Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

La deg motivere av Guds «ubeskrivelige frie gave»

La deg motivere av Guds «ubeskrivelige frie gave»

«Gud være takk for hans ubeskrivelige frie gave.» – 2. KOR 9:15.

SANGER: 121, 63

1, 2. (a) Hva omfatter Guds «ubeskrivelige frie gave»? (b) Hvilke spørsmål skal vi se nærmere på i denne artikkelen?

DET at Jehova sendte sin enbårne Sønn til jorden, var det største uttrykk for kjærlighet det er mulig å gi. (Joh 3:16; 1. Joh 4:9, 10) Apostelen Paulus kalte dette Guds «ubeskrivelige frie gave». (2. Kor 9:15) Hvorfor brukte han det uttrykket?

2 Paulus visste at Jesu fullkomne offer er en garanti for at alle Guds storslagne løfter skal bli oppfylt. (Les 2. Korinter 1:20.) Så den «ubeskrivelige frie gave» omfatter mer enn Jesu offer. Den omfatter all den godhet og lojale kjærlighet som Jehova viser oss gjennom Jesus. Ja, denne gaven er så stor at vi mangler ord for å beskrive den. Hvordan bør det virke på oss at vi får en så spesiell gave? Og hvilke praktiske ting motiverer denne gaven oss til å gjøre når vi forbereder oss til høytiden til minne om Kristi død, som i år faller på onsdag 23. mars 2016?

 GUDS SPESIELLE GAVE

3, 4. (a) Hva føler du når noen gir deg en gave? (b) Hvordan kunne en spesiell gave komme til å forandre livet ditt?

3 Når du får en gave, blir du sikkert glad og takknemlig. Men noen gaver kan være så spesielle eller viktige at de forandrer livet ditt totalt. Tenk deg at du ble dømt til døden for noe kriminelt du hadde vært innblandet i. Plutselig var det en du ikke kjente, som tilbød seg å ta straffen istedenfor deg. Han var faktisk villig til å dø for deg! Hvordan ville du følt det hvis du fikk en slik enestående gave?

4 Et slikt uselvisk uttrykk for kjærlighet ville sikkert fått deg til å tenke over det du hadde gjort, og forandre oppførsel. Det ville sannsynligvis fått deg til å være mer gavmild og kjærlig mot andre og også til å tilgi dem som hadde behandlet deg dårlig. Resten av livet ville du følt at du stod i gjeld til den som ofret seg for deg.

5. Hvordan er Jesu offer en mye større gave enn noen annen gave?

5 Det Jehova har gitt oss gjennom Kristus, er imidlertid mye større enn den gaven som er beskrevet i eksemplet ovenfor. (1. Pet 3:18) Tenk over hvorfor. Vi har alle arvet synden fra Adam, og straffen for synd er døden. (Rom 5:12) I sin kjærlighet ordnet Jehova det slik at Jesus kom til jorden for å «smake døden for hvert menneske». (Hebr 2:9) Jehova har også lagt grunnlaget for å fjerne årsaken til døden for alltid. (Jes 25:7, 8; 1. Kor 15:22, 26) Alle som viser tro på Jesus, vil få leve evig under fredelige og gode forhold, enten på jorden som undersåtter av Guds rike eller, for de salvede, i himmelen som konger sammen med Kristus. (Rom 6:23; Åp 5:9, 10) Hvilke andre velsignelser omfatter Jehovas gave?

6. (a) Hvilke sider ved Jehovas gave ser du fram til? (b) Nevn tre ting Guds gave motiverer oss til å gjøre.

6 Jehovas gave innebærer at alle våre sykdommer skal bli leget, at jorden skal bli forvandlet til et paradis, og at de døde skal få livet tilbake. (Jes 33:24; 35:5, 6; Joh 5:28, 29) Vi er virkelig takknemlige for at Jehova og hans kjære Sønn har gitt oss den «ubeskrivelige frie gave». Men hva vil Guds kjærlighet motivere oss til å gjøre? La oss se på hvordan Guds kjærlighet motiverer oss til å (1) følge nøye i Kristi Jesu fotspor, (2) elske våre brødre og søstre og (3) tilgi andre av hjertet.

«KRISTI KJÆRLIGHET TVINGER OSS»

7, 8. Hvordan bør vi se på Kristi kjærlighet, og hva blir vi da motivert til å gjøre?

7 For det første må vi bli motivert til å leve for Kristus Jesus. Apostelen Paulus sa: «Kristi kjærlighet tvinger oss.» (Les 2. Korinter 5:14, 15.) Paulus forstod at hvis vi tar imot Kristi store kjærlighet, vil vi føle oss tvunget, eller motivert, til å leve for ham. Når vi fullt ut forstår hva Jehova har gjort for oss, vil hans kjærlighet motivere oss til å leve på en måte som Jesus godkjenner. Hvordan gjør vi det?

8 Kjærlighet til Jehova motiverer oss til å etterligne Kristus, til å følge nøye i hans fotspor. (1. Pet 2:21; 1. Joh 2:6) Vi viser vår kjærlighet til Gud og Kristus ved å være lydige mot dem. Jesus sa: «Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, vil bli elsket av  min Far, og jeg vil elske ham og vil tydelig vise meg for ham.» – Joh 14:21; 1. Joh 5:3.

9. Hvilket press blir vi utsatt for?

9 I tiden rundt minnehøytiden er det viktig at vi tenker alvorlig over hvordan vi lever. Spør deg selv: På hvilke områder følger jeg allerede nøye i Kristi Jesu fotspor? På hvilke områder kan jeg gjøre det bedre? Det er viktig å stille seg selv slike spørsmål, for vi blir hele tiden utsatt for press fra verden til å leve slik den gjør. (Rom 12:2) Hvis vi ikke passer på, kan vi begynne å følge verdslig filosofi eller kanskje etterligne kjendiser og idrettsstjerner. (Kol 2:8; 1. Joh 2:15–17) Hvordan kan vi stå imot dette presset?

10. Hvilke spørsmål kan vi stille oss selv i tiden rundt minnehøytiden, og hva kan svarene motivere oss til å gjøre? (Se det første bildet i artikkelen.)

10 Vi kan bruke tiden omkring minnehøytiden til å sjekke garderoben vår, film- og musikksamlingen vår og kanskje også hva vi har lagret på datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet. Når du går igjennom klærne dine, så spør deg selv: Hvis jeg skulle et sted hvor Jesus også skulle, ville jeg da følt meg vel i disse klærne? (Les 1. Timoteus 2:9, 10.) Ville de tydelig vist at jeg følger Jesu eksempel? Vi kan stille lignende spørsmål når det gjelder valg av film og musikk. Ville Jesus ha sett denne filmen eller hørt på denne musikken? Hvis han hadde lånt mobilen min eller nettbrettet mitt, ville jeg da ha vært flau over det han så der? Og ville jeg syntes det var vanskelig å forklare Jesus hvorfor jeg liker et bestemt dataspill? Kjærligheten til Jehova bør motivere oss til å kvitte oss med alt som ikke passer seg for en Kristi disippel, uansett hva tingene har kostet. (Apg 19:19, 20) Da vi innviet oss til Jehova, lovte vi at vi ikke lenger skulle leve for oss selv, men for Kristus. Vi må derfor ikke tviholde på noe som kunne hindre oss i å følge nøye i Kristi fotspor. – Matt 5:29, 30; Fil 4:8.

11. (a) Hvordan motiverer vår kjærlighet til Jehova og Jesus oss i forkynnelsesarbeidet? (b) Hvordan kan kjærlighet motivere oss til å hjelpe andre i menigheten?

11 Vår kjærlighet til Jesus får oss også til å være ivrige når det gjelder å forkynne og gjøre disipler. (Matt 28:19, 20; Luk 4:43) I tiden rundt minnehøytiden kan vi være hjelpepionerer og bruke enten 30 eller 50 timer i forkynnelsesarbeidet. Kan du ordne deg slik at du kan klare dette? En 84 år gammel enkemann følte at han på grunn av sin alder og dårlige helse ikke kunne være hjelpepioner. Men pionerene i området bestemte seg for å hjelpe ham. De sørget for transport og valgte ut distrikter som passet for ham, slik at han klarte å nå målet sitt på 30 timer. Kan du hjelpe noen i din menighet, slik at de også kan ha gleden av å være hjelpepioner i mars eller april? Det er selvfølgelig ikke alle som kan være hjelpepionerer, men vi kan alle bruke tid og krefter på å gjøre mer i tjenesten for Jehova. Når vi gjør det, viser vi som Paulus at vi blir motivert av Kristi kjærlighet. Hva mer kan Guds kjærlighet motivere oss til?

VI ER FORPLIKTET TIL Å ELSKE HVERANDRE

12. Hva motiverer Guds kjærlighet oss til?

12 For det andre motiverer Guds kjærlighet oss til å elske våre brødre.  Apostelen Johannes skrev: «Dere elskede, når det er slik Gud har elsket oss, da er vi selv forpliktet til å elske hverandre.» (1. Joh 4:7–11) Hvis vi vil at Gud skal elske oss, må vi erkjenne at vi er forpliktet til å elske våre brødre. (1. Joh 3:16) Hvordan kan vi gi uttrykk for denne kjærligheten i praksis?

13. Hvordan viste Jesus at han brydde seg om andre?

13 Tenk på Jesus. Da han var her på jorden, viste han dem som ble sett ned på, spesiell oppmerksomhet. Han helbredet uføre, blinde, døve og stumme. (Matt 11:4, 5) Jesus likte å undervise mennesker som sultet åndelig sett, slike som de jødiske religiøse lederne sa var forbannet. (Joh 7:49) Han elsket dem og arbeidet hardt for å hjelpe dem. – Matt 20:28.

Kan du hjelpe en eldre bror eller søster i forkynnelsen? (Se avsnitt 14)

14. Hva kan du gjøre for å vise dine brødre og søstre at du er glad i dem?

14 I tiden rundt minnehøytiden kan det være fint å etterligne Jesus ved å tenke på hvordan vi kan hjelpe brødrene og søstrene i vår egen menighet. Kanskje det er noen eldre som trenger hjelp? Kan du besøke dem? Kan du lage noe mat til dem, hjelpe dem med husarbeidet, la dem sitte på med deg til møtet eller ta dem med ut i felttjenesten? (Les Lukas 14:12–14.) Vi må la Guds kjærlighet motivere oss til å vise brødrene og søstrene at vi er glad i dem.

VÆR VILLIG TIL Å TILGI

15. Hva må vi erkjenne?

15 For det tredje må Jehovas kjærlighet motivere oss til å tilgi våre brødre og søstre. Vi har alle arvet synd og død fra Adam, så ingen av oss kan si: «Jeg trenger ikke gjenløsningen.» Selv den mest trofaste tjener for Jehova er helt avhengig av den ufortjente godhet Jehova viser gjennom Kristus. Hver og en av oss må erkjenne at vi er blitt ettergitt en enorm gjeld. Hvorfor er det så viktig? Vi finner svaret i en av Jesu illustrasjoner.

16, 17. (a) Hva lærer vi av Jesu illustrasjon om kongen og slavene? (b) Hva er du bestemt på å gjøre etter å ha tenkt nøye over denne illustrasjonen?

16 Jesus fortalte om en konge som  hadde ettergitt slaven sin en enorm gjeld – ti tusen talenter, eller 60 millioner denarer. Men denne slaven som var blitt ettergitt så mye, var ikke villig til å ettergi en av sine medslaver en mye mindre gjeld – 100 denarer. Kongen, som selv hadde vært så barmhjertig, ble rasende da han fikk vite hvor hardhjertet denne slaven var. Han sa: «Du onde slave, jeg ettergav deg hele denne gjelden da du bønnfalt meg. Burde ikke du til gjengjeld ha vist din medslave barmhjertighet, slik jeg også viste deg barmhjertighet?» (Matt 18:23–35) Ja, kongens store barmhjertighet burde ha fått slaven til å ettergi sin medslave gjelden. I likhet med kongen har Jehova ettergitt oss en stor gjeld – han har tilgitt oss våre synder. Så hva bør Jehovas kjærlighet og barmhjertighet motivere oss til å gjøre?

17 I tiden rundt minnehøytiden kan vi spørre oss selv: Har en bror eller en søster såret meg? Synes jeg det er vanskelig å tilgi ham eller henne? I så fall er dette en fin anledning til å etterligne Jehova, som er «rede til å tilgi». (Sal 86:5; Neh 9:17) Hvis vi virkelig setter pris på det Jehova har gjort for oss ved å ettergi oss en enormt stor gjeld, vil vi ønske å tilgi andre av hele vårt hjerte. Gud vil simpelthen ikke elske oss og tilgi oss hvis ikke vi elsker andre og tilgir dem. (Matt 6:14, 15) Det at vi tilgir noen, forandrer naturligvis ikke på det som har skjedd, men det vil absolutt føre til at vi får det bedre i tiden som kommer.

18. Hvordan hjalp Guds kjærlighet en søster til å bære over med en annen søster?

18 For mange av oss kan det være en utfordring å «bære over med» våre brødre og søstre. (Les Kolosserne 3:13, 14; Efeserne 4:32.) Vi kan nevne et eksempel. Lily er en enslig søster som var en god støtte for en enke som het Carol. [1] Lily kjørte Carol til og fra forskjellige ting, gikk ærender for henne og hjalp henne på mange andre praktiske måter. Trass i alt Lily gjorde, var Carol hele tiden kritisk og vanskelig å ha med å gjøre. Men Lily valgte å fokusere på Carols gode egenskaper. Hun hjalp henne i flere år, helt til Carol ble alvorlig syk og døde. «Likevel ser jeg fram til å treffe Carol igjen i oppstandelsen», sier Lily. «Jeg har lyst til å bli kjent med henne når hun blir fullkommen.» Ja, Guds kjærlighet kan motivere oss til å bære over med våre brødre og søstre og se fram til den tiden da det ikke lenger finnes ufullkomne mennesker.

19. Hvordan kan Guds «ubeskrivelige frie gave» motivere deg?

19 Vi kan virkelig være takknemlige for den «ubeskrivelige frie gave» vi har fått av Jehova. Måtte vi aldri ta denne verdifulle gaven for gitt. La oss, spesielt nå i tiden rundt minnehøytiden, tenke grundig over alt det Jehova og Jesus har gjort for oss, og vise at vi setter pris på det. Ja, måtte deres kjærlighet motivere oss til å følge nøye i Jesu fotspor, vise brødrene og søstrene at vi er glad i dem, og villig tilgi dem.

^ [1] (Avsnitt 18) Noen av navnene i denne artikkelen er forandret.