Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Ser du behovet for å gjøre åndelige framskritt?

Ser du behovet for å gjøre åndelige framskritt?

«Fortsett flittig å ta deg av opplesning, av formaning, av undervisning.» – 1. TIM 4:13.

SANGER: 45, 70

1, 2. (a) Hvordan har Jesaja 60:22 blitt oppfylt nå i endens tid? (b) Hvilke behov finnes det nå i den jordiske delen av Jehovas organisasjon?

«DEN lille skal bli til tusen, og den ringe til en mektig nasjon.» (Jes 60:22) Disse profetiske ordene blir oppfylt nå i de siste dager. Ja, i tjenesteåret 2015 var det 8 220 105 som forkynte det gode budskap om Riket verden over! I den siste delen av den samme profetien sier vår himmelske Far: «Jeg, Jehova, skal påskynde det når tiden er inne.» Akkurat som passasjerer i en bil kan merke at bilen akselererer, kan vi merke at forkynnelsesarbeidet har skutt fart. Hvordan reagerer vi personlig på at tempoet har økt? Gjør vi det vi kan i tjenesten? Mange brødre og søstre søker om å få være hjelpepionerer eller alminnelige pionerer. Og gleder vi oss ikke over å se at så mange følger oppfordringen om å tjene på et sted med større behov eller gjør en innsats på andre teokratiske områder?

2 Samtidig ser vi at behovet for flere arbeidere bare blir større. Det blir opprettet omkring 2000 menigheter hvert år. Hvis man tenker seg at hver ny menighet skal ha 5 eldste, er det hvert år behov for at 10 000 menighetstjenere kvalifiserer seg til å bli eldste. Det igjen betyr at det er behov for at tusenvis  av brødre oppfyller kravene til å bli menighetstjener. I tillegg har vi alle, både brødre og søstre, «rikelig å gjøre i Herrens gjerning». – 1. Kor 15:58.

HVA DET INNEBÆRER Å GJØRE ÅNDELIGE FRAMSKRITT

3, 4. Hva innebærer det for deg å gjøre åndelige framskritt?

3 Les 1. Timoteus 3:1. Det greske verbet som er oversatt med «trakter etter», blir også brukt om det å strekke seg for å gripe fatt i noe, kanskje lenger enn det man vanligvis klarer. Ved å bruke dette ordet understreket Paulus at åndelige framskritt krever anstrengelser. Tenk deg en bror som vurderer om han kan gjøre mer i menigheten. Han tjener ikke som menighetstjener og forstår at han trenger å utvikle åndelige egenskaper. Først går han inn for å kvalifisere seg til å bli menighetstjener. Så håper han at han med tiden vil bli kvalifisert til å tjene som tilsynsmann. I begge tilfeller må han arbeide hardt for å oppfylle kravene til å kunne påta seg mer ansvar i menigheten.

4 På samme måte bør brødre og søstre som ønsker å tjene som pionerer, betelitter eller Rikets sal-byggefrivillige, anstrenge seg for å nå målene sine. La oss se på hvordan Guds Ord oppmuntrer alle til å gjøre åndelige framskritt.

FORTSETT Å GJØRE ÅNDELIGE FRAMSKRITT

5. Hvordan kan unge bruke kreftene sine i tjenesten for Riket?

5 Ungdommer har krefter til å gjøre mye i tjenesten for Jehova. (Les Ordspråkene 20:29.) Noen unge brødre og søstre på Betel er med på å trykke og binde inn bibler og bibelsk litteratur. Mange unge hjelper til med å bygge og vedlikeholde Rikets saler. Når det inntreffer naturkatastrofer, deltar unge sammen med mer erfarne vitner i nødhjelpsarbeidet. Og mange unge pionerer er med på å forkynne det gode budskap for urbefolkningsgrupper og andre fremmedspråklige.

6–8. (a) Hvordan forandret en ung mann sitt syn på tjenesten for Gud, og hva ble resultatet? (b) Hvordan kan vi ‘smake og se at Jehova er god’?

6 Du ønsker sannsynligvis å tjene Gud på en helhjertet måte. Men hva om du føler det på samme måte som en bror som heter Aaron, en gang gjorde? Han vokste opp i en kristen familie, men innrømmet: «Jeg syntes det var kjedelig å gå på møtene og på feltet.» Han ønsket å finne glede i å tjene Gud, men lurte på hvorfor han ikke var glad. Så hva gjorde han?

7 Aaron gikk inn for å følge en åndelig rutine som innbefattet det å lese i Bibelen og forberede seg til møtene og kommentere på dem. Framfor alt begynte han å be regelmessig. Etter hvert som han fikk større kjærlighet til Jehova, begynte han å gjøre fine åndelige framskritt. Siden den gang har Aaron kunnet glede seg over å være pioner, samarbeide med andre i forbindelse med nødhjelpsarbeid og forkynne i et fremmed land. Nå tjener han på Betel og er eldste. Hvordan ser han på de valgene han har tatt? «Jeg har ‘smakt og sett at Jehova er god’. Fordi han har velsignet meg, føler jeg at jeg står i gjeld til ham, og er motivert til å gjøre mer i tjenesten. Det igjen fører til flere velsignelser.»

8 Salmisten sang: «De som søker Jehova, de skal ikke mangle noe godt.» (Les Salme 34:8–10.) Nei, Jehova skuffer aldri dem som tjener ham ivrig. Vi får ‘smake og se at Jehova er god’ mot oss personlig, når vi gjør det vi kan  i tjenesten for ham. Og når vi tilber Jehova på en helhjertet måte, opplever vi en glede som ikke kan sammenlignes med noe annet.

IKKE GI OPP

9, 10. Hvorfor er det viktig at du er «innstilt på å vente»?

9 Når du jobber mot målene dine, bør du være «innstilt på å vente». (Mi 7:7) Jehova støtter alltid sine trofaste tjenere, selv om han kan tillate at det går tid før de får privilegier, eller før situasjonen deres forandrer seg. Han lovte patriarken Abraham en sønn, men Abraham måtte vise tro og være tålmodig. (Hebr 6:12–15) Selv om Abraham måtte vente i mange år før Isak ble født, mistet han ikke motet, og Jehova skuffet ham ikke. – 1. Mos 15:3, 4; 21:5.

10 Det er ikke lett å vente. (Ordsp 13:12) Hvis vi hele tiden går og tenker på skuffelser, kan vi miste motet. Vi bør heller bruke tiden på å forbedre våre åndelige kvalifikasjoner. La oss se på tre måter å gjøre det på.

11. Hvilke åndelige egenskaper kan vi gå inn for å utvikle, og hvorfor er de viktige?

11 Utvikle åndelige egenskaper. Ved å lese i Guds Ord og meditere over det vi leser, kan vi få kunnskap, visdom, innsikt, god dømmekraft og et sunt sinn og utvikle vår tenkeevne. Disse tingene er helt nødvendige for dem som tar ledelsen i den sanne tilbedelse. (Ordsp 1:1–4; Tit 1:7–9) Når vi leser de bibelske publikasjonene våre, kan vi lære hvordan Gud ser på mange ting. Hver dag må vi ta valg i forbindelse med underholdning, klær og  utseende, økonomi og det å komme overens med andre. Ved å bruke det vi lærer fra Bibelen, kan vi ta avgjørelser som gleder Jehova.

12. Hvordan kan medlemmer av menigheten vise at de er pålitelige?

12 Vis at du er pålitelig. Enten vi er brødre eller søstre, må vi gjøre vårt beste for å ta oss av de teokratiske oppgavene vi får. Som stattholder måtte Nehemja utnevne noen blant Guds folk til forskjellige ansvarsoppgaver. Hvem var det han valgte? Han valgte noen som var gudfryktige, pålitelige og trofaste. (Neh 7:2; 13:12, 13) Også i dag er det som «ventes av forvaltere, ... at en slik mann skal bli funnet trofast». (1. Kor 4:2) Godt arbeid blir lagt merke til. – Les 1. Timoteus 5:25.

13. Hvordan kan du følge Josefs eksempel hvis andre behandler deg urettferdig?

13 La Jehova lutre deg. Hva kan du gjøre hvis andre behandler deg urettferdig? Kanskje du raskt kan ordne opp i det som har skjedd, ved å fortelle dem hvordan du føler det. Men hvis man forsvarer seg på en innbitt måte, kan man noen ganger gjøre saken verre. Josef ble dårlig behandlet av brødrene sine, men han bar ikke nag til dem. Senere ble han kastet i fengsel på grunnlag av falske anklager. Men han lot Jehova lede ham gjennom vanskelige tider. Hva førte det til? «Det [var] Jehovas uttalelse som lutret ham.» (Sal 105:19) Da disse prøvelsene til Josef tok slutt, var han kvalifisert til å få et spesielt oppdrag. (1. Mos 41:37–44; 45:4–8) Når andre behandler deg urettferdig, så be Jehova om visdom og styrke og gå inn for å snakke og handle på en mild måte. Jehova vil hjelpe deg. – Les 1. Peter 5:10.

GÅ FRAMOVER I FELTTJENESTEN

14, 15. (a) Hvorfor må vi ‘stadig gi akt på’ måten vi forkynner på? (b) Hvordan kan du tilpasse deg når omstendighetene forandrer seg? (Se det første bildet i artikkelen og rammen « Er du villig til å prøve en annen metode?»)

14 Paulus formante Timoteus: «Fortsett flittig å ta deg av opplesning, av formaning, av undervisning ... Gi stadig akt på deg selv og på din undervisning.» (1. Tim 4:13, 16) Timoteus var allerede en erfaren forkynner av Riket. Allikevel ville forkynnelsen hans bare gi gode resultater hvis han ‘stadig gav akt på’ sin undervisning. Han kunne ikke ta for gitt at folk ville reagere positivt på den vanlige framgangsmåten hans. For å fortsette å nå folks hjerte måtte han tilpasse undervisningsmetodene sine til deres behov. Som forkynnere av Riket må vi gjøre det samme.

15 Vi opplever ofte at folk ikke er hjemme når vi forkynner fra dør til dør. Og noen steder bor folk i blokker vi ikke kommer inn i, eller kanskje til og med i inngjerdede boligområder med adgangskontroll. Hvis det er slik i distriktet ditt, kan du da vurdere andre måter å forkynne det gode budskap på?

16. Hvordan kan offentlig forkynnelse være virkningsfullt?

16 Offentlig forkynnelse er en ypperlig metode vi kan bruke for å gjøre kjent det gode budskap. Mange forkynnere synes at denne formen for tjeneste er givende, og erfarer at den gir gode resultater. De setter av tid til å henvende seg til folk på buss- og togstasjoner, på torg og i parker og på andre offentlige steder. Ved å bruke god dømmekraft kan en forkynner starte en samtale med en person ved for eksempel å kommentere noe som har vært nevnt i nyhetene, ved å si noe hyggelig om barna hans eller ved å spørre om  noe angående arbeidet hans. Etter hvert som samtalen utvikler seg, kan forkynneren nevne en tanke fra Bibelen og spørre hva personen mener. Det svaret han får, vil ofte kunne føre til en videre samtale om Bibelen.

17, 18. (a) Hvordan kan du få større selvtillit når det gjelder offentlig forkynnelse? (b) Hvorfor synes du Davids holdning til det å lovprise Jehova er fin å etterligne når du deltar i tjenesten?

17 Hvis du synes at offentlig forkynnelse er en utfordring, bør du ikke gi opp. Eddie, en pioner i New York, syntes det var vanskelig å snakke med folk på offentlige steder. Men etter hvert ble han modigere. Hva var det som hjalp ham? Han sier: «På familiestudiet undersøker min kone og jeg hva vi kan si når folk kommer med innvendinger og synspunkter. Vi spør også andre forkynnere om forslag.» Nå gleder Eddie seg til å forkynne på offentlige steder.

18 Etter hvert som du blir dyktigere til å forkynne det gode budskap og får større selvtillit, vil din åndelige framgang være tydelig. (Les 1. Timoteus 4:15.) Og du vil uten tvil lovprise vår himmelske Far, slik som David gjorde. Han sang: «Jeg vil velsigne Jehova til alle tider; bestandig skal hans lovprisning være i min munn. I Jehova skal min sjel rose seg; de saktmodige skal høre det og fryde seg.» (Sal 34:1, 2) Og det kan godt tenkes at du ved din forkynnelse vil kunne hjelpe noen saktmodige til å bli glade tjenere for Jehova.

FORTSETT Å PRISE JEHOVA VED Å GJØRE ÅNDELIGE FRAMSKRITT

19. Hvorfor kan en lojal tjener for Jehova være lykkelig selv om han eller hun ikke kan gjøre så mye på grunn av livssituasjonen?

19 David sang også: «Alle dine verk skal prise deg, Jehova, og dine lojale skal velsigne deg. Om ditt kongedømmes herlighet skal de tale, og om din velde skal de fortelle, for å gjøre kjent for menneskesønnene hans veldige gjerninger og hans kongedømmes herlige prakt.» (Sal 145:10–12) Alle lojale vitner for Jehova ønsker å fortelle andre om ham. Men hva om sykdom eller høy alder begrenser tjenesten din til en viss grad? Husk alltid på at når du deler det gode budskap med leger, pleiere og andre, så er dette hellig tjeneste og noe som gir ære til vår store Gud. Hvis du er i fengsel på grunn av troen din, snakker du sannsynligvis om sannheten i den grad omstendighetene tillater det, noe som gleder Jehovas hjerte. (Ordsp 27:11) Det samme er tilfellet hvis du lever i et religiøst splittet hjem, men holder fast ved dine åndelige rutiner. (1. Pet 3:1–4) Ja, selv under vanskelige omstendigheter kan du lovprise Jehova og gjøre åndelige framskritt.

20, 21. Hvordan kan du være en velsignelse for andre hvis du blir betrodd mer arbeid i Jehovas organisasjon?

20 Jehova vil helt klart velsigne deg hvis du fortsetter å gjøre åndelige framskritt. Kanskje du ved å gjøre noen få forandringer i timeplanen eller livsstilen din kan gjøre mer for å dele Guds dyrebare sannhet med dem som trenger et håp. Din åndelige framgang og selvoppofrelse kan også være til stor hjelp for dine brødre og søstre. Og på grunn av de ydmyke anstrengelsene du gjør deg i menigheten, vil andre som elsker Jehova, være glad i deg og støtte deg.

21 Enten vi har tjent Jehova i mange år eller bare noen få måneder, kan vi alle gjøre framskritt i vår tilbedelse. Men hvordan kan modne kristne hjelpe nye forkynnere til å gjøre åndelige framskritt? Det skal vi drøfte i den neste artikkelen.