hvilken annen religiøs gruppe utfører et lignende arbeid?

16. Hvordan vet vi at Jehovas vitner har Guds ånd?

16 Hvor lenge skulle det forutsagte forkynnelsesarbeidet pågå? Jesus sa at dette verdensomfattende arbeidet skulle pågå helt til enden kom. Hvilken annen religiøs gruppe har fortsatt å forkynne det gode budskap i disse avgjørende siste dager? Noen av dem vi treffer i tjenesten, sier kanskje: «Det er vi som har den hellige ånd, men det er dere som gjør arbeidet.» Men er ikke det at vi klarer å fortsette å forkynne, et bevis for at vi har Guds ånd? (Apg 1:8; 1. Pet 4:14) Fra tid til annen har enkelte religiøse grupper prøvd å gjøre det som Jehovas vitner hele tiden gjør, men slike forsøk mislykkes som regel. Andre utfører såkalt misjonærarbeid i en begrenset periode for så å vende tilbake til sitt vanlige liv. Og noen prøver kanskje til og med å gå fra dør til dør, men de forkynner ikke det gode budskap om Riket. Så det kan ikke være de som utfører det arbeidet Jesus startet.

HVEM ER DET SOM FORKYNNER DET GODE BUDSKAP I DAG?

17, 18. (a) Hvorfor kan vi være sikre på at det er Jehovas vitner som forkynner det gode budskap om Riket i dag? (b) Hvordan er det mulig for oss å fortsette å forkynne?

17 Så hvem er det som forkynner det gode budskap om Guds rike i dag? Bare Jehovas vitner! Hvorfor kan vi være så sikre på det? Fordi vi forkynner det rette budskapet, det gode budskap om Guds rike. Vi bruker også de riktige metodene, ettersom vi oppsøker folk. Vi har det rette motivet for å forkynne – kjærlighet, ikke økonomisk fortjeneste. Vi forkynner i større omfang enn noen andre – for mennesker fra alle nasjoner og språkgrupper. Og vi vil fortsette å utføre dette arbeidet uten opphold, år etter år, helt til enden kommer.

18 Det er virkelig imponerende å se alt som blir utrettet av Guds folk i den spennende tiden vi lever i. Men hvordan er alt dette mulig? Apostelen Paulus svarer på det i sitt brev til filipperne: «Gud er den som, for sitt velbehags skyld, virker i dere, for at dere skal både ville og virke.» (Fil 2:13) Måtte vår kjærlige Far fortsette å gi oss alle styrke til å forkynne det gode budskap og fullføre vår tjeneste. – 2. Tim 4:5.