VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Februar 2017

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 3.–30. april 2017.

Jehovas hensikt vil bli gjennomført!

Hva var Guds hensikt da han skapte jorden og menneskene? Hva gikk galt? Og hvorfor er Jesu gjenløsningsoffer en nøkkelfaktor for at Guds hensikt skal bli gjennomført?

Gjenløsningen – en «fullkommen gave» fra vår Far

I tillegg til at gjenløsningen gir oss fantastiske muligheter, er den knyttet til spørsmål som er av universell betydning.

LIVSHISTORIE

Vi har erfart Guds ufortjente godhet på mange måter

Douglas og Mary Guest erfarte Guds ufortjente godhet som pionerer i Canada og som misjonærer i Brasil og Portugal.

Jehova leder sitt folk

Jehova brukte mennesker til å lede sitt folk i gammel tid. Hvilke beviser har vi for at Jehova virkelig støttet dem?

Hvem leder Guds folk i dag?

Jesus lovte at han skulle være med sine disipler helt til avslutningen på tingenes ordning. Hvordan leder han Guds folk på jorden nå?

Spørsmål fra leserne

Apostelen Paulus skrev: «Gud ... vil ikke la dere bli fristet ut over det dere kan tåle.» Betyr dette at Gud først vurderer hva vi kan tåle, og så velger hvilke prøvelser vi skal møte?

FRA VÅRT ARKIV

«Ingen vei er for dårlig eller for lang»

På slutten av 1920-tallet og begynnelsen av 1930-tallet viste iherdige pionerer at de var fast bestemt på å bringe det gode budskap om Guds rike ut til folk i den enorme australske villmarken.