Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan få et lykkelig ekteskap

Hvordan få et lykkelig ekteskap

«Hver enkelt av dere [skal] elske sin hustru som seg selv; på den annen side bør hustruen ha dyp respekt for sin mann.» – EF 5:33.

SANGER: 87, 3

1. Hva kan de som gifter seg, regne med, selv om ekteskapet vanligvis har en lykkelig start? (Se det første bildet i artikkelen.)

NÅR en brud og en brudgom ser hverandre på bryllupsdagen, kan ord knapt beskrive den gleden de føler. I den tiden de hadde følge, vokste kjærligheten deres så mye at de nå er klare for å love å være trofaste mot hverandre som mann og kone. Når to liv skal forenes og en ny familie etableres, må begge parter selvfølgelig gjøre noen forandringer. Men Guds Ord kommer med gode råd til alle som velger å gifte seg. Ekteskapets kjærlige Opphavsmann ønsker at hvert ektepar skal ha et lykkelig og godt ekteskap. (Ordsp 18:22) Men Bibelen sier at ufullkomne mennesker som gifter seg, «vil få trengsel i sitt kjød». (1. Kor 7:28) Hva kan man gjøre for å holde denne trengselen på et minimum? Og hva vil gjøre at ekteskapet blir lykkelig?

2. Hvilke former for kjærlighet bør ektefeller vise?

2 Bibelen understreker hvor viktig kjærlighet er. Det finnes forskjellige former for kjærlighet. Inderlig hengivenhet (gresk: filịa), for eksempel, er nødvendig i et ekteskap. Romantisk kjærlighet (ẹros) gir glede, og kjærlighet til familien (storgẹ)  er spesielt viktig når det kommer barn inn i bildet. Men det som virkelig gjør et ekteskap lykkelig, er kjærlighet basert på prinsipper (agạpe). Apostelen Paulus skrev om denne kjærligheten: «Hver enkelt av dere [skal] elske sin hustru som seg selv; på den annen side bør hustruen ha dyp respekt for sin mann.» – Ef 5:33.

ET NÆRMERE BLIKK PÅ EKTEFELLENES ROLLER

3. Hvor sterk bør kjærligheten være i et ekteskap?

3 Paulus skrev: «Dere menn, fortsett å elske deres hustruer, liksom Kristus også elsket menigheten og gav seg selv for den.» (Ef 5:25) For å følge Jesu eksempel må hans disipler elske hverandre slik som han elsket dem. (Les Johannes 13:34, 35; 15:12, 13.) Den kjærligheten et kristent ektepar har til hverandre, bør være så sterk at begge ektefellene er villige til å dø for hverandre hvis det skulle bli nødvendig. Dette er kanskje det siste man kunne tenke seg å gjøre hvis en alvorlig uoverensstemmelse utviklet seg. Men agạpe-kjærligheten «tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt». Ja, «kjærligheten svikter aldri». (1. Kor 13:7, 8, fotn.) Det at kristne ektefeller husker på sitt løfte om å elske hverandre og være trofaste mot hverandre, vil motivere dem til å bruke Jehovas opphøyde prinsipper til å løse alle problemer som måtte oppstå.

4, 5. (a) Hvilket ansvar har en ektemann som familieoverhode? (b) Hvordan bør en kone se på mannens lederskap? (c) Hvilke forandringer trengte et ektepar å gjøre?

4 Paulus beskrev de forpliktelsene hver av ektefellene har, da han skrev: «Hustruene skal underordne seg under sine menn som under Herren, for en mann er sin hustrus hode, slik Kristus også er menighetens hode.» (Ef 5:22, 23) Denne ordningen betyr ikke at kona er mindre verdt enn mannen. Den hjelper henne faktisk til å fylle den rollen Gud hadde i tankene for en kone da han sa: «Det er ikke godt for mennesket [Adam] å fortsette å være alene. Jeg skal danne en hjelper til ham, som et motstykke til ham.» (1. Mos 2:18) Og akkurat som Kristus, «menighetens hode», viser kjærlighet, må en kristen ektemann være et kjærlig overhode. Når han er det, føler hans kone seg trygg og finner glede i å vise respekt for ham, støtte ham og underordne seg ham.

5 Cathy [1], som er gift med Fred, erkjenner at det kan være nødvendig å gjøre forandringer når man gifter seg. Hun sier: «Som ugift søster var jeg veldig selvstendig og klarte meg selv. Det var en omstilling å gifte seg, for jeg måtte lære meg å støtte meg til mannen min. Det har ikke alltid vært lett, men vi har kommet så mye nærmere hverandre som par ved å gjøre tingene på Jehovas måte.» Fred sier: «Jeg har alltid syntes det var vanskelig å ta avgjørelser. Når en er gift og må ta hensyn til to personer, blir utfordringen større. Men ved å be Jehova om veiledning og virkelig lytte til de innspillene min kone kommer med, blir det lettere for hver dag. Jeg føler at vi er et godt team!»

6. Hvordan fungerer kjærligheten som «et fullkomment enhetens bånd» når det oppstår problemer i ekteskapet?

6 Et solid ekteskap består av to personer som ‘fortsetter å bære over med hverandre og tilgir hverandre villig’. Fordi begge ektefellene er ufullkomne, vil de begge gjøre feil. Når det skjer, kan de se det som en anledning til å lære av feilene og til å vise at de er villige til å tilgi og til å la kjærligheten fungere som «et fullkomment enhetens bånd». (Kol 3:13, 14)  Kjærligheten er dessuten «langmodig og vennlig», og «den holder ikke regnskap med krenkelsen». (1. Kor 13:4, 5) Uoverensstemmelser bør løses så snart som mulig. Et ektepar bør derfor prøve å få et problem ut av verden før dagen er omme. (Ef 4:26, 27) Det krever ydmykhet og mot å si: «Jeg er lei for at jeg såret deg», men det bidrar langt på vei til å løse problemer og til at ektefellene kommer nærmere hverandre.

ET SPESIELT BEHOV FOR ØMHET

7, 8. (a) Hvilken veiledning kommer Bibelen med når det gjelder sex i ekteskapet? (b) Hvorfor må ektefeller vise ømhet?

7 Bibelen inneholder god veiledning som kan hjelpe et ektepar til å ha et balansert syn på det seksuelle samliv. (Les 1. Korinter 7:3–5.) Det er viktig at ektefellene tar hensyn til hverandres følelser og behov. Hvis mannen ikke viser sin kone ømhet, kan det være at hun synes det er vanskelig å glede seg over denne siden ved ekteskapet. Bibelen sier at mannen skal behandle sin kone «i samsvar med kunnskap». (1. Pet 3:7) Sex bør aldri påtvinges eller forlanges, men bør komme naturlig. Mannen kan ofte bli fortere tent enn kvinnen, men følelsesmessig bør tidspunktet være riktig for begge ektefellene.

8 Selv om Bibelen ikke kommer med spesifikke regler når det gjelder former for og grenser for forspill og annen seksuell lek som kan knyttes til naturlig seksuell aktivitet, nevner den former for kjærtegn. (Høys 1:2; 2:6) Kristne ektefeller bør behandle hverandre med ømhet.

9. Hvorfor er det uakseptabelt å ha seksuell interesse for en annen enn sin ektefelle?

9 Når vi har sterk kjærlighet til Gud og vår neste, vil vi ikke la noen eller noe få true ekteskapet vårt. Noen har skadet eller til og med ødelagt ekteskapet sitt ved å bli avhengige av pornografi. Enhver tendens til å være nysgjerrig på pornografi eller til å ha seksuelle interesser av noe slag utenfor ekteskapet må bekjempes på det kraftigste. Selv det å gjøre noe som kan se ut som at en flørter med en annen enn sin ektefelle, er ukjærlig og noe som må unngås. Det at vi husker på at Gud vet om alle våre tanker og handlinger, vil styrke vårt ønske om å glede ham og om å være lojale mot ektefellen vår. – Les Matteus 5:27, 28; Hebreerne 4:13.

NÅR DET ER PROBLEMER I EKTESKAPET

10, 11. (a) Hvor vanlig er skilsmisse? (b) Hva sier Bibelen om separasjon? (c) Hva vil hjelpe en ektefelle til ikke å være rask med å ta ut separasjon?

10 Uløste alvorlige problemer i et ekteskap kan føre til at den ene ektefellen eller begge begynner å vurdere separasjon eller skilsmisse. I noen land ender mer enn halvparten av alle ekteskap i skilsmisse. Denne trenden er ikke like vanlig i den kristne menighet, men det er stadig flere blant Guds folk som har ekteskapsproblemer, noe som gir grunn til bekymring.

11 Bibelen sier: «En hustru [skal] ikke ... gå fra sin mann; men hvis hun virkelig skulle gå sin vei, så la henne forbli ugift eller også forlike seg med sin mann igjen; og en mann skal ikke forlate sin hustru.» (1. Kor 7:10, 11) Separasjon er ikke noe man bør ta lett på. Selv om det kan virke som om separasjon er løsningen når det oppstår alvorlige vanskeligheter, skaper det ofte nye problemer. Etter at Jesus hadde gjentatt det Gud hadde sagt om at en mann skal forlate sin far og sin mor og holde seg til  sin hustru, sa han: «Det som Gud har forent i samme åk, skal ikke noe menneske skille.» (Matt 19:3–6; 1. Mos 2:24) Dette betyr også at verken en ektemann eller en kone bør ‘skille det som Gud har forent i samme åk’. Jehova ser på ekteskapet som noe som skal vare livet ut. (1. Kor 7:39) Det å huske på at vi alle skal avlegge regnskap overfor Gud, bør motivere ektefeller til å gjøre alt de kan for å løse problemer raskt, slik at problemene ikke blir mer alvorlige.

12. Hva kan få en som er gift, til å vurdere separasjon?

12 Noen ganger kan den egentlige årsaken til et problem i ekteskapet ha sammenheng med at man har urealistiske forventninger. Når drømmer om et lykkelig ekteskap ikke blir oppfylt, kan en person bli misfornøyd, føle seg lurt og til og med bli bitter. Forskjeller i ektefellenes følelsesmessige natur og oppdragelse kan føre til gnisninger, eller det kan oppstå uoverensstemmelser i forbindelse med penger, svigerfamilie og barneoppdragelse. Men det er rosverdig at de aller fleste kristne ektepar finner løsninger som begge kan være enige om, på alle slike problemer fordi de lar Gud lede dem.

13. Hva er gyldige grunner for separasjon?

13 Separasjon kan noen ganger forsvares. Forsettlig forsømmelse av underholdsplikten, fysisk mishandling og det at ens åndelige liv virkelig er i fare, er eksepsjonelle situasjoner som noen har betraktet som grunnlag for separasjon. Kristne som har alvorlige problemer i ekteskapet, bør søke hjelp hos de eldste. Disse erfarne brødrene kan hjelpe ektepar til å se hvordan de kan følge rådene i Guds Ord i sitt liv. Når vi skal løse problemer i ekteskapet, bør vi også be om Jehovas ånd og om hans hjelp til å følge Bibelens prinsipper og legge hans ånds frukt for dagen. – Gal 5:22, 23. [2]

14. Hva sier Bibelen til kristne som er gift med en som ikke tilber Jehova?

14 Noen kristne er gift med en som ikke er blitt en tjener for Jehova ennå. Bibelen nevner noen gode grunner til at de bør ta vare på ekteskapet. (Les 1. Korinter 7:12–14.) Enten den ikke-troende ektefellen er klar over det eller ikke, er den personen «helliget» fordi han eller hun er gift med en som tror på Jehova. Barna deres blir betraktet som «hellige» og er derfor under Guds beskyttelse. Paulus skriver: «Hvordan vet du, hustru, om du ikke vil kunne frelse din mann? Eller hvordan vet du, mann, om du ikke vil kunne frelse din hustru?» (1. Kor 7:16) I nesten alle Jehovas vitners menigheter finnes det noen som har fått hjelp av ektefellen sin til å bli en tjener for Jehova.

15, 16. (a) Hvilket råd kommer Bibelen med til kristne kvinner som er gift med en mann som ikke tjener Gud? (b) Hva kan sies om en kristens situasjon hvis hans eller hennes ikke-troende ektefelle «går sin vei»?

15 Apostelen Peter kom med dette rådet: «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, for at de, hvis det er noen som ikke er lydige mot ordet, kan bli vunnet uten et ord ved sine hustruers livsførsel, fordi de har vært øyenvitner til deres rene livsførsel forbundet med dyp respekt.» Ved å ha en oppførsel som gjenspeiler «den stille og milde ånd, som er av stor verdi i Guds øyne», kan en hustru gjøre mer for å hjelpe mannen sin til å «bli vunnet», til å ta imot sannheten, enn hun ville gjort ved å snakke om det hun tror på, hele tiden. – 1. Pet 3:1–4.

16 Hva om en ikke-troende ektefelle velger å ta ut separasjon? Bibelen sier: «Hvis ... den ikke-troende går sin vei, så la ham gå; en bror eller en søster er ikke  trellbundet under slike omstendigheter, men Gud har kalt dere til fred.» (1. Kor 7:15) Dette betyr ikke at den kristne ektefellen nå bibelsk sett er fri til å gifte seg igjen, men han eller hun er ikke forpliktet til å prøve å tvinge den ikke-troende ektefellen til å bli værende. Separasjon kan føre til en viss grad av fred. Og den kristne ektefellen kan håpe at den andre vil komme tilbake og være villig til å samarbeide om å få ekteskapet til å fungere, og at han eller hun en dag vil bli en tjener for Jehova.

HVA EKTEPAR MÅ PRIORITERE HØYEST

Ved å prioritere åndelige ting høyest kan du øke lykken i ekteskapet (Se avsnitt 17)

17. Hva må kristne ektepar prioritere høyest?

17 Siden vi har kommet langt inn i «de siste dager», opplever vi ‘kritiske tider som er vanskelige å mestre’. (2. Tim 3:1–5) Men ved å holde oss åndelig sterke kan vi klare å stå imot den dårlige påvirkningen fra verden. «Den tiden som er igjen, er begrenset», skrev Paulus. «Heretter skal de som har hustruer, være som om de ikke hadde noen, ... og de som gjør bruk av verden, som de som ikke bruker den fullt ut.» (1. Kor 7:29–31) Paulus mente ikke at ektepar skal forsømme ektefellen sin. Men siden det er kort tid igjen, er det åndelige ting de må prioritere. – Matt 6:33.

18. Hvorfor er det mulig for kristne å ha et godt og lykkelig ekteskap?

18 Selv om vi lever i vanskelige tider og mange ekteskap går i stykker overalt rundt oss, er det mulig for oss å få et godt og lykkelig ekteskap. Kristne ektepar som holder seg nær til Jehovas folk, og som følger Bibelens veiledning og lar seg lede av Jehovas hellige ånd, kan ta vare på «det som Gud har forent i samme åk». – Mark 10:9.

^ [1] (Avsnitt 5) Navnene er forandret.

^ [2] (Avsnitt 13) Se boken ‘Bevar dere selv i Guds kjærlighet’, tillegget «Bibelens syn på skilsmisse og separasjon».