Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Mai 2016

Forandrer Bibelen fortsatt livet ditt?

Forandrer Bibelen fortsatt livet ditt?

«Bli forvandlet ved å fornye deres sinn.» – ROM 12:2.

SANGER: 61, 52

1–3. (a) Hvilke forandringer kan det være vanskelig for oss å gjøre etter dåpen? (b) Hva kan det være at vi spør oss selv om når vi opplever at det er vanskeligere å gjøre framskritt enn vi hadde trodd? (Se de første bildene i artikkelen.)

DA Kevin [1] lærte sannheten, fikk han et sterkt ønske om å komme i et nært forhold til Jehova. Men i mange år hadde han spilt om penger, røykt, drukket og misbrukt narkotika. For å bli godkjent av Gud måtte Kevin slutte med disse gale tingene. Han klarte det ved å stole på Jehova og på den kraft Hans skrevne Ord har til å forandre folk. – Hebr 4:12.

2 Sluttet Kevin å gjøre forandringer etter at han var blitt døpt? Nei, for han måtte fortsatt jobbe med å utvikle og forbedre sine kristne egenskaper. (Ef 4:31, 32) Han oppdaget for eksempel at det var overraskende vanskelig å styre temperamentet sitt. Han innrømmet: «Det å lære å styre temperamentet var faktisk vanskeligere enn å kvitte meg med de dårlige vanene mine!» Kevin klarte å gjøre de nødvendige forandringene  ved hjelp av oppriktige bønner og grundig bibelstudium.

3 I likhet med Kevin måtte mange av oss gjøre store forandringer før vi ble døpt, for å leve i samsvar med Bibelens grunnleggende krav. Etter dåpen så vi behovet for å fortsette å gjøre forandringer – mindre forandringer – for å etterligne Gud og Kristus enda bedre. (Ef 5:1, 2; 1. Pet 2:21) Vi har kanskje merket at vi har lett for å være kritiske, at vi har menneskefrykt, eller at vi har en tendens til å spre skadelig sladder eller har en annen svakhet. Har det vært vanskeligere å gjøre forbedringer på disse områdene enn vi hadde trodd? I så fall kan det være at vi tenker: «Når jeg har klart å gjøre store forandringer, hvorfor er det da så vanskelig å gjøre små forandringer? Hvordan kan jeg fortsette å la Bibelen forandre livet mitt?»

HA REALISTISKE FORVENTNINGER

4. Hvorfor er vi ikke i stand til å glede Jehova i alt vi gjør?

4 Vi som kjenner og elsker Jehova, ønsker av hele vårt hjerte å gjøre det som gleder ham. Men uansett hvor inderlig dette ønsket er, er vi ikke i stand til alltid å gjøre det Gud vil, siden vi er ufullkomne. Vi føler at vi er i samme situasjon som apostelen Paulus, som skrev: «Evnen til å ønske er til stede hos meg, men evnen til å bevirke det som er godt, er ikke til stede.» – Rom 7:18; Jak 3:2.

5. Hvilke forandringer gjorde vi før vi ble døpt, men hvilke svakheter kan det være at vi fortsatt kjemper med?

5 Vi har sluttet å gjøre gale ting som ville ha gjort at vi ikke var kvalifisert til å tilhøre den kristne menighet. (1. Kor 6:9, 10) Men vi er fortsatt ufullkomne. (Kol 3:9, 10) Det er derfor urealistisk å forvente at vi etter dåpen – eller etter mange år i sannheten for den saks skyld – ikke lenger vil gjøre feil, oppleve tilbakefall eller slite med gale motiver og tilbøyeligheter. Noen svakheter må vi kanskje kjempe med i mange år.

6, 7. (a) Hva er det som gjør det mulig for oss å være Jehovas venner selv om vi er ufullkomne? (b) Hvorfor bør vi ikke nøle med å be Jehova om tilgivelse?

6 Det at vi er ufullkomne, trenger ikke å hindre oss i å være Jehovas venner eller i å fortsette å tjene ham. Tenk over dette: Da Jehova drog oss til seg, visste han at vi av og til kom til å gjøre feil. (Joh 6:44) Siden han kjenner våre karaktertrekk og vet hva som bor i hjertet vårt, var han selvfølgelig klar over hva slags ufullkomne tendenser som ville være spesielt utfordrende for oss. Og han visste at vi fra tid til annen ville komme til å synde. Likevel ville han ha oss som sine venner.

7 Kjærlighet fikk Gud til å gi oss en dyrebar gave – han gav sin elskede Sønn som et gjenløsningsoffer. (Joh 3:16) Hvis vi angrer og ber om Jehovas tilgivelse på grunnlag av dette verdifulle offeret når vi har gjort en feil, kan vi ha tillit til at vårt vennskap med ham fortsatt er intakt. (Rom 7:24, 25; 1. Joh 2:1, 2) Bør vi nøle med å benytte oss av gjenløsningsofferets goder fordi vi føler oss urene eller syndige? Selvfølgelig ikke! Det ville være som å la være å vaske hendene når de er skitne. Husk at det var angrende syndere Jesus døde for. Takket være gjenløsningen kan vi derfor være Jehovas venner selv om vi er ufullkomne. – Les 1. Timoteus 1:15.

8. Hvorfor må vi ikke ta lett på svakhetene våre?

8 Vi tar selvfølgelig ikke lett på svakhetene våre. For å kunne ta vare på og  styrke vårt vennskap med Jehova må vi anstrenge oss for å etterligne ham og Kristus mer og mer, og være den slags mennesker de ønsker at vi skal være. (Sal 15:1–5) Vi må også prøve å ha kontroll over våre ufullkomne tilbøyeligheter – noen av dem klarer vi kanskje til og med å fjerne. Enten vi nettopp har blitt døpt eller har vært i sannheten i mange år, må vi ‘fortsette å bli brakt i den rette tilstand’. – 2. Kor 13:11.

9. Hvordan vet vi at det å ta på den nye personlighet er en vedvarende prosess?

9 Det er nødvendig å fortsette å anstrenge seg for å «bli brakt i den rette tilstand» og «ta på den nye personlighet». Paulus sa til sine medkristne: «Dere skal legge av den gamle personlighet, som svarer til deres tidligere livsførsel, og som blir fordervet i samsvar med sine bedragerske begjær; men ... dere skal bli gjort nye [«dere skal fortsette å bli nye», New World Translation, 2013-utg.] i deres sinns drivkraft og ta på den nye personlighet, som ble skapt i samsvar med Guds vilje i sann rettferdighet og lojalitet.» (Ef 4:22–24) Ordene «fortsette å bli nye» viser at det å ta på den nye personlighet er en vedvarende prosess. Det er oppmuntrende, for det betyr at uansett hvor lenge vi har tjent Jehova, kan vi fortsette å gjøre framskritt når det gjelder å utvikle og finpusse de kristne egenskapene som den nye personlighet består av. Ja, Bibelen kan fortsette å forandre livet vårt.

HVORFOR ER DET SÅ VANSKELIG?

10. Hva må vi gjøre for å fortsette å gjøre forandringer med Bibelens hjelp, og hvilke spørsmål stiller vi kanskje?

10 Vi må anstrenge oss for å la Guds Ord fortsette å forandre oss. Men hvorfor trenger vi å anstrenge oss så hardt? Hvis Jehova velsigner anstrengelsene våre, hvorfor er det ikke da lettere for oss å gjøre åndelige framskritt? Kunne ikke Jehova ganske enkelt ha gjort de urette tilbøyelighetene våre så svake at det ble lett for oss å gjøre det som er rett?

11–13. Hvorfor forventer Jehova at vi anstrenger oss for å overvinne svakhetene våre?

11 Når vi tenker på universet, forstår vi at Jehova har stor makt. Ta for eksempel solen, som omdanner over fire millioner tonn materie til energi hvert sekund. Selv om bare en liten del av denne energien passerer gjennom jordens atmosfære, blir det gitt nok lys og varme til at livet på jorden kan opprettholdes. (Sal 74:16; Jes 40:26) Jehova gir også sine jordiske tjenere kraft når de trenger det. (Jes 40:29) Ja, han kunne til og med ha gitt oss den styrke vi trengte for å overvinne alle svakhetene våre uten at vi behøvde å kjempe med eller lære av feilene våre. Hvorfor gjør han ikke det?

12 Jehova har gitt oss en fri vilje, noe som virkelig er en stor gave. Ved å velge å gjøre hans vilje og ved å anstrenge oss hardt for å gjøre det viser vi hvor dypt vi elsker ham, og at vi ønsker å glede ham. Vi viser også at vi støtter hans overherredømme. Satan har utfordret Jehovas overherredømme, så når vi frivillig gjør oss iherdige anstrengelser for å støtte Jehovas rett til å styre, er dette noe som vår gode himmelske Far utvilsomt setter stor pris på. (Job 2:3–5; Ordsp 27:11) Men hvis Jehova hadde gjort det slik at vi overhodet ikke trengte å anstrenge oss for å kjempe mot våre ufullkomne tilbøyeligheter for å glede ham, ville vi ikke hatt noe bevis for våre påstander om at vi lojalt støtter hans overherredømme.

13 Jehova sier derfor at vi må gjøre oss ‘oppriktige anstrengelser’ for å utvikle  de egenskapene han vil at vi skal ha. (Les 2. Peter 1:5–7; Kol 3:12.) Han forventer at vi anstrenger oss for å ha kontroll over tankene og følelsene våre. (Rom 8:5; 12:9) Når vi jobber hardt for å gjøre en forandring og så lykkes, føler vi en spesiell glede. Og vi ser at Bibelen fortsatt forandrer livet vårt.

LA GUDS ORD FORTSETTE Å FORANDRE DEG

14, 15. Hva kan vi gjøre for å utvikle egenskaper som Jehova setter pris på? (Se rammen « Bibelen og bønn forandret livet deres».)

14 Hva kan vi gjøre for å utvikle slike egenskaper som Jehova setter pris på? I stedet for bare å bestemme selv hva vi må gjøre for å forandre oss, må vi følge de instruksene Gud gir oss, for i Romerne 12:2 står det: «La dere ikke lenger forme etter denne tingenes ordning, men bli forvandlet ved å fornye deres sinn, så dere kan prøve for dere selv hva som er Guds gode og antagelige og fullkomne vilje.» Ved hjelp av sitt Ord og sin hellige ånd hjelper Jehova oss til å forstå hva som er hans vilje, til å gjøre hans vilje og til å forandre livet vårt i den grad det er nødvendig for å oppfylle hans krav. Vi må lese Bibelen hver dag, meditere over det vi leser, og be om å få hellig ånd. (Luk 11:13; Gal 5:22, 23) Når vi lar Guds hellige ånd virke på oss og vi lærer oss å tenke slik Jehova tenker, vil det vi tenker, sier og gjør, bli mer i samsvar med Jehovas vilje. Men selv da må vi hele tiden passe på at vi ikke gir etter for svakhetene våre. – Ordsp 4:23.

Det kan være nyttig for oss å samle skriftsteder og artikler som handler om svakhetene våre, og lese dem fra tid til annen (Se avsnitt 15)

15 I tillegg til å lese Bibelen hver dag må vi studere den sammen med publikasjonene våre med tanke på å etterligne Jehovas enestående egenskaper. Mange artikler i Vakttårnet og Våkn opp! lærer oss hvordan vi kan utvikle kristne egenskaper og overvinne svakhetene våre. Kanskje vi synes at noen skriftsteder og artikler er til spesielt stor hjelp for oss. Vi kan samle disse skriftstedene og artiklene, slik at vi kan lese dem innimellom.

16. Hvorfor bør vi ikke miste motet hvis vi ikke raskt klarer å gjøre forandringer?

16 Hvis du synes at den åndelige framgangen din går tregt, må du huske at det tar tid å utvikle åndelige egenskaper. Det er en vedvarende prosess, så vi må være tålmodige når vi jobber med å la Bibelen fortsette å gjøre positive forandringer i livet vårt. Til å begynne med må vi kanskje tvinge oss selv til å gjøre det Bibelen sier er riktig. Men jo mer vi tenker og handler slik Jehova ønsker, jo lettere og mer naturlig vil det sannsynligvis bli. – Sal 37:31; Ordsp 23:12; Gal 5:16, 17.

 TENK PÅ HVOR FANTASTISK FRAMTIDEN VIL BLI

17. Hva kan vi se fram til hvis vi fortsetter å være lojale mot Jehova?

17 Lojale tjenere for Jehova vil til slutt bli fullkomne, og de vil få det privilegiet å tjene ham i all evighet. Da vil det ikke lenger være en kamp å legge for dagen de egenskapene Jehova vil at vi skal ha; det vil tvert imot være noe som alltid gir oss stor glede. I mellomtiden, takket være gjenløsningen, lar vår kjærlige Gud oss få tilbe ham. Vi kan gjøre det selv om vi er ufullkomne, hvis vi fortsetter å anstrenge oss for å la den kraften som Guds Ord har til å forandre folk, få virke på oss.

18, 19. Hvordan kan vi være sikre på at Bibelen har makt til å fortsette å forandre livet vårt?

18 Kevin, som er nevnt tidligere, gikk hardt inn for å få kontroll over temperamentet sitt. Han mediterte over og fulgte bibelske prinsipper, og han tok imot hjelp og veiledning fra andre brødre. I løpet av noen få år hadde Kevin gjort store forbedringer. Etter hvert ble han kvalifisert til å bli menighetstjener, og de siste 20 årene har han tjent som eldste. Men han er klar over at han fremdeles må kjempe mot svakhetene sine.

19 Kevins erfaring viser at Bibelen hjelper Guds folk til å fortsette å gjøre positive forandringer i livet sitt. Måtte vi derfor aldri gi opp, men la Guds Ord fortsette å forandre oss og hjelpe oss til å komme i et nærere forhold til Jehova. (Sal 25:14) Når vi ser at Jehova velsigner anstrengelsene våre, har vi tydelige beviser for at Bibelen kan fortsette å forandre livet vårt. – Sal 34:8.

^ [1] (Avsnitt 1) Navnet er forandret.