Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Desember 2016

Jehova lønner dem som oppriktig søker ham

Jehova lønner dem som oppriktig søker ham

«Den som nærmer seg Gud, må tro at han er til, og at han skal lønne dem som oppriktig søker ham.» – HEBR 11:6.

SANGER: 85, 134

1, 2. (a) Hvilken forbindelse er det mellom kjærlighet og tro? (b) Hvilke spørsmål skal vi nå se på?

VI ELSKER Jehova «fordi han elsket oss først». (1. Joh 4:19) Jehova har vist sin inderlige kjærlighet blant annet ved at han har tatt initiativet til å velsigne sine lojale tjenere. Jo mer vi elsker vår Gud, jo sterkere blir troen vår – ikke bare på at han er til, men på at han virkelig lønner dem han elsker. – Les Hebreerne 11:6.

2 Det at Jehova lønner sine tjenere, er et viktig trekk ved hans personlighet og måte å være på. Troen vår er ikke fullstendig hvis vi ikke er helt overbevist om at Gud skal lønne dem som oppriktig søker ham. Hvorfor kan vi si det? Fordi «tro er den sikre forventning om ting en håper på». (Hebr 11:1) Ja, tro innebærer en sikker forventning om de velsignelsene Gud har lovt. Men hvordan er håpet om at Jehova skal lønne sine tjenere, til hjelp for oss? Og hvordan har Jehova lønnet sine tjenere både i fortiden og i vår tid? Dette skal vi nå se nærmere på.

JEHOVA LOVER Å VELSIGNE SINE TJENERE

3. Hvilket løfte finner vi i Malaki 3:10?

3 Jehova Gud har forpliktet seg til å lønne sine trofaste tjenere,  så han oppfordrer oss til å vise at vi ønsker å få hans velsignelse. Vi leser: «‘Jeg ber dere, prøv meg ...,’ har hærstyrkenes Jehova sagt, ‘om jeg ikke skal åpne himlenes sluser for dere og tømme ut velsignelse over dere til det ikke lenger er noe behov.’» (Mal 3:10) Vi viser vår dype verdsettelse og takknemlighet når vi tar imot Jehovas gavmilde tilbud.

4. Hvorfor kan vi stole på den forsikringen Jesus gav ifølge Matteus 6:33?

4 Jesus forsikret sine disipler om at hvis de satte Riket først, ville Gud støtte dem. (Les Matteus 6:33.) Jesus kunne si dette fordi han visste at Jehova alltid holder det han lover. Jesus visste at Guds løfter aldri slår feil. (Jes 55:11) Vi kan være sikre på at hvis vi viser oppriktig tro på Jehova, vil han holde dette løftet: «Jeg vil slett ikke forlate deg og slett ikke svikte deg.» (Hebr 13:5) Dette løftet fra Jehova hjelper oss til å stole på det Jesus sa ifølge Matteus 6:33.

Jesus viste at hans disipler skulle bli lønnet for de ofrene de brakte (Se avsnitt 5)

5. Hvorfor er Jesu svar til Peter oppmuntrende?

5 Apostelen Peter spurte en gang Jesus: «Vi har forlatt alt og fulgt deg; hva vil egentlig bli oss til del?» (Matt 19:27) Jesus irettesatte ikke Peter fordi han stilte dette spørsmålet. I stedet fortalte han disiplene sine at de skulle bli lønnet for de ofrene de brakte. De trofaste apostlene og andre skulle få herske sammen med Jesus i himmelen. Men allerede nå lønner Jehova sine tjenere. Jesus sa: «Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller  mor eller barn eller jordstykker for mitt navns skyld, skal få mange ganger mer og arve evig liv.» (Matt 19:29) Disiplene hans skulle få velsignelser som ville være langt større enn et hvilket som helst personlig offer de kanskje måtte bringe. Er ikke åndelige fedre, mødre, brødre, søstre og barn mye mer verdt enn alt vi har gitt avkall på eller ofret for Rikets skyld?

«ET ANKER FOR SJELEN»

6. Hvorfor lover Jehova å lønne sine tjenere?

6 Det at Jehova lover å lønne sine trofaste tjenere, er med på å holde oss oppe under lojalitetsprøver. Vi gleder oss over rike åndelige velsignelser nå og ser fram til enda større velsignelser i framtiden. (1. Tim 4:8) Og det at vi er helt overbevist om at Jehova «skal lønne dem som oppriktig søker ham», vil hjelpe oss til å stå fast i troen. – Hebr 11:6.

7. På hvilken måte er håpet som et anker?

7 I Bergprekenen sa Jesus: «Fryd dere og hopp av glede, for deres lønn er stor i himlene; slik forfulgte de jo profetene før dere.» (Matt 5:12) Noen av Guds tjenere vil få en lønn i himmelen, og andre vil få evig liv på en paradisisk jord. Begge disse framtidsutsiktene gir virkelig grunn til å ‘fryde seg og hoppe av glede’. (Sal 37:11; Luk 18:30) Enten vi har et himmelsk eller et jordisk håp, kan håpet være som «et anker for sjelen, et som er både sikkert og fast». (Hebr 6:17–20) Akkurat som et anker holder et skip fast under et uvær, kan vårt sikre håp om en lønn hjelpe oss til å bevare vår følelsesmessige, mentale og åndelige likevekt. Håpet kan gi oss styrke til å utholde motgang.

8. Hvordan kan håpet hjelpe oss til ikke å være altfor bekymret?

8 Håpet vårt kan hjelpe oss til ikke å være altfor bekymret. Guds løfter er som lindrende åndelig balsam for vårt urolige hjerte. Så godt det er å vite at vi kan ‘kaste vår byrde på Jehova’, og at han vil støtte oss! (Sal 55:22) Vi kan ha full tillit til at Gud kan gjøre «mer enn rikelig, langt ut over alt det vi ber om eller fatter». (Ef 3:20) Tenk på det – ikke bare «mer» og ikke bare «rikelig», men «mer enn rikelig»!

9. Hvor sikre kan vi være på å få Jehovas velsignelse?

9 For å oppnå lønnen må vi vise fullstendig tro på Jehova og være lydige mot hans veiledning. Moses sa til Israels nasjon: «Jehova skal sannelig velsigne deg i det landet som Jehova din Gud gir deg til arv for at du skal ta det i eie, men bare hvis du virkelig lytter til Jehova din Guds røst, slik at du er nøye med å følge hele dette bud som jeg gir deg befaling om i dag. For Jehova din Gud skal sannelig velsigne deg, slik som han har lovt deg.» (5. Mos 15:4–6) Har du full tillit til at Jehova vil velsigne deg hvis du fortsetter å tjene ham trofast? Du har all grunn til å ha en slik tillit.

JEHOVA LØNNET DEM

10, 11. Hvordan lønnet Jehova Josef?

10 Bibelen ble skrevet for at den skulle være til gagn for oss. Den inneholder mange beretninger om hvordan Gud virkelig har lønnet sine trofaste tjenere. (Rom 15:4) Beretningen om Josef er et fint eksempel. Josef opplevde først at brødrene hans solgte ham som slave, og senere at kona til arbeidsgiveren hans kom med falske anklager mot ham, slik at han havnet i et egyptisk fengsel. Men  var han atskilt fra sin Gud? Langt ifra! «Jehova fortsatte å være med Josef og viste ham stadig kjærlig godhet ... Jehova var med Josef, og Jehova lot det han gjorde, lykkes.» (1. Mos 39:21–23) I hele denne vanskelige tiden ventet Josef tålmodig på sin Gud.

11 Noen år senere sørget farao for at Josef ble løslatt fra fengselet, og han gjorde dessuten denne ydmyke slaven til den nest mektigste personen i Egypt. (1. Mos 41:1, 37–43) Josef og hans kone fikk to sønner, «og Josef gav den førstefødte navnet Manasse, for, som han sa: ‘Gud har latt meg glemme alle mine vanskeligheter og hele min fars hus.’ Og den andre gav han navnet Efraim, for, som han sa: ‘Gud har gjort meg fruktbar i min elendighets land’». (1. Mos 41:51, 52) Fordi Josef var lojal mot Gud, ble han lønnet med velsignelser som førte til at både israelittene og egypterne ble bevart i live under en hungersnød. Poenget er: Josef forstod at det var Jehova som hadde lønnet og velsignet ham. – 1. Mos 45:5–9.

12. Hva var det som hjalp Jesus til å være trofast under prøvelser?

12 Også Jesus Kristus var lydig mot Gud under forskjellige trosprøver og ble lønnet for det. Hva var det som hjalp Jesus til å være trofast? Guds Ord sier: «På grunn av den glede som var holdt fram for ham, utholdt han en torturpæl, idet han foraktet skammen.» (Hebr 12:2) Det er ingen tvil om at Jesus fant glede i å kunne hellige Guds navn. Og han fikk sin Fars godkjennelse og mange store privilegier. Bibelen forteller at han «har satt seg på høyre side av Guds trone». Og et annet sted leser vi: «Gud [opphøyde] ham ... til en høyere stilling og gav ham i sin godhet det navn som er over ethvert annet navn.» – Fil 2:9.

JEHOVA GLEMMER IKKE DET VI GJØR

13, 14. Hvordan ser Jehova på det vi gjør for ham?

13 Vi kan være sikre på at Jehova setter pris på alle anstrengelser vi gjør oss for å tjene ham. Han forstår oss når vi kanskje føler oss usikre eller tviler på oss selv. Han viser oss omsorg og forståelse hvis vi føler oss nedtynget av økonomiske problemer, eller hvis helseproblemer eller nedtrykthet legger begrensninger på det vi kan gjøre i tjenesten for ham. Vi kan ha full tillit til at han verdsetter det hans tjenere gjør for å fortsette å være trofaste mot ham. – Les Hebreerne 6:10, 11.

14 Husk også at Jehova er den «som hører bønner». Vi kan ha tillit til at han vil lytte til det vi har på hjertet. (Sal 65:2) «Den inderlige barmhjertighets Far og all trøsts Gud» vil gavmildt gi oss den følelsesmessige og åndelige støtten vi trenger. Noen ganger gjør han det kanskje ved hjelp av våre trosfeller. (2. Kor 1:3) Det gjør Jehova varm om hjertet når vi viser andre omsorg. «Den som viser den ringe velvilje, låner til Jehova, og hans handlemåte skal Han gjengjelde ham.» (Ordsp 19:17; Matt 6:3, 4) Ja, når vi uselvisk hjelper noen som har det vanskelig, betrakter Jehova det gode vi gjør, som et lån vi gir Ham. Og han lover at han skal lønne oss for den godheten vi viser.

HVORDAN JEHOVA LØNNER OSS NÅ OG I ALL EVIGHET

15. Hva ser du fram til? (Se det første bildet i artikkelen.)

15 Åndssalvede kristne har håp om å få «rettferdighetens krone ..., den som  Herren, den rettferdige dommer, skal gi ... som lønn på den dag.» (2. Tim 4:7, 8) Men du er ikke mindre verdifull i Guds øyne hvis du har et annet håp. Millioner av Jesu «andre sauer» ser spent fram til den lønnen som vil bestå i evig liv på en paradisisk jord. Der kommer de til å «finne sin dypeste glede i den store fred». – Joh 10:16; Sal 37:11.

16. Hvilken oppmuntring finner vi i 1. Johannes 3:19, 20?

16 Fra tid til annen føler vi kanskje at vi utretter lite, eller vi lurer kanskje på om Jehova er fornøyd med det vi gjør. Det kan være at vi til og med tviler på at vi er kvalifisert til å få noen som helst slags lønn. Men la oss aldri glemme at «Gud er større enn våre hjerter og vet alt». (Les 1. Johannes 3:19, 20.) Når vi tjener Jehova av et hjerte som er motivert av tro og kjærlighet, vil han lønne oss, uansett hvor ubetydelig vi selv synes at det vi gjør, kan virke. – Mark 12:41–44.

17. Nevn noe av det Jehova lønner oss med nå.

17 Også nå i de siste dagene for Satans onde ordning velsigner Jehova sitt folk. Han gir sine sanne tilbedere stor fred og en overflod av åndelig føde i deres åndelige paradis. (Jes 54:13) Som Jesus lovte, lønner Jehova oss ved å la oss få være en del av en kjærlig internasjonal familie av åndelige brødre og søstre. (Mark 10:29, 30) De som oppriktig søker Gud, blir dessuten lønnet med fred i sinnet, tilfredshet og lykke. – Fil 4:4–7.

18, 19. Hvordan ser Jehovas tjenere på de måtene Jehova lønner dem på?

18 Jehovas tjenere over hele verden kan bekrefte at Jehova lønner dem på enestående måter. Bianca i Tyskland sier for eksempel: «Jeg kan ikke få takket Jehova nok for at han hjelper meg med problemene mine og er ved min side hver dag. Verden der ute er kaotisk og håpløs. Men når jeg samarbeider nært med Jehova, føler jeg meg trygg i hans armer. Hver gang jeg bringer personlige ofre, gir han meg hundre ganger så mange velsignelser.»

19 Paula i Canada som er 70 år og har mange begrensninger på grunn av ryggmargsbrokk, sier: «Redusert bevegelighet betyr ikke nødvendigvis redusert tjeneste. Jeg benytter meg av forskjellige former for tjeneste, for eksempel telefonforkynnelse og uformell forkynnelse. Jeg har en notisbok med skriftsteder og tanker fra publikasjonene våre, og den ser jeg i når jeg trenger oppmuntring. Jeg kaller den ‘min lille overlevelsesbok’. Motløshet er midlertidig hvis vi fokuserer på Jehovas løfter. Jehova er alltid der for å hjelpe oss, uansett hvordan omstendighetene våre er.» Du er kanskje i en helt annen situasjon enn Bianca og Paula. Men du kan sannsynligvis komme på måter som Jehova har lønnet deg og dem du har rundt deg, på. Det vil være bra for deg å reflektere over hvordan Jehova lønner deg nå, og hvordan han vil lønne deg i framtiden.

20. Hva kan vi se fram til hvis vi fortsetter å tjene Jehova helhjertet?

20 Glem aldri at dine inderlige bønner vil føre til «stor lønn». Du kan være sikker på at du, «etter at [du] har gjort Guds vilje, skal få del i oppfyllelsen av løftet». (Hebr 10:35, 36) Så la oss fortsette å styrke vår tro og tjene Jehova helhjertet i full tillit til at Jehova skal lønne oss! – Les Kolosserne 3:23, 24.