VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Januar 2016

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 29. februar til 3. april 2016.

De har møtt villig fram – i Oseania

Hvordan har Jehovas vitner som har flyttet til steder med større behov i Oseania, taklet utfordringer de har møtt?

Vær fast bestemt på å fortsette å vise broderkjærlighet!

Årsteksten for 2016 kan hjelpe oss til å være forberedt på de hendelsene som ligger like foran oss.

La deg motivere av Guds «ubeskrivelige frie gave»

Hvordan motiverer Guds kjærlighet oss til å etterligne Jesus, til å vise at vi er glad i våre brødre og søstre, og til å tilgi andre?

Ånden vitner sammen med vår ånd

Hva innebærer det for en person at han er en av de salvede? Hvordan blir en person salvet?

«Vi vil gå med dere»

Hva bør vi huske når det gjelder de 144 000?

Å samarbeide med Gud gir glede

Hvordan kan det å samarbeide med Jehova gi oss glede og beskytte oss åndelig?