Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jehovas hensikt vil bli gjennomført!

Jehovas hensikt vil bli gjennomført!

«Jeg har sagt det; jeg skal også la det komme. Jeg har utformet det; jeg skal også gjøre det.» – JES 46:11.

SANGER: 147, 149

1, 2. (a) Hva har Jehova gjort oss kjent med? (b) Hvilken garanti finner vi i Jesaja 46:10, 11 og 55:11?

DE ALLER første ordene i Bibelen er enkle, men dype: «I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.» (1. Mos 1:1) Vår kunnskap om de mange tingene Gud har skapt, for eksempel verdensrommet, lys og gravitasjon, er begrenset, og vi har sett bare en liten del av universet. (Fork 3:11) Men Jehova har gjort oss kjent med sin hensikt med jorden og menneskene. Jorden skulle være et ideelt hjem for menneskene, som ble skapt i Guds bilde. (1. Mos 1:26) De skulle være hans barn, og Jehova skulle være deres Far.

2 I 1. Mosebok, kapittel 3, fortelles det at noen forsøkte å hindre Jehovas hensikt i å bli gjennomført. (1. Mos 3:1–7) Men dette var på ingen måte en uoverstigelig hindring. Ingen kan stoppe Jehova. (Jes 46:10, 11; 55:11) Vi kan derfor være sikre på at Jehovas opprinnelige hensikt vil bli gjennomført til akkurat rett tid!

3. (a) Hvilke grunnleggende sannheter må vi kjenne til for å kunne forstå Bibelens budskap? (b) Hvorfor drøfter vi disse sannhetene nå? (c) Hvilke spørsmål skal vi se på i denne artikkelen?

3 Vi er sikkert godt kjent med de bibelske sannhetene om Guds hensikt med jorden og menneskene og om den  sentrale rollen Jesus Kristus har i gjennomføringen av Guds hensikt. Disse grunnleggende sannhetene var sannsynligvis noe av det første vi lærte da vi begynte å studere Guds Ord. Vi ønsker å hjelpe andre oppriktige mennesker til å bli kjent med disse viktige sannhetene. Det har vi en spesiell mulighet til å gjøre på denne tiden av året, da vi inviterer så mange som mulig til høytiden til minne om Kristi død. (Luk 22:19, 20) Og de som kommer, vil få lære mye om Guds hensikt. Så nå i dagene før minnehøytiden er det fint om vi kan tenke over konkrete spørsmål vi kan stille dem vi studerer Bibelen med, og andre oppriktige mennesker for å stimulere interessen for denne viktige begivenheten. I denne artikkelen skal vi se nærmere på tre spørsmål: Hva var Guds hensikt da han skapte jorden og menneskene? Hva gikk galt? Og hvorfor er Jesu gjenløsningsoffer en nøkkelfaktor for at Guds hensikt skal bli gjennomført?

HVA VAR JEHOVAS HENSIKT DA HAN SKAPTE MENNESKENE?

4. Hvordan forkynner skaperverket Jehovas herlighet?

4 Alt Jehova har skapt, holder den høyeste standard. (1. Mos 1:31; Jer 10:12) Hva kan vi lære av den skjønnhet og orden som vi ser i skaperverket? Når vi betrakter skaperverket, blir vi imponert over at alt Jehova har skapt, både små og store ting, tjener en hensikt. Og hvem av oss blir ikke fascinert av den kompliserte menneskecellen, et nyfødt spedbarn eller en praktfull solnedgang? Grunnen til det er at vi har en medfødt sans for skjønnhet. – Les Salme 19:1; 104:24.

5. Hvordan sørger Jehova for at alt i skaperverket fungerer harmonisk?

5 Jehova har i sin kjærlighet satt grenser for alt han har skapt. For at alt skal fungere på en harmonisk måte, har han laget både naturlover og morallover. (Sal 19:7–9) Alle ting i universet har derfor en bestemt plass og funksjon i samsvar med den rollen de har i Guds hensikt. Jehova har fastsatt normen for hvordan det han har skapt, skal fungere sammen. Det er for eksempel derfor gravitasjonskraften holder atmosfæren nær jorden, regulerer tidevannet i havene og bidrar til den fysiske orden som er nødvendig for livet på jorden. Alt i skaperverket, inkludert menneskene, beveger seg og fungerer innenfor disse grensene. Den orden vi ser i skaperverket, vitner tydelig om at Gud har en hensikt med jorden og menneskene. Kan vi i vår tjeneste gjøre andre oppmerksomme på Ham som er årsaken til denne imponerende orden? – Åp 4:11.

6, 7. Nevn noen av de gavene Jehova gav Adam og Eva.

6 Jehovas hensikt var at menneskene skulle leve evig her på jorden. (1. Mos 1:28; Sal 37:29) Han gav Adam og Eva mange verdifulle gaver som gjorde at de kunne glede seg over livet. (Les Jakob 1:17.) Jehova gav dem en fri vilje, evnen til å resonnere og evnen til å vise kjærlighet og til å glede seg over vennskap. Skaperen kommuniserte med Adam og fortalte ham hvordan han kunne vise at han var lydig. Adam fikk også vite hvordan han skulle dekke sine behov, og hvordan han skulle ta vare på dyrene og jorden. (1. Mos 2:15–17, 19, 20) Adam og Eva var også skapt med syn, hørsel, følesans, smakssans og luktesans. De kunne  derfor fullt ut glede seg over skjønnheten og mangfoldet i sitt paradisiske hjem. Det første menneskepar hadde uendelige muligheter til å ha et tilfredsstillende arbeid, utrette noe og oppdage nye ting.

7 Hva annet omfattet Guds hensikt? Jehova skapte Adam og Eva på en slik måte at de kunne få fullkomne barn. Gud ville at barna deres skulle få barn, og at menneskeslekten til slutt skulle fylle hele jorden. Og han ønsket at Adam og Eva og alle foreldre etter dem skulle elske barna sine slik Jehova elsket sine første fullkomne jordiske barn. Jorden, med alle dens ressurser, skulle bli deres varige hjem. – Sal 115:16.

HVA GIKK GALT?

8. Hva var hensikten med den loven vi finner i 1. Mosebok 2:16, 17?

8 Det gikk ikke straks slik Jehova ønsket. Hva skjedde? Jehova gav Adam og Eva en enkel lov som gav dem mulighet til å vise om de anerkjente grensene for den friheten de hadde fått. Han sa: «Av hvert tre i hagen kan du spise deg mett. Men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke spise av, for på den dag du spiser av det, skal du visselig dø.» (1. Mos 2:16, 17) Det var ikke vanskelig for Adam og Eva å forstå denne loven, og det var heller ikke vanskelig for dem å være lydige mot den. De hadde tross alt mer enn nok de kunne spise.

9, 10. (a) Hva påstod Satan om Jehova? (b) Hva valgte Adam og Eva å gjøre? (Se det første bildet i artikkelen.)

9 Ved hjelp av en slange lurte Satan Djevelen Eva til å være ulydig mot sin Far, Jehova. (Les 1. Mosebok 3:1–5; Åp 12:9) Satan gjorde et nummer av at Guds jordiske barn ikke fikk lov til å spise «av ethvert tre i hagen». Det var som om han sa til Eva: «Mener du at dere ikke kan gjøre som dere vil?» Så kom han med en blank løgn: «Dere skal visselig ikke dø.» Deretter prøvde han å overbevise Eva om at hun ikke trengte å høre på Gud. Han sa: «Gud vet at den dagen dere spiser av den, da vil deres øyne bli åpnet.» Satan antydet at grunnen til at Jehova ikke ville at de skulle spise av frukten, var at hvis de gjorde det, ville det gjøre dem mer opplyste. Satan kom dessuten med dette falske løftet: «Dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.»

10 Nå måtte Adam og Eva bestemme seg for hva de skulle gjøre. Ville de være lydige mot Jehova, eller ville de høre på slangen? De valgte å være ulydige mot Gud og sluttet seg dermed til Satans opprør. De forkastet Jehova som sin Far og fjernet seg fra hans beskyttelse. – 1. Mos 3:6–13.

11. Hvorfor tolererte ikke Jehova Adam og Evas opprør?

11 Ved å gjøre opprør mot Jehova mistet Adam og Eva sin fullkommenhet. Opprøret førte også til at forholdet mellom dem og Jehova ble brutt, for han «har for rene øyne til å se på det som er ondt». (Hab 1:13) Hvis Jehova ikke hadde gjort noe med den synden som ble begått i Eden, ville hans egen troverdighet ha blitt dratt i tvil. Både engler og mennesker ville ha lurt på om de kunne stole på det han sa. Men Jehova er trofast mot sine egne normer; han bryter dem aldri. (Sal 119:142) Det at Adam og Eva hadde en fri vilje, gav dem ikke rett til å ignorere Guds lov. En konsekvens av at de gjorde opprør mot Jehova, var at de døde og vendte tilbake til støvet,  som de hadde blitt skapt av. – 1. Mos 3:19.

12. Hva skjedde med Adams barn?

12 Da Adam og Eva spiste av frukten, satte de seg selv i en stilling der de ikke lenger kunne være medlemmer av Guds universelle familie. Gud utviste dem fra Eden, og de hadde ikke noe håp om å få komme tilbake. (1. Mos 3:23, 24) Ved å utvise dem lot Jehova dem med rette få erfare konsekvensene av det valget de hadde truffet. (Les 5. Mosebok 32:4, 5.) Menneskene var ikke lenger fullkomne og kunne derfor ikke gjenspeile Guds egenskaper på en fullkommen måte. I tillegg til at Adam selv mistet muligheten til å få en fantastisk framtid, overførte han ufullkommenhet, synd og død til sine barn. (Rom 5:12) Han frarøvet etterkommerne sine muligheten til å leve evig. Adam og Eva kunne ikke lenger få fullkomne barn, og det kunne heller ikke barna deres. Etter at Satan Djevelen fikk Adam og Eva til å vende seg bort fra Gud, har han fortsatt å villede mennesker helt fram til i dag. – Joh 8:44.

GJENLØSNINGEN LEGER BRUDDET

13. Hva ønsker Jehova for menneskene?

13 Gud elsker imidlertid fortsatt menneskene. Han ønsker at de skal ha et godt forhold til ham, til tross for Adam og Evas opprør. Han ønsker ikke at noen skal dø. (2. Pet 3:9) Så rett etter opprøret traff Gud tiltak som igjen gjorde det mulig for mennesker å være hans venner. Hvordan kunne han gjøre det uten å gå imot sine egne rettferdige normer?

14. (a) Hva har Gud gjort for å redde mennesker fra synd og død, ifølge Johannes 3:16? (b) Hvilket spørsmål kan vi kanskje drøfte med interesserte?

14 Les Johannes 3:16. Mange av dem vi inviterer til minnehøytiden, kjenner dette verset. Men spørsmålet er: Hvordan gjør Jesu offer evig liv mulig? Kampanjen før minnehøytiden, selve minnehøytiden og de besøkene vi senere foretar hos dem som var til stede på minnehøytiden, kan gi oss anledning til å hjelpe sannhetssøkende mennesker til å bli klar over hva som er svaret på dette viktige spørsmålet. Og den kjærlighet og visdom som Jehova viser gjennom gjenløsningen, kan gjøre dypt inntrykk på dem. Hvilke punkter kan vi trekke fram i forbindelse med gjenløsningen?

15. Hvordan var Jesus annerledes enn Adam?

15 Jehova sørget for at et fullkomment menneske ble gjenløser. Dette fullkomne mennesket måtte være lojal mot Jehova og være villig til å gi sitt liv i bytte for den dødsdømte menneskehet. (Rom 5:17–19) Jehova overførte sin aller første skapnings liv fra himmelen til jorden. (Joh 1:14) Jesus ble på den måten et fullkomment menneske, akkurat som Adam hadde vært. Men i motsetning til Adam levde Jesus opp til de normene som Jehova ventet at et fullkomment menneske skulle følge. Selv ikke de mest ekstreme prøvelser fikk Jesus til å synde eller til å bryte noen av Guds lover.

16. Hvorfor er gjenløsningen en så verdifull gave?

16 Som et fullkomment menneske kunne Jesus frelse menneskene fra synd og død ved å dø for dem. Jesus var alt det Adam skulle ha vært – et fullkomment menneske som var fullstendig lojal og lydig mot Gud. (1. Tim 2:6) Jesus ble det gjenløsningsofferet som åpnet veien til evig liv «for mange» – menn, kvinner og barn. (Matt 20:28) Ja, gjenløsningen er en nøkkelfaktor for at Guds opprinnelige  hensikt skal bli gjennomført. (2. Kor 1:19, 20) Gjenløsningen gir alle trofaste mennesker mulighet til å oppnå evig liv.

JEHOVA ÅPNET VEIEN TILBAKE FOR OSS MENNESKER

17. Hva blir mulig på grunn av gjenløsningen?

17 Jehova skaffet til veie gjenløsningen selv om det kostet ham mye. (1. Pet 1:19) Han er så glad i oss mennesker at han var villig til å la sin enbårne Sønn dø for oss. (1. Joh 4:9, 10) På en måte tok Jesus den plassen som Adam hadde, og ble vår far. (1. Kor 15:45) Ved å gjøre det åpnet Jesus muligheten for at vi ikke bare kan oppnå evig liv, men også til slutt kan bli en del av Guds familie. Ja, på grunnlag av Jesu offer kan Jehova igjen la mennesker bli en del av sin familie, uten at han går på akkord med sin egen rettferdighet. Er det ikke fantastisk å tenke på at det kommer en tid da alle trofaste mennesker blir fullkomne? Det vil være fullstendig enhet mellom den himmelske og den jordiske delen av Guds familie. Vi kommer alle til å være Guds barn i full forstand. – Rom 8:21.

18. Når vil Jehova bli «alt for alle»?

18 Satans opprør hindret ikke Jehova i å vise menneskene kjærlighet og kan heller ikke hindre ufullkomne mennesker i å være lojale mot Jehova. På grunnlag av gjenløsningen vil Jehova hjelpe alle sine barn til å bli fullstendig rettferdige. Forestill deg hvordan livet vil være når alle «som ser Sønnen og viser tro», har evig liv. (Joh 6:40) Jehova, vår Far, vil på en kjærlig og vis måte sørge for at menneskeheten oppnår fullkommenhet, i samsvar med hans opprinnelige hensikt. Han vil da bli «alt for alle». – 1. Kor 15:28.

19. (a) Hva bør vår takknemlighet for gjenløsningen motivere oss til? (Se rammen « Fortsett å lete etter ‘dem som fortjener det’».) (b) Hvilken side ved gjenløsningen skal vi se på i den neste artikkelen?

19 Vår takknemlighet for gjenløsningen bør motivere oss til å gjøre alt vi kan for å fortelle andre om denne uvurderlige gaven. De må få vite at Jehova på grunnlag av gjenløsningen tilbyr alle mennesker muligheten til å leve evig. Men evig liv er ikke det eneste som gjenløsningen gjør mulig. Den neste artikkelen drøfter hvordan Jesu offer også gir et svar på de spørsmålene Satan reiste i Edens hage.