Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Juni 2016

En egenskap som er mer verdifull enn diamanter

En egenskap som er mer verdifull enn diamanter

Diamanter har lenge vært høyt verdsatte edelstener. Noen er verdt flere titalls millioner kroner. Men finnes det noe som Gud ser på som mer verdifullt enn diamanter og andre edelstener?

 Haykanush, en udøpt forkynner i Armenia, fant et pass i nærheten av der hun bor. Inni passet lå det noen bankkort og en stor pengesum. Hun fortalte det til mannen sin, som også var udøpt forkynner.

Selv om de hadde alvorlige økonomiske problemer og gjeld, bestemte de seg for å ta med pengene til den adressen som stod i passet. Mannen som hadde mistet passet, ble overrasket – og det ble også familien hans. Haykanush og mannen hennes forklarte at de var ærlige på grunn av det de lærte ut fra Bibelen. De følte at de måtte være ærlige, og de brukte denne muligheten til å fortelle familien om Jehovas vitner og å gi dem noe bibelsk litteratur.

Familien ønsket å gi Haykanush finnerlønn, men hun takket nei. Dagen etter fikk Haykanush og mannen hennes besøk av kona til ham som hadde mistet passet. Hun insisterte på å gi Haykanush en diamantring som tegn på familiens takknemlighet.

Mange ville i likhet med denne familien blitt overrasket over hvor ærlige Haykanush og mannen hennes var. Men ble Jehova overrasket? Hvordan så han på deres ærlighet? Var det at de var så ærlige, verdt det?

EGENSKAPER SOM ER MER VERDIFULLE ENN MATERIELLE TING

Det er ikke vanskelig for Guds tjenere å vite hva som er svarene på disse spørsmålene. Hvorfor ikke? Fordi de er overbevist om at det at mennesker etterligner Jehovas egenskaper, er mer verdifullt for ham enn diamanter, gull og andre materielle ting. Ja, Jehovas syn på hva som er verdifullt, og hva som ikke er det, er annerledes enn de fleste menneskers syn. (Jes 55:8, 9) Og Jehovas tjenere ser på det å reflektere hans egenskaper i så stor grad som mulig som noe som er av uvurderlig verdi.

Se for eksempel hva Bibelen sier i Ordspråkene 3:13–15 om hvor stor verdi det har å skaffe seg skjelneevne og visdom: «Lykkelig er det menneske som har funnet visdom, og det menneske som oppnår skjelneevne, for å få den som vinning er bedre enn å få sølv som vinning, og å få den som utbytte er bedre enn gull. Den er mer verdifull enn koraller, og av alle andre ting som du gleder deg over, kan ingen sidestilles med den.» Det er tydelig at Jehova setter slike egenskaper høyere enn materielle skatter.

Hva så med ærlighet?

Jehova er selv ærlig; han kan ikke lyve. (Tit 1:2) Og han inspirerte apostelen Paulus til å skrive til de kristne hebreerne i det første århundre: «Be stadig for oss, for vi har tillit til at vi har en ærlig samvittighet, idet vi ønsker å oppføre oss ærlig i alle ting.» – Hebr 13:18.

Jesus Kristus er et godt eksempel når det gjelder ærlighet. Tenk for eksempel på da øverstepresten Kaifas sa til ham: «Ved den levende Gud tar jeg deg i ed at du sier oss om du er Kristus, Guds Sønn!» Jesus bekreftet ærlig at han var Messias, selv om det gav Sanhedrinet mulighet til å anklage ham for å være en gudsbespotter og kunne føre til at han ble henrettet. – Matt 26:63–67.

Hva med oss? Vil vi være ærlige i situasjoner der det å utelate noen opplysninger eller vri litt på sannheten kan gi oss materielle fordeler?

 UTFORDRINGEN VED Å VÆRE ÆRLIG

Det kan være vanskelig å være ærlig nå i de siste dager, da mange er «egenkjærlige» og «pengekjære». (2. Tim 3:2) Når det er økonomisk krise eller det er vanskelig å få seg jobb, synes mange at det er greit å stjele, bedra eller gjøre andre uærlige ting. Denne holdningen er så vanlig at noen tenker at man ganske enkelt ikke kan være ærlig hvis man skal tjene penger. Til og med noen kristne har tatt dårlige valg på dette området, og på grunn av ‘uærlig materiell vinning’ har de mistet sitt gode navn og rykte i menigheten. – 1. Tim 3:8; Tit 1:7.

Men de aller fleste i menigheten etterligner Jesus. De forstår at det å ha slike egenskaper som Gud vil vi skal ha, er viktigere enn noen som helst materiell rikdom eller egne fordeler. Kristne ungdommer vil derfor ikke jukse for å få gode karakterer på skolen. (Ordsp 20:23) Det er sant at man ikke alltid får en belønning for å være ærlig, slik Haykanush fikk. Men det å være ærlig er rett i Guds øyne og gjør at vi kan ha god samvittighet, noe som virkelig er verdifullt.

Det som Gagik opplevde, er et eksempel på det. Han sier: «Før jeg ble kristen, jobbet jeg i et stort firma der eieren unndrog skatter og avgifter ved å rapportere bare en liten del av fortjenesten. Det ble forventet at jeg som daglig leder skulle fikse en ‘avtale’ med skatterevisoren ved å bestikke ham for at han skulle se gjennom fingrene med firmaets uærlige praksis. Jeg fikk derfor ord på meg for å være uærlig. Da jeg ble kjent med sannheten, nektet jeg å fortsette med det gale jeg gjorde, selv om jobben var godt betalt. Jeg startet i stedet mitt eget firma. Fra dag én var firmaet lovlig registrert, og jeg betalte alle de skattene og avgiftene jeg skulle.» – 2. Kor 8:21.

Gagik sier videre: «Inntekten min ble omtrent halvert, så det ble en utfordring å forsørge familien. Men jeg er lykkeligere nå. Jeg har en ren samvittighet overfor Jehova. Jeg er et godt eksempel for de to sønnene mine, og jeg er blitt kvalifisert til å få privilegier i menigheten. Og blant skatterevisorer og dem jeg gjør forretninger med, er jeg nå kjent som en ærlig mann.»

JEHOVA HJELPER OSS

Jehova elsker dem som etterligner hans enestående egenskaper, deriblant ærlighet, og som på den måten er en pryd for hans lære. (Tit 2:10) Og han lover å hjelpe dem som gjør dette. Han inspirerte kong David til å si: «En ung mann har jeg vært, og jeg er også blitt gammel, og likevel har jeg ikke sett den rettferdige forlatt eller hans avkom lete etter brød.» – Sal 37:25.

Beretningen om den trofaste Rut bekrefter at Jehova vil hjelpe de rettferdige. Hun forlot ikke svigermoren sin, No’omi, da No’omi begynte å bli gammel. Hun flyttet til Israel, der hun kunne tilbe den sanne Gud. (Rut 1:16, 17) Hun var ærlig og arbeidsom – hun sanket kornaks som arbeiderne hadde latt være å samle sammen, slik Moseloven gav de fattige rett til å gjøre. Jehova sviktet aldri Rut og No’omi, akkurat som han senere aldri sviktet David. (Rut 2:2–18) Det er verdt å merke seg at Jehova gjorde mye mer enn å sørge for Rut materielt. Han utvalgte henne til å bli stammor til kong David og til og med til den lovte Messias! – Rut 4:13–17; Matt 1:5, 16.

Noen av Jehovas tjenere sliter kanskje med å tjene nok til livets opphold. Men i  stedet for å se etter en lettvint, men uærlig utvei, anstrenger de seg for å være arbeidsomme. På den måten viser de at de verdsetter Guds enestående egenskaper, blant annet ærlighet, høyere enn materielle ting. – Ordsp 12:24; Ef 4:28.

I likhet med Rut har kristne over hele jorden vist at de har tillit til Jehovas makt til å hjelpe. De stoler fullt og helt på Ham som har lovt: «Jeg vil slett ikke forlate deg og slett ikke svikte deg.» (Hebr 13:5) Jehova har gang på gang vist at han kan og vil hjelpe dem som alltid er ærlige. Han har alltid holdt sitt løfte om at hans tjenere vil få dekket sine grunnleggende behov. – Matt 6:33.

Mennesker ser på diamanter og andre materielle ting som verdifulle. Men vi kan være sikre på at det at vi etterligner vår himmelske Far ved blant annet å være ærlige, er mye mer verdt for ham enn noen edelsten!

Når vi er ærlige, kan vi ha god samvittighet og forkynne for andre uten å føle oss hyklerske