VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Februar 2016

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 4. april til 1. mai 2016.

LIVSHISTORIE

Jehova har latt meg lykkes i tjenesten

Corwin Robison tjente Gud trofast i 73 år, deriblant over 60 år på Betel i USA.

Jehova kalte ham «min venn»

Kunne du tenke deg å være Jehovas venn? Abrahams eksempel viser hvordan du kan være det.

Etterlign Jehovas nære venner

Hvordan fikk Rut, Hiskia og Maria et sterkt vennskap med Gud?

Fortsett å tjene Jehova med glede

Noe som kan hjelpe deg til å bevare gleden, er å meditere over tre viktige prinsipper.

Vær lojal mot Jehova

Jonatans eksempel kan hjelpe oss til å være lojale mot Jehova i fire utfordrende situasjoner.

Lær av Jehovas lojale tjenere

Hvordan viste David, Jonatan, Natan og Husjai at det først og fremst var Jehova de ville være lojale mot?

FRA VÅRT ARKIV

Høyttalerbilen – kjent av millioner

Fra 1936 til 1941 gjorde Vakttårnets høyttalerbil det mulig for de få vitnene i Brasil å nå millioner med Rikets budskap