Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Husker du?

Husker du?

Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

Hva slags synd var det Jesus snakket om i den veiledningen som står i Matteus 18:15–17?

Han snakket om saker som de som er direkte berørt, kan ordne opp i seg imellom. Men synden er såpass alvorlig at det kan føre til eksklusjon hvis det ikke blir ordnet opp i den. Synden kan for eksempel dreie seg om baksnakking eller bedrageri. – w16.05 s. 7.

Hva kan du gjøre for å få mer ut av bibellesningen?

Du kan gjøre dette: Les med et åpent sinn, og se etter ting du kan lære. Still deg selv slike spørsmål som: Hvordan kan jeg bruke dette til å hjelpe andre? Bruk de studieverktøyene du har, til å gjøre undersøkelser i forbindelse med det stoffet du nettopp har lest. – w16.05 s. 24–26.

Er det galt av en kristen å sørge selv om han tror på oppstandelsen?

Troen på oppstandelsen fjerner ikke den dype sorgen en kristen kanskje føler. Abraham sørget da Sara døde. (1. Mos 23:2) Med tiden vil sorgen avta. – wp16.3 s. 4.

Hvem er mannen med en sekretærs blekkhorn og de seks mennene med våpen som er nevnt i Esekiel, kapittel 9, et bilde på?

Vi forstår det slik at de er et bilde på himmelske hærstyrker som var involvert i ødeleggelsen av Jerusalem, og som vil være involvert i ødeleggelsen i Harmageddon. I oppfyllelsen i vår tid er mannen med en sekretærs blekkhorn et bilde på Jesus Kristus, som setter et merke på dem som skal få overleve. – w16.06 s. 16–17.

Hva slags trusler har Bibelen overlevd?

Den har overlevd (1) trusselen om at de materialene den ble skrevet på, for eksempel papyrus og pergament, kunne bli ødelagt av tidens tann, (2) motstand fra politiske og religiøse ledere som har forsøkt å ødelegge den, og (3) forsøk på å forandre budskapet i den. – wp16.4 s. 4–7.

Hvordan kan du kanskje forenkle livet ditt?

Finn ut hva du faktisk trenger, og bli kvitt unødvendige utgifter. Sett opp et realistisk budsjett. Kvitt deg med ting du ikke bruker, og betal gjeld. Kutt ned på verdslig arbeid, og planlegg hvordan du skal utvide tjenesten. – w16.07 s. 10.

Hva er mer verdifullt enn gull og sølv, ifølge Bibelen?

Job 28:12, 15 viser at visdom fra Gud er bedre enn gull og sølv. Mens du søker denne visdommen, så anstreng deg for å være ydmyk og å bevare en sterk tro. – w16.08 s. 18–19.

Er det passende at en bror i dag har skjegg?

I noen kulturer blir det sett på som akseptabelt å ha et velstelt skjegg, og det kan være at det at en bror har skjegg, ikke tar folks oppmerksomhet bort fra det budskapet han forkynner. Likevel kan det være at noen brødre velger å ikke ha skjegg. (1. Kor 8:9) I andre kulturer eller på andre steder blir skjegg ikke sett på som akseptabelt for Jehovas vitner. – w16.09 s. 21.

Hvorfor kan vi stole på Bibelens beretning om David og Goliat?

Den høyden som er oppgitt for Goliat, er bare 15 centimeter høyere enn den høyeste mannen man vet om i moderne tid. David var en virkelig person, noe som Jesus bekreftet, og som også blir bekreftet av en gammel innskrift som omtaler «Davids hus». De geografiske detaljene i beretningen stemmer med kjente fakta. – wp16.5 s. 13.

Hva er forskjellen på kunnskap, forståelse og visdom?

En som har kunnskap, har skaffet seg informasjon, eller fakta. En som har forståelse, kan se hvordan ett faktum henger sammen med et annet. Og en som har visdom, er i stand til å kombinere kunnskap med forståelse og å bruke dette på en god måte. – w16.10 s. 18.