Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Februar 2016

Fortsett å tjene Jehova med glede

Fortsett å tjene Jehova med glede

HVILKEN dag er den lykkeligste dagen i livet ditt? Er det den dagen du giftet deg, eller da du ble mor eller far for første gang? Eller er det den dagen du ble døpt? Du ser sikkert på dåpsdagen din som den viktigste og lykkeligste dagen i livet ditt. Og så glade dine brødre og søstre var for å se at du offentlig viste at du elsket Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, hele ditt sinn og hele din styrke! – Mark 12:30.

Du har høyst sannsynlig opplevd mange gleder i tjenesten for Jehova etter at du ble døpt. Men noen forkynnere har mistet noe av den gleden de en gang følte. Hva kan være årsaken til det? Hvilke grunner har vi til å fortsette å tjene Jehova med glede?

HVORFOR NOEN HAR MISTET GLEDEN

Budskapet om Riket, som inneholder et løfte om at Jehova snart skal gjøre slutt på den nåværende onde tingenes ordning og innføre sin nye verden, gir oss virkelig grunn til å være glade. Og Sefanja 1:14 kommer med denne forsikringen: «Jehovas store dag er nær. Den er nær, og den kommer meget hurtig.» Men hvis ventetiden har vært lengre enn vi hadde regnet med, kan det få oss til å miste den gleden vi en gang hadde, og gjøre at vi setter ned tempoet i tjenesten for Gud. – Ordsp 13:12.

Når vi er sammen med andre som tjener Jehova, blir vi oppmuntret til å fortsette å tjene ham med glede. Og kanskje var det nettopp den gode oppførselen til Jehovas tjenere som i sin tid gjorde at vi følte oss tiltrukket av den sanne tilbedelse, og som hjalp oss til å begynne å tjene Gud med glede. (1. Pet 2:12) Men hva om en trosfelle begår en alvorlig synd? Når det skjer, kan en som ble dratt til sannheten på grunn av Guds folks gode oppførsel, bli så skuffet at han mister gleden.

Den kommersielle propagandaen i Satans onde verden kan også ta fra oss gleden. Djevelen bruker sin verden til å få oss til å tro at vi har behov for ting som vi egentlig ikke trenger. Men vi bør huske det Jesus sa: «Ingen kan være slave for to herrer; for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke være slaver  for både Gud og Rikdom.» (Matt 6:24) Vi kan ikke tjene Jehova med glede og samtidig prøve å få så mye som mulig ut av denne verden.

VI KAN ‘GLEDE OSS I VÅR FRELSES GUD’

Å tjene Jehova er ikke en byrde for dem som elsker ham. (1. Joh 5:3) Husk at Jesus sa: «Kom til meg, alle dere som sliter og er tynget av byrder, så vil jeg gi dere ny styrke. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild av sinn og ydmyk av hjerte, og dere skal finne ny styrke for deres sjeler. For mitt åk er skånsomt, og min byrde er lett.» (Matt 11:28–30) Det å bære det åk som består i å være en disippel av Kristus, er styrkende og gir glede. Og vi har definitivt gode grunner til å være lykkelige i tjenesten for Jehova. Vi skal nå se på tre viktige grunner til at vi kan ‘glede oss i vår frelses Gud’. – Hab 3:18.

Vi tjener vår Livgiver, den lykkelige Gud. (Apg 17:28; 1. Tim 1:11) Vi erkjenner at det er på grunn av vår Skaper at vi er til. Vi fortsetter derfor å tjene ham med glede, uansett hvor mange år som er gått siden vi ble døpt.

Héctor bevarer gleden ved å tenke på håpet om Riket og ved å holde seg aktiv

Tenk på Héctor, som tjente Jehova som reisende tilsynsmann i 40 år. Selv om han er blitt gammel, har han beholdt gleden. (Sal 92:12–14) Siden hans kone er syk, er det begrenset hvor mye han kan gjøre i tjenesten, men likevel sier han: «Selv om det er trist å se min kone gradvis bli verre og det er en utfordring å ta seg av henne, har jeg ikke latt det få ta fra meg gleden ved å tjene den sanne Gud. Jehova hadde en hensikt da han skapte menneskene, og bare det å vite at jeg skylder ham livet, gir meg grunn til å elske ham høyt og tjene ham helhjertet. Jeg anstrenger meg for å holde meg aktiv i forkynnelsesarbeidet, og jeg prøver å ha håpet om Riket klart for meg, slik at jeg ikke mister gleden.»

Jehova har i sin kjærlighet skaffet til veie gjenløsningsofferet, noe som gjør det mulig for oss å ha et glederikt liv. «Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.» (Joh 3:16) Ja, ved å tro på Jesu gjenløsningsoffer kan vi få tilgivelse for våre synder og oppnå evig liv. Er ikke det en god grunn til å være takknemlig? Og bør ikke vår takknemlighet for gjenløsningen motivere oss til å tjene Jehova med glede?

Jesús forenklet livet og tjente Jehova med glede i mange år

En bror i Mexico, Jesús, sa: «Jeg var en slave for jobben min. Noen ganger jobbet jeg fem skift på rad, selv om det ikke var obligatorisk. Jeg  gjorde det bare for å tjene mer penger. Så lærte jeg om Jehova og hvordan han hadde gitt sin kjære Sønn for menneskene. Jeg fikk et sterkt ønske om å tjene Jehova, så jeg innviet mitt liv til ham. Deretter sluttet jeg i firmaet, hvor jeg hadde vært ansatt i 28 år, og begynte i heltidstjenesten.» Dette var begynnelsen til mange års glederik tjeneste for Jehova.

Resultatene av det vi gjør, gir stor glede, ikke sorg. Husker du hvordan livet ditt var før du ble kjent med Jehova? Apostelen Paulus minnet de kristne i Roma om at de hadde vært «syndens slaver», men at de så var blitt «slaver for rettferdigheten». Resultatet av dette var «frukt i form av hellighet», noe som ville føre til evig liv. (Rom 6:17–22) Også vi har en levemåte som er hellig, fri for den sorg som er et resultat av umoralsk eller voldelig oppførsel. For en grunn til glede!

«De lykkeligste årene i livet mitt er de jeg har brukt til å tjene Jehova.» – Jaime

Tenk på Jaime, som var ateist og evolusjonist og drev med boksing. Jaime begynte å gå på møtene våre, og det gjorde inntrykk på ham å se den kjærligheten som ble vist der. For å klare å forandre livsstil måtte han be til Jehova om hjelp til å få tro på ham. «Litt etter litt forstod jeg at Jehova eksisterer, og at han er en kjærlig Far og barmhjertig Gud», sier Jaime. «Å følge Jehovas rettferdige normer har vært til beskyttelse for meg. Hadde jeg ikke forandret meg, kunne jeg ha blitt drept, slik noen av mine tidligere boksevenner ble. De lykkeligste årene i livet mitt er de jeg har brukt til å tjene Jehova.»

IKKE GI OPP!

Hvordan bør vi føle det mens vi venter på enden for denne onde tingenes ordning? Husk at vi «sår med henblikk på ånden» og vil «høste evig liv». «La oss [derfor] ikke gi opp med hensyn til å gjøre det som er godt, for når tiden er inne, skal vi høste, hvis vi ikke går trett.» (Gal 6:8, 9) Måtte vi med Jehovas hjelp holde ut, arbeide hardt for å utvikle de egenskapene vi trenger for å overleve «den store trengsel», og fortsette å tjene Jehova med glede selv om vi skulle møte prøvelser. – Åp 7:9, 13, 14; Jak 1:2–4.

Vi kan ha tillit til at Gud vil lønne oss for vår utholdenhet, for han er klar over det arbeidet vi gjør, og over den kjærlighet vi har til ham og hans navn. Hvis vi fortsetter å tjene Jehova med glede, kan vi si som salmisten David: «Jeg har bestandig satt Jehova for meg. Fordi han er ved min høyre hånd, skal jeg ikke bli brakt til å vakle. Derfor fryder mitt hjerte seg, og min herlighet vil glede seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet.» – Sal 16:8, 9.