Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jehova leder sitt folk

Jehova leder sitt folk

«Jehova skal lede deg bestandig.» – JES 58:11.

SANGER: 152, 22

1, 2. (a) Hvordan er Jehovas vitner annerledes enn andre trossamfunn? (b) Hva skal vi se på i denne og den neste artikkelen?

«HVEM er lederen deres?» Det er et spørsmål Jehovas vitner noen ganger får. Og det er ikke så rart. Mange trossamfunn har en mann eller en kvinne som leder eller overhode. Vår Leder, derimot, er ikke et ufullkomment menneske. Vi er stolte over å kunne fortelle dem som spør, at vi lar oss lede av den oppstandne Kristus, som i sin tur lar seg lede av sin Far, Jehova. – Matt 23:10.

2 Likevel er det en synlig gruppe menn, «den tro og kloke slave», som tar ledelsen blant Guds folk i dag. (Matt 24:45) Så hvordan kan vi vite at det virkelig er Jehova som leder oss ved hjelp av sin usynlige Sønn? I denne og den neste artikkelen skal vi se nærmere på hvordan Jehova i flere tusen år har gitt visse menn i oppdrag å ta ledelsen. Begge artiklene drøfter tre beviser for at Jehova virkelig har støttet disse mennene, og at Jehova var – og fremdeles er – den egentlige Lederen for sitt folk. – Jes 58:11.

DE FIKK KRAFT AV DEN HELLIGE ÅND

3. Hva var det som satte Moses i stand til å lede israelittene?

3 Den hellige ånd gav Guds representanter kraft. Tenk på Moses, som fikk i oppdrag å være israelittenes leder. Hva var det som satte ham i stand til å ta hånd om dette store oppdraget?  Jehova «gav sin hellige ånd i ham». (Les Jesaja 63:11–14.) Så det var egentlig Jehova som ledet sitt folk, for han gav Moses hjelp gjennom sin ånd.

4. Hvordan kunne israelittene vite at Moses hadde Guds ånd? (Se det første bildet i artikkelen.)

4 Den hellige ånd er en usynlig kraft. Så hvordan kunne israelittene vite at den virket på Moses? Den hellige ånd satte Moses i stand til å utføre mirakler og til å gjøre Guds navn kjent for farao. (2. Mos 7:1–3) Den hellige ånd hjalp også Moses til å utvikle fine egenskaper, for eksempel kjærlighet, ydmykhet og tålmodighet, som gjorde ham kvalifisert til å lede israelittene. Moses var virkelig annerledes enn andre nasjoners harde og egoistiske ledere! (2. Mos 5:2, 6–9) Det var tydelig at Jehova hadde valgt Moses til å være leder for israelittene.

5. Nevn eksempler på at Jehova satte andre israelittiske menn i stand til å lede sitt folk.

5 Senere utnevnte Jehova andre menn til å lede sitt folk, og også de fikk kraft av den hellige ånd. «Josva, Nuns sønn, var full av visdoms ånd.» (5. Mos 34:9) «Jehovas ånd innhyllet Gideon.» (Dom 6:34) Og «Jehovas ånd begynte å virke på David». (1. Sam 16:13) Alle disse mennene stolte på at Guds ånd ville hjelpe dem, og den satte dem i stand til å utrette store ting de ikke kunne ha klart i egen kraft. (Jos 11:16, 17; Dom 7:7, 22; 1. Sam 17:37, 50) Det førte til at Jehova med rette fikk æren for disse mektige gjerningene.

6. Hvorfor ville Gud at hans folk skulle vise respekt for Israels ledere?

6 Hvordan burde israelittene ha reagert da de så tydelige beviser for at disse mennene fikk kraft av den hellige ånd? Da folket klaget over den måten Moses ledet dem på, spurte Jehova: «Hvor lenge skal dette folket handle respektløst mot meg?» (4. Mos 14:2, 11) Ja, Jehova valgte Moses, Josva, Gideon og David til å representere ham. Når folket var lydige mot disse mennene, fulgte de i virkeligheten Jehova som Leder.

DE FIKK HJELP AV ENGLER

7. Hvordan hjalp engler Moses?

7 Engler hjalp Guds representanter. (Les Hebreerne 1:7, 14.) Jehova brukte engler til å lede Moses. Gud sendte Moses «som både styresmann og befrier ved den engelens hånd som viste seg for ham i tornebusken». (Apg 7:35) Den Loven som Moses brukte for å veilede israelittene, «ble overbrakt ved engler». (Gal 3:19) Og Jehova sa til ham: «Før folket til det sted jeg har fortalt deg om. Se, min engel skal gå foran deg.» (2. Mos 32:34) Bibelen sier ikke at israelittene så en engel gjøre disse tingene. Men den måten Moses veiledet folket og førte dem til det lovte land på, gjorde det klart at han hadde overmenneskelig hjelp.

8. Hvordan hjalp engler Josva og Hiskia?

8 Moses’ etterfølger, Josva, fikk kraft fra «fyrsten over Jehovas hær» til å lede Guds folk i et slag mot kanaaneerne, og israelittene vant. (Jos 5:13–15; 6:2, 21) Senere, da Hiskia var konge, truet en enorm assyrisk hær med å invadere Jerusalem. Men «Jehovas engel ... gikk ut og slo i hjel hundre og åttifem tusen i assyrernes leir» i løpet av én natt. – 2. Kong 19:35.

9. Hva ble forventet av israelittene, selv om Guds representanter var ufullkomne?

9 Englene er fullkomne, men de mennene  de hjalp, var selvfølgelig ikke det. Moses lot en gang være å gi Jehova æren. (4. Mos 20:12) Josva unnlot å søke veiledning hos Gud før han inngikk en pakt med gibeonittene. (Jos 9:14, 15) Og Hiskia var i en kort periode hovmodig. (2. Krøn 32:25, 26) Men selv om disse mennene var ufullkomne, ble det forventet at israelittene fulgte dem. Jehova brukte sine engler til å støtte disse mennene. Ja, Jehova ledet sitt folk.

DE BLE LEDET AV GUDS ORD

10. Hvordan vet vi at Moses lot seg lede av Guds lov?

10 Guds Ord ledet hans representanter. Bibelen omtaler den loven israelittene fikk, som «Mose lov». (1. Kong 2:3) Bibelen viser at det likevel var Jehova som var den egentlige lovgiveren, og Moses selv var underlagt Loven. (2. Krøn 34:14) Etter at Jehova hadde fortalt hvordan tabernaklet skulle bygges, «gikk [Moses] i gang med å gjøre alt det som Jehova hadde befalt ham. Akkurat slik gjorde han». – 2. Mos 40:1–16.

11, 12. (a) Hva måtte Josva og de kongene som hersket over Guds folk, gjøre? (b) Hvilken virkning hadde Guds Ord på lederne for Guds folk?

11 Da Josva ble utnevnt til leder, hadde han Guds lov i skriftlig form. Jehova sa til ham: «Du skal dag og natt lese i den med dempet stemme, for at du kan være nøye med å følge alt som står skrevet i den.» (Jos 1:8) Senere skulle de som var konger over Guds folk, følge en lignende rutine. De måtte lese i Loven hver dag, lage en avskrift av den og ‘holde alle denne lovens ord og disse forordningene ved å gjøre etter dem’. – Les 5. Mosebok 17:18–20.

12 Hvilken virkning hadde Guds Ord på de mennene som tok ledelsen? Tenk for eksempel på kong Josjia. Etter at Moseloven ble funnet, begynte Josjias sekretær å lese den for ham. * Hvordan reagerte kongen? Bibelen forteller: «Og det skjedde da kongen hørte lovbokens ord, at han straks sønderrev sine klær.» Men han gjorde mer enn det. Det Guds Ord sa, fikk Josjia til å sette i gang en intens kampanje mot avgudsdyrkelse og til å arrangere en storslått påskefeiring. (2. Kong 22:11; 23:1–23) Fordi Josjia og andre trofaste ledere lot seg lede av Guds Ord, var de villige til å justere og tydeliggjøre den veiledningen de gav Guds folk. Disse forandringene hjalp folket til å leve i harmoni med Guds vilje.

13. Hvordan var lederne for Guds folk annerledes enn lederne for hedenske nasjoner?

13 Så annerledes disse trofaste kongene var enn andre nasjoners ledere, som fulgte menneskelig visdom og kortsiktig strategi! I Kanaan, for eksempel, drev lederne og folket med ting som er avskyelige i Jehovas øyne, deriblant incest, homoseksuelle handlinger, seksuell omgang med dyr, barneofringer og avgudsdyrkelse. (3. Mos 18:6, 21–25) Og babylonske og egyptiske ledere hadde ikke de samme gode reglene for hygiene som dem Gud gav israelittene. (4. Mos 19:13) De trofaste lederne for Guds folk, derimot, oppmuntret folket til å være åndelig, moralsk og fysisk rene. Det var tydelig at Jehova ledet dem.

14. Hvorfor irettesatte Jehova noen av lederne for sitt folk?

14 Ikke alle kongene over Guds folk  i gammel tid fulgte Guds veiledning. Noen nektet å ta imot den veiledningen de fikk gjennom Guds hellige ånd, hans engler og hans Ord. I noen tilfeller irettesatte Jehova slike ledere eller sørget for at de ble erstattet av andre. (1. Sam 13:13, 14) Da hans tid var inne til det, utnevnte han en leder som kom til å overgå alle de mennene han hadde brukt fram til da.

JEHOVA UTNEVNER EN FULLKOMMEN LEDER

15. (a) Hvordan viste profetene at det skulle komme en unik leder? (b) Hvem var den lederen det var profetert om?

15 Gjennom mange hundre år lovte Jehova at han ville gi sitt folk en leder som hadde unike kvalifikasjoner. Moses sa til israelittene: «En profet av din egen midte, av dine brødre, lik meg, skal Jehova din Gud oppreise for deg – ham skal dere høre på.» (5. Mos 18:15) Jesaja forutsa at denne personen skulle bli «en leder og befalingsmann». (Jes 55:4) Og Daniel ble inspirert til å skrive om «Messias, Lederen», som skulle komme. (Dan 9:25) Til slutt gjorde Jesus Kristus det klart at det var han som var «Lederen» for Guds folk. (Les Matteus 23:10.) Jesu disipler fulgte ham med glede, og de trodde at han var Jehovas utvalgte. (Joh 6:68, 69) Hva var det som overbeviste dem om at Jesus Kristus var den som Jehova brukte for å lede sitt folk?

16. Hva var det som viste at Jesus fikk kraft av den hellige ånd?

16 Den hellige ånd gav Jesus kraft. Da Jesus ble døpt, så døperen Johannes «himlene dele seg og ånden komme ned over ham som en due». Deretter «drev ånden ham ut i ødemarken». (Mark 1:10–12) Og i resten av Jesu tjeneste på jorden satte den hellige ånd ham i stand til å utføre mirakler og å tale med myndighet fra Gud. (Apg 10:38) I tillegg hjalp den hellige ånd Jesus til å vise slike egenskaper som kjærlighet, glede og sterk tro. (Joh 15:9; Hebr 12:2) Ingen annen leder kunne gi slike beviser for at han hadde Guds hellige ånd. Jesus var Jehovas utvalgte.

Hvordan hjalp engler Jesus kort tid etter at han ble døpt? (Se avsnitt 17)

17. Hva gjorde engler for å hjelpe Jesus?

17 Engler hjalp Jesus. Kort tid etter at Jesus ble døpt, ‘kom engler og begynte å tjene ham’. (Matt 4:11) Noen timer før Jesus døde, «viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham». (Luk 22:43) Jesus var overbevist om at Jehova kunne sende engler for å hjelpe ham når som helst han trengte det. – Matt 26:53.

18, 19. Hvordan lot Jesus seg lede av Guds Ord i sitt liv og i sin undervisning?

 18 Guds Ord ledet Jesus. Helt fra starten av sin tjeneste lot Jesus seg lede av Skriftene. (Matt 4:4) Han var så lydig mot Guds Ord at han var villig til å dø på en torturpæl. Selv det siste han sa før han døde, var sitater fra profetier om Messias. (Matt 27:46; Luk 23:46) Som en kontrast til dette ignorerte de religiøse lederne på den tiden det Gud hadde sagt, når det ikke passet med deres egne tradisjoner. Jesus siterte Guds ord gjennom profeten Jesaja da han sa om dem: «Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Forgjeves fortsetter de å tilbe meg, for de læresetninger de lærer, er menneskebud.» (Matt 15:7–9) Kunne Jehova virkelig bruke noen av disse mennene til å lede sitt folk?

19 Også når Jesus underviste, lot han seg lede av Guds Ord. Når han fikk spørsmål som religiøse ledere var uenige om, viste han verken til sin enorme visdom eller til sin enestående erfaring, men holdt fram Skriftene som den avgjørende autoritet. (Matt 22:33–40) Og i stedet for å underholde tilhørerne sine med historier om livet i himmelen eller om skapelsen av universet «åpnet han fullt ut deres sinn, så de kunne forstå Skriftene». (Luk 24:32, 45) Jesus elsket Guds Ord, og han var ivrig etter å gjøre andre kjent med det.

20. (a) Hvordan viste Jesus at han underordnet seg Gud? (b) Hva kan kontrasten mellom Jesus og Herodes Agrippa 1. lære oss om hvem Jehova velger som leder?

20 Den måten Jesus snakket på, gjorde at andre ble imponert, men Jesus gav æren til sin Lærer, Jehova. (Luk 4:22) Da en rik mann prøvde å ære Jesus med tittelen «Gode Lærer», svarte Jesus beskjedent: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, Gud.» (Mark 10:17, 18) Slik reagerte ikke Herodes Agrippa 1., som omkring åtte år senere ble konge, eller leder, over Judea. Under et høytidelig arrangement der han var kledd i et kongelig festantrekk, ropte folket beundrende da de så og hørte ham: «En guds røst, og ikke et menneskes!» Herodes likte tydeligvis dette veldig godt. Hva skjedde så? «I samme øyeblikk slo Jehovas engel ham, fordi han ikke gav Gud æren; og han ble oppspist av ormer og utåndet.» (Apg 12:21–23) Ingen som objektivt betraktet det som skjedde, kunne trekke den slutning at det var Jehova som hadde valgt Herodes til å være leder. Jesus, derimot, beviste at han var utnevnt av Jehova, og han æret ham ved alltid å vise at det var Jehova som var den øverste lederen for sitt folk.

21. Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

21 Jesus skulle ikke være leder i bare noen få år. Etter at han var blitt oppreist, sa han: «All myndighet i himmelen og på jorden er blitt gitt meg. ... Og se, jeg er med dere alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning.» (Matt 28:18–20) Men hvordan skulle Jesus som en usynlig åndeskapning i himmelen kunne lede Guds folk på jorden? Hvem ville Jehova bruke til å representere Jesus på jorden og til å ta ledelsen blant Guds folk? Og hvordan ville de kristne klare å forstå hvem som er hans representanter? Den neste artikkelen svarer på disse spørsmålene.

^ avsn. 12 Dette kan ha vært den opprinnelige lovboken, som Moses hadde skrevet.