Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

I vår tids oppfyllelse er mannen med en sekretærs blekkhorn et bilde på Jesus Kristus, den som merker dem som skal få overleve

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Hvem er mannen med en sekretærs blekkhorn og de seks mennene med slagvåpen som Esekiel så i et syn, et bilde på?

De er et bilde på de himmelske hærstyrkene som var involvert i ødeleggelsen av Jerusalem, og de himmelske hærstyrkene som vil være involvert i ødeleggelsen av Satans onde verden i Harmageddon. Hva er grunnlaget for denne justerte forståelsen?

Før det frafalne Jerusalem ble ødelagt i år 607 fvt., gav Jehova Esekiel et syn der han fikk se hvilke onde ting som skjedde i Jerusalem. Så fikk han i synet se hva som skulle skje med byen før den ble ødelagt. Han så seks menn med slagvåpen. Midt iblant dem så han også en mann som var «kledd i lin», og som hadde «en sekretærs blekkhorn». (Esek 8:6–12; 9:2, 3) Mannen med blekkhornet fikk denne beskjeden: «Gå midt gjennom byen, midt gjennom Jerusalem, og du skal sette et merke i pannen på de menn som sukker og stønner over alle de vederstyggeligheter som blir gjort i dens midte.» Så fikk mennene med slagvåpen beskjed om å drepe alle i byen som ikke hadde merket. (Esek 9:4–7) Hva lærer dette synet oss, og hvem er mannen med en sekretærs blekkhorn et bilde på?

Denne profetien ble gitt i 612 fvt., og den ble første gang oppfylt da Jerusalem ble ødelagt fem år senere. Det var de hedenske babylonerne som ødela byen, men de fungerte som Jehovas domsfullbyrdere. (Jer 25:9, 15–18) Jehova brukte dem til å straffe sitt frafalne folk. Men ødeleggelsen skulle ikke være vilkårlig – de rettferdige skulle ikke tilintetgjøres sammen med de onde. Jehova sørget for at de jødene som tok avstand fra de avskyelige tingene som skjedde i byen, skulle kunne redde livet.

I synet var Esekiel verken involvert i arbeidet med å merke folk eller i selve ødeleggelsen. Det var i stedet englene som skulle lede ødeleggelsen. Så denne profetien lar oss på en måte se bak kulissene, inn i selve himmelen. Jehova hadde ikke gitt englene bare i oppdrag å organisere tilintetgjørelsen av de onde, men også å skille ut de rettferdige, som skulle få overleve. *

Når det gjelder oppfyllelsen av dette profetiske synet i vår tid, har vi tidligere forklart at mannen med en sekretærs blekkhorn er et bilde på den salvede rest. Vi forstod det slik at de som reagerer positivt på det budskapet som blir forkynt, nå får det merket som gjør at de kan overleve. De siste årene har det imidlertid blitt tydelig at det er nødvendig å justere denne forklaringen. Ifølge Matteus 25:31–33 er det Jesus som dømmer menneskene. Han avsier den endelige dommen i den store trengsel når han skiller de sauelignende, som skal overleve, fra de geitlignende, som skal bli tilintetgjort.

Hva kan vi lære av Esekiels syn, i lys av denne justerte forståelsen? I hvert fall fem ting:

  1. I tiden før Jerusalem ble ødelagt, hadde Esekiel tjent som vaktmann sammen med Jeremia, akkurat som Jesaja tidligere hadde tjent som vaktmann. I dag bruker Jehova en liten gruppe av sine salvede tjenere til å gi sitt folk åndelig mat og til å advare andre før den store trengsel begynner. I virkeligheten er alle blant Guds folk, alle Kristi tjenestefolk, med på å advare andre. – Matt 24:45–47.

  2. Esekiel var ikke involvert i selve merkingen av dem som skulle få overleve, og Guds tjenere i dag er heller ikke involvert i merkingen av dem som skal få overleve. De bare formidler  Jehovas budskap og advarer folk. Dette forkynnelsesarbeidet blir utført under ledelse av englene. – Åp 14:6.

  3. På Esekiels tid var det ingen som fikk et bokstavelig merke i pannen. Det er det heller ikke i dag. Hva må mennesker gjøre for å få det symbolske merket som betyr at de får overleve? De må reagere positivt på det forkynnelsesarbeidet som nå pågår, ta på den kristne personlighet, innvie seg til Jehova og lojalt støtte Kristi brødre. (Matt 25:35–40) De som gjør dette, vil i løpet av den store trengsel få det merket som gjør at de får overleve.

  4. I vår tids oppfyllelse er mannen med en sekretærs blekkhorn et bilde på Jesus Kristus, den som merker dem som skal få overleve. De som tilhører den store skare, vil få dette merket når de blir dømt som sauer under den store trengsel. Det gjør at de kan få leve evig her på jorden. – Matt 25:34, 46. *

  5. I vår tids oppfyllelse er de seks mennene med slagvåpen et bilde på Jesu himmelske hærstyrker med Jesus i spissen. De skal snart ødelegge nasjonene og fjerne all ondskap. – Esek 9:2, 6, 7; Åp 19:11–21.

De tingene vi lærer av dette synet, styrker vår tillit til at Jehova ikke ødelegger de rettferdige sammen med de onde. (2. Pet 2:9; 3:9) Vi blir også minnet om hvor viktig forkynnelsesarbeidet i vår tid er. Alle må få høre advarselen før enden kommer! – Matt 24:14.

^ avsn. 6 De som ble spart, for eksempel Baruk (Jeremias sekretær), etiopieren Ebed-Melek og rekabittene, hadde ikke et bokstavelig merke i pannen. (Jer 35:1–19; 39:15–18; 45:1–5) De fikk et symbolsk merke, som betydde at de skulle få overleve.

^ avsn. 12 Trofaste salvede trenger ikke dette merket. De vil i stedet bli endelig beseglet enten før de dør, eller før den store trengsel begynner. – Åp 7:1, 3.