Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Juni 2016

La ikke andres feil få deg til å snuble

La ikke andres feil få deg til å snuble

«Fortsett å ... tilgi hverandre villig.» – KOL 3:13.

SANGER: 121, 75

1, 2. Hvordan har Bibelen forutsagt økningen blant Jehovas folk?

JEHOVAS trofaste tjenere på jorden, hans vitner, utgjør virkelig en unik organisasjon. Den består riktignok av mennesker som er ufullkomne, og som har sine feil, men Guds hellige ånd har hjulpet sin verdensomspennende menighet til å vokse og ha framgang. Tenk over noen av de måtene Jehova har velsignet sitt villige, men ufullkomne folk på.

2 Da de siste dager begynte i 1914, var Guds tjenere på jorden relativt få. Men Jehova velsignet forkynnelsesarbeidet deres. I tiårene som fulgte, lærte millioner av mennesker bibelske sannheter og ble Jehovas vitner. Jehova forutsa denne fantastiske veksten da han sa: «Den lille skal bli til tusen, og den ringe til en mektig nasjon. Jeg, Jehova, skal påskynde det når tiden er inne.» (Jes 60:22) Denne profetien har så absolutt blitt oppfylt nå i de siste dager. Faktisk er antall Jehovas vitner på jorden i dag større enn befolkningstallet i mange land.

3. Hvordan har Guds tjenere vist kjærlighet?

3 I løpet av denne tiden har Jehova også hjulpet sitt folk til  å etterligne hans viktigste egenskap – kjærlighet – i større grad. (1. Joh 4:8) Jesus, som virkelig etterlignet Jehovas kjærlighet, sa til sine etterfølgere: «Jeg gir dere et nytt bud, at dere skal elske hverandre ... Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» (Joh 13:34, 35) I en tid da mange nasjoner har utkjempet voldsomme kriger, har Jehovas tjenere fortsatt å vise kjærlighet til hverandre. I den andre verdenskrig, for eksempel, ble omkring 55 millioner mennesker drept, men Jehovas vitner deltok ikke i dette blodbadet. (Les Mika 4:1, 3.) Dette har hjulpet dem til å være ‘rene for alles blod’. – Apg 20:26.

4. Hvorfor er det bemerkelsesverdig at Guds folk har økning?

4 Den framgangen Guds folk har, finner sted til tross for at vi lever i en fiendtlig innstilt verden, som Bibelen sier kontrolleres av Satan, «denne tingenes ordnings gud». (2. Kor 4:4) Han manipulerer både de politiske elementene og massemediene i denne verden. Han er imidlertid ikke i stand til å stoppe forkynnelsen av det gode budskap. Men siden han vet at han har kort tid igjen, prøver han å få mennesker til å slutte å tilbe Jehova, og han bruker forskjellige metoder til dette. – Åp 12:12.

NÅR VÅR LOJALITET BLIR SATT PÅ PRØVE

5. Hvorfor kan det skje at noen sårer oss? (Se det første bildet i artikkelen.)

5 Den kristne menighet legger vekt på at vi må elske Gud og våre medmennesker. Dette er i tråd med det Jesus svarte da han ble spurt om hva som var det viktigste budet. Han sa: «‘Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.’ Dette er det største og første bud. Det andre, som er likt det, er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’» (Matt 22:35–39) Men Bibelen er tydelig på at vi alle, som følge av Adams synd, er født ufullkomne. (Les Romerne 5:12, 19.) Så det kan skje at noen i menigheten sier eller gjør noe som sårer oss eller gjør oss opprørt. Det kan sette vår kjærlighet til Jehova og til hans folk på prøve. Hva vil vi gjøre i en slik situasjon? Også i gammel tid hendte det at trofaste tjenere for Gud sa eller gjorde ting som andre ble såret eller opprørt av, og vi kan lære av det Bibelen forteller om dette.

Hvis du hadde bodd i Israel samtidig som Eli og sønnene hans, hvordan ville du da ha reagert på det du så? (Se avsnitt 6)

6. Hvordan sviktet Eli når det gjaldt å refse sønnene sine?

6 Ta for eksempel øverstepresten Eli, som hadde to sønner som ikke fulgte Jehovas lover. Vi leser: «Elis sønner [var] udugelige menn; de anerkjente ikke Jehova.» (1. Sam 2:12) Selv om faren deres hadde en nøkkelrolle i den sanne tilbedelse, begikk de svært alvorlige synder. Eli var klar over dette og burde ha refset dem, men han var altfor mild mot dem. Som følge av det ble Elis husstand dømt av Gud. (1. Sam 3:10–14) Med tiden skulle hans etterkommere ikke lenger få tjene som øversteprester. Hvis du hadde levd på Elis tid, hvordan ville du da ha reagert på at Eli så gjennom fingrene med det gale sønnene hans gjorde? Ville det ha fått deg til å snuble og til å slutte å tjene Gud?

7. Hvilke alvorlige synder begikk David, og hvordan reagerte Gud?

7 Jehova elsket David, som var ‘en mann etter hans hjerte’. (1. Sam 13:13, 14; Apg 13:22) Men senere begikk David ekteskapsbrudd med Batseba, og hun ble gravid. Det skjedde mens mannen  hennes, Uria, tjenestegjorde i hæren. Da Uria kom tilbake til Jerusalem for en kort tid, prøvde David å få ham til å dra hjem til sin kone. Han håpet at Uria skulle ha seksuell omgang med Batseba, slik at det skulle se ut som om det var Uria som var faren til barnet. Uria ville ikke gjøre som kongen foreslo, så David sørget for at han ble drept i krig. David betalte dyrt for disse alvorlige syndene – han og hans husstand ble rammet av ulykker. (2. Sam 12:9–12) Men Jehova var barmhjertig mot David, som i det store og hele ‘vandret framfor ham i hjertets ulastelighet’. Jehova visste at David ønsket å gjøre det som var rett. (1. Kong 9:4) Hvis du hadde levd blant Guds folk på den tiden, hvordan ville du da ha reagert på det gale David gjorde? Ville det ha fått deg til å snuble?

8. (a) Hvordan lot Peter være å holde ord? (b) Hvorfor fortsatte Jehova å bruke Peter etter at Peter hadde sviktet Jesus?

8 Et annet bibelsk eksempel er apostelen Peter. Jesus hadde valgt ham til å være en av apostlene, men det hendte likevel at Peter sa eller gjorde ting som han senere angret på. Han sa for eksempel at selv om alle de andre apostlene kom til å forlate Jesus, ville ikke han gjøre det, men da Jesus ble arrestert, forlot alle apostlene ham – også Peter. (Mark 14:27–31, 50) Så nektet han flere ganger for at han i det hele tatt kjente Jesus. (Mark 14:53, 54, 66–72) Men Peter viste at han angret, og Jehova fortsatte å bruke ham. Hvis du hadde vært en disippel den gangen, ville da det som Peter gjorde, hatt noe å si for din lojalitet mot Jehova?

9. Hvorfor har du tillit til at Gud alltid er rettferdig?

9 Dette var bare noen få eksempler på at tjenere for Jehova har gjort gale ting som såret andre eller gjorde dem opprørt. Vi kunne ha nevnt mange flere, både fra gammel tid og fra nyere tid. Poenget er: Hvordan vil du reagere hvis du opplever noe slikt? Vil du la andres feil få  deg til å snuble, slik at du slutter å tjene Jehova og ikke vil ha noe med den lokale menigheten og resten av hans folk å gjøre? Eller vil du forstå at Jehova kan gi personer som har syndet, tid til å angre, og at han til slutt vil rette opp igjen det gale som har blitt gjort, og handle på en rettferdig måte? Det kan på den annen side også skje at en som har begått alvorlige synder, avviser Jehovas barmhjertighet og ikke angrer. Vil du i så fall stole på at Jehova med tiden vil dømme slike mennesker og om nødvendig fjerne dem fra menigheten?

FORTSETT Å VÆRE LOJAL

10. Hva forstod Jesus når det gjaldt det gale som Judas Iskariot og Peter gjorde?

10 Bibelen inneholder også eksempler på tjenere for Jehova som var lojale mot ham og hans folk selv om andre rundt dem gjorde alvorlige feil. Det beste eksemplet er Jesus. Etter at han hadde bedt en hel natt til sin Far, valgte han ut de tolv apostlene. Judas Iskariot var en av dem. Da Judas senere forrådte Jesus, lot ikke Jesus dette frafallet få ødelegge det forholdet han selv hadde til sin Far, Jehova, og han lot heller ikke det at Peter fornektet ham, gjøre det. (Luk 6:12–16; 22:2–6, 31, 32) Jesus visste at det ikke var Jehova eller hans folk som hadde skylden for det Judas og Peter gjorde. Jesus fortsatte sitt viktige arbeid selv om noen av hans etterfølgere skuffet ham. Jehova belønnet ham med å oppreise ham fra de døde og gjorde det dermed mulig for ham å bli Konge i det himmelske riket. – Matt 28:7, 18–20.

11. Hva har Jehova forutsagt om sine tjenere i vår tid?

11 Jesus hadde god grunn til å ha tillit til Jehova og hans folk, og det har vi også. Vi kan se at det Jehova utretter gjennom sine tjenere nå i de siste dager, virkelig er imponerende. Det finnes ikke noe annet folk som forkynner sannheten verden over, for ingen andre nyter godt av Jehovas ledelse, slik hans forente menighet i dag gjør. Jehova sier om sitt folks åndelige tilstand: «Se, mine tjenere skal rope av glede på grunn av hjertets gode tilstand.» – Jes 65:14.

12. Hvordan bør vi se på andres feil?

12 Jehovas tjenere gleder seg over de gode tingene som de kan gjøre fordi Jehova leder dem. I verden er det derimot sorg, siden forholdene blir verre og verre på grunn av Satans påvirkning. Det ville virkelig være både uklokt og uriktig å gi Jehova eller hans menighet skylden for feil som forholdsvis få av hans tjenere gjør. Vi må fortsette å være lojale mot Jehova og hans måte å håndtere ting på. Vi må også lære oss hvordan vi bør se på og reagere på andres feil.

HVORDAN BØR DU REAGERE?

13, 14. (a) Hvorfor bør vi være tålmodige med hverandre? (b) Hvilket løfte ønsker vi å huske på?

13 Hva bør vi så gjøre når en av Guds tjenere sier eller gjør noe som sårer oss eller gjør oss opprørt? Bibelen gir dette fine rådet: «Vær ikke hastig i din ånd til å føle deg krenket, for det å føle seg krenket er noe som hviler i tåpenes barm.» (Fork 7:9) Vi må huske på at vi alle er omkring 6000 år unna den fullkommenheten som menneskene hadde i Edens hage. Ufullkomne mennesker gjør feil. Vi bør derfor ikke forvente for mye av våre brødre og søstre, og vi bør ikke la feilene deres ta fra oss den gleden det gir å tilhøre Guds folk nå i de siste dager. Enda verre ville det være om vi lot  andres feil få oss til å snuble og til å forlate Jehovas organisasjon. Hvis det skulle skje, ville vi ikke bare miste det privilegiet det er å gjøre Guds vilje, men også miste håpet om liv i Guds nye verden.

14 Noe som hjelper oss til å ta vare på vår dype glede og vårt faste håp, er å huske på dette oppmuntrende løftet som Jehova har kommet med: «Se, jeg skaper nye himler og en ny jord; og de tidligere ting skal ikke minnes, og de skal ikke stige opp i hjertet.» (Jes 65:17; 2. Pet 3:13) Ikke la andres feil hindre deg i å oppleve slike velsignelser.

15. Hva sa Jesus vi skulle gjøre når andre gjør feil?

15 Siden den nye verden ikke har kommet ennå, bør vi ha i tankene hva Gud vil at vi skal gjøre når andre sier eller gjør noe som sårer oss eller gjør oss opprørt. Vi bør for eksempel huske på dette prinsippet som Jesus kom med: «Hvis dere tilgir mennesker deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere; men hvis dere ikke tilgir mennesker deres overtredelser, skal heller ikke deres Far tilgi deres overtredelser.» Og da Peter spurte om han skulle tilgi «inntil sju ganger», svarte Jesus: «Jeg sier deg: ikke inntil sju ganger, men inntil syttisju ganger.» Jesus mente at vi alltid skulle være villige til å tilgi. Det skulle være vår første og mest naturlige reaksjon. – Matt 6:14, 15; 18:21, 22.

16. Hvordan var Josef et godt eksempel?

16 Josef, den første av de to sønnene som Jakob fikk med Rakel, er et godt eksempel når det gjelder hvordan man bør reagere når noen skuffer en. De ti halvbrødrene hans var sjalu på ham fordi faren var mer glad i ham enn i dem. Så solgte de Josef som slave. Etter mange år førte det gode arbeidet som Josef hadde gjort i Egypt, til at han ble den mektigste i landet nest etter farao. Da det ble hungersnød, kom Josefs brødre til Egypt for å kjøpe mat, men da de traff Josef, kjente de ham ikke igjen. Josef kunne ha brukt den myndigheten han hadde, til å hevne seg på brødrene sine for den dårlige måten de hadde behandlet ham på. I stedet satte han dem på prøve for å finne ut om de hadde forandret seg. Da Josef så at de virkelig hadde forandret seg, fortalte han dem hvem han var. Senere sa han til dem: «Vær nå ikke redde. Jeg skal selv fortsette å forsyne dere og deres små barn med mat.» Den bibelske beretningen sier videre: «Slik trøstet han dem og talte beroligende til dem.» – 1. Mos 50:21.

17. Hva ønsker du å gjøre når andre gjør feil?

17 Vi bør også huske på at siden vi alle gjør feil, kan vi selv komme til å såre andre. Hvis vi skjønner at noen har noe imot oss på grunn av noe vi har gjort, bør vi følge Bibelens veiledning om å gå til denne personen og prøve å få et godt forhold til ham eller henne igjen. (Les Matteus 5:23, 24.) Vi er takknemlige når andre lar være å bruke våre feil mot oss, og vi bør derfor behandle andre på samme måte. Kolosserne 3:13 formaner oss: «Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemål mot en annen. Liksom Jehova villig har tilgitt dere, slik skal også dere gjøre.» Og 1. Korinter 13:5 sier at kristen kjærlighet «ikke [holder] regnskap med krenkelsen». Hvis vi tilgir andre, vil Jehova tilgi oss. Ja, måtte vi være barmhjertige mot andre når de gjør feil, akkurat som vår Far, Jehova, er barmhjertig mot oss når vi gjør feil. – Les Salme 103:12–14.