Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Å samarbeide med Gud gir glede

Å samarbeide med Gud gir glede

«Idet vi samarbeider med ham, ber vi dere også inntrengende om ikke å ta imot Guds ufortjente godhet og overse hensikten med den.» – 2. KOR 6:1.

SANGER: 75, 74

1. Hva har Jehova latt andre få gjøre, selv om han er Den Aller Høyeste?

JEHOVA er Den Aller Høyeste, den som har skapt alle ting. Han har uendelig stor visdom og makt. Job ble klar over det. Etter at Jehova hadde spurt ut Job om ting i skaperverket, svarte Job: «Jeg har lært at du kan gjøre alt, og det finnes ingen tanke som er uoppnåelig for deg.» (Job 42:2) Selv om Jehova kan gjøre alt han bestemmer seg for uten hjelp fra andre, har han helt fra begynnelsen latt andre få samarbeide med ham om å gjennomføre hans hensikt.

2. Hvilken viktig oppgave fikk Jesus av Jehova?

2 Det første Gud skapte, var sin enbårne Sønn. Jehova lot sin Sønn få være med på å skape alt annet, både åndelige og materielle ting. (Joh 1:1–3, 18) Apostelen Paulus skrev om Jesus: «Ved hjelp av ham ble alle andre ting skapt i himlene og på jorden, de synlige og de usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller regjeringer eller myndigheter. Alle  andre ting er blitt skapt ved ham og for ham.» (Kol 1:15–17) Så Jehova æret sin Sønn både ved å la ham få være med på å skape og ved å fortelle andre om den viktige rollen hans.

3. Hva lot Jehova Adam få gjøre, og hvorfor?

3 Jehova har også latt mennesker få samarbeide med seg. Han lot for eksempel Adam gi dyrene navn. (1. Mos 2:19, 20) Så spennende det må ha vært for Adam å observere dyrene, studere karaktertrekkene deres og bestemme hvilket navn som ville passe på hvert enkelt av dem! Jehova kunne ha gitt dem navn selv, han hadde jo skapt dem. Men ved å la Adam få gi dyrene navn viste Jehova hvor glad han var i ham. Han gav også Adam i oppgave å utvide paradiset til å omfatte hele jorden. (1. Mos 1:27, 28) Men dessverre valgte Adam etter hvert å ikke samarbeide med Gud, og det førte til katastrofe både for ham selv og alle etterkommerne hans. – 1. Mos 3:17–19, 23.

4. Hvordan samarbeidet andre med Gud om å gjennomføre hans vilje?

4 Senere lot Gud andre mennesker få samarbeide med ham om å gjennomføre hans hensikt. Noah bygde en ark som gjorde at han og familien hans overlevde vannflommen. Moses utfridde israelittene av Egypt. Josva ledet dem inn i det lovte land. Salomo bygde templet i Jerusalem. Maria ble Jesu mor. Alle disse trofaste menneskene, og mange andre, arbeidet sammen med Jehova for å gjøre hans vilje.

5. Hvilket arbeid kan vi være med på, og var Jehova nødt til å engasjere oss i dette arbeidet? (Se det første bildet i artikkelen.)

5 I dag innbyr Jehova oss til å gjøre alt vi kan for å støtte det messianske rike. Det finnes mange former for hellig tjeneste. Ikke alle har mulighet til å prøve alle disse, men vi kan alle være med på å forkynne det gode budskap om Riket. Jehova var selvfølgelig ikke nødt til å engasjere oss i dette arbeidet. Han kunne ha valgt å snakke direkte til folk på jorden fra himmelen. Jesus sa at Jehova til og med kunne ha fått steinene til å rope ut om den messianske Kongen. (Luk 19:37–40) Men Jehova lar oss få være hans «medarbeidere». (1. Kor 3:9) Apostelen Paulus skrev: «Idet vi samarbeider med ham, ber vi dere også inntrengende om ikke å ta imot Guds ufortjente godhet og overse hensikten med den.» (2. Kor 6:1) Det å samarbeide med Gud er et ufortjent privilegium som gir oss mye glede. La oss se på noen grunner til at det er slik.

SAMARBEIDET MED GUD GIR GLEDE

6. Hva sa Guds førstefødte Sønn om hva han syntes om å samarbeide med sin Far?

6 Fra de tidligste tider har Jehovas tjenere funnet glede i å arbeide sammen med ham. Guds førstefødte Sønn, den personifiserte visdom, sa dette før han kom til jorden: «Jehova selv frambrakte meg som sin veis begynnelse, ... da var jeg ved hans side som en mesterarbeider, og jeg var den han holdt særlig av dag etter dag, mens jeg hele tiden gledet meg framfor ham.» (Ordsp 8:22, 30) Jesus fant stor glede i å arbeide sammen med sin Far, både på grunn av alt han utrettet, og fordi han visste at Jehova var glad i ham. Og hva med oss?

Finnes det et mer meningsfylt arbeid enn å lære andre om sannheten? (Se avsnitt 7)

7. Hvorfor gir forkynnelsesarbeidet glede?

7 Jesus sa at man blir glad både av å gi og av å få. (Apg 20:35) Det at vi har fått sannheten, har gitt oss glede, og det gir  oss også glede å dele den med andre. Når vi forkynner om bibelske sannheter, får vi se åndelig sultne mennesker stråle av glede når de blir kjent med Gud og de verdifulle sannhetene i hans Ord. Det er rørende å se at de gjør forandringer både i måten å tenke på og i livet ellers. Vi er klar over at det er livsviktig å forkynne det gode budskap. Det gjør det mulig for dem som blir Guds venner, å få leve evig. (2. Kor 5:20) Det å hjelpe folk til å velge en kurs i livet som fører til evig liv, gir mer glede og er mer meningsfylt enn noe annet arbeid.

8. Hva har noen sagt om gleden ved å samarbeide med Jehova?

8 Når vi hjelper andre til å lære om Jehova, vet vi at vi gleder ham, og at han verdsetter det vi gjør. Det er også noe som gir oss glede. (Les 1. Korinter 15:58.) Marco, som bor i Italia, sier: «Jeg synes at det er en uvurderlig glede å vite at jeg gir mitt beste til Jehova, ikke til en som snart glemmer det jeg har gjort.» Franco, som også bor i Italia, sier noe lignende: «Gjennom sitt Ord og andre åndelige gaver minner Jehova oss hver dag om at han er glad i oss, og at alt vi gjør for ham, er viktig, selv om vi føler at innsatsen vår er ubetydelig. Så samarbeidet med Gud gjør meg lykkelig og gir livet mening.»

SAMARBEIDET MED GUD DRAR OSS NÆRMERE HAM OG ANDRE

9. Hvordan var forholdet mellom Jehova og Jesus, og hvorfor?

9 Når vi arbeider sammen med noen vi er glad i, får vi et nærere forhold til dem og lærer mer om personligheten og egenskapene deres. Vi lærer ikke bare om de målene de har satt seg, men også om hvordan de vil nå dem. Jesus arbeidet sammen med Jehova i kanskje milliarder av år. De utviklet en så sterk kjærlighet til hverandre at ingenting kunne ødelegge forholdet deres. Jesus forklarte hvor nært forholdet mellom dem var, da han sa: «Jeg og Faderen er ett.» (Joh 10:30) De var fullstendig forent – de hadde et helt og fullt harmonisk samarbeid.

10. Hvorfor gjør forkynnelsesarbeidet at vi får et nærere forhold til Gud og andre?

10 Jesus bad til Jehova om at han måtte ta vare på disiplene hans. Hvorfor? Han sa: «For at de må være ett liksom vi.» (Joh 17:11) Når vi lever etter Guds normer og deltar i forkynnelsesarbeidet, forstår vi bedre og bedre hvor fine egenskapene hans er. Vi lærer hvorfor det er bra å stole på ham og gjøre som han sier. Og når vi nærmer oss Gud, nærmer han seg oss. (Les Jakob 4:8.) Vi får også et nærere forhold til våre åndelige brødre og søstre, for vi møter samme utfordringer, opplever samme gleder og har samme mål. Ja, vi  arbeider sammen, gleder oss sammen og holder ut sammen. Octavia, som bor i Storbritannia, sier: «Det at jeg arbeider sammen med Jehova, drar meg nærmere andre, for vennskapene mine og forholdet mitt til andre er ikke basert på overfladiske interesser lenger, men på et felles mål.» Føler ikke du det også slik? Blir du ikke nærere knyttet til andre når du ser det de gjør for å glede Jehova?

11. Hvorfor kommer vi til å få et enda nærere forhold til Jehova og til brødrene og søstrene våre i den nye verden?

11 Kjærligheten til Gud og til brødrene og søstrene våre er allerede sterk, men den kommer til å bli enda sterkere i den rettferdige, nye verden. Tenk på det arbeidet som ligger foran oss! Vi skal ønske velkommen dem som får livet tilbake, og lære dem om Jehova. Og vi skal være med på å gjøre jorden til et paradis. Det blir mye å gjøre! Men så fantastisk det kommer til å bli å arbeide skulder ved skulder og gradvis bli fullkomne under Kristi styre! Menneskene kommer til å fortsette å få et nærere forhold til hverandre og til Jehova, som «metter alt levende med hva det ønsker». – Sal 145:16.

SAMARBEIDET MED GUD BESKYTTER OSS

12. Hvordan beskytter forkynnelsesarbeidet oss?

12 Vi er nødt til å beskytte åndeligheten vår. Siden vi lever i Satans verden og er ufullkomne, er det fort gjort at vi begynner å tenke og oppføre oss som andre i verden. Det er som å svømme i en elv der strømmen drar oss i feil retning. For ikke å bli tatt av strømmen må vi svømme av alle krefter. På samme måte må vi anstrenge oss for ikke å bli påvirket av Satans verden. Når vi forkynner for andre, konsentrerer vi oss om viktige, åndelige ting istedenfor å tenke på ting som bryter ned troen vår. (Fil 4:8) Vi får sterkere tro fordi vi blir minnet om Guds løfter og kjærlige normer. Forkynnelsen hjelper oss også til å ta vare på hele den åndelige rustningen vi har. – Les Efeserne 6:14–17.

13. Hva tenker en bror i Australia om forkynnelsesarbeidet?

13 Hvis vi er travelt opptatt i forkynnelsesarbeidet og annen åndelig virksomhet, har vi ikke tid til å tenke altfor mye på våre egne problemer, og det er til beskyttelse for oss. Joel, som bor i Australia, sier: «Forkynnelsesarbeidet gjør at jeg beholder bakkekontakten. Det minner meg om de problemene folk har, og om de fordelene jeg har hatt av å leve etter bibelske prinsipper. Forkynnelsesarbeidet hjelper meg til å være ydmyk – det gir meg anledning til å stole på Jehova og på brødrene og søstrene.»

14. Hvordan viser vår utholdenhet i forkynnelsen at Guds ånd er med oss?

14 Forkynnelsen gir oss også sterkere tro på at Gud støtter oss med sin hellige ånd. La oss illustrere det: Tenk deg at du har som jobb å dele ut næringsrikt brød til folk der du bor. Du får ikke betalt for det du gjør, og du får heller ikke dekket utgifter. I tillegg oppdager du snart at de fleste ikke vil ha brødet. Og noen begynner til og med å hate deg fordi du kommer med brød til dem. Hvor lenge ville du ha fortsatt i en slik jobb? Det ville sikkert ikke gått lang tid før du ble nedslått og motløs og ikke orket mer. Men mange av oss har holdt ut i forkynnelsesarbeidet år etter år  selv om det har kostet oss både tid og penger, og selv om vi blir møtt med skjellsord og utakknemlighet. Er ikke det et bevis for at Guds ånd virker i oss?

NÅR VI SAMARBEIDER MED GUD, VISER VI AT VI ELSKER HAM OG ANDRE

15. Hvilken sammenheng er det mellom forkynnelsesarbeidet og Guds hensikt med menneskene?

15 Tenk på hvordan forkynnelsen av det gode budskap passer inn i Jehovas kjærlige hensikt med menneskene. Hans hensikt var at menneskene skulle fylle jorden og aldri dø. Og selv om Adam syndet, forandret ikke Jehova sin hensikt. (Jes 55:11) Han sørget i stedet for at menneskene kunne bli utfridd fra syndens og dødens forbannelse. Jesus samarbeidet med Jehova om hans hensikt ved at han kom til jorden og ofret livet for lydige mennesker. Men for å kunne være lydige måtte menneskene først forstå hva Gud krevde av dem. Derfor lærte Jesus folk om Guds krav, og han sa at disiplene skulle gjøre det samme. Når vi hjelper andre til å bli Guds venner, samarbeider vi direkte med Gud for å redde mennesker fra synd og død.

16. Hvilken sammenheng er det mellom forkynnelsesarbeidet og de to største budene Gud har gitt?

16 Når vi hjelper andre til å forstå hvordan de kan få evig liv, viser vi at vi elsker både dem og Jehova, «han som vil at alle slags mennesker skal bli frelst og komme til nøyaktig kunnskap om sannheten». (1. Tim 2:4) Da Jesus ble spurt om hva som var det største budet israelittene hadde fått, svarte han: «‘Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.’ Dette er det største og første bud. Det andre, som er likt det, er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’» (Matt 22:37–39) Når vi forkynner, er vi lydige mot disse budene. – Les Apostlenes gjerninger 10:42.

17. Hva synes du om det privilegiet det er å forkynne det gode budskap?

17 Så heldige vi er! Jehova har gitt oss et arbeid som gir oss glede, som drar oss nærmere ham og våre brødre og søstre, og som beskytter oss åndelig sett. Arbeidet gir oss også anledning til å vise at vi elsker Gud og vår neste. Jehova har millioner av tilbedere rundt om på jorden, og de enkeltes omstendigheter varierer. Men enten vi er unge eller gamle, rike eller fattige, sterke eller svake, gjør vi så godt vi kan for å fortelle andre om vår tro. Du er sikkert enig med Chantel fra Frankrike, som sier: «Den mektigste i universet, Han som har skapt alle ting, den lykkelige Gud, sier til meg: ‘Gå! Fortell! Snakk på vegne av meg, snakk fra hjertet. Jeg skal gi deg mitt Ord – Bibelen, styrke, hjelp fra himmelen, medarbeidere, kontinuerlig opplæring og nøyaktige instrukser til rett tid.’ For et enormt privilegium det er å gjøre det Jehova ber oss om, og samarbeide med ham!»