Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Juni 2016

Husker du?

Husker du?

Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

Hvorfor godkjente Jehova krigene i det gamle Israel?

Jehova er kjærlig. Likevel befalte han sitt folk noen ganger å gå til krig når de ble truet av ondskap og undertrykkelse. Bare Gud hadde rett til å bestemme hvem som skulle krige, og når. – w15 1.11. s. 4–5.

Hvilke viktige ting kan foreldre gjøre for å lære barna sine å tjene Jehova?

Det er viktig at foreldre er glad i tenåringsbarna sine og viser ydmykhet ved sitt eksempel. Det er også viktig at foreldrene viser innsikt og anstrenger seg for å forstå tenåringene. – w15 15.11. s. 9–11.

Hvorfor kan ikke paven være Peters etterfølger?

Matteus 16:17, 18 sier ikke at apostelen Peter skulle være overhode for den kristne menighet. Bibelen viser at det var Jesus som skulle være menighetens hjørnestein, ikke Peter. (1. Pet 2:4–8) – w15 1.12. s. 12–14.

Hva bør vi ta i betraktning før vi sier noe?

For å kunne bruke tungen på en god måte må vi ha i tankene (1) når vi sier noe (Fork 3:7), (2) hva vi sier (Ordsp 12:18), og (3) hvordan vi sier det (Ordsp 25:15). – w15 15.12. s. 19–22.

Kan du nevne noen former for uærlighet de kristne må unngå?

Sanne kristne må verken lyve eller baksnakke andre. De kommer ikke med falske, ondskapsfulle uttalelser som skader andre, og de svindler og stjeler ikke. – wp16.1 s. 5.

Hvem var «overprestene», som er nevnt i Bibelen?

Uttrykket «overprestene» sikter tydeligvis til de viktigste medlemmene av presteskapet, deriblant øversteprester som var blitt avsatt. – wp16.1 s. 10.

Hvordan bør vi behandle en som forsyner seg av symbolene på minnehøytiden?

Kristne opphøyer ikke dem som forsyner seg. En som virkelig er salvet, ønsker ikke å bli opphøyd. De salvede ønsker ikke å framheve sitt forhold til Gud. (Matt 23:8–12) – w16.01 s. 23–24.

Hva kan vi lære av hvordan Abraham ble Guds venn?

Abraham tok til seg kunnskap om Gud, kanskje gjennom Sem. Og han fikk erfaring gjennom den måten Gud behandlet ham og familien hans på. Vi kan gjøre det samme. – w16.02 s. 9–10.

Hvem delte Bibelen inn i kapitler og vers?

På 1200-tallet delte teologen Stephen Langton Bibelen inn i kapitler. Jødiske avskrivere var de første som delte den hebraiske bibelen inn i vers, og på 1500-tallet gjorde typografen Robert Estienne det samme med De kristne greske skrifter. – wp16.2 s. 14–15.

Tok Satan med seg Jesus til templet i fysisk forstand for å friste ham?

Det er vi ikke sikre på. Matteus 4:5 og Lukas 4:9 kan antyde at Jesus ble ført dit i et syn, eller at han stod på et høyt punkt på tempelområdet. – w16.03 s. 31–32.

Hvordan kan vår kristne tjeneste være som dugg?

Dugg dannes gradvis, er forfriskende og opprettholder liv. Bokstavelig dugg er en velsignelse fra Gud. (5. Mos 33:13) Den tjenesten Guds folk utfører, har samme effekt. – w16.04 s. 4.