Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Apostelen Paulus skrev: «Gud ... vil ikke la dere bli fristet ut over det dere kan tåle.» (1. Kor 10:13) Betyr dette at Jehova først vurderer hva vi kan tåle, og så velger hvilke prøvelser vi skal møte?

Tenk over hva dette ville innebære. En bror som hadde en sønn som begikk selvmord, spurte: «Vurderte Jehova det på forhånd slik at min kone og jeg ville være i stand til å takle at sønnen vår tok sitt eget liv? Skjedde det fordi Gud kom fram til at vi kunne takle det?» Finnes det gode grunner til å tro at Jehova styrer alt som skjer i livet vårt?

En nærmere undersøkelse av det Paulus skrev i 1. Korinter 10:13, leder oss til denne konklusjonen: Vi har ikke noe bibelsk grunnlag for å tro at Jehova på forhånd vurderer hva vi kan tåle, og så, på grunnlag av denne vurderingen, velger hvilke prøvelser vi skal bli utsatt for. La oss se på fire grunner til at vi kan trekke den konklusjonen.

For det første har Jehova gitt menneskene en fri vilje. Han vil at vi selv skal velge vår kurs i livet. (5. Mos 30:19, 20; Jos 24:15) Hvis vi velger riktig kurs, kan vi stole på at Jehova vil lede våre skritt. (Ordsp 16:9) Men hvis vi velger en feil kurs, må vi ta konsekvensene av det. (Gal 6:7) Hvis Jehova valgte hvilke prøvelser vi skulle møte, ville han ikke da i virkeligheten svekke verdien av den gaven som den frie vilje er?

For det andre skjermer ikke Jehova oss mot «tid og uforutsett hendelse». (Fork 9:11) Tragiske ulykker – kanskje med omfattende konsekvenser – kan ramme oss fordi vi er på feil sted til feil tid. Jesus snakket om en ulykke der 18 mennesker omkom da et tårn falt over dem, og viste at dette ikke skjedde fordi det var Guds vilje. (Luk 13:1–5) Er det ikke urimelig å tro at Gud på forhånd har bestemt hvem som skal leve, og hvem som skal dø på grunn av tilfeldige hendelser?

For det tredje er hver enkelt av oss personlig berørt av stridsspørsmålet om menneskenes ulastelighet. Husk at Satan har reist tvil om lojaliteten til alle som tjener Jehova. Han påstår at vi ikke vil fortsette å være lojale mot Jehova når vi blir utsatt for prøvelser. (Job 1:9–11; 2:4; Åp 12:10) Hvis Jehova hindret oss i å møte visse prøvelser, fordi  han mente at de var mer enn vi kunne tåle, ville ikke Satan da ha fått rett i sin påstand om at vi tjener Gud bare av egeninteresse?

For det fjerde trenger ikke Jehova å vite på forhånd alt som skjer med oss. Tanken om at Gud på forhånd velger hvilke prøvelser vi skal møte, innebærer at han må vite alt om framtiden vår. Men dette er ikke en bibelsk tanke. Det er klart at Gud kan forutse framtiden. (Jes 46:10) Men Bibelen viser at han er selektiv når det gjelder å forutse framtidige hendelser. (1. Mos 18:20, 21; 22:12) Han har likevekt mellom sin evne til å forutse noe og sin respekt for vår frie vilje. Er det ikke det vi kunne vente av den Gud som setter vår frihet høyt, og som alltid har fullkommen likevekt mellom sine egenskaper? – 5. Mos 32:4; 2. Kor 3:17.

Så hvordan skal vi forstå Paulus’ ord: «Gud ... vil ikke la dere bli fristet ut over det dere kan tåle»? Paulus beskriver ikke her det Jehova gjør før prøvelser, men det han gjør under prøvelser. * Apostelens ord forsikrer oss om at uansett hvilke vanskeligheter vi møter i livet, vil Jehova støtte oss hvis vi stoler på ham. (Sal 55:22) Paulus kunne si disse oppmuntrende ordene på bakgrunn av to grunnleggende sannheter.

For det første: De prøvelsene vi møter, er ‘vanlige for mennesker’. Andre har erfart prøvelser som ligner på dem vi møter. Det er mulig for oss å utholde slike prøvelser hvis vi stoler på Jehova. (1. Pet 5:8, 9) Før Paulus sa det som står i 1. Korinter 10:13, viste han til de prøvene som israelittene ble satt på i ødemarken. (1. Kor 10:6–11) Ingen av disse prøvelsene var uvanlige for mennesker eller var mer enn det trofaste israelitter kunne tåle. Paulus sier fire ganger om israelittene at «noen av dem» var ulydige. De gav etter for urette ønsker fordi de ikke stolte på Gud.

For det andre: «Gud er trofast.» Når vi ser hvordan Gud opp gjennom historien har handlet med sitt folk, ser vi at han viser «dem som elsker ham og holder hans bud», lojal kjærlighet. (5. Mos 7:9) Vi ser også at Gud alltid holder sine løfter. (Jos 23:14) I lys av Guds trofasthet i fortiden kan de som elsker ham og er lydige mot ham, stole på at han i forbindelse med prøvelser de måtte komme til å møte, vil holde dette todelte løftet: (1) Han vil ikke la en prøvelse utvikle seg så langt at den blir umulig å utholde, og (2) han vil ‘sørge for en utvei’.

Jehova «trøster oss i all vår trengsel»

Hvordan sørger Jehova for en utvei for dem som stoler på ham? Hvis han vil, kan han selvfølgelig rett og slett fjerne en prøvelse. Men husk at Paulus sa: «Sammen med [prøvelsen] vil han også sørge for utveien, for at dere skal kunne utholde den.» Så i mange tilfeller sørger han for «utveien» ved å gi oss det vi trenger for å utholde prøvelser. La oss se på noen av de måtene Jehova kanskje sørger for en utvei på:

  • Han «trøster oss i all vår trengsel». (2. Kor 1:3, 4) Jehova kan berolige vårt sinn og hjerte og våre følelser ved hjelp av sitt Ord, sin hellige ånd og den åndelige maten fra den tro og kloke slave. – Matt 24:45; Joh 14:16, fotn.; Rom 15:4.

  • Han kan lede oss ved hjelp av den hellige ånd. (Joh 14:26) Når det oppstår prøvelser, kan den hellige ånd hjelpe oss til å huske bibelske beretninger og prinsipper og deretter forstå hva det vil være forstandig av oss å gjøre.

  • Han kan bruke englene til å hjelpe oss. – Hebr 1:14.

  • Han kan gi oss hjelp gjennom våre brødre og søstre, som ved det de sier og gjør, kan være «en styrkende hjelp» for oss. – Kol 4:11.

Så hva betyr det Paulus skrev i 1. Korinter 10:13? Det er ikke slik at Jehova velger ut prøvelser som vi skal møte. Men når vi står overfor prøvelser, kan vi være sikre på dette: Hvis vi stoler fullt og helt på Jehova, vil han aldri tillate at våre prøvelser blir større enn det vi mennesker kan klare å utholde; han vil alltid sørge for en utvei, slik at vi kan utholde dem. For en oppmuntrende tanke!

^ avsn. 2 Det greske ordet som er gjengitt med «fristelse», kan også bety «prøvelse».