Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Lar du den store Pottemaker forme deg?

Lar du den store Pottemaker forme deg?

«Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd.» – JER 18:6.

SANGER: 60, 22

1, 2. Hvorfor var Daniel en mann som Gud verdsatte høyt, og hvordan kan vi etterligne Daniels lydighet?

DA DE landflyktige jødene kom til Babylon, så de en by som var full av gudebilder, og mennesker som var slaver av onde ånder. Men trofaste jøder – for eksempel Daniel og hans tre venner – nektet å la seg forme av den babylonske verden. (Dan 1:6, 8, 12; 3:16–18) Daniel og hans venner var bestemt på at de bare skulle tilbe Jehova, og at de skulle la ham være deres Pottemaker. Og det klarte de! Selv om Daniel bodde i Babylon nesten hele livet, kunne Guds engel si at han var en høyt verdsatt mann. – Dan 10:11, 19.

2 En pottemaker kan presse leiren inn i en form for at den skal få den fasongen han ønsker. Sanne tilbedere i dag anerkjenner Jehova som universets Overherre, som den som har myndighet til å forme folkeslag og nasjoner. (Les Jeremia 18:6.) Gud har også myndighet til å forme oss som enkeltpersoner. Men han tar vår frie vilje i betraktning, og han vil at vi frivillig skal la oss forme av ham. I denne artikkelen skal vi lære hvordan vi kan fortsette å være som myk leire i Guds hender. Vi skal drøfte disse tre spørsmålene: (1) Hva kan få oss til å bli  som hard leire, slik at vi ikke er mottagelige for Guds veiledning? (2) Hva kan hjelpe oss til å fortsette å være formbare som myk leire? (3) Hvordan kan kristne foreldre vise at de er lydige mot Gud, når de former barna sine?

UNNGÅ TING SOM KAN GJØRE HJERTET HARDT

3. Hvilke ting kan gjøre hjertet vårt hardt? Illustrer med et eksempel.

3 «Vokt ditt hjerte mer enn alt annet som skal voktes, for ut fra det går livets kilder», står det i Ordspråkene 4:23. Hvilke ting som kan gjøre hjertet vårt hardt, må vi vokte oss for? Blant annet stolthet, det å praktisere synd og det å mangle tro. Hvis vi ikke passer på, kan disse tingene føre til at vi utvikler en ulydig, opprørsk holdning. (Dan 5:1, 20; Hebr 3:13, 18, 19) En som ble svært stolt, var Juda-kongen Ussia. (Les 2. Krønikebok 26:3–5, 16–21.) Til å begynne med gjorde Ussia «det som var rett i Jehovas øyne», og han «var stadig innstilt på å søke Gud». Men «så snart han var blitt sterk, ble hans hjerte ... hovmodig», selv om det var Jehova som hadde gjort ham sterk! Han prøvde til og med å brenne røkelse i templet – et privilegium som var forbeholdt prestene. Da prestene konfronterte Ussia med at han ikke hadde lov til å brenne røkelse, ble den stolte kongen rasende! Hva førte det til? Han opplevde at «stolthet går forut for fall», for Gud gjorde ham spedalsk, og han var spedalsk til sin dødsdag. – Ordsp 16:18.

4, 5. Hva kan skje hvis vi ikke er på vakt mot stolthet? Nevn et eksempel.

4 Hvis vi ikke er på vakt mot stolthet, kan også vi begynne å «tenke høyere om [oss] selv enn det er nødvendig å tenke», kanskje i den grad at vi avviser bibelsk veiledning. (Rom 12:3; Ordsp 29:1) Det var det som skjedde med en eldste som heter Jim, og som var uenig med de andre i eldsterådet i en sak som gjaldt menigheten. Han forteller: «Jeg sa til brødrene at de ikke var kjærlige, og gikk fra møtet.» Omkring et halvt år senere flyttet han til en menighet i nærheten, men ble ikke utnevnt til eldste der. Han innrømmer: «Jeg var helt knust. Jeg var så selvrettferdig at jeg forlot sannheten.» Jim var uvirksom i ti år. Han forteller videre: «Stoltheten min var såret, og jeg begynte å gi Jehova skylden for det som skjedde. I årenes løp fikk jeg besøk av brødre som prøvde å resonnere med meg, men jeg nektet å ta imot hjelp.»

5 Det som skjedde med Jim, viser hvordan stolthet kan få oss til å rettferdiggjøre handlingene våre og til å bli det stikk motsatte av formbare. (Jer 17:9) «Jeg klarte bare ikke å slutte å fokusere på det at de andre så ut til å ta feil», forklarer Jim. Har du noen gang blitt såret av en trosfelle eller blitt såret fordi du har mistet et bestemt privilegium? Hvordan taklet du det? Ble du stolt, eller var du mest opptatt av å slutte fred med din bror og av å fortsette å være lojal mot Jehova? – Les Salme 119:165; Kolosserne 3:13.

6. Hva kan skje hvis vi praktiserer synd?

6 Det å praktisere synd, kanskje til og med i det skjulte, kan også føre til at en slutter å reagere på veiledning fra Jehova. Da kan det bli lettere å begå nye synder. En bror sa at det gale han gjorde, etter hvert nesten ikke plaget ham i det hele tatt. (Fork 8:11) En annen bror, som hadde for vane å se på pornografi, innrømmet senere: «Jeg merket at jeg etter hvert fikk en kritisk holdning til de eldste.» Denne vanen skadet ham åndelig. Til slutt kom det for en dag hva  han drev med, og han fikk den hjelpen han trengte. Vi er selvfølgelig alle ufullkomne. Men hvis vi begynner å utvikle en kritisk holdning eller å unnskylde en gal handlemåte i stedet for å be Gud om tilgivelse og hjelp, kan det være at hjertet vårt allerede er i ferd med å bli hardt.

7, 8. (a) Hvordan viser eksemplet med israelittene at mangel på tro kan gjøre hjertet hardt? (b) Hva lærer vi av dette?

7 Hvordan det å mangle tro kan føre til at hjertet blir hardt, har vi et eksempel på i tilfellet med de israelittene som Jehova førte ut av Egypt. De så at Jehova gjorde mange store mirakler for dem. Men da de nærmet seg det lovte land, viste de at de manglet tro. I stedet for å stole på Jehova ble de redde og klaget på Moses. De ønsket til og med å dra tilbake til Egypt, der de hadde vært slaver! Jehova var dypt såret. «Hvor lenge skal dette folket handle respektløst mot meg?» sa han. (4. Mos 14:1–4, 11; Sal 78:40, 41) Fordi de var så hardhjertete og manglet tro, døde den generasjonen i ødemarken.

8 I dag nærmer vi oss den nye verden, og vår tro blir prøvd. Vi bør derfor vurdere kvaliteten av troen vår. Vi kan for eksempel tenke over hvordan vi ser på Jesu ord i Matteus 6:33. Spør deg selv: Viser den måten jeg prioriterer på, og de avgjørelsene jeg tar, at jeg virkelig tror på det Jesus sa? Ville jeg valgt å droppe møter eller felttjeneste for å tjene mer penger? Hva vil jeg gjøre hvis arbeidspresset fortsetter å øke? Vil jeg la verden få presse meg inn i sin form – og kanskje rett ut av sannheten?

9. Hvorfor bør vi ‘fortsette å prøve oss selv, om vi er i troen’, og hvordan kan vi gjøre det?

9 Vi kan også tenke over hvordan vi ser på det å følge Bibelens normer, for eksempel når det gjelder dårlig omgang, eksklusjon eller underholdning. Hva må vi gjøre hvis vi merker at vi begynner å ta lett på det Bibelen sier om dette, at hjertet har begynt å bli hardere? Vi må granske troen vår nøyere! «Fortsett å prøve dere selv, om dere er i troen, fortsett å bringe på det rene hva dere selv er», sier Bibelen. (2. Kor 13:5) Vi bør gjøre det til en vane å ærlig vurdere oss selv i lys av Guds Ord.

FORTSETT Å VÆRE FORMBAR

10. Hva kan hjelpe oss til å være som myk leire i Jehovas hender?

10 Gud hjelper oss til å fortsette å være som myk leire, blant annet gjennom Bibelen, den kristne menighet og felttjenesten. Akkurat som vann gjør leire myk, kan daglig bibellesning og meditasjon hjelpe oss til å være lette å forme i Jehovas hender. Han krevde at kongene i Israel skulle lage seg en avskrift av Loven og lese i den hver dag. (5. Mos 17:18, 19) Apostlene var klar over at det var helt nødvendig at de leste Skriftene og mediterte over det de leste, for å kunne utføre sin tjeneste på en god måte. De siterte fra og henviste til De hebraiske skrifter flere hundre ganger i skriftene sine, og de oppfordret dem de forkynte for, til å undersøke Skriftene. (Apg 17:11) Vi i vår tid forstår også hvor viktig det er å lese Guds Ord hver dag og under bønn meditere over det som står der. (1. Tim 4:15) Det hjelper oss til å fortsette å være ydmyke og til å være som formbar leire i Jehovas hender.

La Jehova fortsette å forme deg (Se avsnittene 10–13)

11, 12. Hvordan kan Jehova bruke den kristne menighet til å forme oss på en måte som er tilpasset våre individuelle behov? Nevn et eksempel.

11 Ved hjelp av den kristne menighet kan Jehova forme oss på en måte som er tilpasset våre individuelle behov. Jim, som er nevnt tidligere, begynte å få en mykere  holdning da en eldste viste ham personlig interesse. «Ikke en eneste gang klandret han meg for den situasjonen jeg var i, eller kritiserte meg», sier Jim. «Han fortsatte i stedet å være positiv og gav uttrykk for at han oppriktig ønsket å hjelpe meg.» Etter omkring tre måneder inviterte han Jim med på et møte. «Menigheten tok varmt imot meg», sier Jim, «og den kjærligheten de viste, ble et vendepunkt for meg. Jeg begynte å forstå at det ikke er følelsene mine som er det viktigste. Med støtte fra brødrene og min kjære kone – som hele tiden hadde vært stødig i sannheten  – ble jeg gradvis åndelig sterk igjen. Jeg fikk også mye oppmuntring gjennom artiklene ‘Jehova kan ikke lastes’ og ‘Tjen Jehova lojalt’, som stod i Vakttårnet for 15. november 1992.»

12 Med tiden ble Jim utnevnt til eldste igjen. Siden da har han hjulpet andre brødre til å komme seg gjennom lignende prøvelser og til å gjenoppbygge åndeligheten sin. Han sier til slutt: «Jeg trodde jeg hadde et solid forhold til Jehova, men i virkeligheten hadde jeg ikke det! Jeg skulle ønske jeg ikke hadde latt stolthet gjøre meg blind for de viktigste tingene og få meg til å henge meg opp i andres feil.» – 1. Kor 10:12.

13. Hvilke egenskaper kan felttjenesten hjelpe oss til å utvikle, og hvilke positive resultater kan det gi?

13 Hvordan kan felttjenesten forme oss i positiv retning? Det at vi forkynner det gode budskap for andre, kan hjelpe oss til å utvikle ydmykhet og egenskaper som er trekk ved Guds ånds frukt. (Gal 5:22, 23) Tenk på gode egenskaper du har utviklet i tjenesten. Når vi etterligner Kristi personlighet, kan det dessuten føre til at noen får lyst til å undersøke  det vi står for, noe som i sin tur kan føre til at de forandrer holdning til oss. For å ta et eksempel: To forkynnere i Australia stod og hørte respektfullt på da en beboer snakket til dem på en veldig uvennlig måte. Men etterpå angret beboeren på at hun hadde oppført seg så dårlig, og skrev til avdelingskontoret. Hun skrev blant annet: «Jeg vil gjerne be de to svært tålmodige og ydmyke personene om unnskyldning for at jeg oppførte meg på en så selvrettferdig og nedlatende måte. Jeg stod foran to personer som forkynte Guds Ord, og så var jeg så dum at jeg prøvde å kaste dem på dør på den måten.» Ville kvinnen ha skrevet dette hvis forkynnerne hadde blitt sinte, om aldri så lite? Sannsynligvis ikke. Tjenesten er virkelig nyttig – både for våre medmennesker og oss selv!

GJØR TINGENE PÅ GUDS MÅTE NÅR DU FORMER BARNA DINE

14. Hva må foreldre gjøre hvis de skal lykkes med formingen av barna sine?

14 De fleste barn er ydmyke og ivrige etter å lære. (Matt 18:1–4) Foreldre bør derfor hjelpe barna sine fra de er små, til å lære sannheten og til å bli glad i den. (2. Tim 3:14, 15) Men for å lykkes må foreldrene selvfølgelig først få sannheten ned i sitt eget hjerte og leve etter den. Det gjør at barna ikke bare hører sannheten, men også opplever den. Og de forstår at når foreldrene irettesetter dem, så skjer det fordi de og Jehova er glad i dem.

15, 16. Hvordan kan foreldre vise at de stoler på Gud, hvis sønnen eller datteren deres blir ekskludert?

15 Noen som har fått en kristen oppdragelse, forlater sannheten eller blir ekskludert, noe som gjør familien veldig vondt. En søster i Sør-Afrika sier: «Da broren min ble ekskludert, var det som om han døde. Det var helt forferdelig!» Hva gjorde hun og foreldrene hennes? De fulgte veiledningen i Guds Ord. (Les 1. Korinter 5:11, 13.) «Vi bestemte oss for å følge Bibelen», sier foreldrene, «for vi forstod at det å gjøre tingene på Guds måte ville gi det beste resultatet. Vi så på eksklusjon som tukt fra Jehova og var overbevist om at Jehova tilretteviser av kjærlighet og i passende grad. Så vi hadde bare kontakt med sønnen vår i absolutt nødvendige familiesaker.»

16 Hvordan følte sønnen det? «Jeg visste at familien min ikke hatet meg», sa han senere, «men at de var lydige mot Jehova og hans organisasjon.» Han sa også: «Når du blir nødt til å bønnfalle Jehova om hjelp og tilgivelse, går det opp for deg hvor mye du trenger ham.» Du kan sikkert forestille deg hvor glade alle i familien ble da han ble gjenopptatt! Ja, når vi gjør tingene på Guds måte i alle ting, kan vi få det beste resultatet. – Ordsp 3:5, 6; 28:26.

17. Hvorfor bør vi ydmykt la oss forme av Jehova og alltid være lydige mot ham?

17 Profeten Jesaja forutsa at angrende jøder ved slutten av fangenskapet i Babylon kom til å si: «Jehova, du er vår Far. Vi er leiren, og du er Pottemakeren som har formet oss; og vi er alle et verk av din hånd.» Så ville de bønnfalle ham: «Kom ikke for evig vår misgjerning i hu. Se nå, det ber vi deg om: Vi er alle ditt folk.» (Jes 64:8, 9) Når vi på lignende måte ydmykt lar oss forme av Jehova og viser at vi alltid ønsker å være lydige mot ham, vil han verdsette oss høyt, akkurat som han verdsatte profeten Daniel. Og Jehova vil fortsette å forme oss ved hjelp av sitt Ord, sin ånd og sin organisasjon, slik at vi en dag vil kunne bli fullkomne barn av ham. – Rom 8:21.