Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Desember 2016

Kast alle dine bekymringer på Jehova

Kast alle dine bekymringer på Jehova

‘Kast all deres bekymring på Jehova, for han har omsorg for dere.’ – 1. PET 5:7.

SANGER: 60, 23

1, 2. (a) Hvorfor er det ikke så rart at vi noen ganger er bekymret? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hva skal vi se på i denne artikkelen?

VI LEVER i en svært stressende tid. Satan Djevelen er veldig sint og «går omkring som en brølende løve og søker å sluke noen». (1. Pet 5:8; Åp 12:17) Det er derfor ikke så rart at selv vi, Guds tjenere, av og til er bekymret. Også Guds tjenere i gammel tid, for eksempel David, var noen ganger bekymret. (Sal 13:2) Apostelen Paulus hadde «bekymringen for alle menighetene». (2. Kor 11:28) Men hva kan vi gjøre når vi føler oss overmannet av bekymringer?

2 Vår kjærlige himmelske Far hjalp sine tjenere i gammel tid når de slet med bekymringer, og han vil hjelpe oss også. Bibelen gir oss denne oppfordringen: ‘Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.’ (1. Pet 5:7) Men hvordan kan du gjøre det? Vi skal nå se på fire ting som kan hjelpe oss til å takle bekymringer: å be inderlige bønner, å lese i Guds Ord og meditere over det man leser der, å dra nytte av Jehovas hellige ånd og å snakke med en man stoler på, om sine tanker og bekymringer. Og mens vi studerer denne artikkelen, så prøv å se etter råd du har lyst til å følge.

 «KAST DIN BYRDE PÅ JEHOVA»

3. Hvordan kan du ‘kaste din byrde på Jehova’?

3 Det første vi kan gjøre, er å be oppriktige bønner til Jehova. Når du står overfor situasjoner som gjør deg engstelig, urolig eller bekymret, så fortell din kjærlige himmelske Far om alt som ligger deg på hjertet. Salmisten David bønnfalt Jehova: «Lytt, Gud, til min bønn.» I den samme salmen sa han også: «Kast din byrde på Jehova, og han skal støtte deg.» (Sal 55:1, 22) Etter at du har gjort alt du kan for å løse et problem, vil du helt klart ha mer igjen for å be inderlige bønner enn for å bekymre deg. Men hvordan kan bønn hjelpe deg så du ikke blir overmannet av «foruroligende tanker» og vonde følelser? – Sal 94:18, 19.

4. Hvorfor er det så viktig at vi ber når vi er bekymret?

4 Les Filipperne 4:6, 7. Hvordan besvarer Jehova våre oppriktige, inderlige og vedvarende påkallelser? Ved å gi oss en indre fred som kan befri oss for tanker og følelser som gjør oss urolige. Mange kan bekrefte dette av egen erfaring. De har opplevd at Gud har hjulpet dem til å få en dyp følelse av fred og ro som virkelig har overgått menneskers fatteevne. Dette kan du også oppleve. Det finnes ingen utfordring som «Guds fred» ikke kan gi deg styrke til å mestre. Du kan stole helt og fullt på Jehovas trøsterike løfte: «Se deg ikke spent omkring, for jeg er din Gud. Jeg vil styrke deg. Jeg vil virkelig hjelpe deg.» – Jes 41:10.

GUDS ORD KAN GI DEG INDRE FRED

5. Hvordan kan Guds Ord gi oss indre fred?

5 En annen måte du kan få indre fred på, er å lese i Bibelen og meditere over det du leser. Hvorfor er dette viktig? Bibelen inneholder åndelig veiledning som kan hjelpe deg til å unngå, redusere og takle bekymringer. Ikke glem at Bibelen er nyttig og gir styrke fordi den inneholder Skaperens egne visdomsord. Når du – dag eller natt – reflekterer over Guds tanker og vurderer hvordan du best kan bruke Bibelens praktiske veiledning, vil dette gi deg stor styrke. Det er verdt å merke seg at Jehova knyttet det å lese hans Ord til det å være «modig og sterk» og det å ikke bli ‘oppskaket og skrekkslagen’. – Jos 1:7–9.

6. Hvilken positiv virkning kan Jesu ord ha på deg?

6 I Bibelen finner vi beroligende uttalelser av Jesus. Hans ord og lære gav dem som lyttet til ham, ny styrke. Mange følte seg dratt til ham fordi han beroliget dem som var bekymret, styrket de svake og trøstet de nedtrykte. (Les Matteus 11:28–30.) Han viste kjærlig omtanke for andre og dekket deres åndelige, følelsesmessige og fysiske behov. (Mark 6:30–32) Jesu løfte om støtte gjelder fortsatt. Akkurat som Jesus hjalp apostlene som reiste sammen med ham, vil han hjelpe deg. Du trenger ikke å være der Jesus er, for å nyte godt av hans omsorg. Som Konge i himmelen fortsetter han å vise empati. Så når du er bekymret, kan han ‘komme deg til hjelp’. Han kan gi deg «hjelp i rette tid». Ja, Jesus kan hjelpe deg til å takle bekymringer, og han kan gi deg håp og mot. – Hebr 2:17, 18; 4:16.

EGENSKAPER SOM GUDS ÅND FRAMBRINGER

7. Hvordan vil du få hjelp av Gud når du ber om å få hellig ånd?

7 Det tredje vi kan gjøre, er å be om å få hellig ånd. Jesus lovte at vår Far i  himmelen vil gi hellig ånd til dem som ber Ham om det. (Luk 11:10–13) Den hellige ånd setter oss i stand til å utvikle åndens frukt. Denne frukten består av positive egenskaper som Guds virksomme kraft frambringer, og som gjenspeiler personligheten til Den Allmektige Gud. (Les Galaterne 5:22, 23; Kol 3:10.) Etter hvert som du utvikler åndens frukt, vil ditt forhold til andre bli bedre. Det vil føre til at mange situasjoner som ellers kunne ha gjort deg bekymret, aldri oppstår. Vi skal nå kort se på noen måter som åndens frukt vil hjelpe deg på.

8–12. Hvordan kan åndens frukt hjelpe deg til å takle eller unngå situasjoner som fører til bekymringer?

8 «Kjærlighet, glede, fred.» Når du gjør det du kan for å behandle andre på en respektfull måte, vil du sannsynligvis oppdage at du får færre bekymringer. Hvorfor er det slik? Når du viser andre broderkjærlighet, inderlig hengivenhet og ære, vil du ofte kunne unngå situasjoner som fører til sinne, frustrasjon og stress. Dette vil gjøre det lettere å bevare et fredelig forhold til andre. – Rom 12:10.

9 «Langmodighet, vennlighet, godhet.» Det blir lettere for deg å få et fredelig forhold til andre når du følger oppfordringen: «Bli gode mot hverandre, inderlig medfølende, så dere villig tilgir hverandre.» (Ef 4:32) Ved å gjøre dette hindrer du at det oppstår situasjoner som kan skape bekymringer. Og du vil også bedre kunne håndtere situasjoner som oppstår på grunn av menneskelig ufullkommenhet.

10 «Tro.» I dag er mange av bekymringene våre knyttet til penger og materielle eiendeler. (Ordsp 18:11) Men hvis du har en sterk tro på at Jehova har kjærlig omsorg for deg, vil det bli lettere å takle eller unngå slike bekymringer. Følg Paulus’ inspirerte råd om å være «tilfreds med de nåværende ting». Paulus fortsatte: «For [Gud] har sagt: ‘Jeg vil slett ikke forlate deg og slett ikke svikte deg.’ Vi kan derfor være ved godt mot og si: ‘Jehova er min hjelper; jeg vil ikke være redd. Hva kan et menneske gjøre meg?’» – Hebr 13:5, 6.

11 «Mildhet, selvkontroll.» Tenk på de gode resultatene du vil få når du viser disse egenskapene. De vil sannsynligvis hindre deg i å si eller gjøre noe som kan føre til bekymringer for deg personlig, og det vil være bra for deg å unngå «ondsinnet bitterhet og harme og vrede og skriking og spottende tale». – Ef 4:31.

12 Det krever riktignok ydmykhet å stole på «Guds mektige hånd» og å ‘kaste all sin bekymring på Gud’. (1. Pet 5:6, 7) Men når du utvikler ydmykhet, vandrer du på en vei som fører til at du får Guds godkjennelse og støtte. (Mi 6:8) Når du bevarer et realistisk syn på hva du kan klare fysisk, mentalt og følelsesmessig, og stoler på Gud i stedet for på deg selv, er det mindre sannsynlig at du vil føle deg overmannet av bekymringer.

‘VÆR ALDRI BEKYMRET’

13. Hva var det Jesus mente da han sa: ‘Vær aldri bekymret’?

13 I Matteus 6:34 (les) finner vi Jesu kloke råd: ‘Vær aldri bekymret.’ Men det kan kanskje virke vanskelig å følge dette rådet. Hva var det Jesus mente? Han kan ikke ha ment at en tjener for Gud ikke på noe tidspunkt i livet kom til å være bekymret. Vi har allerede sett at David og Paulus noen ganger var  bekymret. Det Jesus hjalp disiplene sine til å forstå, var at det å være unødig eller ekstremt bekymret ikke løser noen problemer. Hver dag har sine egne utfordringer, så vi trenger ikke å føye flere bekymringer til ved å tenke på tidligere eller framtidige problemer. Hvordan kan du følge Jesu råd og redusere bekymringene dine?

14. Hvordan kan du takle bekymringer som skyldes feil du har gjort tidligere?

14 Noen er kanskje bekymret på grunn av feil de har gjort tidligere. De er plaget av skyldfølelse for det de gjorde, selv om det kanskje skjedde for mange år siden. Kong David følte til tider at hans ‘misgjerninger hadde gått over hans hode’. Han innrømmet: «Jeg har skreket på grunn av mitt hjertes stønning.» (Sal 38:3, 4, 8, 18) Hva ville det være klokt av David å gjøre i denne situasjonen? Hva gjorde han? Han satte sin lit til at Jehova ville være barmhjertig mot ham og tilgi ham. Han kunne si med overbevisning: «Lykkelig er den hvis opprør [«overtredelse», fotn.] er tilgitt.» – Les Salme 32:1–3, 5.

15. (a) Hva mer kan vi lære av David? (b) Hva kan man gjøre for å redusere bekymringer? (Se rammen « Noen måter du kan redusere bekymringer på».)

15 Andre ganger er du kanskje bekymret på grunn av noe du opplever nå. Da David skrev Salme 55, fryktet han for livet sitt. (Sal 55:2–5) Men han lot ikke bekymringene få ødelegge hans tillit til Jehova. David la problemene sine fram for Jehova i inderlig bønn, men han forstod også at det var viktig å gjøre noe med årsaken til bekymringene. (2. Sam 15:30–34) Du kan lære noe av David. I stedet for å la deg overmanne av bekymringer så ta de skrittene du kan for å gjøre noe med situasjonen, og legg deretter tillitsfullt saken i Jehovas hender.

16. Hvordan kan betydningen av Guds navn styrke troen din?

16 Hvis man tenker mye på problemer som muligens kan oppstå i framtiden, fører det ofte til bekymringer som det ikke er noe grunnlag for. Men du trenger ikke å bekymre deg mye for ting som ennå ikke har skjedd, eller som du ikke vet noe om. Hvorfor ikke? Fordi ting ofte ikke blir så ille som vi kanskje hadde fryktet. Og det er ingen situasjon som ligger utenfor kontrollen til den Gud som du kan kaste alle dine bekymringer på. Hans navn betyr blant annet «han lar bli» eller «han får til å bli». Dette forsikrer oss om at Gud fullt ut er i stand til å sørge for at hans hensikter til gagn for hans tjenere blir gjennomført. (2. Mos 3:14) Du kan være sikker på at Gud kan lønne sine trofaste og hjelpe dem til ikke å bekymre seg for mye for noe som har skjedd tidligere, noe som skjer nå, eller noe som kan komme til å skje i framtiden.

 ÅPENHJERTIG KOMMUNIKASJON

17, 18. Hvordan kan god kommunikasjon hjelpe deg når du er bekymret?

17 En fjerde ting som kan være til hjelp når man er bekymret, er å betro seg til en man har tillit til. Ektefellen din, en nær venn eller en eldste i menigheten kan kanskje hjelpe deg til å se det du er bekymret over, i det rette perspektiv. «Engstelse i en manns hjerte gjør det nedbøyd, men et godt ord får det til å fryde seg.» (Ordsp 12:25) Åpen og ærlig kommunikasjon kan gi deg en bedre forståelse av det du bekymrer deg for, og hjelpe deg til å håndtere det. Bibelen sier: «Planer blir gjort til intet der hvor det ikke er fortrolig samtale, men når det er mange rådgivere, blir det resultater.» – Ordsp 15:22.

18 Også de ukentlige menighetsmøtene er til hjelp. Der kan du være sammen med trosfeller som bryr seg om deg, og som ønsker å gi oppmuntring. (Hebr 10:24, 25) En slik «utveksling av oppmuntring» vil bidra til å gi deg åndelig påfyll og vil gjøre det lettere for deg å takle bekymringer. – Rom 1:12.

DET SOM VIL GI DEG STØRST STYRKE: DITT FORHOLD TIL GUD

19. Hvorfor kan du ha tillit til at ditt forhold til Gud vil gi deg styrke?

19 En eldste i Canada lærte hvor viktig det er å kaste sine bekymringer på Jehova. Han har en veldig stressende jobb som lærer og rådgiver, og han har også slitt med en angstlidelse. Hva har vært til hjelp for ham? Han forteller: «Det at jeg har gått inn for å styrke mitt forhold til Jehova, er det som mer enn noe annet har hjulpet meg til å takle følelsesmessige problemer. Støtten fra ekte venner og åndelige brødre er svært viktig når man har det vanskelig. Jeg forteller min kone åpent og ærlig hvordan jeg føler det. Mine medeldste og kretstilsynsmannen gav meg uvurderlig hjelp til å se ting i det rette perspektiv. Jeg søkte også medisinsk hjelp, gjorde forandringer i den måten jeg brukte tiden min på, og satte av tid til å slappe av og å trene. Litt etter litt begynte jeg å føle at jeg hadde mer kontroll. Når det er ting jeg ikke kan ha kontroll over, legger jeg saken i Jehovas hender.»

20. (a) Hvordan kan vi kaste våre bekymringer på Gud? (b) Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

20 I denne artikkelen har vi lært hvor viktig det er at vi kaster våre bekymringer på Gud ved å be inderlig til ham og ved å lese hans Ord og meditere over det. Vi har også sett på hvor viktig det er at vi utvikler åndens frukt, betror oss til en vi har tillit til, og henter styrke i oppbyggende kristent samvær. Den neste artikkelen viser hvordan Jehova i tillegg holder oss oppe ved å gi oss håp om at han skal lønne sine tjenere. – Hebr 11:6.