Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  August 2016

Let etter noe som er mye bedre enn gull

Let etter noe som er mye bedre enn gull

Har du noen gang funnet en gullklump? Det er få som har gjort det. Men millioner har funnet noe som er mye bedre – visdom fra Gud. Selv «rent gull kan ikke gis i bytte for den». – Job 28:12, 15.

DE SOM studerer Bibelen oppriktig, kan sammenlignes med gullgravere som leter etter gull. De må anstrenge seg hardt og fortsette å lete i Bibelen for å finne visdom av uvurderlig verdi. Hva kan vi lære av å se nærmere på tre måter man kan finne gull på?

DU FINNER EN GULLKLUMP!

Tenk deg at du går langs en elvebredd og får øye på noe som ser ut til å være en bitte liten stein som reflekterer sollyset. Du bøyer deg ned og blir kjempeglad for å ha funnet en gullklump. Den er mindre enn et fyrstikkhode og sjeldnere enn en diamant. Du prøver selvfølgelig å se om du kan finne flere gullklumper i nærheten.

Du husker kanskje klart og tydelig det øyeblikket da du oppdaget din første åndelige «gullklump». Det kan ha vært da Jehovas vitner kom på besøk til deg for å snakke om Bibelens håp og du fikk se Guds navn, Jehova, i Bibelen for første gang. (Sal 83:18) Eller det kan ha vært da du lærte at du kunne bli Jehovas venn. (Jak 2:23) Du skjønte med en gang at du hadde funnet noe som er bedre enn gull! Og du var kanskje ivrig etter å finne flere åndelige gullklumper.

DU FINNER MER!

Noen ganger samler det seg små gullkorn eller gullflak i bekker og elver. Dette kalles alluvialt gull. I løpet av en enkelt sesong kan gullgravere som arbeider hardt, på slike plasser finne flere kilo gull, verdt store summer.

Da du begynte å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner, følte du deg kanskje som en som vasker gull på et sted med mye gull. Ved å meditere over det ene verset i Bibelen etter det andre fikk du mer og mer kunnskap, noe som gjorde deg åndelig rikere. Etter hvert som du fikk tak i disse verdifulle bibelske sannhetene, lærte du hvordan du kunne nærme deg Jehova og bevare deg selv i hans kjærlighet, slik at du kan oppnå evig liv. – Jak 4:8; Jud 20, 21.

Anstrenger du deg for å lære dyrebare bibelske sannheter, slik en gullgraver anstrenger seg for å finne gull?

Akkurat som en gullvasker prøver å finne forekomster av alluvialt gull, var du kanskje veldig ivrig etter å finne verdifulle åndelige skatter.  Det at du lærte de grunnleggende sannhetene i Bibelen, gjorde sannsynligvis at du fikk et ønske om å ta de skrittene som førte til at du innviet deg og ble døpt. – Matt 28:19, 20.

FORTSETT Å LETE!

En gullgraver finner kanskje små mengder gull inni vulkanske bergarter. Enkelte steder inneholder slike bergarter nok gull til at man graver ut og knuser malmen for å utvinne gullet. Ved første øyekast ser man kanskje ikke gullet i malmen. Hvorfor ikke? Fordi malm av høy kvalitet bare inneholder cirka 10 gram gull pr. tonn med stein! For gullgravere er det likevel verdt anstrengelsene å utvinne det.

Det er også nødvendig å gjøre seg anstrengelser etter at man har lagt den «grunnleggende lære om Kristus» bak seg. (Hebr 6:1, 2) Man må anstrenge seg for å grave fram nye ting og praktiske punkter fra sitt personlige bibelstudium. Så hva kan du gjøre for å få så mye som mulig ut av studiet ditt, også om du har studert Bibelen i årevis?

Fortsett å være ivrig etter å lære. Legg nøye merke til detaljer. Fortsett å lete, så vil du finne verdifulle bibelske gullkorn og guddommelig visdom og veiledning. (Rom 11:33) Gjør god bruk av de studieverktøyene som er tilgjengelige på ditt språk, for å øke bibelkunnskapen din. Let tålmodig etter den veiledningen du trenger, og etter svar på dine bibelske spørsmål. Spør andre om hvilke skriftsteder og artikler de synes har vært spesielt nyttige og oppmuntrende. Del interessante punkter som du har oppdaget i Guds Ord, med andre.

Målet ditt er selvfølgelig ikke bare å få mer teoretisk kunnskap. Apostelen Paulus advarte om at «kunnskapen oppblåser». (1. Kor 8:1) Anstreng deg derfor for å være ydmyk og å bevare en sterk tro. Et regelmessig familiestudium og personlig studium vil hjelpe deg til å leve i harmoni med Jehovas normer og vil motivere deg til å hjelpe andre. Og viktigst av alt: Du vil kunne glede deg over å ha funnet noe som er mye bedre enn gull. – Ordsp 3:13, 14.

 

Lær mer

VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE

Familiestudiet – kan du gjøre det mer spennende?

Les hva noen i forskjellige land sier om sitt familiestudium, og få noen nyttige tips om hva du kanskje kan gjøre.

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRSMÅL

Hva må til for å forstå Bibelen?

Uansett hvilken bakgrunn man har, er det mulig å forstå Guds budskap i De hellige skrifter.