Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Lær av Jehovas lojale tjenere

Lær av Jehovas lojale tjenere

«Mot den lojale vil du handle lojalt.» – SAL 18:25.

SANGER: 63, 43

1, 2. Hvordan viste David at han var lojal mot Gud, da Abisjai ville drepe Saul? (Se det første bildet i artikkelen.)

DET er midt på natten, og David og Abisjai lister seg inn i en leir der det ligger 3000 soldater og sover. Midt i leiren finner de kong Saul, som sover tungt. Han har dratt ut i Judeas ødemark for å finne David og drepe ham. Abisjai hvisker: «La meg få lov til å spidde [Saul] til jorden med spydet, bare én gang, og jeg skal ikke gjøre det to ganger mot ham.» Davids svar må ha overrasket Abisjai. «Gjør ikke ende på ham, for hvem har rakt sin hånd ut mot Jehovas salvede og er forblitt uskyldig? ... Det er utenkelig for meg, sett fra Jehovas synspunkt, å rekke min hånd ut mot Jehovas salvede!» – 1. Sam 26:8–12.

2 David forstod hva det innebærer å være lojal mot Gud. Det var en fjern tanke for ham å skade Saul. Hvorfor det? Fordi Gud hadde salvet Saul til å være konge over Israel. Lojale tjenere for Jehova har respekt for dem han utnevner. Ja, Jehova krever at alle hans tjenere er lojale. – Les Salme 18:25; Mi 6:8, fotn.

3. Hvordan viste Abisjai at han var lojal mot David?

 3 Abisjai viste at han hadde respekt for David. Etter at David hadde blitt konge, begikk David ekteskapsbrudd med Batseba og gav Joab beskjed om å sørge for at mannen hennes, Uria, ble drept i kamp. (2. Sam 11:2–4, 14, 15; 1. Krøn 2:16) Joab var broren til Abisjai, så Abisjai kan ha fått vite om det David hadde gjort. Men likevel fortsatte han å respektere David som Guds utnevnte konge. Og Abisjai prøvde aldri å bruke sin makt som militær leder til å overta Israels trone. I stedet forsvarte han David mot forrædere og andre fiender. – 2. Sam 10:10; 20:6; 21:15–17.

4. (a) Hvordan var David et eksempel når det gjelder å være lojal mot Gud? (b) Hvilke andre eksempler skal vi se på?

4 Ved å nekte å skade kong Saul viste David at han var en av Jehovas lojale tjenere. Som ungdom hadde David drept filisterkjempen Goliat, som frekt hadde våget å ‘håne den levende Guds slaglinjer’. (1. Sam 17:23, 26, 48–51) Da David ble konge og syndet grovt ved å begå ekteskapsbrudd og mord, godtok han den irettesettelsen han fikk av profeten Natan, og angret det han hadde gjort. (2. Sam 12:1–5, 13) Da David ble gammel, fortsatte han å vise at han var lojal mot Gud. Han gav for eksempel store bidrag til byggingen av Jehovas tempel. (1. Krøn 29:1–5) Så vi ser at selv om David gjorde alvorlige feil i livet, var han lojal mot Gud. (Sal 51:4, 10; 86:2) I denne artikkelen skal vi se nærmere på David og noen andre som levde på hans tid, og prøve å finne svarene på disse spørsmålene: Hvem må vi først og fremst være lojale mot? Og hvilke egenskaper hjelper oss til å være lojale?

HVEM MÅ VI FØRST OG FREMST VÆRE LOJALE MOT?

5. Hva lærer vi av den feilen Abisjai gjorde?

5 Da Abisjai snek seg inn i leiren til Saul, forstod han ikke at det først og fremst var Jehova han måtte være lojal mot. Fordi han ville være lojal mot David, var han ivrig etter å drepe kong Saul, men David hindret ham, for han forstod at det ville være galt å ‘rekke sin hånd ut mot Jehovas salvede’. (1. Sam 26:8–11) Dette tilfellet lærer oss noe viktig: Når vi med rette føler at det er flere parter vi må være lojale mot, og vi skal avgjøre hvem av dem det er viktigst at vi er lojale mot, må vi ta hensyn til bibelske prinsipper som kommer inn i bildet.

6. Hvorfor kan vi lett komme til å føle sterkere lojalitet overfor en venn eller et familiemedlem enn overfor Jehova?

6 Lojalitetsfølelse er noe vi har i hjertet, men hjertet vårt er forrædersk. (Jer 17:9) En som er lojal mot Gud, kan derfor lett komme til å føle sterk lojalitet overfor en nær venn eller et familiemedlem selv om den personen praktiserer noe som er galt. Særlig hvis en som står oss nær, forlater sannheten, må vi huske at det alltid er Jehova vi i første rekke må være lojale mot. – Les Matteus 22:37.

7. Hvordan klarte en søster å fortsette å være lojal mot Gud i en vanskelig situasjon?

7 Hvis en i familien vår blir ekskludert, kan det oppstå en lojalitetskonflikt. Tenk for eksempel på det Anne [1] opplevde. En dag ringte moren hennes, som var ekskludert, og sa at hun ville komme på besøk fordi hun syntes det var så vondt å være isolert fra familien. Anne ble veldig urolig fordi moren ville komme, og lovte å svare henne i et brev. Før hun skrev, tenkte hun over noen bibelske prinsipper. (1. Kor 5:11; 2. Joh 9–11) I brevet minnet hun moren vennlig på at det var hun, moren, som  hadde brutt kontakten med familien på grunn av det gale hun hadde gjort uten å angre. «Den eneste måten du kan lindre smerten på, er å vende tilbake til Jehova», skrev hun til moren. – Jak 4:8.

8. Hvilke egenskaper vil hjelpe oss til å være lojale mot Gud?

8 Tre egenskaper som kan hjelpe oss til å være lojale mot Gud, er ydmykhet, vennlighet og mot. Vi skal nå ta for oss disse i tur og orden og se på hvordan noen som var lojale tjenere for Gud på Davids tid, viste at de var ydmyke, vennlige og modige.

FOR Å VÆRE LOJALE MOT GUD MÅ VI VÆRE YDMYKE

9. Hvorfor prøvde Abner å drepe David?

9 Da David snakket med kong Saul etter å ha drept Goliat og fortsatt holdt Goliats avhogde hode i hånden, må minst to andre ha vært til stede. Den ene var Sauls sønn Jonatan, som inngikk en vennskapspakt med David. Den andre var hærføreren Abner. (1. Sam 17:57 til 18:3) Senere støttet Abner Saul i hans forsøk på å drepe David. «Tyranner søker å ta min sjel», skrev David. (Sal 54:3; 1. Sam 26:1–5) Hvorfor var Abners holdning til David så forskjellig fra Jonatans? Abner visste akkurat som Jonatan at Gud hadde utvalgt David til å bli Israels konge. Etter Sauls død kunne Abner ha vist ydmykhet og lojalitet mot Gud ved å støtte David, men i stedet støttet han Sauls sønn Isjbosjet. Senere kan det være at Abner selv ønsket å bli konge, og kanskje det var derfor han hadde seksuell omgang med en av kong Sauls medhustruer. – 2. Sam 2:8–10; 3:6–11.

10. Hvorfor var ikke Absalom lojal mot Gud?

10 Davids sønn Absalom var ikke ydmyk, og det hindret ham i å være lojal mot Gud. Absalom var så stolt at han «fikk laget seg en vogn, med hester og med femti mann som løp foran ham»! (2. Sam 15:1) Og han overtalte mange israelitter til å være lojale mot ham i stedet for David. I likhet med Abner prøvde Absalom å drepe David, selv om han visste at Jehova hadde utnevnt David til Israels konge. – 2. Sam 15:13, 14; 17:1–4.

11. Hvordan kan vi ha nytte av de bibelske beretningene om Abner, Absalom og Baruk?

11 Eksemplene med Abner og Absalom viser at store ambisjoner lett kan få en person til å bli illojal mot Gud. Det er selvfølgelig ingen trofaste tjenere for Jehova  som vil følge en så egoistisk og ond handlemåte som de gjorde. Men et ønske om rikdom eller en prestisjefylt karriere i denne verden kan ha en skadelig virkning åndelig sett også på oss. Baruk, profeten Jeremias sekretær, mistet en stund fokus. Jehovas budskap til Baruk var: «Se, det jeg har bygd opp, river jeg ned, og det jeg har plantet, rykker jeg opp, ja hele landet. Men du – du fortsetter å søke store ting for deg selv. Fortsett ikke å søke slikt.» (Jer 45:4, 5) Baruk godtok veiledningen. Så klokt det er å huske på disse ordene fra Gud nå som enden for denne onde verden er så nær!

12. Vis hvorfor vi ikke kan være lojale mot Gud når vi er selviske.

12 Daniel, en bror i Mexico, måtte velge mellom det å være lojal mot Gud og det å søke sine egne selviske interesser. Han ønsket å gifte seg med en kvinne som ikke tjente Jehova. Han sier: «Selv etter at jeg hadde begynt som pioner, fortsatte jeg å skrive med henne. Men til slutt ydmyket jeg meg og snakket med en moden eldste om at jeg var plaget av en lojalitetskonflikt. Han hjalp meg til å forstå at hvis jeg ville være lojal mot Gud, måtte jeg slutte å skrive med henne. Etter mange bønner og tårer var det det jeg gjorde. Det gikk ikke lang tid før gleden i tjenesten økte.» Senere giftet Daniel seg med en fin kristen søster, og nå tjener han som kretstilsynsmann.

LOJALITET MOT GUD HJELPER OSS TIL Å VÆRE VENNLIGE

Hvis du blir klar over at en bror eller søster har gjort noe alvorlig galt, vil du da lojalt hjelpe ham eller henne til å få hjelp av de eldste? (Se avsnitt 14)

13. Hvordan viste Natan at han var lojal mot både Gud og David, da David hadde syndet?

13 Ved å være lojale mot Jehova er vi noen ganger samtidig lojale mot andre. Profeten Natan fortsatte å være lojal mot både Jehova og David. Han fikk vite at David hadde begått ekteskapsbrudd, og at han hadde sørget for at kvinnens mann ble drept. Da Jehova sendte Natan for å irettesette David, var profeten modig og adlød. Samtidig var Natan lojal mot David. Natan gav irettesettelsen på en klok og vennlig måte. For å hjelpe David til å se alvoret i det han hadde gjort, brukte Natan en illustrasjon om en rik mann som tok lammet til en fattig mann. Da David reagerte med sinne på det den rike mannen hadde gjort, sa Natan til ham: «Du er mannen!» David tok poenget. – 2. Sam 12:1–7, 13.

14. Hvordan kan du være lojal både mot Jehova og mot en venn eller et familiemedlem som har gjort noe alvorlig galt?

 14 Det å være vennlig kan hjelpe deg til å takle en lojalitetskonflikt. Det kan for eksempel være at du vet helt sikkert at en bror har gjort noe alvorlig galt. Du føler kanskje at du må være lojal mot ham, særlig hvis han er en nær venn eller en i familien. Men hvis du dekker over det han har gjort, vil du være illojal mot Gud. Det er selvfølgelig viktigst at du er lojal mot Jehova. Så vær vennlig, men bestemt, akkurat som Natan. Oppmuntre broren til å be de eldste om hjelp. Hvis han ikke gjør det innen rimelig tid, bør din lojalitet mot Gud få deg til å snakke med de eldste om saken. Ved å gjøre dette viser du at du er lojal mot Jehova. Du er også vennlig og god mot vennen din eller den du er i familie med, for de eldste vil med mildhet forsøke å hjelpe ham til å få et godt forhold til Jehova igjen. – Les 3. Mosebok 5:1; Galaterne 6:1.

FOR Å VÆRE LOJALE MOT GUD MÅ VI VÆRE MODIGE

15, 16. Hvorfor måtte Husjai være modig for å være lojal mot Gud?

15 En mann som het Husjai, måtte være modig for å være lojal mot Gud. Han var en av kong Davids lojale venner. Men hans lojalitet ble satt på prøve da Davids sønn Absalom prøvde å tilrane seg tronen i Jerusalem og fikk mange over på sin side. (2. Sam 15:13; 16:15) David hadde flyktet fra byen. Skulle Husjai nå velge å være lojal mot Absalom i stedet for den eldre kongen som flyktet for livet? Han var bestemt på å være lojal mot den kongen som var utnevnt av Gud, så han gikk for å møte David på Oljeberget. – 2. Sam 15:30, 32.

16 David bad Husjai om å dra tilbake til Jerusalem, late som om han var Absaloms venn og overbevise Absalom om at han ikke burde følge Akitofels råd. Husjai risikerte livet for å være lojal mot Jehova, og han gjorde det David bad ham om. David bad til Jehova om at Husjai måtte lykkes, og slik gikk det. Den modige Husjai fikk Absalom til ikke å følge rådet fra Akitofel. – 2. Sam 15:31; 17:14.

17. Hvorfor må vi være modige for å være lojale?

17 Vi må være modige for å være lojale mot Jehova. Mange av oss har modig stått imot press fra familiemedlemmer, kolleger eller myndighetene for å kunne være lojale mot Gud. Ta for eksempel Taro, som bor i Japan. Helt siden han var barn, hadde han alltid vært lojal mot foreldrene sine og gjort som de sa. Han gjorde det ikke av plikt, men fordi han virkelig ønsket å glede dem. Så begynte han å studere med Jehovas vitner. Men foreldrene hans var imot det, så da han bestemte seg for å begynne å gå på møtene, var det veldig vanskelig for ham å fortelle dem det. Taro sier: «De ble så sinte at de i mange år nektet meg å besøke dem. Jeg bad Jehova om mot til å holde fast ved den avgjørelsen jeg hadde tatt. Nå er de blitt mildere stemt, og jeg kan besøke dem regelmessig.» – Les Ordspråkene 29:25.

18. Hvilken nytte har du hatt av å studere denne artikkelen?

18 I likhet med David, Jonatan, Natan og Husjai kan vi erfare den dype gleden det gir å være lojal mot Jehova. Vi ønsker ikke å være som Abner og Absalom, som var illojale. Vi vil holde oss til Jehova, slik David gjorde. Som ufullkomne mennesker kan vi ikke unngå å gjøre feil. Men la oss vise Jehova at vi virkelig ønsker å være lojale tjenere for ham.

^ [1] (Avsnitt 7) Noen av navnene er forandret.